Проф. Йордан калайков, дн мениджмънт на спорта


Технология на спонсорската кампаниястраница23/25
Дата07.08.2018
Размер2.63 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

2.Технология на спонсорската кампания


Технологията на спонсорската кампания обхваща три основни етапа, които са взаимно обвързани и се предполагат от причинно-следствена гледна точка (фиг. 2).

Фигура 2.Първият етап е посветен на ориентацията в спонсорската действителност. Най-напред се изготвя списък на евентуалните спонсори като се прави опит за прогноза относно успеха на спонсорската кампания. Обикновено се избират тези спонсори, които вече са демонстрирали отношение към спорта или са склонни да проявят такова отношение, Това обикновено са президенти на фирми и компании, които са симпатизанти на отделни отбори или спортисти или сами са били спортисти. Друго съображение се отнася за евентуалното финансово участие на спонсорите в издръжката на отделното събитие или спорт. Тази преценка подразделя спонсорите на тотални - притежаващи изключителните права, крупни - осигуряващи покритието на 25-50% от издръжката на събитието или спорта, средни - 10-25% и дребни спонсори покриващи разходите от 2-3 до 10%.

След изготвянето на списъка се съставят писма - оферти адресирани до евентуалните спонсори. В тях се дава точна информация за проявата, дата, място на провеждане, организатори, участници, медиен план на проявата, пакет от ползи с уточнени цени. Подготвят се и договорите, които могат да бъдат придружени с план програма за видовете работи, техният обем, сроковете, цената поединично и общо, както и от подробно задание за изпълнението на видовете рекламна дейност.През вторият етап на спонсорската кампания се пристъпва към самата реализация на контактите с евентуалния спонсор. Характерът на контактите е два вида - представителен и работен. По време на представителния контакт фактически става опознаване между партньорите в спонсорската сделка и в общ план се уточняват принципните положения в бъдещите взаимоотношения. След това контактите продължават на равнище работни групи или контактни лица, които окончателно подготвят сключването на спонсорската сделка като се тушират евентуалните противоречия или спорни моменти. Определят се при необходимост и подизпълнителите на отделни страни от договора, ако това се налага. Накрая се сключва самата сделка и се подписват договорите, Уточняват се контролните действия във връзка със сделката.

В третия етап се прави отчет на извършеното по договор. За целта се изготвя досие в което се съхраняват отчет, засягащ общата работа и изпълнението на отделните клаузи от договора като например ангажирането на медиите, изпълнението на рекламната част, видео и фото материали, извадки от пресата. Написват се и благодарствени писма адресирани до всички спонсори взели участие в сделката и подпомогнали реализацията на проявата или издръжката на отбор или отделен спортист.

От технологическа гледна точка спонсорската кампания пред-ставлява поетапно материализиране на спонсорските отношения в спорта и когато става дума за реклама всъщност това са отношения между рекламодател, рекламоносител и рекламоразпространител,

3.   Причинно-следствена същност на интересите при спонсорството


Като всяка сделка и тази за спонсорство се базира на определен кръг интереси присъщи на спонсорирания и на спонсориращия. При изясняване на механизма за възникването и реализацията на спонсорските отношения бяха вече очертани основните фактори влияещи на този процес. Същевременно обаче, интересът на спонсориращия да закупи престиж за собствено облагодетелстване, идентифицирайки се с него, а също да закупи достъп до пазара на спортните фенове в качеството им на потребители на продукция, не изчерпва кръгът от интереси стоящи в основата на отношенията. За да се направи характеристика на интересите е необходимо да се даде отговор на въпроса: какво очакват спонсорите от сделката със спонсорирания? Въпросните очаквания могат да се очертаят в няколко насоки:

  • Имидж и влияние. От реализацията на спонсорската сделка спонсориращия очаква подобряване на социалния образ, който си създава и усъвършенства в процеса на дейността от който зависи авторитетът на самия спонсор. В същност актът на спонсориране добавя щрихи към вече изградения облик на спонсориращия, показва го в непозната за публиката светлина и неизбежно разширява периметъра на влияние, доколкото спонсорирания се причислява към сателитите на спонсора. Без съмнение подобно лидерство придобито на базата на известно превъзходство (от финансова гледна точка) е привлекателно и разширява възможностите за влияние в области нямащи нищо общо със спорта, макар че именно спортът е поводът.

  • Достъп до нови пазари, информационни мрежи, прослойки от хора, контакти. В това отношение спортът е благоприятна област. Не случайно спонсорът проявява интерес към значимостта на спортната проява, която е обект за спонсориране, нейната продължителност, ангажираният патронаж, участието на медиите, очакваният брой участници, наличието на други спонсори, контактите във високо поставени личности и др. Най-общо казано спонсорството осигурява други форми за социален достъп неприсъщи на спонсориращия от гледна точка на собствения предмет на дейност.

  • Публичност и реклама на собствена продукция са съществен подтик за спонсорство, доколкото спортът представлява нетрадиционен, но силно действен рекламоносител оказващ директно влияние на спортните фенове, които са преди всичко потребители на различен тип продукция. Отразяването на спорта от медиите и връзката му с тях чрез пресконференции, брифинги, бенефиси и др. автоматически включва спонсорите и информация за тях под различна форма. П о този начин известността на спонсора се мултиплицира многократно и това е повод той с охота да се идентифицира с определен спорт, спортисти, деятели или с техните структури.  • Социална отговорност, която демонстрира спонсорът чрез акта на спонсорирането го издига в очите на обществеността, прави го популярен, предизвиква отглас в институциите и спечелва тяхната морална подкрепа. Дори и сумата, с която се спонсорира спортът да не е значима, самият факт на реализирано спонсорство, показва социалната активност на спонсора и това, че той не е безразличен към проблемите на спорта, културата, изкуството, здравеопазването, социалните грижи за сираци, болни, пенсионери.

  • Търговски преференции, които се придобиват чрез откупуване на търговски права, са силен стимул за спонсорите, доколкото те имат възможност да използват спортните терени в качеството им на своеобразен търговски пазар. Участниците в спортните прояви - спортисти, треньори, деятели, публика са потенциални купувачи на продукция стига тя да бъде поднесена по подходящ начин. Особено привлекателна е перспективата за изключителност при ползването на търговските права, което на практика означава елиминиране на конкуренцията в обсега на спортната проява. Не без значение е и възможността да се оглави общият маркетингов микс на кампанията, както и ползването на известна перманентност и повторяемост на търговските контакти инспирирани от спортносъстезателните изяви.  • Данъчни облекчения отнасящи се за спонсорство относно култура, спорт, изкуство, съгласно изменения в законодателната уредба в т.ч. и в закона за спорта. При равняването на спонсорството за разход на фирмите и ползването на данъчни облекчения, представлява стимул за спонсорите въпреки, че има какво още да се желае в тази насока, за да се създадат условия близки до тези в европейските страни, където спонсорите и спонсорството се преференцират значително.

Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница