Професионална гимназия по икономика и туризъм “проф. Д-р асен златаров “ – гр. ПетричДата11.04.2018
Размер57.71 Kb.
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ

ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ “ – ГР. ПЕТРИЧ2850 Петрич, ул. “Отец Паисий” № 2, тел. +359/745/2-29-29, e-mail:

pgit_petrich@mail.bg

(

Утвърждавам: ...............................

инж. Светла Данаилова

директор

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ЗП

Клас - 10А, Б, В, Г, Д
професия/специалност – всички специалности

за учебната 2012 – 2013 г.

брой учебни седмици 36

хорариум: 1 / 36(седмичен/ годишен)

Изготвил: Мариана Кючукова...............

(Име, подпис)
Тема


Вид на урока


срок


Основни понятия

Нови знания

Упраж-

нение

1.

Начален преговор
1

ІХ
2.

Тест- входно ниво
1

ІХ
Модул 1 – База данни

3.

База от данни.Видове бази от данни.Релационни бази от данни.Основни понятия

1
Х

База от данни, система за управление на база от данни, релационен модел, таблици, записи, полета, ключово поле, видове релации.

4.

Проектиране на проста база от данни

1

1

Х

Проектиране на база от данни, размер на поле, тип на данни, формат на данните, значение по подразбиране, условие за допустими стойности, отношение между таблици, ключово поле, режим на работа

5.

MS Access-същност, предназначение, стартиране, екран и приключване на работа с нея. Проектиране и създаване на нова база

1
Х

6.

Таблици.Проектиране и създаване на таблици.

1

1

ХІ

7.

Промяна в стуктурата на таблица.

1
ХІ

8.

Въвеждане на данни в таблица

1
ХІ

9.

Промяна в съдържанието на таблица.Отношения между таблици

1

1

ХІІ

10.

Спавки.Създаване на справки.

1

1

XII
11.

Селекция по един и повече критерии.Списък по азбучен ред

1

1

XII-І
12.

Формуляри.Създаване на формуляри.

1

1

І-ІІ
13.

Отчети.Създаване на отчети.

1

1

ІІ

Отчет, страниране, файлов формат, конвертиране0

14.

Създаване на команден панел в БД

1

1

ІІІ
15.

Проверка и оценка на знанията(тест върху модул 1)

1

III
Модул 2 – Компютърна презентация

16.

Авторско право.Защита на компютърните програми и на авторските материали в електронна форма

1

1

IІІ-ІV

Лична информация; авторско право, комерсиален софтуер, лицензирано споразумение, сериен номер на продукт, безплатни програми, свободно разпространявани програми; програми за временно ползване, демонстрационни програми.

Модул 3-Компютърни мрежи

17.

Киберпрестъпления и безопасност в Интернет

1
ІV

Кибертероризъм, биометрия, неоторизиран достъп, фишинг, кибертормоз, нетикет

18.

Уеб базирани регистри с Бази от данни
1

ІVМодул 4- Интегриране на дейности


19.

Индивидуални или групови проекти, чрез които се демонстрират придобитите знания и умения по ИТ за подпомагане на обучението по изучаваните в X клас други учебни предмети

1

6

V-VІ
20.

Представяне на работата по проектите
2

Общ брой часове 36

15

21
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница