Проектобюджет за 2016 Г. И актуализирани разчети на бюджетната прогноза за 2017 и 2018 Г. В програмен формат на министерство на младежта и спорта


Политика ЗА усвояване и прилагане НА ДОБРИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРАКТИКИ ЗА СПОРТАстраница3/9
Дата09.08.2018
Размер0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5. Политика ЗА усвояване и прилагане НА ДОБРИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРАКТИКИ ЗА СПОРТА


Визия за развитието на политиката

Пълноценно оползотворяване на възможностите, произтичащи от членството ни в ЕС, усвояване и прилагане на модерен европейски опит и добри международни практики в областта на спорта в БългарияСтратегическа и оперативни цели

Утвърждаване на позитивния образ на България и в частност на Българския спорт в Европейския съюз и на международно ниво;

Участие в разработването на политиките на ЕС и на Съвета на Европа в областта на спорта и прилагането им в спортната политика на национално ниво;

Подкрепа на дейността на спортните организации за въвеждане на нови европейски и световни управленски практики;

Изграждане на целеви мрежи за двустранно и многостранно сътрудничество с държавите-членки на ЕС и други европейски държави;

Модернизиране на българското спортно законодателство в съответствие с най-добрите достижения в ЕС и в света;

Повишаване на информираността на обществото за успехите и постиженията на Република България в областта на спорта.
Полза/ ефект за обществото

При изпълнение на политиката за усвояване и прилагане на добри международни практики за спорта и на програмата, предвидена в рамките на тази политика, се очаква да се постигнат следните полза/ ефект за обществото:  • Предоставяне на информация относно политиките на ЕС в областта на спорта;

  • Представяне на добри практики от ЕС и други страни и начини за тяхното адаптиране към местните условия;

  • Подобряване на двустранното и многостранно сътрудничество в областта на физическото възпитание и спорта чрез споразумения, протоколи, меморандуми, обмен на информация;

  • Повишаване на престижа на нацията чрез подкрепа за кандидатстването за домакинства на големи международни и спортни състезания; подпомагане на участието на български представители в ръководни органи, комисии и комитети на международни спортни организации;

  • Предоставяне на информация относно възможностите за усвояване на европейски средства за подобряване инфраструктурата и условията за практикуване на спорт.


Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

С оглед на изпълнението на политиката се предвиждат взаимоотношения с Министерски съвет на Република България, Министерство на външните работи, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на културата, Министерство на регионалното развитие , областните и общинските администрации и др. Дирекция „Европейски програми, проекти и международно сътрудничество” е в ежедневни взаимоотношения с Българските спортни федерации и организации.

Без синхронизация и координация на усилията с горните институции и организации, не биха могли да бъдат постигнати поставените цели. Това предполага ежедневно взаимодействие с тези структури на национално, регионално и общинско равнище.

На международно ниво се осъществяват контакти с институциите на Европейския съюз, Съвета на Европа, ЮНЕСКО, Световната антидопингова агенция, международни спортни федерации и държавни спортни структури в други страни.Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ

Ползи/ефекти:

 

Целева стойност

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Прогноза 2016 г.

Прогноза 2017 г.

Прогноза 2018 г.

1.Пълноценно оползотворяване на възможностите, произтичащи от членството на България в Европейския съюз - активен принос в подготовката и разработването на европейските документи в областта на спорта

бр. разработени документи;

бр. публикувани и разпространени документи 7 7

2. Брой на добри практики от ЕС и други страни и начини за тяхното адаптиране към местните условия


Бр. добри практики и модели

 7

3. Брой на подписани споразумения, протоколи, меморандуми


бр. подписани документи

 4

4. Осъществени инициативи (проекти)


брой инициативи


2

2

2

5. Осъществена комуникация с международни спортни организации и институции – чрез кореспонденция, тел. разговори, организиране на срещи, преводи, съдействие за издаване на визи и др.

брой

изготвени документи – писма, имейли, преводи 7000

8000 

9000 

Информация за наличността и качеството на данните

Данните за показателите се събират, анализират и съхраняват в дирекция „Европейски програми, проекти и международно сътрудничество”ІV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗАПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница