Програма „Интелигентна Енергия за Европа Споразумение №. Iee/09/912/S12. 558315страница1/7
Дата01.03.2017
Размер1.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

IEE/09/912/S12.558315 SHEEP

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО

МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА “ГЕН. ИВАН БЪЧВАРОВ”
ПРОЕКТ “SHEEP”


по програма „Интелигентна Енергия за Европа”
Споразумение №. IEE/09/912/S12.558315

Акроним на проекта: SHEEP

Пълното заглавие на проекта: Училищен панел за продукти с висока енергийна ефективност
Интелигентна енергия - Европа (IEE)

Ключова дейност: Хоризонтални ключови дейности

Технически доклад за напредък (PR)

Период: от 1 юни 2010 г. до 28-ми февруари 2011


Краен срок: 30 3 2011
Начална дата на проекта 1-ви юни 2010 година

Продължителност: 36 месеца

Крайна дата : 30 май 2013 год.
Координатор на проекта име / организацията / електронна поща / телефон:
Г-н Лоренцо Гагиано

"Техническа гимназия А. Роси" Виченца - Италия.


и-мейлl: dirigente@itisrossi.vi.it

тел.. +39 0444 500566

уебсайт на проекта: www.aplusplus.eu

Последна промяна:30.03.2011


СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ............................................... ................................................ .........................................................................................................2


1. Доклад за напредъка Резюме ............................................... .................................................................................................................................3


Цели за периода .............................................. ...........................................................................................................................................................3
Постигнати резултати за периода ............................................. ......... .....................................................................................................................3
Идентифицираните проблеми и предприети коригиращи действия за периода............................................................................................... ..3
Основни дейности през следващия период ......................................... ...................................................................................................................5
2. Управление на консорциум за периода ............................................................................................................................................................. .5
3. Напредъкът на работен план за периода ............................................................................................................................................................ 6
Напредъкът по отношение на работните пакети в сравнение с първоначалните цели......................................................................................6
Отклоненията от работния план на проекта..........................................................................................................................................................18
Напредък по отношение на резултатите ...............................................................................................................................................................19
Напредъкът по отношение на показатели за изпълнение ...................................................................................................................................21
4. Работен план за следващия период ...................................................................................................................................................................24
Приложенията към техническия доклад за напредъка ........................................................................................................................................31
Таблица 1: Първи списък на представените документи от началото на проекта............................................................................................. 31
Таблица 2: Първо / актуализирано индикативно състояние на напредъка на час (в %), от началната дата на партньор и на работен пакет .....................................................................................................................................................................................................................................32
Таблица 3: Актуализиран списък на основните лица, отговорни за дейностите..............................................................................................33
Табица 4: Списък на заинтересованите страни придружени от партньорите на проекта SHEEP…………….................................................36

1. Доклад за напредъка - Резюме
Цели за периода

Проектът SHEEP има за цел да поддържа ролята на някои от ключовите участници, които могат да създадат положителни взаимодействия (напр.: училища; околната среда /енергийна, образователна система; търговски и промишлени сдружения), за засилване на информацията на потребителите за това как да идентифицират енергоефективните уреди и защо да ги предпочитат и да се даде възможност на търговците и монтажниците да бъдат най-добрите реклама на енергоефективните продукти.

Целите на първия период от 1-ви юни 2010 г. до 28-ми февруари, 2011 год. са:

- Събиране на информация за извършване на последващи дейности по най-добрия начин;

- Укрепване на капацитета на училището за подкрепа за устойчивото потребление и политики на производство, екодизайн, енергийни етикети и други свързани с директиви и регламенти;

- Увеличаване на познанията, мотивацията и взаимоотношенията на операторите на пазара;

- Гарантиране на широкото разпространение на проекта посредством първоначалните средства за разпространение;
Постигнати резултати за периода

- Укрепване на партньорството и 2 срещи по проекта;

- Подготовка за проучвания и представяне;

- Привличане на нови училища в обхвата на проекта. (Виж таблица 4);

- Изготвяне на технически материали за уроци, включително насоки непредвидени в проекта;

- Курсове за обучение на учители;

- Учебни курсове за ученици;

- Одобряване на социален, маркетинг план и различни платформи;

- Обучение и социални, маркетингови планове на пазара във всички страни партньори;

- Контакт с различните заинтересовани страни (вж. таблица 4 );

- Разпространение на инструментите за публичност:

о брошура на проекта (на всички езици на партньорите + английски език);

о брошура с информация (на три от езиците на проекта + английски език);

о уебсайт (на всички езици на проект + английски език);

о местни дейности за разпространение, 4 национални събития;

о работен документ на плана за разпространение;

о статии на местно ниво;

Идентифицираните проблеми и предприети коригиращи действия през периода

Два са проблемите, пред които консорциума е изправен. Първият проблем е свързан с инструмент за въвеждане на онлайн проучвания. Събраната информация е необходима за съставянето на доклад за резултатите от изследванията.

Благодарение на голямото количество въпросници от семействата и училищата (повече от 5400 въпросници) е взето решение получените изследвания да са достъпни онлайн. Партньорите се съгласиха да използват проучването Monkey, но това не се оказа правилния инструмент, тъй като се изисква такса след определен брой предложения. Други проблеми бяха открити използвайки Google Docs. Проблемът беше решен чрез използване на свободно софтуер проучване Lime и сега всички връзки към въпросниците са на разположение на всички партньори и са достъпни чрез сайта на проекта.

Целта бе да се съберат 5000 въпросници от семейства, 50 от училищата, 100 от магазините, 100 от монтажниците, 50 от производителите, 75 от агенциите за енергетиката / околната среда , 20 от политиците, но в крайна сметка само 3900 въпросници са събрани от семействата, 41 от училищата, 50 от магазините, 46 от монтажниците, 10 от производителите, 41 от агенциите за енергетиката / околната среда и 12 от политиците.

Известен брой въпросници беше решено да бъдат в печатен вариант, за да се управлява и контролира качеството на данните, предоставяни чрез уеб услугите. Това бе и използваната стратегия, за да се спечели време, докато изследванията се качатат онлайн. Сега някои партньори трябва да завършат качването на проучването с инструмента Lime.

В същото време, всички партньори във всички страни са изправени пред един и същ проблем: събиране на данни, свързани с енергийните аспекти, които не винаги са поставяни пред обществото и обмяната на информация по тези въпроси не е интерес. Връзките и контактите с асоциациите ще бъдат много полезни за събирането на допълнителни въпросници.

Проблемът е основно решен, но на партньорите е отнело по-дълго време от очакваното, за да се предоставят необходимите данни, част от тази информация не е готова, за да бъде включена в доклада. В края на краищата, заинтересованите страни желаят да се завърши проучването и ще имат подкрепата на партньорите по проекта.

Вторият проблем е свързан с изграждане на капацитет на училищата да поемат активна роля за ефективността на уредите използващи електроенергия. Датата на стартиране на проекта е определена, след договаряне, въпреки че предвиденият период за курсовте за обучение на учители (М1 до M7), съвпада и с двете летни и коледни ваканции. Това обстоятелство, причинени забавяне в осъществяване на курсове за обучение и свързаните материали D3.2 "Курсове за обучение на учители: Програми, графици и


съдържание ", които ще бъде завършени, след първия кръг на курсове за обучение.

Въпреки това, техническите партньори подготвиха материал за курсовете на обучение, 11 презентации и 11 допълнителни документи (насоки не са предвидени в проекта) да се улесни на обучението. Два курса бяха представени в Италия през този период за тестване и подобряване на материала. След като материалът беше готов и беше преведен на езика на партньорите и адаптиран за местни нужди. Този материал е приложен към документите, дори ако той бъде актуализиран преди първия кръг на курсове за обучение да бъде завършен. Окончателният вариант е част от дейност D3.2.

В Италия други нови училища са се заинтересовали от обучителните дейностите. Но курсовете за учителите трябва да бъдат определени в началото на следващата учебна година за целия срок (есента на 2011 г.). В Ломбардия, регион, който не е включен първоначално в проекта, обученията са определени за ноември 2011 година. Така че ние ще удължим срока на дейност обучение (31/12/2011), за да постигнем целта на проекта. Материалите по дейност D3.2 "Курсове за обучение на учители: Програми, график и съдържание" ще бъдат готови и качени в сайта на проекта през юли, след като завърши първият кръг от курсове за обучение на учители през юни.
Основни дейности през следващия период

Основните дейности, предвидени за следващия отчетен период (месеци 10-18) са свързани с:

- Приключване на събирането на изследвания, онлайн и печатни версии.
- Изготвяне на доклад за резултатите от проучванията по дейност (D2.1);
- Финализиране на сборника с инструменти и ресурси за обучителните курсове по дейност (D2.2) и непрекъснато актуализиране.

- Организиране на курсове за обучение на учители за следващата учебна година (есента на 2011 г.)

- Провеждане на учебни курсове за ученици и курсове за обучение на участниците на пазара.

- Организиране на първите стажове за обучение на работното място за учениците в сътрудничество участниците на пазара.

- Създаване на комуникационни и маркетингови кампании: училища към семействата, учениците към потребителите, технически експерти към производителите и продавачите към клиентите.

- Организиране на работни групи на участниците на пазара на енергоефективни продукти.

- Осъществяване на допълнителни дейности за публичност.


2. Управление на консорциума за периода

Основните дейности и резултати от управлението на консорциума (WP1) в първия отчетен период са:

- Организиране на стартирането на проекта от координатора в Виченца, Италия и една междинна среща в Арад, Румъния;

- Създаване на комуникация между партньорите;

- Проверка на резултатите на проекта;

- Изготвяне на технически доклад;

- Надзор по подготовката на административния материали от всеки партньор по проекта;

Координаторът управляват пряко партньорството и поддържа връзка с Европейската


Комисията. Координаторът, е установил, че всички партньори работят по планираната
програма и си разпределят отговорностите и ролите.

Срещите осъществени по проекта са много полезни. Среща-MM1, която се проведе във Виченца (Италия) на 3 и 4 юни 2010 г. в присъствието на представители на ЕС, ръководителят на проект г-н Кристоф Коудун бе необходима, за да се изясни ролята на партньорите и да се дадат административни насоки. Също така беше важно да се работи в групи и да се организират първите дейности по проекта (проучване и провеждане на обучения).

Срещата за управление номер 2-MM2, проведена в Арад (Румъния) на 15 декември 2010 г. беше повече техническа и се фокусира върху завършването на проучванията и техническите въпроси, свързани с определянето на план за обучение на учителите, съдържанието на курсовете за обучение, финализиране на социалния план на пазара и координиране на дейностите по публичност.

Координаторът използва присъствието на всички партньори, за да ги информира не само по въпросите, свързани техническия доклад, но и по финансовите въпроси подготвяни за финансовия доклад (междинен доклад) през месец 19, с цел да се гарантира, че всички административни задачи са били добре разбрани. Резултатът бе успешен, някои стъпки трябваше да бъдат обяснени в детайли. Стана ясно, че допълнителни обяснения ще бъде необходима и в следващите срещи по проекта в Гърция и Виченца.

Координаторът на проекта SHEEP е директорът на Техническа гимназия „ROSSI”. Имаше смяна на директорите в училището и вследствие на това Г-н Лоренцо Гагиино е новият директор и координатор на проекта – заменил г-н Джани Дзен. Тази промяна беше официално обявена и по това време да EACI от ITIS ROSSI.


Участник

Описание на работата

1

Организация на встъпителната среща-MM1-(Виченца, 3-4 юни, 2010 г.) – Протокол;

Изготвяне на покани и дневен ред. Логистистика и подготовка на материалите;

Контакти с пресата и местните телевизии;

Предоставяне на информация за всички партньори, изпращане на документи и материали за управлението на проекта;

Контакти с проектите “EGS”, Prometheus, Euro top-ten финансирани от ЕС.
Вътрешен срещи и брифинг с учителите;

Подкрепа за организирането на MM2 (Арад, 15 декември 2011 г.);

Участие в MM 2.

Докладване на Европейската комисия за периода, както и изработването на технически доклад. Чуйте
2-19

Участие и подготовка на материали за срещата по управление MM1 във Виченца, Италия (03/06/10 - 04/06/10);

MM2 в Арад, Румъния (15/12/10);

Регионално управление на срещите за координиране на немските и румънските дейности;

Управление и комуникация за координиране на италиански, български и гръцки дейности чрез телефон, Skype и електронната поща;

Ден след ден продължаване на административните въпроси, свързани с проекта;

Осигуряване на координатора с материал за отчитане;3

Подкрепа на ROSSI в организацията на първата среща и подготовка на съдържанието на ММ;
Технически консултации за изготвянето на техническия доклад;Чуйте

Речник6-7

Организация на ММ2 в Арда, Румъния;

Каталог: proekti
proekti -> Програма за развитие на селските райони Проект "Младежка работилница" шанс за младите роми" на Сдружение "Партньори Кюстендил", по оп "Човешки ресурси", схема за социално предприемачество
proekti -> Училищен център за интеграция
proekti -> Програма асоки на проекта Калимера Културни приложения: Местни институции като посредници
proekti -> Част 1 насоки в контекста на социалната политика
proekti -> О б щ и н а к о с т и н б р о д общински съвет костинброд
proekti -> Община балчик т е Х н и ч е с к о
proekti -> Програма " околна среда 2007-2013 г." Решения за по-добър живот Дирекция на природен парк „Витоша"
proekti -> Technical specifications for gas installations (dvgw-trgi) Regles techniques pour installations de gaz (dvgw-trgi) Предговор


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница