Програма по дисциплината: Физика извън Стандартния модел включена в учебния план на специалностДата13.10.2018
Размер42.6 Kb.
Софийски Университет “Св.Климент Охридски”
Физически факултет

Утвърдена с Протокол на ФС №……/……Декан:

( доц. д-р Д. Мърваков)УЧЕБНА ПРОГРАМАПО ДИСЦИПЛИНАТА: Физика извън Стандартния модел

ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ: ФИЗИКА НА ЯДРОТО И ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ ЧАСТИЦИ
Степен НА ОБУЧЕНИЕ: МАГИСТЪР

КРЕДИТИ (ECTS): 4,5
КАТЕДРА: АТОМНА ФИЗИКА


ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН:


Вид на занятията:

Семестър:

Хорариум-часа/седмично:

Хорариум-часа

Общо:

Лекции:

2

3

45

Семинарни упражнения


Практически упражнения


Обшо часа:
3

45

Форма на контрол:

Изпит
А. Анотация


Курса е надстройка и естествено продължение на курса по “Стандартен модел на електрослабите и силни взаимодействия”. Целта му е да въведе студентите в съвременните модели на елементарните частици опитващи се да решат проблемите на Стандартния модел и да дадат единно описание на всички взаимодействия. В курса се разглеждат основните проблеми на СМ. Обсъждат се моделите, даващи единно описание на електромагнитните, слабите и силни взаимодействия. Излагат се основите на суперсиметричните разширения на Стандартния Модел. Подробно се обсъждат провеждащите се в момента и планираните нови експерименти за тяхната проверка. Излагат се модели допускащи съществуването на допълнителни пространствени измерения. Специално внимание се отделя на струнните модели. Очертават се основните проблеми и направления на развитие на Физиката на елементарните частици.

Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:
1. Стандартен модел на електрослабите и силните взаимодействия 6 часа

 • Фундаментални частици и взаимодействия’

 • Квантова хромодинамика

 • SU(2)xU(1) калибровъчна симетрия

 • Спонтанно нарушение на симетрията, механизъм на Хиггс

 • Маси на фермионите, смесване на кварките

 1. Проблеми на стандартния модел 2 часа


3. Велико обединение 9 часа

 • Бягаща константа на взаимодействието.

 • SU(5) модел.

 • Квантуване на заряда

 • Ъгъл на Вайнберг

 • Нарушение на барионното число

 • Връзка между фермионните маси

 • SO(10) – модел

 • Маса на неутриното

 • Смесване на фермиони, фермионни маси

 • Сценарии на Фроггат-Ниелсен

 • Фина настройка

4.. Проблеми на СМ 3 часа

 • Космологична константа

 • Силно CP-нарушение

 • Йерархия на масите

 • Техникoлoр
 1. Суперсиметрия 4 часа

  • Супералгебра

  • Неприводими представяния и супермултиплети

  • Суперпрострства и суперполета

  • Суперсиметрични разширения на СМ

 2. Минимално суперсиметрично разширение на СМ 6 часа

 • Материални полета

 • Калибровъчни взаимодействия

 • Масови членове

 • R-четност

 • Меко нарушение на суперсиметрията

 • Масов спектър

 • Неутралино и чарджино

 • С-кварки и с-лептони

7. Спонтанно нарушение на суперсиметрията 2 часа

 1. Експериментална проверка на суперсиметричните модели 3 часа

  • Експериментален статус

  • Експерименти на адронни колайдери

  • Суперсиметрия на LHC

 2. Допълнителни измерения 4 часа

 • Компактификация на Калуца-Клайн

 • Модели с големи допълнителни измерения

 • Кварки и лептони в допълнителните измерения

 • Нагънати орбити и мембрани

 • Проявления на допълнителните измерения

 • Модел на Рандал-Сундрум

 1. Струнни модели 3 часа

 • Отворени затворени струни

 • Суперструни

 • Д-мембрани

 • М-теория

 • Ниско енергетични струнни модели

11. Експериментално търсене на физика извън СМ 3 часа
В. Формата на контрол е: изпит в 9 семестър


Г. ОСНОВНА Литература:

 1. Fayyazuddin, Riazuddin, A Modern introduction to Particle Physics, World Scientific, 2000

 2. W. Cottingham, D. Greenwood, An introduction to the Standard Model of Particle Physics. Cambridge, Univ. Press, 1998

 3. A. Pich, The Standard Model of Electroweak Interactions, FTUV/94-62, hep-ph/9412274

 4. A. Pich, Quantum Chromodynamics, FTUV/95-19

5. "Searching for Supersymmetry at the LHC (1/5)"
by F. GIANOTTI (CERN-EP) and G. RIDOLFI (Univ. di Genova, Italy)

http://agenda.cern.ch/fullAgenda.php?ida=a032496
6. Physics beyond the Standard Model (1/5)"
by L. Ibanez (CERN-PH)

http://agenda.cern.ch/fullAgenda.php?ida=a036621

7. "Beyond the Standard Model (1/4)"
by Kiritsis, E (Ecole polytechnique CPHT, University of Crete )

http://agenda.cern.ch/fullAgenda.php?ida=a054074

8. "The Standard Model (8/8)"
by Pich, A (IFIC; Universitat de Valencia ) 

http://agenda.cern.ch/fullAgenda.php?ida=a054062

9. String Theory (1/5)"
by Johnson, C. (University of Southern California)

http://agenda.cern.ch/fullAgenda.php?ida=a044402
8. януари. 2002, София Съставил програмата: .....................

( доц. д-р Леандър Литов )База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница