Програма на семинар Ръководството Стъпка-по-стъпка за Microsoft Excel 2003 : "Програма на семинар"Дата27.04.2017
Размер60.33 Kb.
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2003:

Програма на семинар


Ръководството Стъпка-по-стъпка за Microsoft Excel 2003: “Програма на семинар” предоставя инструкции за изработване на програма на семинара, представяща дневния ред в табличен вид, като се задават начален час и продължителност за отделните дейности, а крайния час се получава на базата на стойностите от първите две колони на таблицата.

Програмата може да има следния примерен вид:Начален час

Време-траене

Краен час

Преглед на програмата

Коментар

9:00

00:30

9:30

Приветствие и въведение
9:30

01:00

10:30

Докладвания
10:30

00:30

11:00

Почивка с развлекателни игри
11:00

01:00

12:00

Докладвания
12:00

00:30

12:30

Изказвания по докладите
12:30

01:30

14:00

Обяд и отдих
14:00

01:00

15:00

Докладвания
15:00

00:30

15:30

Почивка с развлекателни игри
15:30

01:00

16:30

Докладвания
16:30

00:30

17:00

Изказвания по докладите
17:00

01:30

18:30

Посещение на забележителност
Използване на Excel за създаване на програмата на семинара

 1. Стартирайте приложението Excel.

 2. Съхранете новосъздадената работна папка с избрано от Вас име. За да направите това:

 • от меню File изберете команда Save As.

 • В полето File Name на появилия се диалогов прозорец Save As въведете от клавиатурата името на документа.

 • Натиснете бутона Save.

 1. Маркирайте областта от всички необходими клетки за таблицата (например от клетка А1 до клетка Е12) и задайте контури на клетките в таблицата.За да направите това, от менюто Format изпълнете командата Cells. В появилия се диалогов прозорец изберете картона Border, изберете по-плътен контур и задайте външни (Outline) и вътрешни (Inside) контури;

 2. Форматирайте заглавната част на таблицата, като изпълните следните действия:

 • От менюто Format изпълнете командата Cells. В появилия се диалогов прозорец задайте следните настройки:

 • В картона Alignment задайте хоризонтално и вертикално подравняване на съдържанието на клетките (в поле Horizontal - изберете стойност Center и в поле Vertical – също Center). В полето Text control поставете отметка в полето Wrap text;

 • В картона Font изберете шрифт (напр. Times New Roman), размер (напр. 12);

 • В картона Patterns изберете цвят за фон.

 1. Попълнете съдържанието на клетките в заглавната част. За да направите това:

 • Активирайте клетка А1 и напишете Начален час;

 • Активирайте клетка В1 и напишете Времетраене;

 • Активирайте клетка С1 и напишете Краен час;

 • Активирайте клетка D1 и напишете Преглед на програмата;

 • Активирайте клетка E1 и напишете Коментар.

 1. Маркирайте първите три колони на таблицата под антетката (областта от клетки от А2 до С12). От меню Format изпълнете командата Cells. В появилия се диалогов прозорец изберете картона Number. В полето Category изберете тип Custom, след което в полето Type изберете hh:mm. След това изберете картона Alignment и задайте хоризонтално центриране на съдържанието на клетките (в поле Horizontal - изберете стойност Center). Натиснете ОК, за да затворите диалоговия прозорец Format Cells;

 2. Активирайте клетка А2 и запишете 09:00;

 3. Активирайте клетка В2 и запишете 00:30;

 4. Активирайте клетка С2 и въведете формулата =А2+В2. Размножете получената формула и за останалите клетки от колона С (С3, С4,...,С12). За да направите това, маркирайте клетките от С2 до С12 и от меню Edit изпълнете командата Fill/Down;

 5. Активирайте клетка А3 и въведете формулата =С2. Размножете получената формула и за останалите клетки от колона A (A4, A5,...,A12). За да направите това, маркирайте клетките от С2 до С12 и от меню Edit изпълнете командата Fill/Down;;

 6. Активирайте клетка В3 и запишете 00:30. Аналогично попълнете и останалите клетки до клетка В12 от втората колона на таблицата;

 7. Активирайте клетка D2 и напишете Приветствие и въведение;

 8. Активирайте клетка D3 и напишете Докладвания;

 9. Активирайте клетка D4. От меню Format изберете команда Cells. В картона Font в полето Color изберете син цвят, а в полето Font Style изберете Italic. Натиснете бутона ОК, за да затворите диалоговия прозорец. Напишете в клетката текста Почивка с развлекателни игри;

 10. Активирайте клетка D5 и напишете Докладвания;

 11. Активирайте клетка D6 и напишете Изказвания по докладите;

 12. Активирайте клетка D7. От меню Format изберете команда Cells. В картона Font в полето Color изберете син цвят, а в полето Font Style изберете Italic. Натиснете бутона ОК, за да затворите диалоговия прозорец. Напишете в клетката текста Обяд и отдих;

 13. Активирайте клетка D8 и напишете Докладвания;

 14. Активирайте клетка D9. От меню Format изберете команда Cells. В картона Font в полето Color изберете син цвят, а в полето Font Style изберете Italic. Натиснете бутона ОК, за да затворите диалоговия прозорец. Напишете в клетката текста Почивка с развлекателни игри;

 15. Активирайте клетка D10 напишете Докладвания

 16. Активирайте клетка D11 и напишете Изказвания по докладите;

 17. Активирайте клетка D12. От меню Format изберете команда Cells. В картона Font в полето Color изберете син цвят, а в полето Font Style изберете Italic. Натиснете бутона ОК, за да затворите диалоговия прозорец. Напишете в клетката текста Посещение на забележителност.

  Забележка: Периодично съхранявайте извършените промени в документа посредством изпълнение на командата File/Save.Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2003: Програма на семинар Стр. от

Проект 2:Организатори и участнициБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница