Програма на научния проект през 2011 г. За изпълнение на програмата е отпусната сумата от лДата19.10.2017
Размер41.12 Kb.АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Научноизследователски център
4000 Пловдив, ул. “Менделеев” №12, www.au-plovdiv.bg, е-mail:nic_au_plovdiv@abv.bg,
тел.: +359 32 654 300, тел./Факс: +359 32 654 420, тел.: +359 32 654 427
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към научни проекти, финансирани от АУ

Днес.......................2011 г. в изпълнение на договор № ............... се сключиДопълнително споразумение между:

1. Аграрен университет - Пловдив, представляван от ректора проф. дсн Димитър Греков и гл. счетоводител Росица Христева, наричани в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

2.Научен колектив, представляван от ръководителя на проекта ......................................................................................................................................,

наричан в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ и НИЦ при АУ - Пловдив, представляван от доц. д-р Васко Копривленски и отг. счетоводител Румяна Мекерова, наричани по-нататък в договора ОБСЛУЖВАЩО ЗВЕНО, за следното:1. Продължава изпълнението на следващия етап от работната програма на научния проект през 2011 г.

2. За изпълнение на програмата е отпусната сумата от ......................... лв.

3. За ползване на средствата се актуализира финансовия план (Приложение 4 от договора).

4. За извършване на контрол върху изпълнението на договора се попълва Приложение 5.

Договарящи страни

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Аграрен университет

1................................ 1.Ръководител на научния проект:.......................

(проф. дсн Д. Греков)2.................................

(гл. счетов. Р. Христева)


НИЦ при АУ

1...................................

(доц. д-р В. Копривленски)2...................................

(отг. счетов. Р. Мекерова)Приложение 4

ФИНАНСОВ ПЛАН НА ПРОЕКТА

Тема:Регистрационен №:Ръководител:


За първата финансова година:

Апаратура и оборудване (до 40% от общата стойност на проекта)

лв.

Материали, химикали, образци, консумативи

лв.

Информационни продукти и услуги (литература, патенти, компютърно време)

лв.

Командировки:
  • в страната

лв.

лв.

Заплащане на звена подизпълнители за извършване на научно-помощни действия по проекта

лв.

Лабораторни разходи:
  • в АУ

лв.

лв.

Публикуване на резултати от изследванията и др.

лв.

Канцеларски разходи, копирни услуги и др. (до 10% от общата стойност на договора)

лв.

Отчисления за НИЦ (10% от общата сума)

лв.

Други

лв.

Общо

лв.
За втората финансова година:
лв.
лв.
лв.
лв.

Общо

лв.
За третата финансова година:
лв.
лв.
лв.
лв.

Общо

лв.
Обща стойност на проекта

лв.


Приложение 5

Контрол върху изпълнението на договора

Тема:Регистрационен №:Ръководител:

  1. Срок за контрол на междинните резултати през отчетната година (ръководителят на проекта посочва периода) юни – юли; септември – октомври 2011 г.

  2. Срок за отчет на годишните резултати – декември, 2011 г.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница