Проект на Ротари клуб „Пловдив Пълдин" През учебната 2012-2013 година Ротари клуб „Пловдив-Пълдин"Дата19.07.2018
Размер49.76 Kb.
Народните будители и A3

Проект на Ротари клуб „Пловдив — Пълдин"
През учебната 2012-2013 година Ротари клуб „Пловдив-Пълдин”, съвместно с Ротари клубовете „Пловдив", „Пловдив-Филипопол" и „Зонта" клуб Пловдив, организираха Третото поредно издание на проекта „НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И A3".

През 2011/2012 година в гр. Пловдив са участвали в проекта над 7500 ученици от 271 паралелки в 29 училища. Проектът е реализиран и във всички останали 17 общини на пловдивска област. Участвали са над 7600 ученици от 322 паралелки в 66 училища. Така в Пловдивска област през 2011/2012 г. в проекта са участвали над 15 000 ученици от 593 паралелки в 95 училища.


Проектът има за цел да представи имената и дейността на онези български възрожденци и личности, които са оставили своя отпечатък в израстването и просперитета на нашата държава.

Целева група на проекта — целите паралелки на ученици от 5 до 11 клас от всички видове училища в страната. (без средищните)

Чрез участие в проекта учениците ще имат възможност да извършат издирвателска и събирателска дейност за факти от живота и делото на поне един велик българин и народен будител.

Чрез участието си в проекта, учениците да се приучат да работят в екип.

III. Съдържание на проекта:

Подготовката и провеждането на проекта е съгласно предварително изработен регламент.

На училищата се предлага списък на велики българи и народни будители, подготвен от Ротари клуб „Пловдив-Пълдин", като всички те са живели и творили до преди 100 години. За всеки от тях с по 5-6 реда се обяснява в кой исторически период е работил и творил и в каква област.

Паралелките по свое желание избират един от тези българи да стане патрон на паралелката за учебната година. След избора, паралелката има от 3 до 4 месеца да извърши издирвателска и събирателска дейност за факти от живота и делото на избраната личност, да организира в класната си стая кът с информационно табло с портрета на патрона и да сътвори неговата биография.

След това проектът предвижда провеждане на състезание — двубой между отделните паралелки, за да установи учениците от коя паралелка са научили най-добре биографията на своя патрон.

За целта се провежда взаимно изпитване на паралелките върху биографията на патрона на съответната паралелка, като всяка паралелка подготвя толкова на брой въпроси върху биографията на патрона на противниковата паралелка, колкото ученици има в нея. След това учениците от изпитваната паралелка изтеглят номера на въпроса, на който ще отговарят. Чак след това пред жури, двама ученика от изпитващата паралелка започват да задават въпросите към изпитваната паралелка, като всеки ученик отговаря само на 1 въпрос, този чийто номер е изтеглил. За верен отговор се получава 1 точка, за грешен 0 точки, а за частично верен 0,5 точки.

След това паралелките сменят ролите си - изпитващата става изпитвана при същия алгоритъм. През цялото време за коректността на въпросите и отговорите следи определното жури. За победител се счита паралелката получила по-голям процент на положителни отговори от общия брой отговори на учениците от паралелката.

Паралелките се състезават в две възрастови групи - 5-7 клас и 8-11 клас.

Състезанията са в три направления:


  1. Състезанията между паралелките по училища - 5-7 и 8-11 клас;

  2. Състезания между паралелките - първенци на отделните училища в съответния район на гр. Пловдив;

  3. Градско състезание между паралелките - първенци на районите;

  4. Областно състезание между паралелките първенци на съответните общини от областа.

Паралелките първенци на града и областта получават като награда - двудневна или еднодневна екскурзия до важно историческо място в България. С паралелката пътува и класният ръководител, педагогическият съветник, учителят по история и директора на училището.

Подготовка на състезанието.

Всяка паралелка в дадено училище, участваща в проекта, извършва:

1.1. По списъка, предложен от Ротари клубовете и Зонта клуб - Пловдив, паралелката избира за свой патрон бележит българин - народен будител, в срок до около 20.11.

1.2. Приема за свой патрон народен будител - велик българин, различен от този, които тя е избрала в предходните години, в които е участвала в проекта.

1.3. Извършва издирвателска и събирателска дейност с цел събиране на информация за живота и делото на избрания патрон и неговия принос за развитие и утвърждаване на българщината и българския дух.

1.4. В размер на 5 пълни машинописни страници /А4, Times New Roman, размер на буквите 14, между редово пространство 0/ представя биографията на своя патрон, където са отразени както фактологичните елементи на неговата биография, така и специфичните качества и дейности за личността. Проследява се емоционалният свят на личността, отчитат се тревогите и надеждите й. Снимки, схеми, диаграми и други графични материали, могат да се дават само извън текста на 5-те страници, като приложения.Важен момент на биографията е изчерпателното и достоверно представяне на историческите факти. С оглед на горепосоченото учителите по история или литература в даденото училище преглеждат представената информация от учениците и коригират евентуалните неточности.

До 30.01. на следващата календарна година учениците изготвят биографии на патроните, като оформят кът с информационно табло в класната стая.

След като всички биографии са проверени се предават на педагогическия съветник или определен от директора преподавател, който изготвя график за вътреучилищните състезания, които започват около 01.02. и приключат до 18.03.

1.5. Състезанията се провеждат първо по випуски, а след това между


първенците на випуските до излъчване на паралелка първенец във всяка от
възрастовите групи 5-7 кл. и 8-11 кл. на принципа на елиминациите. Всеки две
състезаващи се паралелки си разменят биографиите на своите патрони, като за
4 (четири) дни съставят въпросите и отговорите за тях. След това си разменят както въпросите, така и отговорите върху биографиите на противниковата паралелка. След което всяка от състезаващите се паралелки има З (три) дни
за научаване на въпросите и отговорите на противниковата паралелка. След
тези 7 (седем) дни, на другия ден се насрочва дата и място на двубоя.


  1. Въпросите и отговорите за тях трябва да са толкова на брой, колкото са на брой учениците в противниковата паралелка. Всеки един от тях отговаря само на един въпрос.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница