Приложение забележка: За стерилизация на добавки в храните не може да се използва етиленов оксидстраница9/57
Дата22.07.2016
Размер5.53 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   57Е 161g КАНТАКСАНТИН

Синоними

CI хранително оранжево 8

Определение

Тези спецификации важат за предимно изцяло транс-изомери на кантаксантин, заедно с незначителни количества други каротиноиди. Разредените и стабилизирани форми се приготвят от кантаксантин, който отговаря на тези спецификации, и включват разтвори или суспензии на кантаксантин в годни за консумация мазнини или масла, емулсии и вододисперсни прахове. Те могат да имат различни съотношения на цис/транс изомерите.

Колор индекс №

40850

EINECS

208-187-2

Химично наименование

β-каротин-4,4'-дион; кантаксантин; 4,4'-диоксо-β-каротин

Химична формула

C40H52O2

Молекулна маса

564,86

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 96 % от общо всички оцветители (изразени като кантаксантин)

E1 cm1 % 2 200 при приблизително 485 nm в хлороформ
при 468—472 nm в циклохексан
при 464—467 nm в петролеев етер

Описание

Наситено виолетови кристали или кристален прах

Идентификация
Спектрометрия

Максимум в хлороформ при приблизително 485 nm

Максимум в циклохексан при 468—472 nmМаксимум в петролеев етер при 464—467 nm

Чистота
Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 %

Спомагателни оцветители

Каротиноиди, различни от кантаксантин: не повече от 5,0 % от общо всички оцветители

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kgE 162 ОЦВЕТИТЕЛ ОТ ЧЕРВЕНО ЦВЕКЛО, БЕТАНИН

Синоними

Червено от цвекло

Определение

Оцветителят от червено цвекло се получава от корените на сортове червено цвекло (Beta vulgaris L. var. rubra) чрез пресоване на смляно цвекло до получаване на сок или чрез водна екстракция на настъргани корени от цвекло и последващо концентриране на активното вещество. Оцветителят се състои от различни пигменти, всички принадлежащи към клас беталаин. Основният оцветител се състои от бетацианини (червени), от които бетанинът е 75—95 %. Възможно е наличие на незначителни количества бетаксантин (жълто) и продукти от разпадането на беталаини (светлокафяво).

Освен оцветяващи пигменти, сокът или екстрактът се състои от захари, соли и/или протеини, които естествено се срещат в червеното цвекло. Разтворът може да се концентрира, а някои продукти могат да се пречистят с оглед отстраняване на повечето захари, соли и протеини.

Колор индекс №
EINECS

231-628-5

Химично наименование

(S-(R′,R′)-4-(2-(2-карбокси-5(β-D-глюкопиранозилокси)-2,3-дихидро-6-хидрокси-1H-индол-1-ил)етенил)-2,3-дихидро-2,6-пиридин-дикарбоксилна киселина; 1-(2-(2,6-дикарбокси-1,2,3,4-тетрахидро-4-пиридилиден)етилиден)-5-β-D-глюкопиранозилокси)-6-хидроксииндол-2-карбоксилат

Химична формула

Бетанин: C24H26N2O13

Молекулна маса

550,48

Съдържание на основно вещество

Съдържанието на червен оцветител (изразено като бетанин) е не по-малко от 0,4 %

E1 cm1 % 1 120 при приблизително 535 nm във воден разтвор при pH 5

Описание

Червена или тъмночервена течност, паста, прах или твърдо вещество

Идентификация
Спектрометрия

Максимум във вода с pH 5 при приблизително 535 nm

Чистота
Нитрат

Не повече от 2 g нитратни аниони/g червен оцветител (изчислен от съдържанието на основното вещество).

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kgE 163 АНТОЦИАНИНИ

Синоними
Определение

Антоцианините се получават чрез изкисване или екстракция със сулфитна вода, подкислена вода, въглероден двуокис, метанол или етанол от сортове зеленчуци и годни за консумация плодове с последващо концентриране и/или пречистване, ако е необходимо. Полученият продукт може да бъде трансформиран в прах чрез индустриален процес на сушене. Антоцианините съдържат общи компоненти със суровината, а именно антоцианин, органични киселини, танини, захари, минерали и др., но не задължително в същите пропорции, в каквито се съдържат в изходния материал. Като следствие от процеса на изкисване може естествено да присъства и етанол. Активното оцветяващо вещество е антоцианин. Продуктите се предлагат на пазара в зависимост от силата на цвета им, определена съгласно съдържанието на основното вещество. Цветното съдържание не се изразява с количествени единици.

Колор индекс №
EINECS

208-438-6 (цианидин); 205-125-6 (пеонидин); 208-437-0 (делфинидин); 211-403-8 (малвидин); 205-127-7 (пеларгонидин); 215-849-4 (петунидин)

Химично наименование

3,3′, 4′5,7-пентахидрокси-флавилиум хлорид (цианидин)

3,4′, 5,7-тетрахидрокси-3′-метоксифлавилиум хлорид (пеонидин)

3,4′, 5,7-тетрахидрокси-3′5′-диметоксифлавилиум хлорид (малвидин)

3,5,7-трихидрокси-2-(3,4,5,трихидроксифенил)-1-бензопирилиум хлорид (делфинидин)

3,3′4′,5, 7-пентахидрокси-5′-метоксифлавилиум хлорид (петунидин)

3,5,7-трихидрокси-2-(4-хидроксифенил)-1-бензопирилиум хлорид (пеларгонидин)Химична формула

Цианидин: C15H11O6Cl

Пеонидин: C16H13O6Cl

Малвидин: C17H15O7Cl

Делфинидин: C15H11O7Cl

Петунидин: C16H13O7Cl

Пеларгонидин: C15H11O5ClМолекулна маса

Цианидин: 322,6

Пеонидин: 336,7

Малвидин: 366,7

Делфинидин: 340,6

Петунидин: 352,7

Пеларгонидин: 306,7Съдържание на основно вещество

E1 cm1 % 300 а чистия пигмент при 515-535 nm при pH 3,0

Описание__Пурпорночервена_течност,_прах_или_паста_със_слаб_характерен_мирис__Идентификация'>Описание

Пурпорночервена течност, прах или паста със слаб характерен мирис

Идентификация
Спектрометрия

Максимум в метанол с 0,01 % конц. HCl

Цианидин: 535 nm

Пеонидин: 532 nm

Малвидин: 542 nm

Делфинидин: 546 nm

Петунидин: 543 nm

Пеларгонидин: 530 nm


Чистота
Остатъци от разтворители

Метанол

Не повече от 50 mg/kg

Не повече от 200 mg/kgЕтанол

Серен диоксид

Не повече от 1 000 mg/kg на процент пигмент

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се изполват алуминиеви лакове на този оцветител.E 170 КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ

Синоними

CI бял пигмент 18; тебешир

Определение

Калциевият карбонат е продуктът, който се получава от смлян варовик или чрез преципитация на калциеви йони с карбонатни йони.

Колор индекс №

77220

EINECS

Калциев карбонат: 207-439-9

Варовик: 215-279-6Химично наименование

Калциев карбонат

Химична формула

CaCO3

Молекулна маса

100,1

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 98 % на анхидратна основа

Описание

Бял кристален или аморфен прах без вкус и мирис

Идентификация
Разтворимост

Практически неразтворим във вода и алкохол. Разтваря се с бурно отделяне на газове в разредена оцетна киселина, в разредена солна киселина и в разредена азотна киселина, а след кипване получените разтвори дават положителни резултати за съдържание на калций.

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 2,0 % (при 200 °C, в продължение на 4 часа)

Неразтворими в киселина вещества

Не повече от 0,2 %

Магнезиеви и алкални соли

Не повече от 1%

Флуорид

Не повече от 50 mg/kg

Антимон (като Sb)
Не повече от 100 mg/kg, поединично или в комбинация

Мед (като Cu)

Хром (като Cr)

Цинк (като Zn)

Барий (като Ba))

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 3 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kgE 171 ТИТАНОВ ДИОКСИД

Синоними

CI бял пигмент 6

Определение

Титановият диоксид се състои основно от чист анатаз и/или рутил титаниев диоксид, който може да се покрие с малки количества двуалуминиев триоксид и/или силициев диоксид за подобряване на технологичните свойства на продукта.

Пигментиращият титанов диоксид под формата на анатаз може да бъде получен чрез сулфатния метод, при който се получава голямо количество сярна киселина като страничен продукт. Титановият диоксид под формата на рутил по принцип се получава чрез хлоридния метод.

Някои видове титанов диоксид под формата на рутил се получават като за основа за формирането на основната пластинчата структура се използва слюда (известна и като калиевоалуминиев силикат). Повърхността на слюдата се покрива с титанов диоксид по специална патентована технология.

Титановият диоксид под формата на рутил, пластинчата форма се получава, като седефеният пигмент от слюда, покрита с титанов диоксид (рутил), се подлага на екстракционно разтваряне в киселина, последвано от екстракционно разтваряне в основа. При този процес се отделя всичката слюда, а полученият продукт е пластинчата форма на рутилов титанов диоксид.Колор индекс №

77891

EINECS

236-675-5

Химично наименование

Титанов диоксид

Химична формула

TiO2

Молекулна маса

79,88

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 99 %, изчислени на базата на несъдържащ двуалуминиев триоксид и силициев диоксид продукт

Описание

Бял до леко оцветен прах

Идентификация
Разтворимост

Неразтворим във вода и в органични разтворители. Разтваря се бавно във флуороводородна киселина и в гореща концентрирана сярна киселина.

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 0,5 % (при 105 °C, 3 часа)

Загуба при накаляване

Не повече от 1,0 % на база несъдържащ летливи вещества продукт (при 800 °C)

Алуминиев оксид и/или силициев диоксид

Общо не повече от 2,0 %

Вещества, разтворими в разтвор от 0,5 N HCl

Не повече от 0,5 % на база несъдържащ двуалуминиев триоксид и силициев диоксид продукт, а за продуктите, които съдържат двуалуминиев триоксид и/или силициев диоксид — не повече от 1,5 % на база продукта в състоянието, в което се продава.

Водоразтворими вещества

Не повече от 0,5 %

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg след екстракция с 0,5 N HCl.

Антимон

Не повече от 2 mg/kg след екстракция с 0,5 N HCl.

Арсен

Не повече от 1 mg/kg след екстракция с 0,5 N HCl.

Олово

Не повече от 10 mg/kg след екстракция с 0,5 N HCl.

Живак

Не повече от 1 mg/kg след екстракция с 0,5 N HCl.Е 172 ЖЕЛЕЗНИ ОКСИДИ И ЖЕЛЕЗНИ ХИДРОКСИДИ

Синоними

Жълт железен оксид: CI жълт пигмент 42 и 43

Червен железен оксид: CI червен пигмент 101 и 102

Черен железен оксид: CI черен пигмент 11


Определение

Железните оксиди и железните хидроксиди се произвеждат синтетично и се състоят основно от безводни и/или хидратирани железни оксиди. Гамата от цветови тонове включва жълти, червени, кафяви и черни оттенъци. Предназначените за влагане в храни железни оксиди се отличават от промишлените си аналози главно по относително ниската степен на замърсяване с други метали. Това се постига чрез подбор и контрол на източника на желязо и/или чрез степента на химическо пречистване по време на производствения процес.

Колор индекс №

Жълт железен оксид: 77492

Червен железен оксид: 77491

Черен железен оксид: 77499


EINECS

Жълт железен оксид: 257-098-5

Червен железен оксид: 215-168-2

Черен железен оксид: 235-442-5


Химично наименование

Жълт железен оксид: хидриран фериоксид, хидриран железен (III) оксид

Червен железен оксид: безводен фериоксид, безводен железен (III) оксид

Черен железен оксид: феро фери оксид, безводен железен (II, III) оксид


Химична формула

Жълт железен оксид: FeO(OH) · H2O

Червен железен оксид: Fe2O3

Черен железен оксид: FeO.Fe2O3


Молекулна маса

88,85: FeO(OH)

159,70: Fe2O3231,55: FeO.Fe2O3

Съдържание на основно вещество

За жълтия железен оксид не по-малко от 60 %, а за червения и черния — не по-малко от 68 % от общото съдържание на желязо, изразено като желязо

Описание

Прах с жълт, червен, кафяв или черен оттенък

Идентификация
Разтворимост

Неразтворими във вода и органични разтворители
Разтварими в концентрирани минерални киселини

Чистота
Водоразтворими вещества

Не повече от 1,0 %

При пълно разтваряне

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Хром

Не повече от 100 mg/kg

Мед

Не повече от 50 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Никел

Не повече от 200 mg/kg

Цинк

Не повече от 100 mg/kgПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   57


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница