Примерни теми за дипломни работи за завършващите специалност “ съдебно-експертен инженеринг” оксДата02.01.2018
Размер27.99 Kb.


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР “
АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ
Катедра „Строителство на сгради и съоръжения”
ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

ЗА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СПЕЦИАЛНОСТ “ СЪДЕБНО-ЕКСПЕРТЕН ИНЖЕНЕРИНГ” ОКС «БАКАЛАВЪР»

1. Изследване и анализ за енергоефективно вътрешно осветление.

2. Изследване и анализ на светодиодно осветление за административни сгради.

3. Сравнителен енергиен анализ на варианти за сградно осветление.

4. Пожаробезопасност при различно изпълнение на осветление на сгради.

5. Сравнителна оценка и анализ на сградна автоматизация.

6. Енергийна ефективност на битови сгради.

7. Енергийна ефективност на училищни сгради.

8. Енергийна ефективност на сгради със слънчеви колектори.

9. Анализ на нормативната уредба за сертифициране на сгради по енергийна ефективност.

10. Анализ на алгоритъм за ОДИТ на енергийна ефективност на сгради.

11. Обследване на енергийната ефективност на сграда (в зависимост от наличната документация) с цел получаване на енергиен паспорт.

12. Начини за финансиране на енергийната ефективност чрез използване на ОП „Енергийна ефективност”.

13. Подобряване достъпа до обществените сгради и уличната мобилност за инвалиди и хора с увреждания като част от енергийната им ефективност.

14. Енергийна и топлинна ефективност на сграда (в зависимост от наличната документация), постигната чрез саниране или топлоизолация.

15. Установяване на съответствието на строителната документация на обществена сграда с действащата в България нормативна база (администра-тивна сграда, хотел, детско заведение и др.п.- по избор на студента);

16. Обследване на обществена или фамилна сграда за установяване на енергийната ефективност;


  1. Анализ и оценка на пожарната безопасност на:

- обществена сграда (детска градина, училище, читалище, търговски център, хотелски комплекс, спортен комплекс, концертна зала и др.).

- административна сграда;

- производствена сграда.


Научни ръководители:

проф. д-р инж. Стефан Терзиев

проф. д.т.н. инж. Димитър Димитров

доц. д-р инж. Милена Кичекова

доц. д-р инж. Симеон Радулов

доц. д-р инж. Александър Киров

доц. д-р инж. Нели Тризлова

д-р инж. Стефка Кантурска

Посочените теми за дипломни работи са примерни и дават възможност да се разработват реални инженерни задачи от строителния бранш. След съгласуване с преподавателите, включени в списъка на научните ръководители, могат да бъдат разработени и други теми, отговарящи на квалификационната характеристика на специалността.

Дипломантът подава молба до Ръководител катедра, в която заявява своето желание да разработва дипломна работа по избраната тема. Научният ръководител за всеки дипломант се определя от Ръководството на катедрата.Документи за допускане до защита на дипломна работа се подават в сектор „Дипломиране и сертифициране” в срок до един месец преди обявения график за провеждане на защитите.

Ръководител катедра „Строителство на сгради и съоръжения”:...........................

/доц. д-р инж. М.Кичекова/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница