Програма 2012 национален план предложение за комуникационна инициативаДата21.06.2018
Размер52.89 Kb.
КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

РАБОТНА ПРОГРАМА 2012

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОМУНИКАЦИОННА ИНИЦИАТИВА


1. Институция, лице и координати за контакт

Областна администрация Варна, Областен управител Данчо Симеонов

Лице за контакт: Милена Станчева, Началник на отдел „Управление на Европейски проекти, регионални програми и планове”, тел.: 052/688 377, моб.тел.: 0888/5837832. Наименование на инициативата

Международна конференция на тема „Интегрирано управление на крайбрежните зони в Европейския съюз и биоразнообразието”

3. Място и период на изпълнение

Гр. Варна, 17-18 май 2012 г.

4. Описание и обосновка

Областна администрация – Варна беше домакин на Генерална Асамблея на Балканска и Черноморска Регионална Комисия /БЧРК/ към Конференция на периферните морски региони на 8 юли 2011 г. в гр. Варна, на която беше избран президент на комисията и която беше широко отразена в медийното пространство както в България, така и в чужбина. На асамблеята участие взеха следните представители на КПМР: Жан-Ив Льо Дриан – Президент на КПМР и на Регион Бретан, Франция, Елени Мариану – Генерален секретар, Виктор Тархон – Президент на окръг Тулча и Вицепрезидент на КПМР, проф. Владко Панайотов – член на Европейския парламент, Волфганг Щрайтенбергер – съветник към Главна Дирекция Регио, Европейската комисия, Джордж Кремлис – Директор на Главна Дирекция “Околна среда”, Европейската комисия, както и Лиляна Павлова – Министър на регионалното развитие и благоустройство на Република България.

С подкрепата на ръководството на Конференция на периферните морски региони и членове на Европейската комисия, Областна администрация – Варна изявява желание да организира и да бъде домакин на международна конференция на тема „Интегрирано управление на крайбрежните зони в Европейския съюз и биоразнообразието” през месец май 2012 г., която ще бъде проведена в рамките на два дни. Първият ден темата на дискусии ще бъде „Устойчиво развитие и ефективност на ресурсите в област Варна”. Втория ден конференцията ще продължи с обсъждане на темата за “Европейската черноморска стратегия” и съорганизатор на събитието ще бъде проф. Владко Панайотов, член на Европейския парламент.

На конференцията ще бъдат дискутирани въпроси и проблеми, свързани с интегрираното управление на крайбрежните зони, устойчивото развитие, регионалната политика, транспорта, биоразнообразието, изследователската дейност, замърсяване на Черноморското крайбрежие.

Организирането на международна конференция с икономическо значение, провеждане на активна политика по отношение на балканските и черноморски страни, даване на регулярни пресконференции и брифинги на представителите на властта, прозрачно и открито управление, изпълнение на съвместни проекти, популяризирането на културните и природните ценности на страната, организиране на информационни събития са само една малка част от основните направления, които България трябва да следва за да се превърне в достойна страна-членка на ЕС.


5. Цели


 • Провеждане на активна политика на балканските и черноморски страни

 • Изпълнение на съвместни проекти

 • Популяризирането на културните и природните ценности на страната

6. Целеви групи

Регионални и местни власти, експерти в областта на околната среда, интегрираното управление, енергийната ефективност от страни-членки на ЕС и от България, граждани от област Варна

7. Основни дейности, изпълнители и партньори

1. Организиране и провеждане на международна конференция

Изпълнител: Областна администрация Варна

Съорганизатори: Конференция на периферните морски региони и проф. Владко Панайотов, член на Европейския парламент

Дискутирани теми на конференцията: • Предизвикателствата и проблемите пред Европейската черноморска стратегия

 • Дунавската стратегия в България и връзката и с Черноморската стратегия

 • Букурещката конвенция за защита на Черно море и нейното бъдеще

 • Екологични проблеми в Черноморския басейн

 • Добри практики за решаване на екологични проблеми от опита на Румъния

 • Нови технологии за пречистване на отпадъчните води, подходящи за предотвратяване на замърсяването на Черно море

 • Неконвенционални източници на енергия и ефективното им използване в региона на Черно море

 • Политиката на ЕС за енергийна ефективност и възможности за осигуряване на финансиране

 • Транснационално сътрудничество и постигане на Европейските цели

 • Европейската политика за биологичното разнообразие: Натура 2000 за защитени зони и морски местообитания

 • Програмата LIFE + и други възможности за Европейско финансиране

 • Европейската политика за устойчив туризъм

 • Европейската политика в областта на интегрираното управление на крайбрежните зони

 • Законодателството на ЕС (Морската рамкова директива, Директива за интегрирана система за брегови зона, Рамковата директива за водите, Директивата за отпадъчни води и "Натура 2000")

 • Възможности за съвместна работа и подготовка на проектни предложения


2. Преводи и техническо обслужване на конференцията – външен изпълнител
3. Осигуряване на нощувки и кетъринг за участниците в конференцията в комплекс „Ривиера”, гр. Варна

8. Очаквани резултати

 • Организирана международна конференция с икономическо значение

 • Брой участници в конференцията – 80

 • 2 кръгли маси

 • Медийно отразяване на конференцията – в пресата и по радиото

 • Установени нови контакти

 • Нови възможности за разработване и финансиране на съвместни проекти

 • Подобрен имидж на област Варна по отношение на провежданите активни политики

 • Популяризиран положителен образ на България и приноса й в Европейския съюз

9. Устойчивост на резултатите

Установените контакти ще допринесат за развитието на съвместни проекти;

Добрите практики ще спомогнат за решаването на текущи проблеми;10. Индикативен бюджет
Наем зала, техническо обслужване

 1 ден в хотел „Империал”

800 лева

Превод

Екип от преводачи, преводаческа апаратура с 80 слушалки, озвучаване

2000 лева


Нощувки

20 души

2000 лева

Кафе пауза

80 участника

600 лева

Лек обяд

80 участника

2500 лева

Коктейл за добре дошли

80 участника

2000 лева

 Общо

 

9900 лева

 

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница