Програма "Хоризонт", "Неделя 150", 20. 09. 2009 г. Водещ Величко КонакчиевДата22.12.2018
Размер73.82 Kb.
Интервю с проф. Валери Димитров, председател на Сметната палата, Българско национално радио, Програма "Хоризонт", "Неделя 150", 20.09.2009 г.
Водещ Величко Конакчиев:

Добър ден на шефа на Сметната палата проф. Валери Димитров.

Валери Димитров:

Добър ден.

Водещ:

Благодаря Ви, че се отзовахте на нашата покана, проф. Димитров. Тази седмица бюджетната комисия, Народното събрание възложи ли ви още одити така, както се чакаше?В. Димитров:

Да, да. Бяха ни възложени два одита с решение на бюджетната комисия, но предстои, разбира се, това решение да бъде обсъдено и прието и в пленарната зала на парламента, от пленума на парламента. Става дума за одита на фонд "Земеделие".

Водещ:

Държавен фонд "Земеделие", да.В. Димитров:

Да, да, да.

Водещ:

И?


В. Димитров:

И още един одит, който ние още преди година и нещо бяхме поискали да ни бъде възложен, но тогава не ни беше възложен, на това предприятие за управление към Министерството на околната среда и водите.

Водещ:

Известно като ПУДООС.В. Димитров:

ПУДООС да, съкратено. Тъй като това е държавно предприятие, там Сметната палата не може без решение на парламента да извършва одити. Той е много рисков обект, тъй като там дълги години просто никой не е проверявал какво се случва.

Водещ:

Дълги години. Добре, там има и огромни активи на държавата, има разходи?В. Димитров:

Да, има огромни активи, огромни пари, огромни парични потоци са през това предприятие. Очевидно е, че то трябва да бъде одитирано.

Водещ:

За пръв път.В. Димитров:

Да.


Водещ:

А предишният парламент не ви отговори на вашето искане за одит на ПУДООС, или?

В. Димитров:

Не ни отговори . . .

Водещ:

Това значи мълчалив отказ, така ли?В. Димитров:

В края на краищата мълчаливо ни отказа.

Водещ:

Да, мълчалив отказ, да го наречем.В. Димитров:

Да.


Водещ:

От друга страна, с двата одита на Министерския съвет, които ви възложи парламентът, тръгнаха ли и вашите очаквания?

В. Димитров:

Да, да, проверяват се, така, обстойно се проверява цялата документация в Министерския съвет. Всичко, възприе се методът на пълна, цялостна проверка на документацията на Министерския съвет. Това са два одита. Едното е, така да се каже, одит, финансов одит или одит за спазване на закона при управлението на имуществото и средствата от бюджета на Министерския съвет, другият е малко по-сложен одит на изпълнение - този за ефективност и ефикасност при изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет. Искам да обърна внимание, че от тази година за пръв път бюджетът на Министерския съвет трябва да се прилага по политики и програми и ние ще проверим, макар и за един по-кратък период, как стартира всъщност програмният бюджет на Министерския съвет, дали са заложени наистина принципите за ефективност и ефикасност при управлението на парите с оглед на изпълнението на определени политики и програми. Това е така нареченият одит на изпълнението, който правят съвременните сметни палати.

Водещ:

Бихте ли могли да проверите например и проекта "Белене", за който се говори, че има разхищения?В. Димитров:

Да, разбира се, но по мое мнение това е един много сложен проект. Засега няма достатъчно информация в обществото какво точно е направено. Ние нямаме достъп до тази документация. Проектът "Белене" може да се възложи, именно с решение на парламента според мен, това е най-удачната форма.

Водещ:

Значи би могло?В. Димитров:

Би могло, разбира се, да.

Водещ:

По инициатива на правителството и на парламента.В. Димитров:

Да, поначало ние сме заявили такава готовност, че можем да проверим разходите, свързани с проекта по изграждането на АЕЦ "Белене".

Водещ:

Хайде да погледнем малко по-напред, следващата година, кои са ви приоритетите за следващата година? Бихте ли могли да влезете в оперативните програми например?В. Димитров:

Да, разбира се. Одитната ни програма все още не е готова. Тя е в процес на обсъждане, приоритетизиране и ще бъде готова след близо, да кажем, два месеца в окончателен вид, за всички видове одити, съдържащи се в нея, с подробно конкретно очертание на одитните задачи. Ние сме приели няколко приоритета. Разбира се, че оперативните програми са приоритет. По мое мнение ние трябва да проверим не по-малко от шест програми. Другото, което е приоритет, това са големите програми по програмно ориентираните бюджети на министерствата и други институции, тъй като вече в много министерства е въведен принципът на програмното бюджетиране по политики и програми. Част от програмите са с огромен бюджетен ресурс и смятам, че

трябва да се проверят. Също така това беше обсъждано и при посещението на председателя на Руската сметна палата. Той каза, че те имат интересен опит при въвеждането на. . .

Водеща:


Руската или полската?

В. Димитров:

Руската. Става дума. . .

Водещ:


Руската. . .

В. Димитров:

. . . Руската палата. Г-н Степашин, който каза, че те провеждат одити за антикорупционни процедури в определени министерства, ведомства и други институции. Поканени бяхме за участие в една такава специална група към световната организация на сметните палати ИНТОСАЙ. Тъй като според българското законодателство в институциите трябва да се въвеждат специални антикорупционни процедури, смятаме да видим какво е състоянието на вътрешните правила и системите в това отношение. Така че това са, така да се каже, няколко основни приоритета в работата на Сметната палата и искам да спомена и по-големи, така, някои приоритети също са по-големи инфраструктурни проекти, свързани с огромни разходи за данъкоплатците.

Водещ:


Да.

В. Димитров:

Това са приоритетите в следващата година.

Водещ:


Добре, сега, знам, че имате едно споразумение с прокуратурата, договорили сте се с нея, при най-малко съмнение материалите се изпращат там?

В. Димитров:

Да, точно така. Ние уточнявахме как да упражняваме нашата сигнална функция, когато се натъкнем на данни за престъпление. Сега практиката ни вече е ясно определена - при най-малкия сигнал, при най-малкото съмнение, че са налице данни за извършване на престъпление, ние изпращаме материалите на прокуратурата, тъй като, разбира се, ние не сме наказателноправници и не можем да направим точна оценка на деянието.

Водещ:


Изпратили сте доклада за Изпълнителна агенция "Пътища"?

В. Димитров:

Да, той беше изпратен и нашумя, понеже на основата на него беше образувано и наказателно производство. Сега ние изпращаме и други доклади. Очертава се да изпратим още.

Водещ:


Не може да ги кажете, така ли?

В. Димитров:

. . . и други доклади, но. . . Става въпрос, че тези доклади, което ние изпращаме в прокуратурата, докато оттам не получим ясен отговор, че е образувано наказателно производство, ние не можем да оповестяваме данните по докладите и това е разумно. Законът ни е забранил, за да не става така, че ние да се превръщаме в необосновани публични обвинители на определени институции и лица, за които след това ще има отказ за образуване на наказателно производство.

Водещ:


Добре, но знам, че ще изпратите на прокуратурата, това е сигурно, и доклад за изграждането на сметище, а затова може ли да кажете нещо повече, защото там са инвестирани средства на общината от ПУДООС.

В. Димитров:

Ами, да, по принцип докладът все още е в. . .

Водещ:


Как изглеждат нещата там?

В. Димитров:

Много зле. Докладът е в процес на разглеждане в Сметната палата, но той вече е подготвен, връчен е в момента на съответните лица, на ръководителите на проверяваната институция, връчен е за становище. Предложението обаче очевидно е за

изпращане на материалите на доклада и материалите на прокуратурата, защото там са констатирани многобройни нарушения при изграждането на сметище. Това е ставало и със средства от ПУДООС. Просто имаше и извършена експертиза, специална експертиза за сметището. Данните просто в доклада са много, констатациите в доклада са изключително неприятни и очевидно е, просто се налага изводът, че трябва да бъде изпратен на прокуратурата, но това ще стане с решение на колегията, разбира се, при окончателното приемане на доклада.

Водещ:

Но натам отиват работите.В. Димитров:

Да, категорично.

Водещ:

И става въпрос за милиони.В. Димитров:

Да, за много милиони става дума.

Водещ:

Много милиони. Добре, последно - тук, в София, гостува мисля, че шефът на ЕВРОСАЙ, това са европейските сметни палати в рамките на световната.В. Димитров:

Да, той беше до вчера тук, аз вчера го изпратих. Това е г-н Яцек Йежерски, председател на полската сметна палата, която е с много висока репутация в професионалната общност, и председател на ЕВРОСАЙ, т.е. на европейската организация на сметните палати. Имахме много добър професионален разговор с него. Той се срещна и с председателката на парламента г-жа Цецка Цачева и с председателката на бюджетната комисия.

Водещ:

Тя ще ни бъде участник по-късно.В. Димитров:

. . . г-жа Менда Стоянова. Имаше много полезен разговор, професионален.

Водеща:

Но това, което разбрах покрай тези важни срещи с шефа на ЕВРОСАЙ, е, че полската сметна палата има по-големи възможности, прерогативи от българската, така ли е?В. Димитров:

Вижте, по принцип повечето са. . . ние сме с някои неособено логични ограничения в нашите правомощия. Всички сметни палати, професионални сметни палати по света и в рамките на Европейския съюз, разбира се, най-вече, имат правомощия да проверяват всички публични активи, а ние не можем да влизаме в държавни предприятия, не можем да проверяваме дружества с държавно и общинско участие. А дяловото участие на държавата и общините е публичен актив. Значи, ние не можем да ги проверяваме, там обикновено става дума за огромни средства. Например ние не можем да проверим, освен ПУДООС, и това предприятие "Ръководство въздушно движение".

Водещ:

РВД, да.


В. Димитров:

Да, и там не можем да влезем, не можем да влезем например в. . .

Водещ:

Което е много специално. . .В. Димитров:

. . . енергийните дружества, в "Марица-изток" не можем да влезем, не можем да влезем в Българския енергиен холдинг, не можем да влезем в НЕК, изобщо не можем да влезем там, където държавата има дял или общините имат дялово участие.

Водещ:

А може ли да се промени в закона, искате ли това?В. Димитров:

Безспорно, че може да се промени, разумно е да ни се дадат такива правомощия, защото поначало изваждането от контрола на сметната палата на подобни дружества и предприятия е изключително рисково за данъкоплатеца, става дума наистина за. .

. тогава започват да се развиват незаконосъобразни практики.

Водещ:


Другаде сметните палати имат право да влизат навсякъде, където има публичен актив.

В. Димитров:

Където има публичен актив, трябва да влиза Сметната палата.

Водещ:


Ами, поискайте по-така, здрава промяна в закона.

В. Димитров:

Да, разбира се, ние предлагаме такива промени в закона, но това ще бъде въпрос на бъдещи разговори с компетентните лица от законодателния орган. . .

Водещ:


Добре. Благодаря ви.

В. Димитров:

. . . от Народното събрание. Благодаря ви и аз. Приятен ден и на Вас.

Водещ:


Приятен ден. Професор Валери Димитров, шефът на Сметната палата.
Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница