Процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от зопстраница4/6
Дата20.07.2018
Размер0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
ОБРАЗЕЦ НА „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ”

По обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява - с предмет „Основен ремонт и реконструкция на площадкова водопроводна мрежа на „МБАЛ – Русе” АД, в участъка от резервоара до сградата на гас-хидрофор, УПИ І-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе “

Настоящото ценово предложение е подадено от .............................................................................

/наименование на фирмата участник/

и е подписано от ...............................................................................................................................

/трите имена /

в качеството му на ............................................................................................................................

/длъжност/

І. Обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС .
......................................./......................................................................./ лева без ДДС

(цената се изписва цифром и словом)Предлагани единични цени:


Поз. ПСД


Наименование

Мярка

К-во

Единична цена в лв. без ДДС

Стойност в лв. без ДДС

І

Част ВК

1

Рязане на асфалт с машина

м

130,002

Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка /10см б.бал.+б см непл.+4 см пл.смес/

м2

162,503

Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка

м2

162,504

Разваляне и възстановяване на основен калдъръм

м2

162,505

Натоварване и извозване на строителни отпадъци от настилка до "Строителна инсталация Русе", вкл,такси

мЗ

97,506

Изкоп с ширина над 1,2 м в земни почви с Н=или>4 м -ръчен - 30,00%

мЗ

19,857

Изкоп с ширина над 1.2М в земни почви с Н-или<2гп

мЗ

0,008

Изкоп с ширина над 1.2 м в земни почви с Н-или>2 м и < 4 м -ръчен

мЗ

786,489

Изкоп с ширина над 1.2 м в земни почви с Н-или>4 м и < 6 м - ръчен

мЗ

261,0010

Машинен изкоп

мЗ

2444,1211

Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с Н до 2.00 м

м2

580,0012

Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с Н от 2,00 м до 4,00 м

м2

580,0013

Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с Н от 4,00 м до 6,00 м

м2

130.5014

Обратен насип ръчен

мЗ

1047,4815

Обратен насип машинен

мЗ

2444,1216

Извозване на излишна пръст от шахта, вкл.такси на сметище и Община Русе

мЗ

38,3317

Извозване на излишна пръст от тръби, вкл.такси на сметище и Община Русе

мЗ

20,3018

Трамбоване на Пластове ръчно

мЗ

1047,4819

Трамбоване на Пластове машинно

мЗ

2385,4920

Направа на връзка към същ. водопроводи

бр.

3,0021

Направа на хоризонтапен сондаж за напорен водопровод в овс. Тръба ф 315

м

12,0022

Направа на хоризонтапен сондаж за гравитачни водопроводи в овс. Тръба ф 250

м

24,0023

Направа на арматурна шахта, включинелно кофраж, бетон, армировка, капак и стъпала - виж количествата от чертежа

бр.

1,0024

Доставка и монтаж на тръби ПЕВП ф 200 – РN 10

м

300,0025

Доставка и монтаж на тръби ПЕВП ф160 -РN 6

м

600,0026

Доставка и монтаж на тръби ПЕВП ф 110 - РN 6

м

5,0027

Доставка и монтаж на тръби ПЕВП ф 250 – РN 6

м

30,0028

Доставка и монтаж на тръби ПЕВП ф 315 – РN 6

м

12,0029

Доставка и монтаж на стоманени тръби ф 200 – РN 10

м

10,0030

Доставка и монтаж на стоманени тръби ф 150 – РN 6

м

15,0031

Доставка и монтаж на ТСК ф 80

бр

3,0032

Доставка и монтаж на ПХ ф 80/70 - надземен

бр

3,0033

Доставка и монтаж на ТСК ф 100

бр

3.0034

Доставка и монтаж на СК ф 150

бр

1.0035

Доставка и монтаж на СК ф 200

бр

1.0036

Доставка и монтаж на НФ ф 200/100

бр

1.0037

Доставка и монтаж на НФ ф 200/150

бр

1.0038

Доставка и монтаж на НФ ф 100/80

бр

1.0039

Доставка и монтаж на Св. Фл. Ф 80

бр

3.0040

Доставка и монтаж на Св. Фл. Ф 100

бр

4.0041

Доставка и монтаж на Св. Фл Ф 150

бр

8,0042

Доставка и монтаж на Св. Фл. Ф 200

бр

4,0043

Доставка и монтаж на пета за ПК-фланшова

бр

3,0044

Доставка и монтаж на берт Ф 110

бр

3,0045

Доставка и монтаж на берт Ф 160

бр

8,0046

Доставка и монтаж на берт Ф 200

бр

3,0047

Доставка и монтаж на ПЕВП преход Ф 200/ф110

бр

4,00


1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница