Проектобюджет за 2016 Г. И актуализирани разчети на бюджетната прогноза за 2017 и 2018 Г. В програмен формат на министерство на младежта и спорта


БЮДЖЕТНА Програма “Спорт за учащи”страница5/9
Дата09.08.2018
Размер0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2. БЮДЖЕТНА Програма “Спорт за учащи”


Цели на програмата

Подобряване здравето, физическата и психическа годност на учащите, в т.ч. хората с увреждания и децата в риск чрез създаване на необходимите условия за системни занимания с физическо възпитание и спорт и възможности за спортна изява.

Създаване на условия в спортните училища за постигане на високо ниво на спортна подготовка с приоритет на олимпийските спортове и спортовете с традиции и постижения на държавни и международни състезания - европейски, световни първенства и олимпийски игри и издигане на престижа на страната чрез постигане на призови класирания.
Организационни структури, участващи в програмата

Дейностите за предоставянето на продуктите/услугите по програмата се изпълняват от 12 щатни служители в дирекция “Физическо възпитание и спорт на учащи” и 505 щатни служители в спортно училище “Генерал Владимир Стойчев” гр. София, СУ „Георги Бенковски” гр. Плевен, СУ „Майор Атанас Узунов” гр. Русе, СУ „Георги Бенковски” гр. Варна,СУ „Юрий Гагарин” гр. Бургас и СУ „Васил Левски” гр. Пловдив – второстепенни разпоредители с бюджет към ММС.

Пряко участие в изпълнението на целите на програмата имат партниращите институции и техните структури, общинските администрации и спортните и неправителствени организации.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнение на програмата е възложена на дирекция „Ученически и студентски спорт”.Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Целева стойност

Бюджетна програма - 2500.01.01 – „Спорт за учащи.” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)
Показатели за изпълнение

Мерна единица

Прогноза 2016 г.

Прогноза 2017 г.

Прогноза 2018 г.

 

 

 

 

 

1. Организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите в областта на спорта за учащи

 

 

 

 

Обучение на кадри от спортните училища

участници: СУ

участници: директори, пом. директори и учители по вид спорт в СУ


Сума

Брой


брой

7 000

24

487 000

24

487 000

24

482. Осигуряване на възможности за физическа активност, спортно - състезателна дейност и изява

- Подпомагане реализацията на “ Ученически игри”

- за общообразователните училища

Сума

471 000

471 000

471 000

ІІ етап - областни

отбори

Брой

3400

3400

3400

участници

Брой

31 000

31 000

31 000

спортове

Брой

8

8

8

ІІІ етап - зонални

отбори

Брой

1 100

1 100

1 100

участници

Брой

10 000

10 000

10 000

спортове

Брой

8

8

8

ІV етап - финални
 

 

 

отбори

Брой

309

309

309

участници

Брой

2800

2800

2800

спортове

Брой

8

8

8

- Подпомагане реализацията на „Ученически игри”

- за специалните училища

Сума

30 000

30 000

30 000

финални състезания

състезания

Брой

6

6

6

участници

Брой

330

330

330

спортове

Брой

7

7

7

3.Подпомагане програма ”Спорт за деца и младежи с увреждания и деца в риск”

сума

159 000

159 000

159 000

Брой проекти на сп.организации

брой

53

53

53

Населени места

брой

29

29

29

спортове

брой

22

22

22

участници

брой

1800

1800

1800

4.Подпомагане на програма „Спорт за децата в детските градини”

сума

200000

200000

200000

Спортни организации

Брой

75

75

75

детски градини

Брой

120

120

120

участници

Брой

5200

5200

5200

5. Подпомагане на учебно – тренировъчната и спортно – състезателна дейност в спортните училища

-Държавен план- прием /ДПП/ на учениците в спортни училища

Брой

24

24

24

спортове

Брой

31

31

31

паралелки

Брой

50

50

50

ученици

Брой

1000

1000

1000

-Подпомагане дейността на СУ чрез предоставяне на спортна екипировка

Сума


- Подпомагане на учебно – тренировъчната дейност, дейността на олимпийските звена в държавните СУ и изграждането на групи за селекция

Сума

100 000

100 000

100 000

- училища

Брой

6

6

6

- ученици

Брой

350

350

350

- спортове

Брой

20

20

20

- Подпомагане учебно тренировъчната и спортно състезателната дейност в спортните училища

Сума

0

0

0

- училища

Брой

24

24

24

- ученици

Брой

7062

7062

7062

- спортове

Брой

30

30

30

6. Дирекция УСС

Сума

15 000

15 000

15 000

7. Подпомагане на Програми и проекти за развитие на ученическия и студентски спорт.

Сума

230 000

230 000

230 000


Постъпили проекти

Брой

3

3

3

Финансирани проекти и сключ.договори

Брой

3

3

3

8. Спортни училища

Сума

8285000

8308900

8 324000

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

При изпълнението на програмата и заложените целеви стойности, факторите и причините оказващи въздействие са:  • изменение и допълнение на действащата нормативна уредба, свързана с изпълнение на стратегическата и оперативните цели на програмата - Закона за физическото възпитание и спорта, Закона за народната просвета, Закона за профисионалното образование, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, правилници за тяхното прилагане, наредби, концепции и др.

  • ниска активност от страна на целевите групи, неотговаряща на прогнозната;

  • взаимодействие, съгласуваност, координация и последователност в действията на институции, спортни организации и общински администрации;

Информация за наличността и качеството на данните

Информация за данните по показатели се събира, обработва и обобщава от дирекция „Ученически и студентски спорт”. Същата постъпва от общини, спортни училища и спортни оргнизации.

Информацията по отношение на постъпилите и одобрени проекти по програмите и заповедите и договорите за тяхното изпълнение се съхранява в деловодството на ММС.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи).

Дейностите по предоставяне на продуктите по програмата са свързани с изготвяне и обобщаване на постъпилите информации, отчети и справки на спортните училища и спортните организации, както и извършване на анализи и обобщаване на количествените измерители по изпълнение на показателите по програмата.

Предвидените средства за реализиране на дейностите по програмата за периода 2016-2018 г. по показатели, са както следва:


  • Издръжка - материали за подпомагане на учебно - тренировъчната и спортно - състезателната дейност в спортните училища с оглед реализиране на високи спортни резултати; В изпълнение на Решение на Министерския съвет № 276 от 28.04.2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели и в съответствие с определените в актуализираната средносрочна прогноза разходни тавани, в проекта за бюджет за 2016 г. и разчетите за прогнозата за 2017 и 2018 г. е посочено увеличение в разходите за персонал на държавните спортни училища;

  • Организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите в областта на спорта за учащи;

  • Осигуряване на финансови средства за Подпомагане на учебно – тренировъчната и спортно – състезателна дейност и дейността на олимпийските звена в държавните СУ - разчетите са за 6 училища.


Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница