Проф. Йордан калайков, дн мениджмънт на спорта


Тенденции и проблеми при функционирането на систематастраница2/25
Дата07.08.2018
Размер2.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

2 Тенденции и проблеми при функционирането на системата


Измененията, които настъпват вследствие на преустройството в системата на спорта и възстановяването на самодейното начало и самоуправлението, предизвикват промени в характера и съдържанието на организаторската дейност както в спортно-педагогическото, така и в организационно-управленското направление. В областта на спортното майсторство бе възприет курс към професионализация, правно-договорна регламентация на взаимоотношения между спортистите и клубовете, широко се практикуват спонсорството и самоиздръжката в условията на пазарната икономика. В сферата на “спорта за всички” ударението се поставя върху утвърждаването на здравословен начин на живот, където активният двигателен режим е един от компонентите наред с рационалното хранене, труда и почивката, профилактиката от професионален травматизъм, екологично чистата жизнена среда, отказа от алкохол и тютюнопушене. На хората се предоставят условия сами да избират средствата и формите за занимания според техните предпочитания, интереси и възможности. Сега отделната личност определя в колко и какви спортни форми да участва, какви потребности от двигателна активност да бъдат удовлетворени и колко средства от личния бюджет да бъдат отделени за тази цел. Спортните организации сами определят регионалните цели, извършват необходимите проучвания на потребностите и интересите на хората от спорт и спортни услуги, влизат в договорни отношения на основата на взаимната изгода с други организации, в т.ч. (и стопански от страната и чужбина, определят структурата си в зависимост от конкурентните дадености на региона, разкриват допълнителна производствена дейност за самоиздръжка, грижат се за квалификацията на кадрите, като ги стимулират материално и морално. С други думи, преминава се към замяна на унифицирания подход в организационно-управленската дейност с формиране на индивидуален, специфичен подход във всяка подсистема и звено, съобразно техните потребности, интереси, потенциал. В досегашното функциониране на системата на преден план се издигаше ролята на управляващия субект, т.е. налагаха се елитарни представи за управлението на спорта. Сега се върви към утвърждаване на управлението като обслужваща дейност, която се осъществява на екипни и експертни начала с разгръщане на личната инициатива и професионалните възможности на ръководителите.

Постепенно първостепенната роля на методите за управление, без да се отрича тяхното значение, се съчетава с изследване на мотивацията при вземането на решения и тяхната реализация. Съчетават се високият професионализъм с демократизма при управлението. За спортния ръководител вече не е достатъчно само да бъде добър специалист в своята област, но и да умее да обедини и вдъхнови хората, с които работи, да разбира от икономика, да има познания в областта на спортния бизнес, рекламата, маркетинга. Професионалните клубове се ръководят от президент, който обикновено е авторитетна фигура от индустриалния бизнес и управителен съвет. Цялата организаторска и административна дейност се върши от мениджърите. Съществуването на клуба се подчинява на обективни закономерности на социалното развитие. За да оцелеят спортните формирования, трябва да печелят от спортни услуги (методически, профилактични, рекреационни, развлекателни), да се обвързват с предприятия-спонсори, да участват с дялов капитал в различни индустриални технологии, да организират помощно производство и реализация на печалба от продукцията. В резултат на това съществуват само тези спортни формирования, които издържат на конкуренцията и пласират на пазара своята “продукция”, т.е. задоволяват интересите и потребностите на хората, съдействат те да живеят здравословно, имат подчертана социална значимост и поради това могат да разчитат и на държавни дотации. Този подход за решаването на организаторските и административните проблеми в спорта е качествено нов. Това е ръководство чрез цели, а не чрез ръководители, отказ от тежки структури, децентрализация на дейността, делегиране на широки пълномощия за самоуправление, пълно разчитане на мотивацията и сътрудничеството в междуличностните отношения.Новата философия при управление на спорта разчита и се основава на интересите и потребностите на хората, превърнати в измерими цели, контрол над текущите процеси и преди всичко на единомислието и дисциплината на сътрудниците. Такъв тип управление обаче се основава на професионално познаване на икономиката на спорта, спортния маркетинг, социалната психология, теорията на управлението. В тази връзка професията на спортния мениджър става ключова за решаване на проблемите. Тя се превръща в стратегическа предпоставка за по-нататъшното развитие на спорта. Новата спортна политика на РБ , приоритетите и акцентите са :


    • Осигуряване на възможности за практикуване на двигателната активност и социалния туризъм.

    • Развитие на ученицческия спорт и СВП като средство за повишаване престижът на нацията.

    • Реконструиране и модерницзиране на спортните бази в съответствие на международните стандарти.От друга страна, ефективното функциониране на системите на спорта в съвременните условия извежда на преден план проблема за тяхното оперативно и стратегическо управление и ролята на субективния фактор в този процес. В концепцията на физическото възпитание и спорта в Република България е отредено специално внимание на кадровото осигуряване на системата и професионалната квалификация на спортно-педаго­ги­чес­ките кадри. Нещо повече, посочва се необходимостта от формирането на нова кадрова политика. В концепцията се поставя ударение върху разширяване на формите и средствата за подбор и подготовка на спортно-педагогически и обществени кадри, но не и върху квалификацията на професионални спортни мениджъри. Получава се разминаване между изискването за подобряване на координацията, взаимодействието и управлението в системата на спорта и неизяснения статус на управленските кадри, които са призвани да осъществят този обрат. Въпросът за подготовката на професионални спортни мениджъри е третиран и в закона за физическото възпитание и спорта (2017), В Европа и Америка професията “спортен мениджър” е с признат социален статус, а спортният мениджмънт е утвърдена университетска дисциплина.

Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница