Програма Насърчаване на иновациите и предприемачеството на местно и регионално равнище под патронажа наДата25.07.2016
Размер77.31 Kb.

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ПРЕДПРИЕМАЧА Примерна програмаНасърчаване на иновациите и предприемачеството на местно и регионално равнище
под патронажа на

г-Н ГЕОРГИ Първанов, Президент на Република България

28 ноември 2005 г. (понеделник)

Пленарна сесия

Зала “Витоша”, ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР

Модератор: доц. Румен Николов, СУ „Св. Климент Охридски”

8.00 – 9.00

Регистрация

9.00 – 9.230

Откриване


Приветствено слово Президент
Проф. дфн. Боян Биолчев - Ректор на СУ „Св. Кл. Охридски”
Кмет на Столична община
г-жа Гинка Чавдарова, Национално сдружение на общинитег-жа Саша Безуханова, Председател БМСА


Модератор: доц. Милена Стефанова, СУ „Св. Климент Охридски”
Регионално развитие и предизвикателства пред България в процеса на присъединяване към ЕС

9. 30 – 9.45

 • Планиране и програмиране на регионалната политика – предизвикателства и напредък

9.45- 10.00

 • Индустриалното и икономическото развитие – предприемачество, иновации и инвестиции

 • Лъчезар Борисов – Зам.-Министър, Министерство на икономиката и енергетиката

10.00 - 10.15

 • Държавна администрация и информационно осигуряване, прозрачно за обществото

 • Ангел Иванов - Зам.-Министър, Министерство на държавната администрация

10.15 - 10.30

 • Предизвикателства пред местните власти за изпълнение на регионалните иновационни стратегии (и/или стратегиите за устойчиво развитие).

 • Чавдар Русев, Национално сдружение на общините

10.30 - 10.45

 • Подготовка на България за усвояване на структурните фондове на ЕС

10.45 - 11.15

Кафе пауза

Модератор: г-н Антони Славински, Председател на Асоциация Телекомуникации
предприемачество, Партньорство, Информационно насищане

11.15 – 11.30

 • Предизвикателства пред инициативата Електронно правителство и възможности за българския бизнес

11.30 – 11.45

 • Широколентов достъп и ролята на общинските центрове

 • Антони Славински – Асоциация „Телекомуникации”

11.45 – 12.00

 • Новата Европейска инициатива i2010 – предизвикателство пред България

 • Александър Огнянов - Директор Информационно общество и ИТ Министерство на транспорта

12.00 – 12.15

 • ICT клъстер. Развитие на клъстерирането

13.00 – 14.00

Обедна почивка

Панелни сесии

Зала “Родопи” (100)

Зала “Пирин” (50)

Зала “Рила” (30-40)

Зала „Семинар” (50)


14.00 – 15.45

Панелна сесия 1

Иновации и конкурентоспособност

 • «Балансирано и устойчиво регионално развитие» – Буряна Конаклиева, Н-к отдел, МРРБ

 • «Повишаване конкурентоспособността на българската икономика» - Андрей Лалов, Н-к отдел, МИЕ

 • Проект „СТО” добра практика за насърчаване на иновативния бизнес – Ренета Копанданова, Държавен експерт, МИЕ

 • Енергийна ефективност, ВЕИ, опазване на околната среда – не само политика - Костадинка Тодорова, Директор, МЕЕ

 • Конкурентоспособна среда за МСП в местните общности – Елза Григорова, НМБР

Панелна сесия 2

Успешни модели за клъстери и инкубатори в България

 • Българския ИКТ Клъстер и Стратегията за конкурентоспособност на България на световните ИКТ пазари – Петър Статев, ИКТ клъстер;

 • Правна рамка за клъстери и инкубатори – Георги Димитров, ИКТ клъстер;

 • Презентация на ВТБИ-Варна – Димитър Радев;

 • Презентация на ВТБИ-Габрово – Александра Алексиева;

 • Как да изградим еОбщина – 10 стъпки – Божил Добрев, Академичен директор, Интернешънъл Юнивърсити

 • Програмата за внедряване на еЗздравеопазване в България – Любо Праматаров, Фондация „еЗдравеопазване в България”

Панелна сесия 3


Управление и ПЧП

 • Публично частни партньорства в регионалното управление - Златина Карова, Директор ТУД, МРРБ

 • Методика за разработване на Публично частни инвестиционни проекти - Евгени Цолов, СУ- ЦТИО

 • Публично-частното партньорство: примери на добри практики – Др Витторио Модена, Университета в Павиа, Италия

 • Анонсиране на предстояща Конференция: Публично-частните партньорства - структура, модели и решения - Гергана Манева, ЦЕП при АУБ;

 • Планове за устойчиво развитие-проявление на съзидателното начало в общината - Александър Трифонов, БАУКО
Модератор: Зоя Дамянова, Фондация ПИК

Модератор: Таня Попова, Изп. директор, ИКТ Клъстер

Модератори: Златина Карова, МРРБ; проф. Евгени Цолов, СУ - ЦТИО


15.45 – 16.15

Кафе пауза

16.15 – 18.00

Национална/Регионални стратегии за развитие на иновациите

 • Национален иновационен фонд - Галина Дойнова, ИАНМСП,

 • Ролята на РИС проектите в регионалното развитие - Зоя Дамянова, Фондация ПИК,

 • Инициатива за разработване на регионална иновационна стратегия за Югозападен район за планиране – Даниела Чонкова, Фондация ПИК,

 • Регионален план за развитие на ЮЗ район за планиране 2007-2013 година – Цанко Шандров, Прайм Консултинг ООД

Предприемачество – иновации - обучение

 • Обучение & иновации, иновации & обучение – Николай Ярмов, Изп. Директор, CEED

 • Предприемаческа култура – възпитание или обучение – Александър Бабинов, KPMG

 • Целевото обучение – фактор за успешното ПЧП при усвояването на Структурните Фондове и Кохезионния Фонд на ЕС - Олга Борисова, Директор ЦЕП, АУБ

 • Представяне на първата иновативна фирма, инкубирана от АВИИП – Светлин Наков

 • Мрежата PAXIS – Добри Европейски практики за подкрепа на иновативни предприятия – Миролюба Маджарова, СУ-ЦЕИОП

Трансгранично сътрудничество и управлание.

Добри практи представят:

 • Любица Томова, Изп. Директор СОЮЗБ;

 • Галя Атанасова, Изп. Директор, РСО „Марица”

 • Златка Николова, Изп. Директор, АРО

 • Румен Генов, Председател, АРИР, Кърджали

Трансгранично сътрудничество (2) и Публично-частно партньорство

Добри практи представят:

 • Галина Митева - Зам кмет, Добрич;

 • Пазарджик;

 • Община Родопи;

 • Стара Загора

 • Свищов

 • Десислава Колева - Гл. Експерт "Бизнес развитие". Габрово

 • Милена Дачева - BARDA
Модератор: Буряна Конаклиева, МРРБ

Модератор: Николай Ярмов, Изпълнителен Директор, CEED

Модератори: Любица Томова, СОЮЗБ; Златка Николова, АРО

Модератор: Петя Ацинова Изп. директор на АРИР, Ст. Загора

18. 00

Заключително слово и Коктейл


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница