Продължава работата по разработване на Плана за управление на пп „Беласица”Дата25.03.2018
Размер21.81 Kb.
Продължава работата по разработване на Плана за управление на ПП „Беласица”

Продължават срещите между експерти от Дирекцията на Природен парк "Беласица" към Изпълнителната агенция по горите и местната общественост във връзка разработването на Плана за управление на парка.

Проведени бяха обучения, образователни екскурзии по тематичните маршрути и семинар „Режими на ползване и опазване на различните по собственост площи в ПП “Беласица” за собствениците на гори. На семинара бяха обсъдени проблеми, свързани със териториалната собственост на парка. Собствениците на земи в защитената територия бяха запознати с начина на управление на различните видове собственост и с правото на ползване и строителство в тях. Участниците дискутираха изработване на дългосрочна визия за развитието на предстоящия план за управление.

На проведеното обучение по „Управление на защитени територии” участваха представители от различни регионални, държавни и общински институции, учители, секретари на читалища, туристически дружества, собственици на къщи за гости и местното население от подгорските села. Те бяха запознати с работата и дейността на природните паркове, какво представляват защитените територии, кое различава националните от природните паркове и как работи един парк след приемането на план за управление. Бяха обсъдени и необходимите условия за създаване на Консултативен съвет, който да подпомага дейността на ръководството и развитието на Природен парк „Беласица”.

В проведените образователни екскурзии по тематичните туристически маршрути на ПП „Беласица” бяха включени деца от различните училища от петричкия регион. Главната цел беше учениците да се запознаят с разнообразното растително и животинско богатство и неговото съхраняване и опазване.

Събитията бяха организирани по проект „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” и изпълняван от парковата Дирекция.


За повече информация:

Маргарита Георгиева – Главен специалист по инфраструктура и връзки с обществеността

Тел: 0887 06 16 16
-------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дирекцията на природен парк Беласица и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница