Проект № bg05М9OP001 002 0119-С001 „ Заедно" Схема за безвъзмездна финансова помощ "Дата14.01.2018
Размер161.33 Kb.

Община Пещера

Проект № BG05М9OP001-2.002 -0119-С001

Заедно”Схема за безвъзмездна финансова помощ “Независим живот”Приложение № 5

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

С П И С Ъ К

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА “ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН МЕСЕЧЕН БЮДЖЕТ (в часове)по ред

Трите имена на лицето

БРОЙ ЧАСОВЕ

(в низходящ ред)

1

Айше Исмаилова Ходжова

90 часа

2

Анка Иванова Янакиева

90 часа

3

Юлиан Юлианов Лилов

90 часа

4

Тодор Иванов Киров

90 часа

5

Спаса Рангелова Атанасова

90 часа

6

Магрие Яшар Тефик

90 часа

7

Грую Палов Кънев

90 часа

8

Илина Росенова Коева

90 часа

9

Зинка Цанкова Чепенкова

90 часа

10

Мехмед Васви Абдиалиев

90 часа

11

Ангелина Василева Халачева

90 часа

12

Румен Илиянов Медаров

90 часа

13

Лазар Димитров Илиев

90 часа

14

Илиан Ангелов Чаушев

90 часа

15

Мариан Томев Тонов

89 часа

16

Васил Атанасов Сарафов

89 часа

17

Илинка Георгиева Николова

89 часа

18

Райна Георгиева Панайотова

89 часа

19

Екатерина Сотирова Геровска

89 часа

20

Елена Димитрова Ушева

89 часа

21

Айтен Руфатова Балъкчиева

89 часа

22

Ангелина Иванова Русинова

89 часа

23

Мария Йорданова Гривова

89 часа

24

Стефка Асенова Златарева

89 часа

25

Илия Георгиев Янков

89 часа

26

Надежда Йорданова Харизанова

89 часа

27

Елза Атанасова Даракчиева

89 часа

28

Кадрие Ахмед Юмет

89 часа

29

Шефие Местанова Алишева

88 часа

30

Райна Георгиева Тянева

88 часа

31

Кемал Гюлерманов Сахатчиев

88 часа

32

Джемиле Асанова Бекирова

88 часа

33

Русена Николова Попова

88 часа

34

Костадин Леонидов Димитров

88 часа

35

Мария Атанасова Георгиева

88 часа

36

Гълъбина Илинова Карамитрева

88 часа

37

Петър Манолов Манолов

88 часа

38

Албен Ангелов Балкански

88 часа

39

Мерилин Лейлова Трендафилова

88 часа

40

Ахмед Мустафов Моллов

88 часа

41

Али Мюмюн Якуб

88 часа

42

Диляна Стефанова Стратева

88 часа

43

Каймет Мустафова Табакова

88 часа

44

Хайрие Мустафа Дурмуш

88 часа

45

Заприна Калоферова Тодорова

87 часа

46

Невзер Мустафова Кърджалиева

87 часа

47

Стоянка Илиева Попова

87 часа

48

Мустафа Шабанов Ардински

87 часа

49

Костадин Димитров Колев

87 часа

50

Сашо Анелиев Асенов

87 часа

51

Антоан Благоев Благов

87 часа

52

Жоро Пенков Стоянов

87 часа

53

Ангел Томов Чаушев

87 часа

54

Мария Николова Чобанова

87 часа

55

Николина Стоянова Гангова

87 часа

56

Екатерина Атанасова Пеева

87 часа

57

Магдалена Костадинова Стоилова

87 часа

58

Цонка Вълкова Балабанова

87 часа

59

Тамер Шекиров Атипов

87 часа

60

Сашо Христов Ангелов

87 часа

61

Ферие Салихова Шиникарова

86 часа

62

Атанас Иванов Петровски

86 часа

63

Николай Димитров Димитров

86 часа

64

Красимира Здравкова Балканска

86 часа

65

Мелиса Зоркова Илиева

86 часа

66

Лилия Стоилова Пройчева

86 часа

67

Силвия Василева Василева

86 часа

68

Александър Христов Мемишев

86 часа

69

Делка Танева Григорова

86 часа

70

Невена Димитрова Хамамджиева

85 часа

71

Халил Христов Илиев

85 часа

72

Атанас Йорданов Ванков

85 часа

73

Паунка Йорданова Апостолова

85 часа

74

Иван Димитров Димитров

85 часа

75

Злата Фотева Балабанова

85 часа

76

Люба Григориева Наздрачева

85 часа

77

Шукринас Неджипова Керимова

85 часа

78

Атидже Исмаилова Арифова

84 часа

79

Заприна Георгиева Стоянова

84 часа

80

Люба Петрова Лазарова

84 часа

81

Халил Мустафов Бекиров

84 часа

82

Йордан Димитров Иванов

84 часа

83

Фикрие Закирова Ходжова

83 часа

84

Асан Ахмедов Пишкинов

83 часа

85

Иван Добрев Златарев

83 часа

86

Денка Димитрова Казакова

83 часа

87

Стефан Георгиев Павлов

83 часа

88

Здравка Миткова Аликовска

83 часа

89

Мария Иванова Иванова

83 часа

90

Зекие Мехмед Оджак

83 часа

91

Сашо Минков Сотиров

83 часа

92

Милка Йорданова Тоскова

82 часа

93

Елена Димитрова Гьошева

82 часа

94

Мария Стоянова Тончева

82 часа

95

Асен Кирилов Добрев

82 часа

96

Неждет Сюлейманов Кърджалиев

82 часа

97

Найде Ахмед Фейзулова

82 часа

98

Любка Иванова Гайдарова

82 часа

99

Анка Йосифова Родопска

82 часа

100

Борис Минков Стоянов

82 часа

101

Лечка Йорданова Папърцова

81 часа

102

Минка Данаилова Тоскова

81 часа

103

Лилянка Борисова Василева

81 часа

104

Симеон Асенов Йосифов

81 часа

105

Янко Александров Асенов

80 часа

106

Рамадан Сейди Токуч

80 часа

107

Анка Христова Денева

80 часа

108

Борис Павлов Димитров

80 часа

109

Стоян Христов Шопов

80 часа

110

Мария Асенова Макаринова

80 часа

111

Христо Георгиев Атанасов

80 часа

112

Силвия Росицова Йорданова

80 часа

113

Асен Лазаров Костадинов

79 часа

114

Веселин Василев Гаджев

79 часа

115

Георги Василев Гаджев

79 часа

116

Наташа Каменова Василева

79 часа

117

Ангел Йорданов Йорданов

77 часа

118

Йордан Атанасов Георгиев

77 часа

119

Антоанета Катеринова Живкова

76 часа

120

Анче Емилова Михайлова

75 часа

121

Авиш Яшар Амза

75 часа

122

Павлина Николова Иванова

73 часа

123

Чудомир Асенов Атанасов

72 часа

124

Петър Лазаров Костадинов

72 часа

125

Людмил Ангелов Харизанов

70 часа

126

Николай Ангелов Ангелов

69 часа

127

Мишо Минков Стоянов

67 часа

128

Донка Трайчева Гаджева

67 часа

129

Запрян Георгиев Стоянов

65 часа

130

Катя Райчева Герджикова

65 часа

131

Младен Костадинов Гаджев

62 часа

132

Петра Ламбрева Арнаудова

62 часа

133

Елена Сотирова Веселова

62 часа

134

Ламбри Атанасов Малинов

57 часа

135

Райна Димитрова Янева

57 часа

136

Надежда Ангелова Аврамова

57 часа

137

Георги Георгиев Стоянов

49 часа

138

Никола Петров Батаклиев

49 часа

139

Тодора Николова Николова

49 часа

140

Анка Никитова Азовска

49 часа

141

Надежда Ангелова Шопова

49 часа

142

Драганка Добрева Андонова

49 часа

143

Ангелина Алексиева Маджарова

49 часа

144

Детелина Янкова Родопска

49 часа

145

Мария Димитрова Воденичарова

49 часа

146

Александър Георгиев Павлов

32 часаОт № 1 до № 60, класирани кандидат – потребители ще бъдат включени в социалната услуга „Личен асистент”, считано от месец май 2016 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: ............................................. (Виктория Пенева) Дата: 18.04.2016 годинаБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница