Проф. Йордан калайков, дн мениджмънт на спорта


МАКРО И МИКРОИКОНОМИКА НА СПОРТАстраница19/25
Дата07.08.2018
Размер2.63 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25

6. МАКРО И МИКРОИКОНОМИКА НА СПОРТА


Особен интерес при изясняване на икономическите изменения на спорта, представляват онези фактори от националната и фирмената икономика на спорта, които формират неговата макро и микроикономика. В литературата се разглежда и междинна сфера наречена мезоикономика. Всъщност в икономическия отрасъл на спорта става дума за микро, мезо и макро икономически инструменти.
Микроикономическата рамка на спорта [ниво на частните, фирмените икономически субекти] се формира от два типа фактори имащи отношение към икономиката на спортните предприятия. Това е т.нар. приложна икономика -определяне на производствените цели, вносът и износът на продукция, инвестициите, бюджета с неговата приходно - разходна част и баланс, работните места и тяхната динамика, плащаните данъци и др.

Към т.нар. микроинструменти при функционирането на спортните организации най-значимо място заемат различните видове разходи, чрез които е възможна спортната дейност. Главно в центъра на вниманието са два вида разходи. 1. Разходи за участие в спортна дейност и 2. Разходи за оборудване. Към първия вид разходи спадат; разходи за спортни артикули, разходи за спортни съоръжения, за транспорт, административни разходи и др. Втория вид разходи са за управление и поддържане на базата и нейното обзавеждане. По-конкретно това са разходи за строителство и обзавеждане и разходи за функциониране на съоръженията. Всъщност това са разходите по критерия на актуализираната полза.Фигура 5. Спортни организации според начина на финансиране

Към мезоинструментите в икономическия сектор на спорта могат да бъдат отнесени медиите и рекламните агенции, които способстват спортните спектакли [състезанията] да бъдат предавани, препредавани и продавани. Така големите спортни събития спрямо, които има огромен интерес притежават необявена рентабилност за разлика от регионалните, които пък имат скрита инфлационна природа. Една от причините да бъде така е, че крупният спортен спектакъл е най-доброто място за пускане на пазара на нова марка продукт.

Спортната демография е особен вид мезоинструмент. Тя е икономически променлива величина която влияе на развитието и географското разпространение на спортовете. Финансирането на спорта от държавата, районите и общините зависи от социалната значимост на спортовете и приносът им в Олимпийските игри и световните първенства. Общо взето стратегията на държавата е да подкрепя повече малките спортове, защото те нямат достатъчно източници на доходи. Цената на достъпа или разхода за спортна дейност се базира на факта, че по-евтините спортове се развиват по-бързо, но това не значи, че всички леснодостъпни спортове се развиват бързо, защото не винаги цената на достъпа оправдава това развитие. Към мезоинструментите се отнася и зрелищността на спортовете, която се определя по директен и индиректен път и от която до голяма степен зависят постъпленията от продажбата на спортните спектакли.


Макроикономическата рамка на спорта се определя от онези отрасли възникнали в процеса на спортната комерсиализация, които могат да се определят като икономически [трансфери, търговия с рекламни и телевизионни права, производство и търговия със спортни артикули] и имат влияние върху националната икономика [създаване на работни места, генериране и възпроизвеждане на крупни парични маси]. Всъщност това са общите зони на икономиката като цяло и на икономиката на спорта в частност. В макроикономическата сфера на спорта се отнасят и неговите проекции в масмедиите, акционерството, дотациите от държавата. Милиони хора наред с консумацията на стопанска продукция и услуги, същевременно потрябват и спортни продукти било то активно [спортувайки за здраве] или пасивно [като зрители и привърженици на спортни клубове] участват в икономическия кръговрат - пари -стока-пари и това участие е осезателно. Именно, поради това че хората са едновременно консуматори на стопанска и спортна продукция се дължи интересът на предприятията към спорта като ефикасен рекламоносител на собствената им стока. Така се формира обща зона на интереси за предприятия, спортни клубове и медии в качеството им на рекламодател, рекламоносител и рекламоразпространител.

Проектен мениджмънт в спорта

СЪДЪРЖАНИЕI. Постановка на проблема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 . . . ....
I.1. Същност и специфични особености на проектния мениджмънт . . . . .....
I.2. Възможности за проектен мениджмънт в спорта ­ принципни

положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 .
II. Регионалните целеви програми като форма на проектен мениджмънт

в спорта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
II.1. Структура на регионалната програма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.2. Технология за разработване на регионална програма . . . . . . . . . . . .
II.3. Мениджмънт на регионалната програма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


I. ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА
I.1.Същност и специфични особености на проектния мениджмънт.

В мениджърската практика т. нар. проектен мениджмънт или управление чрез проекти се смята за рационален подход, когато трябва да се търсят хармонични решения на сложни, многопосочни, мащабни и взаимнообвързани проблеми. Смята се, че проектният мениджмънт е различен от мениджмънта на текущата дейност. Най-общо казано, проектният мениджмънт включва процесите от обосноваването на необходимостта от постигането на определена цел до осъществяването на конкретни промени в дейността, довеждащи до това постигане. В специализираната литература са известни някои становища и определения за проектния мениджмънт. Широко разпространено е схващането, че проектното управление е “цялостно планиране, контрол и координация на проекта от началото му до завършване на набелязаното” (Lock D., 1990, 3). Твърде разпространено е мнението, че към проектното управление може да се подходи и приложи технологията на управленския цикъл (Lackman M., 1987, 4), дори се твърди, че всъщност става дума за “интегрирано управление на конкретни програми на системна основа” (Маркс Ч., 1971, 5). От тази гледна точка не се изискват някакви нови или специални умения от управленската област.

От друга страна, разпространена е тезата, че “проектът е предприемане на нещо, използващо ОГРАНИЧЕНО ВРЕМЕ И РЕСУРСИ” (Knoepfel H., R. Burger, 1987, 2). Някои определят проектното управление като “мобилизация и управление на ресурсите за ОГРАНИЧЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ с цел реализация на даден проект” (Станчева А., 1, 1993).

Би трябвало да се отбележи още, че проектът е УНИКАЛНА, ЕДНОКРАТНО ИЗПЪЛНЯВАНА ДЕЙНОСТ, приключваща с постигането на целите. Поради това в този си вид, в който е бил изпълняван (обект, съдържание, логика, ресурси), той няма да бъде повторен. В този смисъл решенията, свързани с проектирането, не са рутинни, а имат творчески характер и се вземат преди реализацията на проекта.

Общо взето, управлението чрез бизнес проекти е ВРЕМЕННА ДЕЙНОСТ, свързана с конкретна стратегия за постигане на конкретни цели. Ако трябва да обобщим същественото от различните определения, би могло да се твърди, че бизнеспроектирането се предприема за НЕЩО НОВО, КОЕТО ДОТОГАВА НЕ Е ПРАВЕНО, представлява УНИКАЛНА ЕДНОКРАТНО ИЗПЪЛНЯВАНА ДЕЙНОСТ и се осъществява за ограничено време ­ докато бъде постигната целта.

Особено важен е проблемът с класификацията на видовете проекти, тъй като чрез тяхното групиране по определени признаци се създава възможност за една по-добра ориентация в много добра ориентация в многообразието им./ ФИГ.1./Фиг. 1

Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница