Програма Курс по Управление на публичните разходи (упр)Дата20.07.2017
Размер36.5 Kb.
Анекс 14

Школа по публични финанси, Министерство на финансите
Предварителнa програма


 1. Курс по Управление на публичните разходи (УПР)

Четири курса по УПР (всеки един от които с продължителност 1 седмица), предназначени за служителите на новите пилотни отраслови министерства, които ще изготвят програмни бюджети за 2005 г. Основните цели на курса по УПР са: да се направи преглед на бюджетния процес в България; да се създаде едно по-широко разбиране за теоретичните принципи на управлението на публичните разходи и да се покажат примери на съществуващите добри практики; да се създаде представа за необходимостта от реформи в България и да се идентифицират основните стъпки в процеса на реформата. Основните теми, които са включени в курса, са1:

 • Бюджетната реформа в България – необходими промени, свързани с бюджетната реформа: програма на мерките на бюджетната реформа;

 • Българският бюджетен процес – институционални характеристики, обхват, структура, бюджетна класификация;

 • Основни принципи на УПР – въпроси, свързани с прозрачността и обхвата на бюджета;

 • Планиране и съставяне на бюджета – значението на фазата планиране на бюджета, макро-икономическата рамка, опита с прилагането на средносрочна рамка на разходите в България;

 • Бюджетни иновации – програмен бюджетен подход, показатели за изпълнение, симулация по съставяне на програмен бюджет;

 • Преглед на рамката за контрол на разходите в България (преглед на механизмите за съставяне и изпълнение на бюджета от ПРБК в България);

 • Бюджетно изпълнение – Основни въпроси, свързани с процеса на бюджетно изпълнение;

 • Функциите на Държавното съкровище в България – разпределение на средствата според Закона за държавния бюджет. Финансово планиране и средносрочни прогнози на очакваното изпълнение. Управление на паричния поток – система на единната сметка;

 • Изисквания за финансово отчитане, развитие на българската ИСФУ и преимуществата, които дава една добра ИСФУ;

 • Финансов контрол в България – вътрешен контрол и вътрешен одит, външен одит;

 • Съвременни практики за контрол и одит & одит на изпълнението - засилващата се роля на одита в процеса на реформа на публичния сектор. 1. Шест работни семинара (по един ден за всяка област на политиката, общо 6 дни) на тема “Отчитане на програмни бюджети”, предназначени за служителите на Министерството на околната среда и водите, което изготви първия програмен бюджет в България за 2003 г. Целта на семинарите е да бъдат представени методологически насоки на служителите на МОСВ, необходими при изготвянето на отчет на програмния бюджет за 2003 г.

 2. Курс на тема “Фискална децентрализация и аналитични техники за мониторинг на последиците от финансовата политика”, организиран от Инициатива Местно самоуправление на USAID с участието на ШПФ. Курсът е предназначен за служители на МФ, представители на някои от отрасловите министерства и общините. Целта на курса е да проведе основно обучение, свързано с теорията и практиката на фискалната децентрализация, с цел подобряване управлението на публичните разходи.

Курсът ще се проведе в залите на ШПФ в МФ, с обща продължителност 10 дни, които ще бъдат разделени в 3 блока.
Основните теми на курса са:

 • Анализ на финансовото състояние на ниво община

 • Анализ на общински приходи

 • Анализ на изпълнението на приходите на ниво община

 • Прогнозиране на приходи

 • Системи за трансфер на средства от централната власт към общините

 • Симулационни модели за анализ на алтернативите на финансовата политика

 • Бюджетиране и финансово управление

 • Анализ на разходите на общините

 • Количествени техники за анализ на разходите на общините

 • Разходни стандарти

 • Количествени техники за определяне на стандарти на разходите

 • Количествен анализ на капацитета за привличане на средства от общините
 1. Обучение, организирано от Световната банка и координирано от ШПФ, относно основните аспекти на извършващите се бюджетни реформи. Предназначено е за служители на МФ, ръководители от отрасловите министерства и представители на Народното събрание. Обучението ще се проведе през февруари 2004 с продължителност 4 дни.
 1. Семинар в рамките на програма СИГМА, организиран във връзка с планираното изменение на Закона за държавния бюджет (продължителност 2 – 3 дни). Той ще включва сравнително проучване на подобни закони в страни от ЕС (и вероятно ОИСР), дискусия по основни въпроси, свързани с обхвата, изчерпателността и структурата на закона и съпътстващата нормативна уредба и най-важните промени, наложени от бюджетната реформа, нуждаещи се от законодателна уредба.
 1. Разработва се, съвместно с дирекция “Управление на средствата от ЕС”, програма, предназначена за разпоредителите с бюджетни кредити извън МФ, които са получатели/бенефициенти на средствата от ЕС. Целта на тази програма е да се повишат знанията и да се изгради капацитет за по-ефективно и ефикасно идентифициране, планиране, управление, отчитане и оценка на проектите, финансирани от предприсъединителните фондове на ЕС и в последствие от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС. Тази програма ще бъде завършена до края на септември 2004 г.

.


1 Курсът се разработва в момента. Възможно е да бъдат направени промени и допълнения по някои от темите, след като бъде извършен Анализ на нуждите от обучение.

Каталог: stranici -> Evropa
Evropa -> To the european union bulgaria
Evropa -> Конференция по присъединяване към ес – българия –– Брюксел, 25-ти ноември 2002
Evropa -> ПРиложение I национална система за екологичен мониторинг
Evropa -> Конференция по присъединяване към европейския съюз българия
Evropa -> Агенция митници reference: bg9806-02-01
Evropa -> Програма за спонгиформната енцефалопатия по говедата (сег)
Evropa -> Дейност на Република България за противодействие на тероризма в изпълнение на Резолюция 1373 (2001) на Съвета за сигурност на ООН за мерки, които държавите-членки на ООН следва да предприемат в борбата с тероризма


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница