Проект bg051PO001 02-0042-C0001 „нови възможности социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Перник”Дата02.02.2018
Размер35.65 Kb.

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.02-0042-C0001

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ - социално предприятие заозеленяване и благоустройство в Община Перник”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


С П И С Ъ К
на ДОПУСНАТИТЕ кандидати до ІІ-ри етап- интервю

за Длъжност „УПРАВИТЕЛ“ на СП“ФЛОР“


Входящ номер

Име, презиме, фамилия12КТ-575/ 03.10.2012 г.

Лозка Бориславова Василева12КТ-577/ 04.10.2012 г.

Снежана Рангелова Димитрова12КТ-579/ 05.10.2012 г.

Бойка Александрова Шаркова12КТ-582/ 08.10.2012 г.

Ивайло Драгомиров Данаилов12КТ-599/ 10.10.2012 г.

Иван Георгиев Ненков12КТ-600/ 11.10.2012 г.

Весела Викторова Аспарухова12КТ-601/ 12.10.2012 г.

Кирчо Борисов Маринковски12КТ-602/ 12.10.2012 г.

Емил Кирилов Димитров12КТ-604/ 15.10.2012 г.

Георги Мирков Първанов12КТ-606/ 15.10.2012 г.

Аделина Владова Сотирова12КТ-638/ 25.10.2012 г.

Валентин Кирилов Пешев


ІІ-ри етап на конкурса – интервю с допуснатите кандидати ще се проведе

на 05.11.2012 г. в зала в Община Перник, както следва:


от 10.00 до 10.30ч. – Лозка Бориславова Василева, Снежана Рангелова Димитрова, Бойка Александрова Шаркова, Ивайло Драгомиров Данаилов

от 10.30 до 11.00ч. – Иван Георгиев Ненков, Весела Викторова Аспарухова, Кирчо Борисов Маринковски, Емил Кирилов Димитров

от 11.00 до 11.30ч. – Георги Мирков Първанов, Аделина Владова Сотирова, Валентин Кирилов Пешев
В срок до 09.11.2012г. комисията ще представи протокол за класираните кандидати.

Ръководител на проекта:

/инж. Ем. Митова/

С П И С Ъ К
на НЕДОПУСНАТИТЕ кандидати до ІІ-ри етап

за длъжност „УПРАВИТЕЛ“ на СП“ФЛОР“Входящ номер

Име, презиме, фамилия

Мотиви12КТ-578

05.10.2012 г.Юлиан Сандев Андреев

Липса професионален опит на управленска позиция- минимум 1 година12КТ-612

22.10.2012 г.Зоя Василева Стефанова

Липса професионален опит на управленска позиция- минимум 1 година12КТ-620

24.10.2012 г.Милена Стефанова Сръндева

Липса професионален опит на управленска позиция- минимум 1 година опит12КТ-623

24.10.2012 г.Людмил Благоев Димитров

Липса професионален опит на управленска позиция- минимум 1 година опит

Ръководител на проекта:

/инж.Ем. Митова/---------------------------------------------------------------------------------------------------

Инвестира във вашето бъдеще!База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница