Програма на Международна конференция Капацитетът на публичния и частния сектор за усвояване на Европейските фондовеДата17.09.2016
Размер118.28 Kb.

Програма

на Международна конференция

Капацитетът на публичния и частния сектор за усвояване на Европейските фондове:предизвикателства пред българските общини и финансови институции”
27-29 февруари 2008 година, Новотел “Пловдив”


Час

Зала Москва

Зала “Пловдив 2-3”

Зала “Пловдив 1”

Сряда, 27.02.2008 г.

09:00 - 11:00

Регистрация на участниците в конференцията

10:00 - 10:30
Пресконференция

11:00 - 12:00

Официално откриване на изложението. Връчване сертификати на участниците в конкурса “Финансов продукт на 2007 година”

12:00 –13:00

Коктейл

Откриваща сесия:

13:00 - 15:00

VІ Международно финансово изложение “Банки Инвестиции Пари”

Приветствия от:

Сергей Станишев, министър-председател на Р. България

Филип Беке, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Белгия, страна-партньор на

Международно финансово изложение “БИП”08

Стоян Сталев, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции
Лектори:

 • Пламен Орешарски, министър на финансите

 • Асен Гагаузов, министър на регионалното развитие и благоустройството

 • Реналдо Мендметс, Европейска комисия, ГД “Регионална политика”

 • Кормак Мърфи, началник отдел в дирекцията за Югоизточна Европа на Европейската инвестиционна

Банка, отговарящ за операциите на ЕИБ в България, Румъния и Кипър
Модератор: проф. д-р Николай Неновски, гл.редактор на сп.“БИП”

15:00 - 15:30
Кафе пауза

15:30 - 17:30

VІ Международно финансово изложение “Банки Инвестиции Пари” – томбола за посетителите


Панел 1: Банковият сектор на България – тенденции и рискове. Влиянието на глобалните

кредитни рестрикции в България. Значение на съфинансирането за бизнеса и общините

при усвояване на Структурните фондове на ЕС

Лектори: • Румен Симеонов, подуправител на БНБ, Управление “Банков надзор”
 • Левон Хампарцумян, председател на УС на АББ
 • Нина Радева, зам.-министър на икономиката и енергетиката • Асен Ягодин, изп. директор на Юробанк И Еф Джи България АД
 • Представители на Световната банка


Модератор: доц. д-р Лена Русенова, главен икономист и програмен директор, КРИБ


19:00

Церемония по връчване на призовете :


 • Финансов продукт на годината
 • Държава - най-голям инвеститор в България за 2007 г.
 • Най-голям чуждестранен корпоративен инвеститор 2007 г.
 • Връчване на плакети на общини с най-висок инвестиционен индекс.


Коктейл в ресторант “Бендида”
час

Зала Москва

Зала Пловдив 2-3

Зала Пловдив 1
четвъртък, 28.02.2008 г.
08:00 - 09:00

Закуска в ресторант “Евмолпия”

09:00 - 09:30

Регистрация на участниците


09:30 - 13:00

11:00-11:30

VІ Международно финансово изложение “Банки Инвестиции Пари”

Панел 1: Значение на съфинансирането за бизнеса и

общините при усвояване на структурните фондове на

ЕС и използването на другите инструменти за

финансиране от ЕС. Капацитет на местните власти за

участие в планирането и изпълне-нието на проекти по

Структурните фондове на ЕС - продължение

Лектори:

развитие и благоустройството


 • Боряна Пенчева, директор дирекция “Управление на средствата от ЕС”, Министерство на финансите -

Ролята на общините при усвояването на средствата

от Структурните инструменти на ЕС”


 • Гинка Чавдарова, изп. директор на НСОРБКафе пауза


 • Представител на община

 • Владимир Русев, ВИГ Инженеринг ООД, управител

 • Представители на ОББ АД

Модератор: Гинка Чавдарова, изп. директор на НСОРБ


Панел 3: Потенциалът за развитие на застрахователния и

осигурителен пазар в България в условията на свободно

предоставяне на финансови услуги


 • Бисер Петков, зам.председател, ръководещ управление “Осигурителен надзор” на КФН «Потенциал и възможности за инвестициите на пенсионните фондове»
 • Живка Славкова, началник отдел «Регулаторни и пазарни анализи», управление «Застрахователен надзор» на КФН –“Развитие на застрахователният сектор в Република България една година след присъединяването към единния европейски пазар
 • Рик Янсен, Изпълнителен директор "Финанси и риск мениджмънт", Изпълнителен Директор, ЗПАД ДЗИ – “Multi-domestic" модел на KBC

 

Кафе пауза

 • Иво Груев, зам. изпълнителен директор на ЗПАД БУЛСТРАД – “Управление на риска
 • Цветанка Крумова, изпълнителен директор на ЗПАД АрмеецПотенциал за развитие на застрахователния сектор в България


Домакин: ЗПАД БУЛСТРАД13:00 - 14:00


Делови обяд на представители от финансовия сектор и бизнеса - ресторант “Бендида”14:00 – 17:30

14:00 – 15:30VІ Международно финансово изложение “Банки Инвестиции Пари”

Панел 2: Опитът на ЕС. Банкирането и застраховането в Белгия – в услуга на местните власти и бизнес.

 • Дамян Дамянов, Дексиа Комуналкредит България, главен изпълнителен директор - "Дексиа Комуналкредит Банк –– лидерът в областта на публичните финанси. Реализирани проекти в България и Европа"Домакин: посолството на Белгия


Панел 4: Единният европейски пазар на финансови услуги и мястото на българския финансов сектор. Директивата за пазарите на финансови инструменти – новите наредби на КФН. Стратегия за развитие на БФБ и капиталовия пазар
Лектори:

- Димитър Ивановски, зам.-министър на финансите- Мариела Баева, евродепутат, член на Комисията по

икономически и парични въпроси на ЕП

- Данил Джоргов, старши експерт отдел «Емитенти на ценни

книжа», Управлениение “Надзор на ивестиционната дейност”,

КФН – “Основни моменти във връзка с разкриването на

дължимата нормативно определена информация от

поднадзорни-те на КФН лица в сектора на

инвестиционната дейност”

- Надя Велинова, директор дирекция «Процесуално

представителство и пазарни анализи», КФН – Единеневропейски пазар на финансови услуги – предизвикателство

и перспективи ”

15:30 - 16:00 Кафе пауза

16:00 - 17:30

VІ Международно финансово изложение “Банки Инвестиции Пари” –

томбола

за посетителите

Панел 2: Опитът на ЕС. Добрите практики на Ирландия, Чехия и Италия при усвояване на Структурните фондове – продължение
Лектори:

- Едгар Моргенрот, ст.н.с., Институт за икономически и

социални изследвания, Дъблин, Ирландия – Въздействиетона Структурните фондове в Ирландия”

- Ян Блеха, старши консултант, RAVEN EU Advisory, Чехия

- Андреа Насини, Финсервиз, преподавател в Италиански

университет Перуджа – “Италианският опит сЕвропейските фондове”

- Д-р Райнхард Хонерт, C.R.E.A.M. Europe –“C.R.E.A.M.Europe – асоциация в подкрепа на проектите за публично-

частни партньорства”


Панел 4: Единният вропейски пазар на финансови услуги и мястото на българския финансов сектор продължение
Лектори:

- Румен Соколов, главен експерт «Привличане на

емитенти», БФБ-София – “Основни акценти в разви-

тието на БФБ-София и капиталовия пазар в България”

- Представител на ОББ АД

- Представител на БАУД – “Нови моменти в развитието

на европейските регулации относно колективните

инвестиционни схеми – инвестиционни ограничения и

изисквания към портфейлите”

- Представител на БАЛИП

Модератор: проф. Милети Младенов, председател на УС на

ФКИЦК19:00Коктейл на посолството на Белгия - ресторант “Бендида”

Час

Зала Москва

Зала Пловдив 2-3

Зала Пловдив 1

Петък, 29.02.2008 г.

08:30 - 09:30

Закуска в ресторант “Евмолпия”

09:30 - 17:30

09:30 - 11:00

11:00 – 11:30

11:30 – 13:30

VІ Международно финансово изложение “Банки Инвестиции Пари”

Панел 5: Интегриране на БНБ и банковата общност към европейската

платежна система – ТАРГЕТ2 и СЕПА

Лектори:

- Александър Станев, началник главно у-ние «Развойна дейност», Банксервиз –

Платежна инфраструктура. Механизми за клиринг и сетълмент наплащания в евро”

- Михаил Димов, отдел “Платежни системи”, БНБ –

Единна зона за плащания в евро (SEPА) – отговорности на участниците впроекта”

- Явор Димитров, началник отдел «Платежни системи», БНБ –

Подготовка на България за интегриране в европейските платежни

механизми (TARGET 2 и SEPA)”

Кафе пауза

- Димитрушка Ташева, мениджър “Методологии и развитие на платежни

системи”, Банксервиз АД – “Пан-европейски платежни инструменти (SEPAкредитен превод, SEPA директен дебит) и инфраструктура за

обработването им”

- Атанас Шарков, управляващ директор, СЕП България – “Мобилното плащане

и старта на услугата. Европейски практики”

- Презентация на Парафлоу Комюникейшънс

Домакин: Парафлоу Комуникейшънс

Семинар: Разработка на проекти за финансиране по Оперативните програми, актуални към момента

13:30 - 14:00

Обяд в ресторант “Евридика”

14:00 - 16:30

VІ Международно финансово изложение “Банки Инвестиции Пари”

Панел 5: Интегриране на БНБ и банковата общност към европейската платежна система- ТАРГЕТ2 и СЕПА - продължение

Лектори:

 • Представител на БНБ - “Адаптиране на правната рамка в областта на плащанията в България – Директива за платежните услуги”

 • Даниела Бобева, директор “Международно сътрудничество и

евроинтеграция”, БНБ – “Нови инициативи на ЕС в областта на

финансовите услуги”

Домакин: Парафлоу Комуникейшънс

Семинар : Новите промени в ЗДДС.

Промените в данъчните закони през 2008 г.

ЗКПО и ЗОДФЛДомакин: Национална агенция по приходите

15:00

Церемония по връчване приза “Най-добре организиран щанд”, излъчен от посетителите

15:30 - 16:00

Закриване на изложението - коктейлБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница