Проф. Йордан калайков, дн мениджмънт на спорта


Управленски цикъл - цикличност на управленския процесстраница7/25
Дата07.08.2018
Размер2.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25

4. Управленски цикъл - цикличност на управленския процес


Въздействието върху обекта, чието поведение трябва така да се промени, за да се преодолее разликата между това, което е в момента и това, което трябва да бъде (целта), не може да се осъществи еднократно. В действителност се осъществяват толкова въздействия от страна на субекта (управляващия), колкото е необходимо, за да се постигне целта. След всяко приложено въздействие, а това означава взето решение и изпълнението му, се проверява полученият резултат (извършва се контрол) и ако отново има различие (между сегашното състояние и желаното състояние), първоначално приложеното въздействие (решение) се променя. Вижда се, че на управленския процес е присъща непрекъсната повторяемост и на действията: решение - указание за изпълнение - изпълнение - контрол - корекция на първоначалното решение. Ако то не довежда до желания резултат - указание за изпълнение на новото решение - изпълнение - контрол и т.н., дотогава, докато се постигне резултат, който съответства на поставената цел или е близо до нея. Образно казано - получава се "въртеливо" движение на информацията между субекта и обекта на управление,. Броят и бързината на "оборотите" зависи от сложността и мащаба на поставената цел. Колкото тя е по-трудно постижима, толкова "въртенето" на информацията се извършва повече пъти, докато се постигне желания резултат и обратно. Поради особения характер на управленския процес, който описахме, е прието да се счита, че на него му е присъща цикличност. Цикълът се състои от отделни етапи или фази - решение, изпълнение, контрол, които периодично се повтарят до постигането на целта.

Фиг.3. Управленски цикли в зависимост от условията и непосредствените


действия на управляващия (субекта)

Когато за постигане на целта е необходимо само да се вземе решение, да се дадат съответните указания за изпълнение и се провери полученият резултат и той съвпада с поставената цел, цикълът се нарича двуфазов, затворен, пълен (фиг. 3, а). Ако обаче непременно се налага промяна на решението, тъй като полученият резултат не отговаря на очакванията (целта), но такава промяна не настъпва по някаква причина, тогава цикълът е пак двуфазов, но отворен и непълен. В случай, че след извършения контрол се установи необходимост от промяна на първоначалното решение и това се осъществи, тогава цикълът е трифазов, пълен, затворен (фиг.3б). Най-неблагоприятна е ситуацията, при която се взема решение, започне неговото изпълнение, но не се извършва своевременен контрол на резултата. Причините могат да бъдат различни - липса на необходимата подготовка за осъществяване на контрол; контрол се извършва, но той не е навременен или пък информацията, която се получава, не е достоверна. При тези обстоятелства цикълът се нарича еднофазов, непълен, отворен (фиг.3в).

Подобни на описаните по-горе случаи са нещо обикновено в спортната практика. Например, когато треньорът е преценил правилно състоянието на спортиста, с който работи, и подготовката носи желания резултат, ясно е, че цикълът ще бъде двуфазов, пълен, затворен. ако, обаче, вследствие на контрола, се установи, че решенията за характера на подготовката се нуждаят от промяна, тъй като резултатът не е очаквания и такава промяна се осъществи, цикълът ще бъде трифазов, пълен, затворен. Когато контролът относно хода на спортната подготовка не е пълноценен (не се провежда правилно, не е своевременен и информацията, която се получава не е обективна), тогава цикълът на управление е еднофазов, непълен, отворен. От подобно "управление" на подготовката няма полза и тогава неуспехите са чести спътници на спортистите.

5. Механизъм и формула на управленския процес


Управлението може да се представи чрез "формула", която има три компонента и изглежда така:

у = (Ц + С + Р),

Където: У - управление;

Ц - цел;


С - средства за постигане на целта;

Р - постигнат и установен резултат (чрез контрола).

Липсата на само един от компонентите на "формулата", без значение кой, допринася за невъзможността да бъде осъществен управленския процес. От друга страна последователността при разположението на компонентите изразява логиката, на която се подчинява управлението. Не могат да се прилагат средства за постигане на определена цел, ако такава цел не е предварително формулирана от субекта. Също така не могат да се постигат резултати и тези резултати да са констатирани чрез контрола, ако не се прилагат конкретни средства (подходи) за постигане на определени резултати, чрез които се търси постигане на самата управленска цел. (Желаното състояние на проблема, което позволява да се счита, че той е решен). Всъщност понятието "механизъм" (в частния случай - управленски) означава (предполага) "подреждане" на определена съвкупност компоненти, от които зависи осъществяване на даден процес (в случая - управленски) в точно фиксиран организиран порядък. В резултат на конкретно въздействие (изпълнение на решение) компонентите взаимно се задействат с оглед получаване на определен резултат (постигане на целта) фиг.4.

Накратко при функционирането на механизма се предприемат въздействия върху обекта, където е възникнал проблема и се следи дали има полза от тези въздействия, т.е. дали предизвиканите изменения съответстват на поставената цел. Ако няма резултат от първоначалното въздействие, то се променя и отново се следи за последствията. За да въздейства върху обекта, е необходимо да се вземат решения, които не са нищо друго освен съвкупност от определени действия, насочени към решаването на проблема. Тези действия и тяхното осъществяване се нарича изпълнение на задачи. Дейността, чрез която непрекъснато се следи какъв е резултатът от въздействията (от изпълнението а задачите), се нарича контрол (фиг.5).Фиг. 4. Механизъм на управлениетоФиг. 5. Функциониране на управленския механизъм на ниво решения и контролКаталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница