Програма по анатомия за студенти от І курс дентална медицина през летен семестър на учебната 2016/2017гДата30.10.2017
Размер100.63 Kb.
ТипПрограма
ПРИЕТА НА КС 2.02.2017.
ПРОГРАМА

по анатомия за студенти от І курс дентална медицина

през летен семестър на учебната 2016/2017г.
Вътрешни органи и топотрафска анатомия на труп

Седмица

Лекции 2 ч.

Упражнения 2 х 2 ч.

Учебен час

І

6-10 .02


2017


Принципно устройство на тръбест и паренхимен орган.

Сърдечно-съдова система - сърце, съдове.

Голям и малък кръг на кръвообращение.

Фетално кръвообращение. 1. Сърдечно-съдова система. Макроскопско и микроскопско устройство на кръвоносните съдове.

Микроскопски препарати:

 1. Артерия и вена от мускулен тип – оцв. Н-Е

 2. Аорта – оцв. орцеин

 3. Kапиляри - оцв. Н-Е

Електронограми:

 1. Капиляр

 2. Фенестриран капиляр
 1. Сърдечно-съдова система. Макроскопско и микроскопско устройство на сърце.

Микроскопски препарати:

 1. Сърдечна стена - оцв. Н-Е

2

2


ІІ

13.02-17. 02

2017


Лимфна (имунна) система.


 1. Имунна система. Костен мозък, тимус, лимфен възел. Макроскопско и микроскопско устройство.

Микроскопски препарати:

 1. Костен мозък . оцв. Н-Е

 2. Тимус - оцв. Н-Е

 3. Лимфен възел - оцв. Н-Е
 1. Имунна система. Слезка и сливица. Макроскопско и микроскопско устройство.

Микроскопски препарати:

 1. Слезка - оцв. Н-Е

 2. Тонзила – оцв. Н-Е2


2

ІІІ

20.02-24. 02

2017


Дихателна система - принципи в устройството на органите.

Носна кухина, трахея, бронхи, бял дроб. 1. Дихателна система. Носна кухина. Околоносни синуси. Ларинкс. Макроскопско и микроскопско устройство.

Микроскопски препарати:

 1. Носна лигавица - оцв. Н-Е
 1. Дихателна система. Трахея, бронхиално дърво, бял дроб. Макроскопско и микроскопско устройство.

Микроскопски препарати:

 1. Трахея - оцв. Н-Е

 2. Бял дроб – оцв .Н-Е

Електронограми:

1. Алвеолоцит от ІІ тип

2. Кръвно- газова бариера


2

2


IV

27.02-3.03

2017


Ендокринна система - хипоталамо-хипофизна система, хипофиза, щитовидна, надбъбречна жлеза.

 1. Ендокринна система. Макроскопско и микроскопско устройство на жлезите

Микроскопски препарати:

 1. Хипофиза - оцв. Н-Е

 2. Щитовидна жлеза - оцв. Н-Е

 3. Надбъбречна жлеза - оцв. Н-Е

Електронограми:

 1. Клетки от аденохипофиза

 2. Фоликул на щитовидна жлеза
 1. Тест/40т./ и практичен изпит/20т./ - сърдечносъдова, имунна, дихателна и ендокринна системи

2

2

V


6-10.03

2017


Храносмилателна система – Устна кухина. Отдели. Език, слюнчени жлези, зъб – микроскопски строеж, ембрионално развитие. 1. Храносмилателна система. Устна кухина. Небце, устна, буза. Език. Мaкроскопско и микроскопско устройство.

Микроскопски препарати:

 1. Устна - оцв. Н-Е

 2. Увула – оцв .Н-Е

 3. Език – оцв. Н-Е

 • papilla filiformis

 • papilla circumvalata
 1. Храносмилателна система. Устна кухина. Зъб. Макроскопско и микроскопско устройство

Микроскопски препарати:

 1. Ембрионален зъб - оцв. Н-Е

 2. Зъб от възрастен човек

 • декалциниран зъб - оцв .Н-Е

 • шлиф

Електронограми:

  1. одонтобласт

  2. емайл
2

2


13-17.03

2017Храносмилателна система. Тръбест сектор - гьлтач, хранопровод, стомах тънко и дебело черво.

 1. Храносмилателна система. Устна кухина. Слюнчени жлези. Макроскопско и микроскопско устройство

Микроскопски препарати:

 1. Околоушна жлеза - оцв. Н-Е

 2. Подчелюстна жлеза - оцв. Н-Е

 3. Подезична жлеза - оцв. Н-Е
 1. Храносмилателна система. Гълтач . Хранопровод. Стомах. Макроскопско и микроскопско устройство.

Микроскопски препарати:

 1. Хранопровод- оцв.Н-Е

 2. Стомах - фундус- оцв.Н-Е

Електронограми:

 1. Главна клетка

 2. Пристенна клетка
2

2
VІІ

20-24.03

2017


Храносмилателна система - черен дроб, задстомашна жлеза.


 1. Храносмилателна система. Тънко и дебело черво. Панкреас. Макроскопско и микроскопско устройство.

Микроскопски препарати:

 1. Тънко черво- оцв.Н-Е

 2. Дебело черво- оцв. Н-Е

 3. Панкреас – оцв. Н-Е

Електронограми:

 1. Ентероцит (резорбтивна клетка)

 2. Чашковидна клетка

 3. Ендокринна клетка
 1. Храносмилателна система. Черен дроб, интра- и екстрахепатални жлъчни пътища. Макроскопско и микроскопско устройство.

Микроскопски препарати

 1. Черен дроб - оцв. Н-Е

Електронограми:


 1. Хепатоцит (вазален полюс)

 2. Хепатоцит (билиарен полюс)
2

2

VІІІ


27-31.03

2017


Отделителна система- бъбрек, пикочопровод, пикочен мехур.


 1. Отделителна система. Бъбрек. Пикочоотделителни пътища - уретер и пикочен мехур. Макроскопско и микроскопско устройство.

Микроскопски препарати:

 1. Бъбрек - оцв. Н-Е

 2. Уретер - оцв. Н-Е

 3. Пикочен мехур – оцв. Н-Е

Електронограми:

 1. Хемоуринарна (филтрационна) бариера
 1. Мъжка полова система. Макроскопско и микроскопско устройство на вътрешни и външни полови органи

Микроскопски препарати:

 1. Тестис - оцв. Н-Е

 2. Простата – оцв. Н-Е

Електронограми:

 1. Клетка на Лайдиг от човешки тестис2

2


IX

3-7.04


2017

Женска полова система.

Мъжка полова система

 1. Женска полова система. Яйчник, матка, маточни тръби, влагалище. Mакроскопско и микроскопско устройство.

Микроскопски препарати:

 1. Овариум-оцв. Н-Е

 2. Маточна стена оцв. Н-Е
 1. Тест/40т./ и практичен изпит/20т./- храносмилателна, отделителна и полова системи.
2

2


X

10-14.04


ВЕЛИКДЕНСКА ВАКАНЦИЯ

ВЕЛИКДЕНСКА ВАКАНЦИЯ
XI

18-21.04


2017


Шия. Топография

 1. Шия. Шийна фасция и повърхностни елементи. Регио коли латералис.
 1. Шия. Тригонум субмандибуларе. Тригонум каротикум. Регио стерноклейдомастоидеа
2

2


XII

24-28.04


2017

Фоса аксиларис. Гърди. Гръдна стена.

 1. Шия: Инфрахиоидна област. "Корен" на шията.
 1. Фоса аксиларис.
2

2


XIII

2-5.05


2017

Гърди. Гръдна

кухина.Плеврална кухина.Медиастинум 1. Гръдна стена, гръдна кухина. Ситус торацис. Плевра. Гръдна стена. Диафрагма.

 2. Медиастинум – Горен, преден, среден и заден медиастинум.
2
2

ХІV


8-12.05

2017Корем. Коремна стена. Коремна кухина. Перитонеална кухина – горен отдел

 1. Корем: Предна коремна стена. Каналис ингвиналис. Перитонеум – морфологична характеристика и образувания.
 1. Корем: Коремна кухина. Перитонеален отдел на коремната кухина. Перитонеален отдел-супраколичен отдел. Трункус целиакус.
2

2

ХV


15-19.05

2017


Корем. Перитонеална кухина – долен отдел Ретроперитонеум.

 1. Корем. Перитонеален отдел-инфраколичен и тазов отдел. Горни и долни мезентериални съдове.

 2. Тест/40т./ и практичен изпит/20т./– шия, фоса аксиларис, гърди, корем – коремна стена, супраколичен отдел

2

2


ХVI

22-26.05


2017

Тазова кухина. Тазово дъно.


 1. Корем: Екстраперитонеални органи. Ретроперитонеален и субперитонеален отдел на коремната кухина. Тазово дъно.

 2. Преговор

2
2


Упражнения: 30 х 2 часа= 60 часа

Лекции: 15 х 2 часа = 30 часа

Общ брой: 90 часа
Семестриални изпити:

Тестове: 3 х 40 т. = 120 т.

Практичен изпит: 3 х 20 т. = 60 т.

Общо: 180 т.

Оценка:

170 – 180 т. – 6.00 137 – 147 т. – 4.50 108 – 114 т. – 3.00

159 – 169 т. – 5.50 126 – 136 т. – 4.00 < 108 т. – 2.00

148 – 158 т. – 5.00 115 – 125 т. – 3.50

Освобождаване теория и практика - II раздел /вътрешни органи и топография/ - 90% - 162 точки и по критерии, зададени от катедрата.


Литература:

Учебници

1.Балтаджиев Г., Атанасова П., Коева И., Сивков С. Анатомия на човека, Издателство Райков, Пловдив, 2010, 2016.

2.Фрич Х.,Кюнел В. Цветен атлас по анатомия в 3 тома.Вътрешни органи, Thieme Lettera, 2006

Практически ръководства

1.Ръководство за практически упражнения по дисекция на труп. Г. Балтаджиев, С. Сивков, Т. Матев, Я. Буков – Медицинско Издателство ЕТ „Васил Априлов – ВАП“, гр. Пловдив, 2007. ISBN-978-954-9806-70-0

2.Практическо ръководство по Микроскопска анатомия и специална ембриология. ИК ВАП, ISBN-954-9806-47-2;

3.Тестове по анатомия за студенти по медицина и дентална медицина. Вътрешни органи. Топографска анатомия на труп. Медицинско издателство ЕТ „Васил Петров” – ВАП, гр Пловдив, 2008, ISBN-978-954-9806-79-3Атласи

1. Анатомия человека, Синельников Р.Д. Издателство Медицина Москва, 1974

2. Атлас по анатомия на човека, Синельников Р.Д. София 2010г., 2013

3. Atlas of Human anatomy, Sobotta, 14th edition, Urban & Fisher, 2006

4. Фотографски атлас по анатомия. С. Делчев, С. Новаков Р. Иванова, Медицинско издателство ВАП „ЛАКС БУК“, гр. Пловдив, 2016

5. CD – Интерактивен атлас по анатомия и хистология на вътрешни органи, ИК- ВАП


Сайт на Катедра по анатомия, хистология и ембриология: www.anatomy.plcnet.org
Изготвили програмата: Утвърдил:

Доц. д-р Атанас Балтаджиев, дм Проф. д-р Стефан Сивков, дмД-р Надя Пенкова, дм

Каталог: files -> Programs -> 2017
2017 -> Програма по анатомия за студенти от ІІ курс медицина летен семестър 2016/2017 Лектор: Доц д-р Слави Делчев, дм
2017 -> Програма по анатомия за студенти І курс дентална медицина зимен семестър на учебната 2017/2018г
Programs -> Програма по анатомия за студенти І курс дентална медицина зимен семестър на учебната 2016/2017г
2017 -> Седмична програма (2016-2017) Нервна система и сетивни органи I курс медици Лектор: Проф д-р Стефан Сивков, дм Седмица
Programs -> Програма за лекции и упражнения по анатомия за І медицински курс през първи зимен семестър на учебната 2016/2017 Г
2017 -> Програма за лекции и упражнения по анатомия за І медицински курс през първи зимен семестър на учебната 2017/2018 Г
Programs -> Програма на лекциите и упражненията по анатомия и хистология


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница