Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболистистраница2/5
Дата21.07.2016
Размер0.76 Mb.
ТипАнализ
1   2   3   4   5

 • Наклон напред(гъвкавост). о

 • Повдигане на краката от тилен лег до 90 за 30 секунди.

 • От вис на шведска стена повдигане на краката до прав ъгъл за 30 секунди.

 • Совалково бягане 4 по 30м.

 • Жонглиране “стълбичка”- брой.

 • Удари в цел- 10 с ляв крак и 10 с десен .

 • Удари с глава в цел.

 • Странично хвърляне.

 • Провежда се двустранна игра, в която комисия оценява играещите по пет показателя: координация, ориентация, борбеност, ефективност от действията, импровизация и фантазия.

  3. Други личностни характеристики: интелектуални, емоционални, морално-волеви и др., чрез подходящи психотестове.

  Необходимо е да се подчертае, че принципът на системност при

  подбора изисква комплаексен подход, при разкриването на съответните способности, изследвания от областта на спартната медицина, физиология, биохимия, психология и т. н. Решаването на отделните частни задачи дава възможност да се получи комплексна оценка на потенциалните способности на индивида за постигането на високи успехи във футбола. Важно е да се знае, че подбора не се отнася само за подрастващите спортисти, особено за футбола. Със своите специфични проблеми, той обхваща всички нива на спортната подготовка- от началното обучение до високото футболно майсторство.

  1. 3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОДБОРА И РАБОТА В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИТЕ ШКОЛИ (ДЮШ) КЪМ ФКВ - ГР. САНДАНСКИ

  Системата за подбор, подготовка и усъвършенствуване на футбо листите в ДЮШ е разделена на три етапа:

  А:Етап на предварителна футболна подготовка и ранно обучение, който обхваща децата в подготвителни групи на възраст до 11г.

  В ДЮШ работят хоноровани треньори(селекционери), които целогодишно привличат деца, в зависимост от възприетите моделни характеристики за подбор. Този етап продължава две години.

  Б:Етап на обучение, ранна специализирана подготовка и усъвършенствуване по футбол. Обхващащ децата: 13-14год. И юношите

  15-16год. Този етап продължава 4 години.

  В:Етап на специализирана физическа подготовка и спортно усъвършенствуване по футбол. Обхващащ юношите старша възраст. Общо две години.

  Селекционерите събират обикновенно 50-60 деца, от които по принцип в по- горна група (втори етап на подготовката)преминават 20-25 деца. Следователно, който иска да намира млади, способни футболисти най-напред трябва да организира тренировки за възможно повече деца. В продължителният тренировъчен процес с тях най-точно се установява футболната им годност.

  В третият етап на подготовката остават не по-вече от 16-18 юноши. Изпълнявайки задачата за непрекъснат текущ подбор, на базата на показаните резултати, на треньора често му се налага да освобождава деца или юноши, имащи желание да играят и тренират, но непритежаващи съответните възможности.

  Спортната годност и способностите най-ярко се проявяват по време на състезания. Участието в републиканското първенство учи младите футболисти на борба за постигане на победи, точки и класиране в съответното състезание, включително иза завоюване на шампионската титла. Това предполага ранна специализация по постове, без което не могат да се постигнат високи резултати. Обаче, би било грешно да се ограничим в обучението на отделните играчи само за един пост. Това е в противовес с изискванията на съвременния футбол, където в решаването на задачити за атака и отбрана в различни периоди от време и на различните части от терена участвуват състезатели, които имат и други специфични задължения.

  В Софийска област се провежда в два полусезона футболно първенство: деца(13-14г. )-зонално първенство-включващи отбори от цялата Софийска област; юноши младша(15-16г. )-зонално първенство; юноши старша(17-18г. )-участват отбори от цялата Софийска област.

  Във всеки ФК има 6 представителни детско-юношески отбора.

  Всеки отбор си има треньор, който работи с тях през целия период от 6-7години. В края на всяка състезателна година се провеждат приемни изпити за начална селекция в подготвителните групи. Също така при преминаване от една възрастова група в друга се провежда тестиране по определените моделни характеристики за определяне моментното състояние и развитие на футболистите.
  1. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ОРГАНИЗМА НА ДЕЦАТА И ЮНОШИТЕ.

  При 14-15годишните изучаването на сложните по координация движения значително се затруднява от влиянието на настъпва нето на периода на пубертета. Треньорите работещи с деца трябва добре да знаят и да отчитат това, че двигателните навици, съответствуващи на възможностите на трениращите, се формират толкова по-бързо ипо-леко, колкото по-рано започнат да се занимават с футбол.

  При правилна методика на тренировката в детската възраст пастъпват много положителни промени в цялостния организъм, което се проявява двуяко:морфологични промени-повишен прираст на антропометричните показатели и функционални промени-повишена работоспособност.

  Особено забележимо е влиянието на физическите упражнения върху развитието на костната система, при която още в детска възраст настъпват дълбоки промени. Много изследвания доказват голямата податливост на детския гръбначен стълб и възможните изкривявания, при неправилни положения, които се създават от продължителни напрежения. Най-голяма подвижност има гръбначния стълб при деца на 8-9год. На 6-7г. се оформят гръдната и шийната му извивка. По-ясната извивка се оформя напълно на 17-19г. Най-голямо количество нарушения на стойката, съпроводени от гръбначни изкривявания стават от 11 до 15год. Много важно е в тази възраст да се дават такива упражнения, които да укрепват гръбначните мускули, така че развитието на гръбначния стълб да става без нежелани отклонения.

  В детската и юношеската възраст се забелязват високи темпове на израстване на височина и увеличение на теглото на тялото. Растежът на височина почти напълно завършва към 18-19 години. Затова резките сблъсъци при игра рамо в рамо при единоборствата за топката, при приземяване от голяма височина, резките спирания, промяна на посоката, неравномерното натоварване на десния и левия крак могат да предизвикат нежеланиизменения в костите на раменния пояс и таза. Високи, неправилни натоварвания на долните крайници могат, ако процесите на вкостяване не са завършили, да доведат до появяване на плоскостъпие.

  Интензивното развитие на скелета при децата и юношите е тясно свързано с развитието на мускулатурата, сухожилията и ставите.

  Функционалните качества на мусколите, съществено се променят от 8-та до 10-та година. Мусколите на 14-15 годишните по своите функционални качества са близки до тези на възрастния човек.

  Увеличаване на силата на мусколите на футболистите в пелиода между 11 и 19 години става неравномерно. Най-голям прираст на силата им се наблюдава между 13-15 години.

  Възрастовата динамика на развитието на бързината при децата и юношите има също свои особености.

  Във възрастта от 7 до 12 год. Интензивно нараства темпа на движенията.

  Скоростта и произволната честота на движенията, а също и способността да се поддържа максимален темп, стават близки до пределните възможности, заложени във футболиста към 14-16 година. Прираст в резултатите от бягането на 30 и 60 метра се наблюдава между 12 и 16 година, след което резултатите се стабилизират и нарастване на постиженията са минимални.

  Организмът на децата и юношите много добре се приспособява към скоростните натоварвания. Затова възрастта от 9до 15год. Е най-благоприятна за развитие на бързината и повишаване скоростта на движенията. Възможността за развитие на скоростно- силовите качества се повишава с нарастването на възрастта. Например, в периода от 11до19години, височината на отскока се увеличава средно с 25 см.

  Възрастовото развитие на ловкостта у децата до 12 год. Протича по-интензивно . В следващите години, до 19-та година, ловкостта значително прогресира за сметка на рязкото повишаване на функционалните възможности на двигателния апарат.

  Заразвитието на гъвкавостта, най-благоприятен е периода от 10 до 14 год. Именно в този период се наблюдава оптимално съотношение между подвижността на ставите и тоничното съпротивление на мускулите.

  Най-голям прираст на развитието на издръжливостта, определяна при продължително бягане със скорост 70-75% от максималната се наблюдава в периода между 13-14год. На 15-16години издръжливостта се снижава. Това се обяснява с прираста на максималната скорост и увеличената в следствие на това мощност на извършваната работа. След 17-тата година издръжливостта отново се повишава.

  Трябва да се подчертае, че под влияние на тренировката, биологическите закономерности на развитието на физическите качества у младите футболисти не се изменят. Активното педагогическо въздействие способствува за тяхното развитие на по-високо ниво . Важно е да не се понижава натоварването, когато има преимуществено развитие дадено качество.

  Двигателната дейност се обуславя не само от развитието на опорно-двигателния апарат, но и от функционалните възможности на вътрешните органи и системи, обслужващи този апарат.

  Важно значение от гледна точка степента на физическото натоварване в тренировките имат данните за особеностите на разтежа и развитието на детския организъм през периода на половото съзряване.

  Този период се характеризира с индивидуални колебания не само в сроковете на настъпването на половото съзряване, но и в интензивността на неговото протичане при отделните футболисти в еднаква възрастова група.

  Индивидуалните темпове на половото съзряване на футболисти, родени в една и съща година оказват съществено влияние на нивото на общото развитие на двигателните функции, а също и характера на адаптацията на сърдечно-съдовата система към стандартна мускулна работа.

  Между 14 год. Футболисти, могат да се срещнат такива, които вече завършват половото си развитие и такива, които още не са го започнали.

  Поради това, винаги трябва да се отчита нивото на биологическата възраст на футболистите, основен критерий за определянето на която е степента на развитие на вторичните полови признаци.
  1. ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА.

  Анатомо-физиологичните особености и особеностите на нервната система поставят известни граници на постиженията във футбола. Тези граници естествено не са абсолютни, защото нивото на развитие на способностите зависи от съответното равнище на знания в методиката на спортната тренировка и нейното реализиране от грамотния треньор. Много високото ниво във футбола се постига от такива футболисти, които притежават особено благоприятни предпоставки за развитието си. Оптималните физически белези не са гаранция, а само благоприятна изходна позиция за постигането на високи спортни резултати. Освен това практиката показва, че могат да бъдат постигнати много високи резултати във футбола от спортисти, които не отговарят на минималните норми за физически белези, ако те компенсират съществуващите “недостатъци” чрез ярко изразени други определящи резултата данни. Това по правило може да стане само ако отклонението от възприетата норма е незначително.

  Подборът на много млади футболисти по възприетите моделни характеристики среща определени трудности защото темпото, с което се развиват децата е твърде различно и защото в сегашната практика не съществува приложим метод, с помощта на който предварително може да се определи окончателния ръст на изследваното дете.

  Футболисти с еднакви физически белези и други сходни данни се развиват с различна бързина. Това означава, че съществуват много индивидуални розличия във възможността за трениране на функционалните системи и органи(нервна, сърдечно-съдова, хормонална система), които определят ръста на постиженията. Дали тук става дума действително за едногенни фактори, които ограничават постиженията или главна причина за различното развитие на постиженията трябва да се търси в това, че натоварването се дозира често без знание и отчитане на индивидуалните физиологични особености-на този въпрос засега не може да се даде окончателен отговор.

  Докато моделните характеристики могат да бъдат използвани за определяне на спортната годност след приключване на основното време за разтеж тенденцията за развитие на физиологичните, биохимичните, психологичните и други компоненти, които определят постиженията, могат да се разпознават едва по време на самия дългогодишен тренировъчен процес.

  Тренировката управлява процеса на развитието на млади футболисти и създава едновременно възможност да се опознават потенциалните възможности. Редовното участие в тренировките и резултатите от тяхе най-важното условие на спортната диагностика за годност.

  Само дълговременните и непрекъснати наблюдения ще ни покажат динамиката на промените, което е първата предпоставка за прогноза на развитието на талантите.

  Сведенията от тестовете, от лекарските и психологически наблюдения са основа за цялостното заключение, което изработва треньора- педагог. Определеното ниво се сравнява снормата на стойностите за спортистите от дадена възраст, което ще покаже големината на таланта. При оценката на отделните насоки, треньорът не трябва да губи цялостния поглед върху ръста, развоя и особено перспективата на дадения спорт. В отделните периоди не бива да се изпуска от предвид дълготрайното развитие. Така, акцелерованите(с ускорено развитие) деца, въпреки, че те често пъти са изчерпали значителната част от развойния си потенциал, се дава предимство пред децата със забавен растеж, който по- изразително може да се развие в следващите периоди. Също така в отделните етапи дадените способности могат да се проявят в повишена или снижена степен при различните индивиди.

  За дълговременното наблюдение е необходимо да се водят лични картони за младите футболисти, където всяка година да се преценява цялостното им състояние и се нобележи прогнозата. Важи условието да не се избързва при определяне големината на таланта и преждевременно да не се изключват и малко изоставащите деца.

  Съществува тенденция да се разбира понятието селекция само при откриването на перспективните състезатели, като не се взема само под внимание, че подборът е комплексен процес, а не еднократен акт. Безспорно, съществено е да се открият юноши с изключителни футболни качества, но също така са важни фазите на проверка и утвърждаване на качествата и уменията. Продължителният процес на подбор е предпоставка за високо спортно майсторство.

  Практиката потвърди, че на 15 годишна възраст подборът се насочва предимно към юношите с изключителни двигателни способности засвоята възраст. Ако постъпваме по този начин, обаче ще изпуснем от вниманието си онези, които на тази възраст не са показали особени качества, но имат също заложби за футболната игра.

  За подготовката на младите футболисти ще трябва да се работи дълго време целенасочено и оптимално.

  Подготовката на младите футболисти представлява непрекъснат процес на влизане в мъжките отбори. Това трябва да бъде цяла верига от обмислени и взаимно свързани звена, представляващи едно цяло. Качеството, прогресивността и съдържанието на тази система за цялото футболно развитие са основа и гаранция за успешна работа. При образуване и реализиране на тази система важат както общите принципи, така и спецификата на дадените условия.
  1. ЦЕЛ И МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕ.
  1. ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕ.

  Цел на настоящото изследване е да се повиши ефективността на подбора на млади футболисти на основата на изясняване на прогностичните възможности на използваните в практиката на ДЮШ към ФК “ВИХРЕН” - гр. Сандански тестове.
  1. ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО.

  За реализиране целта на дипломната работа си поставихме следните задачи:  1. Да се проучи състоянието на проблема по литературни данни;

  2. Да се изследва архива на ДЮШ към ФК “Вихрен”-гр. Сандански и се подберат опитни лица с пълен набор от резултати в тестирания от 14 до 18 годишна възраст;

  1. Да се изследва динамиката на развитиена физическите качества във възрастов аспект;

  1. Да се установи прогностичната информативност на използваните в практиката на ФК тестове;
  1. МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕ.

  Обект на настоящото изследване са млади футболисти / на възраст от 14 до 18 г. /, които са тренирали в ДЮШ на ФК “Вихрен” гр. Сандански. В началния етап на проучването прегледахме картоните за спортно- педагогичен контрол на 98 ученици. От тях подбрахме 17, които имат пълен набор от резултати през петгодишния си период на обучение.

  Предмет на изследване са резултатите на опитните лица в 5 теста:


  • 60м. гладко бягане/сек/;

  • вертикален отскок с два крака от място /см. /;

  • набиране на висилка до отказ /бр. /;

  • наклон напред /см. /;

  • 1 500м. гладко бягане /сек. /;
  1. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ.

  За реализиране на поставените пред нас изследователски задачи ние използвахме следните методи:  1. Анализ на литературни източници;

  За проучване на съществуващите теоретични постановки за подбора в спорта и по-специално във футбола се запознахме с литературни източници, които сме цитирали в литературната справка.

  2. За изясняване на концепцията на дипломната работа проведохме беседа с треньорите в ДЮШ на “Вихрен”-гр. Сандански и преподаватели в ЮЗУ “Неофит Рилски”.  1. Проучване на архивни материали.

  Както стана ясно по-горе сме ползвали архива на ДЮШ на ФК “Вихрен”, като от личните картони на 98 млади футболисти сме подбрали 17, които имат пълен набор от спортно- педагогически тестирания за целия период на обучение в школата и са от един випуск /т. е. те са били подложени на една и съща тренировъчна методика/.

  1. Математико-статистически методи:

  • Вариационен анализ-min, max, размах, стандартно отклонение /Sx/, коефициент на вариация /V/, асиметрия /Аs/, и ексцес /Ех/;

  • Показатели за описване на развитие - абсолютен и относителен прираст;

  • Показатели за установяване достоверността на прираста t-êðèòåðèè на Стюдънт за зависими извадки;

  • За установяване зависимостта на изследваните тестове и спортната квалификация - коефициент на рангова корелация на Спирмън.
  1. Етапи на изследване.

  Изготвянето на настоящата дипломна работа премина през следните етапи:  1. Октомври - декември 1997 г. - формиране на идеята, беседа с треньорите от ДЮШ при ФК”Вихрен” и оформяне на работната хипотеза;

  2. Януари - март 1998 г. - проучване на теоретичните постановки по проблема за спортния подбор;

  3. Март- април 1998 г. - проучване архива на ДЮШ на ФК”Вихрен” и математико-статистическа обработка;

  4. Май 1998 г. - написване на труда.

  3. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ.
  1. ВАРИАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

  Както вече стана ясно от методиката на изследването, от личните картони на учениците в ДЮШ на ФК”Вихрен” - гр. Сандански са извадени резултатите на 17 опитни лица, които имат резултати в спортно-педагогически тестирания от целия си срок на обучение (14-18г.). В таблици No 1 доNo5 са поместени показателите за средно равнище и вариация на данните, като те са разбити по години. Тъй като средното равнище на признака ще се спрем при характеризиране динамиката на развитие на постиженията, тук сме обърнали внимание най-вече на показателите на разсейване. Целта ни е да установим доколко изследваните футболисти са се различавали по физическите си качества. Освен това е необходимо (с оглед на бъдещите сравнения на данните по години) да установим нормално ли е разпределението на изследваните признаци.


  Вариационен анализ - 14 години


  табл. 1

  показател


  min


  max  R

  _

  Х  Sx  V%  As  Ex

  60м. гл.б.  8.30


  10.01


  1.71


  9.127


  0.477


  5.24


  -0.03


  -0.05

  верт. Отск.


  32


  54


  22


  41.23


  6.136


  14.89


  0.24


  0.06

  Набиране


  0


  12


  12


  4.41


  3.299


  74.77


  0.09


  0.35

  Нак-

  лон на трупа


  2


  16


  14


  6.35


  4.037


  63.56


  0.86


  0.19

  1500м

  гл.б.


  5.20


  6.06


  0.86


  5.52


  0.269


  4.88


  0.91


  0.39
  Поделитесь с Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5


  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
  отнасят до администрацията

      Начална страница