Програма "Административен капацитет"Дата24.12.2017
Размер17.84 Kb.
ТипПрограма


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, cъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
О Б Я В А

за

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
На основание чл.1, ал.1; чл.6, ал.1; чл.12, ал.1, т.1 и чл.14 от Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,
БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА – съюз на българския бизнес

(наименование на бенефициента)


със седалище в гр. София и адрес на управление: ул.”Алабин” № 16-20, тел.: 02/ 93 209 11, факс: 02/987 26 04, e-mail: biaopac@businessbulgaria.org
лице за контакт: Петър Тодоров Денев,

(трите имена на лицето за контакт)

на длъжност Главен секретар и ръководител проект тел.: 02/93 209 11

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 08-23-80-С/01.09.2008 по ОПАК, обявява процедура - открит избор за определяне на изпълнител, с обект: „Обезпечаване на логистика за организиране и провеждане на 3 /три/ „ кръгли маси”, на 6 /шест/ регионални семинара за обучение, провеждане на 1 /един /семинар за обсъждане на стратегия за развитие на човешките ресурси и провеждане на 1 /едно/ специализирано обучение”дейности по Проект „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КАТО НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА РАБОТОДАТЕЛСКА ОРГАНИЗАЦИЯ” .


Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. София, ул. „Алабин” № 16-20, Българска стопанска камара, стая № 110 ет. І, всеки работен ден от 11,00 ч. до 12,30 ч.
Пояснителният документ е публикуван и на следния интернет адрес :
www.bia-bg.com

Оферти се подават на адрес: гр. София, ул. „Алабин” № 16-20, Българска стопанска камара, стая № 110, ет. І, до 17, 00 ч. на 10 декември 2008 година.

(ден, месец, година)Проект по договор № 08-23-80-С/01.09.2008 по ОПАК. Изпълнител:София 1000, ул. Алабин 16-20, тел. 02/ 932 09 11, www.bia-bg.com

Каталог: archive -> images -> stories -> docs
docs -> Приложение 4 законодателна рамка и стратегически документи в съдебната система I. Закони конституция на Република България
docs -> На оперативна програма "административен капацитет" за 2007 2015 г. Съдържание І. Въведение 4 ІІ. Система за оценка на опак 5 Определение за оценка 5 Цели на оценката 5 Видове оценки 5
docs -> Резюме на проект с рег. № К09-15-5/30. 04. 2009 г и наименование „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност”
docs -> Приложение 13 Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност
docs -> Проектно предложение Наименование на проекта
docs -> 1. 6 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”
docs -> Резюме на проект №07-23-171
docs -> Програма "Административен капацитет"


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница