Програма на дейностите по проекта, на които може да присъствате и да заснемете вашите фото и видеоматериали за участие в конкурсаДата23.10.2018
Размер24.21 Kb.
ПРОГРАМА

на дейностите по проекта, на които може да присъствате и да заснемете вашите фото и видеоматериали за участие в конкурса
ОТКРИВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ РАБОТИЛНИЦИ
1 април 2013 година, 16.00 часа, понеделник - откриване на творческа работилница „Земята на Тунджа твори”, с. Кабиле
1 април 2013 година, 18.30 часа, понеделник - откриване на творческа работилница „Земята на Тунджа танцува”, с. Тенево
1 април 2013 година, 19.30 часа, понеделник - откриване на творческа работилница „Земята на Тунджа пее”, с. Генерал Инзово

ЗАКРИВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ РАБОТИЛНИЦИ
20 април 2013 година, събота, 16.30 часа - закриване на творческа работилница „Земята на Тунджа твори”, с. Кабиле
20 април 2013 година, събота, 18.30 часа - закриване на творческа работилница „Земята на Тунджа танцува”, с. Тенево
20 април 2013 година, събота, 19.30 часа - закриване на творческа работилница „Земята на Тунджа пее”, с. Генерал Инзово
КОНЦЕРТИ „ВСИЧКИ НА МЕГДАНА”
Читалище „Светлина - 1928”, село Безмер

ДАТА: 12 април 2013 година, петък, 19.00 часа
Читалище „Мисъл - 1931”, село Овчи кладенец

ДАТА: 13 април 2013 година, събота, 19.00 часа
Читалище „Светлина - 1928”, село Скалица

ДАТА: 14 април 2013 година, неделя, 19.00 часа
Читалище „Н. Й. Вапцаров - 1928”, село Савино

ДАТА: 15 април 2013 година, понеделник, 17.00 часа


Читалище „Напредък - 1927”, село Голям манастир

ДАТА: 15 април 2013 година, понеделник, 19.00 часа
Читалище „Съгласие - 1929”, село Крумово

ДАТА: 16 април 2013 година, вторник, 19.00 часа
Читалище „Виделина - 1928” село Кукорево

ДАТА: 17 април 2013 година, сряда, 19.00 часа
Читалище „Васил Левски - 1931”, село Победа

ДАТА: 18 април 2013 г. четвъртък 19.00 часа
Читалище „Зора - 1928”, село Межда

ДАТА: 20 април 2013 година, събота, 19.00 часа

КОНЦЕРТ „ОГЪНЯТ НА ПОКОЛЕНИЯТА” СЕЛО СИМЕОНОВО
ДАТА: 22 април 2013 година, понеделник, от 15.00 до 21.00 часа в парка на село Симеоново, община „Тунджа”Този документ е създаден в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013 във връзка с проект „Празници „Тунджа – традиции и иновации” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община „Тунджа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница