Програма " ветеринарна администрация"Дата19.10.2017
Размер43.9 Kb.
ТипПрограма
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ВЕТЕРИНАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ”


Анотация:

Световната здравна организация (WHO) определя общественото здраве като комплекс от всички мерки (от публичен и частен характер), насочени към предотвратяване на заболявания, подобряване на здравето и продължителността на живота сред населението като цяло. Сред основните функции на общественото здраве е разработването на държавни политики, предназначени за разрешаване на дефинирани местни и национални здравни проблеми и приоритети, сред които са превенцията и контрола на заразните заболявания по животните, гарантиране качеството и безопасността на храните, защита и благополучие на животните и опазване на ресурсите на околната среда. Споменатите области дават отражение с големи икономически, политически, социални и екологични последици и затова трябва да бъдат регулирани ефективно на национално, регионално и световно ниво.

Магистърската програма “Ветеринарна администрация” има за цел да подготви специалисти, познаващи всички елементи на управленската верига и административните ресурси в сферата на ветеринарната медицина, което да гарантира ефективното, безпристрастно, независимо и компетентно управление на ветеринарномедицинската дейност с оглед опазване на общественото здраве, както и създаване на национална банка от ръководни кадри за системата Ветеринарно дело – независима от политическата конюнктура.

В магистратурата ще могат да се запишат лица с висше образование (магистърска степен) по професионално направление Ветеринарна медицина.


Учебното съдържание на магистърската програма е структурирано в три основни модула:
Фундаментални дисциплини:

Основните дисциплини в този модул са следните: Ветеринарномедицинска и аграрна политика на ОІЕ, ЕС и Р България; Ветеринарномедицинско законодателство на ОІЕ, ЕС и Р България; Публично право – административно и наказателно право; Публична администрация – организация и функции; Финансиране и счетоводен контрол на ветеринарномедицинската дейност.


Приложни дисциплини:

Основните дисциплини в този модул са следните: Организация и правно регламентиране на контрола и безопасността на храните от животински произход; Организация и правно регламентиране на профилактиката и борбата със заразните болести; Управление на ветеринарномедицинската дейност при кризи; Правни аспекти при защита и хуманно отношение към животните; Ветеринарномедицински мениджмънт и управление на човешките ресурси; Бизнескомуникации и връзки с обществеността.Практическо обучение:

Провеждат се подвижни семинарни занятия в предприятия за добив и преработка на суровини и храни от животински произход, областни структури на БАБХ и граничен инспекционен ветеринарен пункт.


В обучението на студентите са включени преподаватели от различни катедри на Ветеринарномедицинския факултет (катедрите „Хигиена и технология на хранителните продукти, ветеринарно законодателство и мениджмънт“, „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“, „Фармакология, физиология и физиологична химия“ и др.).

Привлечени са чуждестранни лектори от ЕК и ОІЕ и водещи специалисти от Аграрен, Стопански и Педагогически факултети при Тракийски университет, специалисти от Българската агенция по безопасност на храните, Центъра за оценка на риска др.


Изисквания:

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление 6.4 Ветеринарна медицина.


Квалификационна характеристика

Магистърската програма по “Ветеринарна администрация ” ще надгради съществуващи теоретични и практически знания и умения в сферата на администриране на контрола, осъществяван от компетентните ветеринарномедицински органи върху технологията на производство на продукти от животински произход и свързаните с храните химични, биологични и физични рискове; организацията на мерките за превенция и контрол на заразните заболявания по животните; контрола върху спазване изискванията за хуманно отношение към животните. Ще бъдат усвоени нови знания в областта на публичното административно и наказателно право, публичната администрация, финансиране и счетоводен контрол на ветеринарномедицинската дейност, ветеринарномедицински аспекти при опазване на околната среда и др.

Учебните програми по дисциплините са разработени в съответствие с националната и Европейска нормативна база и критериите на Международния ветеринарен кодекс по отношение на изисквания за управление на ветеринарномедицинската дейност, потребностите на пазара на труда и изискванията на работодателите.

Магистърската програма по “Ветеринарна администрация” е уникална, тъй като подобно обучение в рамките на Европа се предлага единствено във Висшето ветеринарномедицинско училище в Лион - Франция и ВМФ – Стара Загора.
Успешно завършилите магистърската програма ще могат:

  • Да ръководят и контролират системите за осигуряване на безопасността на технологичните процеси при добив и преработка на храни от животински произход;

  • Да организират и контролират мерките за профилактика и борба със заразните заболявания по животните;

  • Да организират и контролират мерките за защита и хуманно отношение към животните;

  • Да разработват, прилагат и координират мерки за управление на ветеринарномедицинската дейност при кризи;

  • Да организират и регулират взаимоотношенията в сферата на бизнескомуникациите и връзките с обществеността;

  • Да участват в подготовката и разработването на проекти за национални и Европейски програми.


Възможности за професионална реализация:

  • Централно управление на Българска агенция по безопасност на храните;

  • Областни дирекции по безопасност на храните;

  • Научни институти и изследователски структури;

  • Други национални и международни организации, работещи в сферата на управление на ветеринарномедицинската дейност.

Учебният план, материално-техническата база на ВМФ, както и лекторите, ангажирани в магистърската програма “Ветеринарна администрация” са предпоставка за високото ниво на подготовка на бъдещите специалисти и успешната им професионална реализация.


Каталог: truni6 -> wp-content -> uploads -> vmf -> file
file -> Доказване на ДНК от дрожди, E. coli или човек чрез pcr и гел-електрофореза
file -> Молекулярно-биологичен анализ на суровини и храни доказване на ДНК от хранителни продукти, дрожди, E. coli или човек
file -> Ветеринарномедицински факултет стара загора Правилник
file -> Акушерство, гинекология и андрология
file -> Доклад за живота и творчеството му от Декана на вмф проф. М. Люцканов зала №6
file -> С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина v-ти курс, 1 група, учебна 2016/2017година
file -> С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина vi-ти курс, 1 група, учебна 2017/2018година
file -> Списък на студентите от ІV курс, които ще проведат клиничния си стаж в клиниката на вмф


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница