Проект 1 Пътешествие към космоса Продължителност на проектаДата27.01.2017
Размер128.87 Kb.
ПРОЕКТ 1

Пътешествие към космоса

Продължителност на проекта

Около 5–6 часаПриложими стандарти

Виж Приложение А – 1 за подробни обяснения на стандартите.Културно-образователна област (КОО): Български език и литература

КОО: Чужди езици

КОО: Математика, информатика и информационни технологии (ИТ)

КОО: Обществени науки и гражданско образование

КОО: Природни науки и екология

КОО: Изкуства

КОО: Бит и технологии

Пътешествие към космоса

Космическите програми имат голям принос в научното, образователно и културно развитие на човечеството. Чрез този проект учениците проучват, както началото, така и настоящото състояние на космическите програми във водещи страни и приносът им за обществото. Съдържанието на създаденият от учениците вестник акцентира върху историята на космическите програми, мястото на България в космическите изследвания.

Цели на проекта

При този проект учениците ще:

 1. Проучват началото на космическите изследвания във водещите в тази област страни;

 2. Проучват и обясняват идеите, културните и научните ползи от космическите изследвания, значението на космическите полети;

 3. Направят списък на научните и технологичните идеи, резултат от изследванията в космоса;

 4. Обясняват и анализират историческите събития в космическите изследвания, като определят мястото на България в тях;

 5. Създадат вестник, който ще акцентира върху историческите събития, довели до съревнование между водещи държави в тази област при изследване на космоса и мястото на България в развитието на космическите изследвания.Предизвикателство за учениците

Може да представите това задание като предизвикателство директно пред учениците или да им го прочетете. Копие от него се съдържа в приложения CD-ROM..

Годината е 2005. Вие сте част от уважаван журналистически екип, който създава вестник посветен на славните дни на космическите изследвания. Вашият екип ще проследи приноса и развитието в тази област от 1950 до 2005 г. Издателят ви ще изиска вашата работа да бъде съсредоточена върху основните идеи през този важен период от световната история.

Екипът ви ще изследва научните и културни приноси от космическите изследвания през периода. Издаденият вестник ще е от четири страници с картини, снимки и графики. За да изпълните задачата ще бъдете разделени на групи по четири човека и ще бъдете ангажирани със следните задачи: 1. Създайте вестник с четири страници и поне осем статии. Статиите трябва да подчертаят началото (произхода), настоящето и ползите от космическите изследвания.

 2. Вестникът трябва да има поне четири илюстрации.

 3. Използвайте Microsoft Word или Publisher за да създадете скица за вашия вестник с колони.

 4. Измислете име на вашия вестник и имайте доверие на всички журналисти от вашия екип.

Детайли на проeкта

Учениците ще имат възможност да гледат видео материали, за да добият представа за първите дни на звездните програми и влиянието им върху съвременната история на модерния свят, които маркират мястото на ХХ –ти век в света на историята. Последващата им работа в екип е с цел създаване на вестник, чрез който да се акцентира върху научните, културните и чисто човешки ползи от космическите изследвания. Този вестник трябва да съдържа статии, снимки, схеми и графики, които да представят историята на изследването на космоса.Умения, които учениците трябва да притежават

Интернет

 • Умения са сърфиране

 • Работа с графики – функциите Copy и Paste

Microsoft Word

 • Отваряне на документ

 • Запазване на документ

 • Отпечатване на документ

 • Въвеждане на колони

 • Въвеждане на графики

По избор: използване на шаблони, форматиране на снимки

По избор: Microsoft Excel

По избор: Microsoft PowerPoint

 • Отваряне на презентация

 • Запазване на презентация

 • Създаване на презентация

 • Отпечатване на слайдове

 • Въвеждане на текст и графики

По избор: изграждане на връзки и звукови ефекти

По избор: Microsoft Publisher

 • Същите умения както при Microsoft Word

Други умения:

 • извличане на информация от речници и енциклопедии

 • ползване на каталог

 • съставяне на библиографска справка

 • водене и организиране на записки

 • съставяне на конспект

 • формулиране на показатели за сравнение

 • създаване на писмен текст

 • задаване на въпроси и даване на отговори по поставена тема

 • редактиране на текст

 • участие в дискусия с придържане към тема

 • проявяване на толерантност при оспорване на мнение

 • планиране и структуриране на текст съобразно темата

 • изпълнение на социални роли в конкретни образователни ситуации

Технологични изисквания за класната стая

 • Microsoft Word

 • Достъп до Интернет

 • По избор: Microsoft Publisher, Microsoft Excel и Microsoft PowerPoint

Материали за инструкторите

 • Копия от предизвикателствата за всеки ученик – фигурират и в приложения CD-ROM (Проект 1 Предизвикателства)

 • Вестникарска рубрика - в приложения CD-ROM (Проект 1 Рубрика)

 • Примерни вестници с цел предоставяне на идеи за дизайн и оформление

Препоръчителни Web сайтове

Изброените по-долу Web сайтове могат да окажат чудесна помощ на учениците в процеса на техните изследвания. Представете на учениците списък от Web сайтове или ги отбележете чрез опцията Favorites на Internet Explorer.Български Web сайтове

http://gorabg.info/statii.html

Статия на А. Близнаков и Г. Мардиросян на тема “Аерокосмическите методи за оценка на въздействието на горските пожари върху околната среда”. Статията засяга необходимостта от използването на дистанционни аерокосмически методи за намаляване на вредните последствия от горските пожари.http://www.bgastronomy.com/index.asp

Достъпна и богата информация за всичко свързано с астрономията и космическите изследвания.http://www.space.bas.bg/astro

Предлага кратка история на Институтът за космически изследвания към БАН. Институтът е участвал в изготвянето на апаратура и експерименти за следните спътници и проекти: "Интеркосмос"- 8, 12, 14, 19; "Интеркосмос-България-1300" и "Mетеор-Природа", "Вертикал" - 3, 4, 6, 7, 9 и 10 както и в изготвянето и осъществяването на научната програма на Първия и Втория Български космонавти на борда на орбиталните станции "Салют-6" и "Mир", космическите станции "Вега", проектите и спътници "Aктивен", "Гранат", "Интербол", "Апекс" и "Фобос".http://theasteroids.hit.bg/html

Представя хронологично изследвания на астероиди в слънчевата система чрез космически апарати.http://www.planet088.com

Сайт, посветен на астрономията и космическите изследвания. Разнообразна информация за телескопи, астрофотография, публикации и астрономически софтуер.http://astronomia.start.bg/

Богата информация по въпросите за космическите изследвания.Руски Web сайтове

http://www.space.hobby.ru/html

Тук можете да откриете историята на руската и съветската космонавтика.http://vsm.host.ru/html

Тук ще откриете виртуален музей на съветската и руската космонавтика.http://www.machaon.ru/dcosmos/hirst/htm

Съдържа информация за историята на космическите полети в периода 1955г. –1975г. и предлага преглед на космическите програми Луна, Аполон, Маринер, Марс, Пионер, Венера, Викинг.http://www.mavicanet.com/directory/bul/8531.html

Богат избор на сайтове по проблематиката.http://magnolia.com.ru/

Предлага новости в космическите изследвания.http://mavica.ru/

Предлага богат избор на сайтове по проблематиката.http://www.aha.ru/

Това е сайтът на руския институт по космически изследвания.http://www.cosmoworld.ru/

Предоставя актуална информация за съвременните космически програмиWeb сайтове на английски език

http://www.legislature.state.al.us/misc/guide/student_teacher/reference/ref_amhist/space_program.html

Предоставя връзки до всичко, което е свързано с американските космически програми.http://www.thespaceplace.com/history/gemini2.html

Предоставя информация за всички американски космически полети, а също така предлага и връзка до някои други научни и космични сайтове.http://www.historychannel.com/exhibits/moonshots/timeline.html

Тук може да откриете линия на времето, на която са отбелязани всички етапи от изследването на космоса, като е отделено специално внимание на по-важните събития.http://science.ksc.nasa.gov/shuttle/technology/sts-newsref/stsover-missions.html

Предоставя информация на учениците за научните постижения, резултат от мисиите на всички совалки. Това е чудесен сайт, осигуряващ достъпна за разбиране информация.http://www.russianspaceweb.com/

Хронологично представяне на Руската космическа програма. Съдържа превъзходна линия на времето и снимки на ракетите. Направен е добър преглед на приложените за изграждането и пускането на ракетите научни и технологични знания. Също така съдържа и биографии на всички космонавти и учени.http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/sputnik/

Тук учителите ще могат да прегледат програмата Спутник.http://nix.nasa.gov/ 

Тук можете да намерите над 300 000 изображения и графики (NASA Image eXchanger) http://www.exploratorium.edu/saturn/

Отвежда посетителите си на втората по големина планета от Слънчевата система по увлекателен и забавен път. Основно място се отделя на мисията “Касини-Хюджънс”.http://www.cnn.com/2001/TECH/space/05/25/kennedy.moon/

Сайтът е на CNN и предоставя пълен текст на речта на президента Джон Кенеди по повод съветското предизвикателсто да пратят първи човек в космоса.Допълнителни материали и източници
За учениците

 1. Андромеда – месечно списание за новости в космическите изследвания и открития.

 2. Българска електронна енциклопедия, изд. Труд, 2002. Електронен адрес за заявки: http://www.encyclopedia.bg/index.html

 3. Веляминов, Б.Неразгаданата вселена, С., 1973

 4. Енциклопедии, може и online;

 5. Исторически книги

 6. Космосът, образователна енциклопедия С., 2004

 7. Мардиросян, Г. От космоса срещу екологичните катастрофи, С., 1993

 8. Нарликар, Дж. Седем чудеса на космоса, С., 2002

 9. Наука за всички - въпроси и отговори, преводен сборник на изд. “Отворено общество”, С., 1996

 10. Телескоп – вестник за новости в космическите изследвания и открития

За учителите

 1. Филм “Планетите. Живот” от телевизионната рубрика на БТВ “Часът на ВВС”

 2. Филм “ Необикновени машини” от Discovery channel. Представя технологичните постижения на човечеството, включително и в опознаването на космоса.

 3. Хетерингтън, Н. Космологията на Хъбъл – сп. “Светът на физиката”№3/2002. Списанието има Web сайт: http://www.inrne.bas.bg/wop/

 4. Статии от списание “Физика”, чийто електронен адрес е: http://www.physica.hit.bg

Може да използвате научни текстове и литература по астрономия като допълнение.
Етапи на класната работа

Подготовка на програма със задачите за изпълнение с участие на учители по: инфоматика и ИТ, история. Ръководител е учителят по физика.

 1. Представете проекта като покажете на учениците части от филма на ВВС “Планетите. Живот” (рубрика на БТВ “ Часът на ВВС”). Ако това не е възможно предизвикайте дискусия по проблем., свързан с началото на космическите изследвания. Информация може да намерите в препоръчаните Web сайтове.След това може да пристъпите към гледане на видео клипове, с които училището ви разполага.

 2. След като изгледате видео клиповете накарайте учениците си да обобщят информацията и да отговорят на следните въпроси в група по двама:

Какви са били проблемите, пред които САЩ и СССР са се изправили в началото на космическите им програми?

 1. Накарайте учениците да прочетат или чуят текста на речта на американския президент Дж. Кенеди в отговор на съветското предизвикателсто да пратят първи човек в космоса. Текстът на речта може да откриете на http://www.cnn.com/2001/TECH/space/05/25/kennedy. Ако не може да откриете аудиозапис може би ще откриете кратък клип на речта. Ако и това ви е невъзможно прочетете на глас речта пред учениците.

 2. Дискутирайте с учениците поднесената дотук информация, за да им помогнете да разберат важността на космическите програми. Следните въпроси ще са ви от помощ за провеждане на дискусията:

Кои са проблемите, пред които се изправят САЩ и СССР в началото на космическите изследвания?

Какви идеи и знания са били необходими за да се изкарат ракетите в космоса?

Дали съревнованието между двете водещи страни в края на 50-те години на ХХ-ти век е по-скоро политическо отколкото научно?

Как мислите, какви са били целите на космическите им програми?

Какво е мястото и ролята на България в космическите изследвания?

Какви са научните и културните ползи от космическите изследвания? 1. Обсъдете заедно с учениците влиянието на космическите изследвания върху образованието в България и отбележете ударението, поставено върху обучението по математически и други науки.

 2. За да изпълнят задачата за създаване на вестник, разделете учениците на групи по четирима. Може да им предоставите няколко вестника като пример за различно оформление.

 3. Дайте на учениците копие от Предизвикателството (представено по-горе и на CD-ROM), а също така и текста по-долу като подсказка за задачата им:

Притиснати сте от срокове и трябва да извършите значително изследване и да предоставите завършена работа, заедно със снимки и графики, които да илюстрират вашата статия. Темата на фокус са космическите изследвания в периода 1950 – 2005 и мястото на България в тях. Вестникът трябва да съдържа:

а. 4 страници

б. минимум 8 статии, които отразяват началото на космическата програма и да дискутират приносът й за обществото

в. 4 илюстрации

г. да е оформена в колони чрез Microsoft Word или Publisher

д. име на вестника

е. имена на авторите.

Оценяване

 • Оценете направените от учениците вестници чрез рубрики (Вж. Вестникарската рубрика за този проект, предоставена в CD-ROM, Проект 1 Рубрика).

 • Учениците също могат да използват рубрика или чек лист за самооценка..

Допълнителни дейности

Учениците могат да изследват ползите и негативите от текущите космически проекти. Учениците проучват въздействието на тези програми, провеждани в Китай, Русия и САЩ, върху околната среда, икономиката, сигурността, културната среда и технологиите, с цел да определят дали тези програми са все още жизнеспособни. Проученото представят чрез Power point презентация.Стратегии за подкрепа

Бъдете внимателни при оформяне на работните групи – направете така, че във всяка група да има деца с различни умения. При този проект има много изследователска работа и писане. За учениците, които не са много добри в съчиненията, поставете други изисквания за брой на статиите. Освен това може да определете и допълнително някой, който да се грижи за съставянето на текстовете и редактирането им. Като алтернатива може да накарате учениците да подготвят презентация на PowerPoint вместо вестник – те пак ще бъдат ангажирани да извършват изследване, но ще представят обобщената информация по различен начин.Допълнителни насоки

Проектът се осъществява по учебния предмет “Физика и астрономия” – задължителна подготовка в 10. клас. Тема “Светът на галактиките”. Проектът се реализира в следните варианти в зависимост от вида училище: за професионални гимназии съпътстващо в макроструктурата на уроците; за СОУ и други училища, където физиката в 10.(11) клас се изучава с 2 часа седмично, като отделни часове с проектно базирано обучение; в профилирана (ПП) или задържителноизбираема подготовка, като отделни часове с проектнобазирано обучение.

В зависимост от времето, с което разполагате можете да разделите проекта на 2 или 3 минипроекта, като примерните теми да бъдат обвързани с началото на космическите изследвания; настоящето с акцент върху космическите програми и на други космически сили; България и ролята й в космическите изследвания. Използвайте посочените електронни адреси.

Пътешествие към космоса

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Годината е 2005. Вие сте част от уважаван журналистически екип, който създава възпоменателен вестник посветен на славните дни на космическите изследвания. Вашият екип ще проследи приносът и развитието в тази област от 1950 до 2005 г. Издателят ви ще изиска вашата работа да бъде съсредоточена върху основните идеи през този важен период от световната история. Екипът ви ще изследва научните и културни придобивки през периода. Издаденият вестник ще е от четири страници с картини, снимки и графики. За да изпълните задачата ще бъдете разделени на групи по четири човека и ще бъдете ангажирани със следните задачи: 1. Създайте вестник с четири страници и поне осем статии. Статиите трябва да подчертаят началото/произхода и ползите от космическите програми.

 2. Вестникът трябва да има поне четири илюстрации.

 3. Използвайте Microsoft Word или Publisher за да създадете скица за вашия вестник с колони.

 4. Измислете име на вашия вестник и имайте доверие на всички журналисти от вашия екип.

Пътешествие към космоса
ВЕСТНИКАРСКА РУБРИКА

1. Вестникът има име и съдържа имената на авторите.

1 2 3 4 5

2. Съдържанието е прецизно, съобразено с това на урока и внимателно проучено.

1 2 3 4 5

3. Графиките са подходящи.

1 2 3 4 5

4. Вестникът е добре организиран, подреден и лесен за четене.

1 2 3 4 5

5. Няма пропуски в правописа, граматиката и пунктуацията.

1 2 3 4 5

6. Начинът, по който е съставен вестника показва разбиране на материала и основните му концепции.

1 2 3 4 5

7. Вестникът отговаря на всички изисквания на урока.

1 2 3 4 5

8. Всеки член на екипа равностойно е допринесъл за крайния резултат.

1 2 3 4 5Оценка и коментари:

Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето Проект 1 -


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница