Програма по дисциплиината: " машинознание" включена в учебния план на специалностите: " Електроника" " Комуникационна техника и технологии"Дата10.04.2018
Размер41.05 Kb.
ТипПрограма
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ГАБРОВО

ФАКУЛТЕТ “ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”
Утвърдил:

ДЕКАН:

( доц. д-р инж. Д. Петров)
УЧЕБНА ПРОГРАМА
по дисциплиината: “МАШИНОЗНАНИЕ”

включена в учебния план на специалностите:

Електроника”

Комуникационна техника и технологии”

Компютърна системи и технологии ”

Образователно-квалификационна степен: “БАКАЛАВЪР”


Професионална квалификация:

инженер по електроника

инженер по комуникации

компютърен инженер

Професионално направление:Електротехника, електроника и автоматика

Комуникационна и компютърна техника

Катедра: “МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ”
ГАБРОВО

2003г.

ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Вид обучение

Редовно

Задочно

Вид на занятията

семестър

хорариум, часа

семестър

хорариум, часаседм.

общо
седм.

общо

А. Лекции

3

2

30

318

В. Лабораторни упр.

3

1

15

36

Изпит, ТО

ТО-3И-3

Всичко

45
Всичко

24


АНОТАЦИЯ

Основната цел на дисциплината е обучение на студентите по основните понятия и методи използувани при проектирането и конструирането на механични елементи и механизми за електронната и компютърна техника.

Студентите придобиват знания, умения и навици за основните понятия в механичното конструиране

Необходимите знания на входа са от дисциплините: Физика, Материалознание и Техническо чертане. Усвоените знания на изхода се свеждат до познания и умения за конструиране на механичната част на електронните изделия.СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

А. ЛЕКЦИИ

Основните модули и теми са следните:  1. Общи въпроси от проектирането ма механични елементи и механизми р-15(10+0+5), з-8(8+0+0).

Силов анализ. Якостно оразмеряване .

Към модул 1 се отнасят упражнения 1 и 2  1. Конструиране на финомеханични елементи и механизми за електронната, компютърната и комуникационната техника р-30(20+0+10), з- 16(10+0+6)

Механични съединения Еластични елементи Механични предавки. Елементи на предавките Механизми в електронната, компютърната и комуникационната техника.

Към модул 2 са упражнения от 3 до 7


В. ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ


1.Силов анализ на механична система 3ч.

2. Якостно оразмеряване на механични елементи 2ч.

3. Определяне характеристиките на плоски пружини 2ч.

4. Определяне характеристиките на биметални пластини 2ч.

5. Определяне характеристиките на винтови пружини 2ч.

6. Дешифроване на зъбни колела и предавки 2ч.

7.Изследване на позициониращи механизми 2ч.

Контрол и ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА: при редовно обучение- текуща оценка, оформена на базата на писменни контролни работи и индивидуално препитване, а при задочно обучение писмен изпит с индивидуални задания.

ЛИТЕРАТУРА:

Основна:


  1. Недев Ц. и др. Машинознание. “Софтрейд” 2001

2.Илиев и др. Машинознание. Ръководство за лабораторни упражнения и курсова работа. УИ – Габрово. 2001

Допълнителна:

  1. Недев Ц. Техническа механика. “Техника” С. 1984

  2. Krause W. Grundlagen der Konstruktion. Elektronik, Elektrotechnik, Feinwerktechnik. “Carl Hanser Verlag” 1994

Съставил:

( доц. д-р инж. И. Илиев)

Програмата е приета на КС на кат. “Машиностроене и уредостроене с протокол № 282 от 31.03. 03г.

Ръководител катедра:

( доц. Д. Жеглов)

Програмата е приета на КС на профилиращата катедра на:

Ръководител профилираща катедра:

Програмата е приета на ФС на ф-т “Електротехника и електроника” с протокол № от .Зам. Декан УР:

(доц. П. Жечев)
Каталог: docs -> Bachelor -> II%20Kurs -> Sem%20III
II%20Kurs -> Програма по дисциплината : "компютърна периферия" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
II%20Kurs -> Програма по дисциплината: ": компютърни архитектури" включена в учебния план на специалността " Компютърни системи и технологии"
II%20Kurs -> Лабораторно упражнение n 1 Динамична памет
II%20Kurs -> Литература по Операционни системи. Съставил: /гл ас д-р Елена Захариева
II%20Kurs -> Лекция №2 алгоритмично-програмни конструкции видове алгоритми
II%20Kurs -> Програма По дисциплината: микропроцесорна техника
Sem%20III -> Програма По дисциплината Полупроводникови елементи и интегрални схеми
II%20Kurs -> Програма по факултативната дисциплина: " Оптични комуникации " включена в учебния план на специалност: " компютърни системи и технологии"
Sem%20III -> Програма По дисциплината: електрически измервания


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница