Програма „ Развитие на конкурентоспособносттаДата02.07.2017
Размер112.14 Kb.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Развитие на конкурентоспособносттана българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Операция BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПРОЦЕДУРАТА

 1. Обект на процедурата:

Обектът на настоящата процедура за избор на изпълнител е:
"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване в производствения процес на "АТМ" ООД"


 1. Срок на изпълнение:
 • Обособена позиция № 1 – до 3 (три) месеца (от сключване на договора), но в рамките на договора за безвъзмездна финансова помощ

 • Обособена позиция № 2 – до 4 (четири) месеца (от сключване на договора), но в рамките на договора за безвъзмездна финансова помощ

 1. Технически спецификации: • Обособена позиция 1 – Универсални стругове – 5 броя
Обособена позиция 1 – Универсални стругове – 5 броя
 1. Универсален струг с "обработваем диаметър над направляващите" 440 мм и "разстояние между центрите" 2000 мм – 2 броя


Минимални технически и функционални характеристики:

Капацитет:

Обработваем диаметър над направляващите – 440 мм;

Разстояние между центрите – 2000 мм;
Вретено (шпиндел):

Преден край DIN 55027 - № 8;

Отвор на вретеното – не по-малко от 72 мм;
Главен превод (скоростна кутия):

Брой на оборотните степени – не по-малко от 21:

Оборотен обхват на вретеното – не по-малко от диапазона 20…..2000 об/мин.;

Мощност на главния електродвигател – не по-малко от 7.5 кВт;


Подавания:

Обхват на надлъжните подавания – не по-малко от диапазона 0.039.......12 мм/об.;


Супорт:

Ход на напречната шейна – не по-малко от 315 мм;


Задно седло:

Диаметър на пинолата – не по-малко от 72 мм;
Допълнителни технически и функционални характеристики (ДТХ):

Капацитет

Обработваем диаметър при свален мост – 640 мм

Широчина на тялото – не по-малко от 400 мм
Вретено

Вътрешен конус на вретеното - Метричен 80Задно седло

Вътрешен конус на пинолата - Морзов № 5

Ход на пинолата – не по-малко от 230 мм

3-челюстен самоцентриращ патронник Ф 250

4-челюстен несамоцентриращ патронник /планшайба с челюсти/

Планшайба без челюсти

Подвижен люнет

Неподвижен люнет- малък с ролкови пиноли PWTR или еквивалентно

1-позиционен надлъжен ограничител

Резбови часовник

Център шайба

Комплект стругарски сърца

Въртящ център

Пробивен патронник с дорник

Крачна спирачка

Бързосменен ножодържач

Зъбно-ремъчна лира

Преходна втулка за задното седло

 1. Универсален струг с "обработваем диаметър над направляващите" 500 мм и "разстояние между центрите" 1500 мм – 1 брой


Минимални технически и функционални характеристики:
Капацитет:

Обработваем диаметър над направляващите – 500 мм;

Разстояние между центрите – 1500 мм;
Вретено (шпиндел):

Преден край DIN 55027 - № 8;

Отвор на вретеното – не по-малко от 72 мм;
Главен превод (скоростна кутия):

Брой на оборотните степени – не по-малко от 21;

Оборотен обхват на вретеното – не по-малко от диапазона 20…..2000 об./мин.;

Мощност на главния електродвигател – не по-малко от 7.5 кВт;


Подавания:

Обхват на надлъжните подавания – не по-малко от диапазона 0.039..... 12 мм/об.;


Супорт:

Ход на напречната шейна – не по-малко от 315 мм;


Задно седло:

Диаметър на пинолата – не по-малко от 72 мм;
Допълнителни технически и функционални характеристики (ДТХ):
Капацитет

Обработваем диаметър при свален мост – 700 мм

Широчина на тялото – не по-малко от 400 мм
Вретено

Вътрешен конус на вретеното - Метричен 80


Задно седло

Вътрешен конус на пинолата - Морзов № 5

Ход на пинолата – не по-малко от 230 мм

3-челюстен самоцентриращ патронник Ф 250

4-челюстен несамоцентриращ патронник /планшайба с челюсти/

Планшайба без челюсти

Подвижен люнет

Неподвижен люнет- малък с ролкови пиноли PWTR или еквивалентно

Неподвижен люнет- голям с ролкови пиноли PWTR или еквивалентно

Конусен линеал

1-позиционен надлъжен ограничител

Резбови часовник

Център шайба

Комплект стругарски сърца

Въртящ център

Пробивен патронник с дорник

Крачна спирачка

Бързосменен ножодържач

Зъбно-ремъчна лира

Преходна втулка за задното седло

 1. Универсален струг с "обработваем диаметър над направляващите" 440 мм и "разстояние между центрите" 1500 мм - 2 брояМинимални технически и функционални характеристики:
Безстепенно регулиране на скоростите и цифрова индикация:

Безстепенно регулиране на скоростите и цифрова индикация;


Капацитет:

Обработваем диаметър над направляващите – 440 мм;

Разстояние между центрите – 1500 мм;
Вретено (шпиндел):

Преден край DIN 55027 - № 8;

Отвор на вретеното – не по-малко от 72 мм;
Главен превод (скоростна кутия):

Брой на оборотните степени – не по-малко от 3;

Оборотен обхват на вретеното – не по-малко от диапазона 25…..2000 об/мин. разпределени в 3(три) групи;

Мощност на главния електродвигател – не по-малко от 11 кВт;


Подавания:

Обхват на надлъжните подавания – не по-малко от диапазона 0.039..... 12 мм/об.;


Супорт:

Ход на напречната шейна – не по-малко от 315 мм;


Задно седло:

Диаметър на пинолата – не по-малко от 72 мм;
Допълнителни технически и функционални характеристики (ДТХ):
Капацитет

Обработваем диаметър при свален мост – 640 мм

Широчина на тялото – не по-малко от 400 мм

Вретено

Вътрешен конус на вретеното - Метричен 80Задно седло

Вътрешен конус на пинолата - Морзов № 5

Ход на пинолата – не по-малко от 230 мм

3-челюстен самоцентриращ патронник Ф250

4-челюстен несамоцентриращ патронник /планшайба с челюсти/

Планшайба без челюсти

Подвижен люнет

Неподвижен люнет-малък с ролкови пиноли PWTR или еквивалентно 1-позиционен надлъжен ограничител

Резбови часовник

Център шайба

Комплект стругарски сърца

Въртящ център

Пробивен патронник с дорник

Крачна спирачка

Бързосменен ножодържач

Зъбно-ремъчна лираПреходна втулка задно седло
Обособена позиция 2 – Универсално – вертикални фрезови машини – 2 броя
 1. Универсално-вертикална фрезова машина с "размери на масата" 320х1350 мм и "надлъжен ход на масата" – ръчен 1000 мм и автоматичен 980 мм – 1 брой


Минимални технически и функционални характеристики:


 1. Размер на масата - 320х1350 мм;

 2. Завъртане на масата – наляво и надясно не по-малко от 45 deg.;

 3. Надлъжен ход на масата ръчен – не по-малко 1000 мм и автоматичен не по-малко от 980 мм;

 4. Преден край на вретеното вертикално ISO 50, хоризонтално ISO 50;

 5. Брой на подаванията – безстепенно;

 6. Обхват на подаванията - подавания по оси Х и У не по-малко от диапазона 10....1000 мм/мин; а по ос Z не по-малко от диапазона 4.....415 мм/мин

 7. Мощност на главния привод хоризонтален 7.5 квт, вертикален 4 квт.

 8. Безстепенно регулиране на подаванията по трите оси и цифрова индикация по две осиДопълнителни технически и функционални характеристики (ДТХ): • Напречен ход на масата ръчен – не по-малко от 360 мм и автоматичен 340 мм

 • Вертикален ход на масата ръчен – не по-малко от 460 мм и автоматичен не по-малко от 440 мм

 • Разстояние от работната повърхност на масата до оста на хоризонталното вретено не по – малко от 30 мм и не повече от 490 мм

 • Разстояние от работната повърхност на масата до челото на вретеното не по-малко от 170 мм и не повече от 630 мм

 • Обхват на оборотите на вретеното нормални не по-малко от диапазон а 32….1600 об/мин, хоризонтална опция не по-малко от диапазона 40….2000 об/мин , вертикални не по-малко от диапазона 45…..2000 об/мин

 • Бърз ход по трите оси x,y/z не по-малко от 2500 / 1040 мм/мин.

 • Автоматичен цикъл за надлъжно преместване

 • Система за измерване и цифрово отчитане

 • Индикация на подаването по оси Х и У

 • Универсален делителен апарат 160 мм

 • Кръгла делителна маса наклоняема 250 мм

 • Кръгла делителна маса 320 мм

 • Стиска машинна въртяща – 160 мм

 • Регулируема защита на работното пространство с блокировки

 • Дорник къс ISO50 – Ф22; Ф27; Ф32; Ф40 ;

 • Дорник фрезови дълъг ISO50 – Ф22; Ф27; Ф32; Ф40;

 • Цангов патронник ISO50 с комплект цанги ;

 • Комплект затегателни елементи

 • Универсална фрезова глава

 1. Универсално-вертикална фрезова машина с "размери на масата" 400х1600 мм и "надлъжен ход на масата“ – ръчен 1250 мм и автоматичен 1230 мм – 1 брой


Минимални технически и функционални характеристики:


 1. Размер на масата - 400х1600 мм;

 2. Завъртане на масата – наляво и надясно не по-малко от 45 deg.;

 3. Надлъжен ход на масата ръчен – не по-малко 1250 мм и автоматичен не по-малко от 1230 мм;

 4. Преден край на вретеното вертикално ISO 50, хоризонтално ISO 50;

 5. Брой на подаванията – безстепенно;

 6. Обхват на подаванията - подавания по оси Х и У не по-малко от диапазона 10....1000 мм/мин; а по ос Z не по-малко от диапазона 4.....415 мм/мин

 7. Мощност на главния привод хоризонтален 7.5 квт, вертикален 4 квт.

 8. Безстепенно регулиране на подаванията по трите оси и цифрова индикация по две оси
Допълнителни технически и функционални характеристики (ДТХ): • Напречен ход на масата ръчен – не по-малко от 360 мм и автоматичен 340 мм

 • Вертикален ход на масата ръчен – не по-малко от 460 мм и автоматичен не по-малко от 440 мм

 • Разстояние от работната повърхност на масата до оста на хоризонталното вретено не по – малко от 30 мм и не повече от 490 мм

 • Разстояние от работната повърхност на масата до челото на вретеното не по-малко от 170 мм и не повече от 630 мм

 • Обхват на оборотите на вретеното нормални не по-малко от диапазон а 32….1600 об/мин, хоризонтална опция не по-малко от диапазона 40….2000 об/мин , вертикални не по-малко от диапазона 45…..2000 об/мин

 • Бърз ход по трите оси x,y/z не по-малко от 2500 / 1040 мм/мин.

 • Автоматичен цикъл за надлъжно преместване

 • Система за измерване и цифрово отчитане

 • Индикация на подаването по оси Х и У

 • Универсален делителен апарат 160 мм

 • Кръгла делителна маса наклоняема 250 мм

 • Кръгла делителна маса 320 мм

 • Стиска машинна въртяща – 160 мм

 • Регулируема защита на работното пространство с блокировки

 • Дорник къс ISO50 – Ф22; Ф27; Ф32; Ф40 ;

 • Дорник фрезови дълъг ISO50 – Ф22; Ф27; Ф32; Ф40;

 • Цангов патронник ISO50 с комплект цанги

 • Комплект затегателни елементи

 • Универсална фрезова глава


Забележка:

 • Участник, чиято оферта не отговаря на минималните технически и функционални характеристики се отстранява от участие.
 • ДТХ са показател за оценка и въз основа на тях и останалите показатели се извършва класирането на участниците съгласно утвърдената методика за оценка.


В доставката на системите се включва още:


 • Монтаж, въвеждане в експлоатация и тестване на машината

Монтажът на оборудването ще се извърши в производствената база на бенефициента, намираща се в Промишлената зона, ул. Петър Бонев 152, Пазарджик 4400, Община Пазарджик, Област Пазарджик, България
превоз и застраховка, платени до (уговорено местоназначение)


 • Гаранционна и извънгаранционна поддръжка:

Кандидатът трябва да е в състояние да предостави поне 12 месеца гаранция и сервизна поддръжка на доставеното оборудване.

След изтичане на гаранцията, кандидатът трябва да е в състояние да предостави услуги по поддръжката на оборудването при желание от страна на възложителя.


 • Обучение


Обучението е за сметка на изпълнителя, като стойността на обучението не трябва да е включена в цената на оборудването.

Кандидатът трябва да осигури обучение за работа с доставеното оборудване на поне 3 (трима) души от персонала на „ATM” OOД с продължителност поне 2 (два) дни и да предостави допълнителни инструкции и/или указания и/или ръководство при обучението.Забележка:(За всички Обособени позиции)

Провеждането на обучението е условие за подписване на финален приемо-предавателен протокол.
 • Документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата:

Кандидатът следва да предостави следните документи, съпътстващи доставката:(За всички Обособени позиции)


 • Ограничения при изпълнение на поръчката:

 • Кандидатите имат право да представят само една оферта (техническа и ценова) за участие в процедурата;

 • Кандидат в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения.

 • Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта;

 • В процедурата за избор на изпълнител едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение;

 • Кандидатът, определен за изпълнител не може да прехвърля правата и задълженията си по тази процедура на трети лица


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „АТМ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница