Програма по учебния предмет градивни елементи е предназначена за специалностите от професиите кодДата26.09.2018
Размер69.94 Kb.
ТипПрограма


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

ЗА ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА


по
ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

и

материали и градивни елементи
УтвърденА със Заповед № РД 09 – 5028/05.09.2017 г.

професионално направление: 523 „ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА,

КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА“
ПРОФЕСИИ: 523010 „ТЕХНИК ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ“
523020 „МОНТЬОР ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ“
523030 „ТЕХНИК НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА“
523040 „МОНТЬОР НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА“
523050 „ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ“
523060 „МОНТЬОР НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ“
523070 „ТЕХНИК ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ“
523080 „МОНТЬОР ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ“


София, 2017 година
І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма по учебния предмет градивни елементи е предназначена за специалностите от професиите код 523010 „Техник по комуникационни системи“, код 523020 „Монтьор по комуникационни системи“, код 523030 „Техник на електронна техника“, код 523040 „Монтьор на електронна техника“, код 523050 „Техник на компютърни системи“, код 523060 „Монтьор на компютърни системи“, код 523070 „Техник по автоматизация“ и код 523080 „Монтьор по автоматизация“.

Съдържанието на учебния предмет създава възможност за развитие на професионални компетентности чрез усвояване на знания за материалите и градивните елементи, използвани в електрониката и умения за практическото им приложение.

Учебното съдържание в програмата е структурирано в шест раздела.

Обучението по предмета се извършва във взаимна връзка с учебните предмети математика, физика и химия и от отрасловата професионална подготовка – електротехника.

ІІ. Цели на обучението по учебния предмет

Обучението по предмета има за цел чрез усвояване на предвидените по програмата знания, умения и компетентности за материалите, градивните елементи използвани в електрониката, разчитане електронни схеми.

За постигане на основната цел е необходимо да се изпълнят следните подцели:

- придобиване на знания и умения за работа с дискретни градивни елементи;

- придобиване на знания и умения за усилвателните свойства на транзистора;

- разчитане и построяване на характеристиките на диод и транзистор;- разчитане на схеми с градивни елементи и приложението им в практиката.

ІІІ. учебно съдържание

 1. Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел в програмата е определен минимален брой учебни часове. Учителят разпределя броя учебни часове за нови знания, упражнения и оценяване при спазване изискванията за минимален брой часове по раздели.

 2. Разликата между броя на учебните часове в учебния план и общия минимален брой, предвиден в учебната програма, определя резерва часове. Те се разпределят по теми в началото на учебната година от учителя.

 3. Раздели и темипо ред
Наименование на разделите

Минимален брой часове


Минимален брой часове


Минимален брой часове


1.

Електроматериали

6

8

10

2.

Пасивни градивни елементи

6

12

10

3.

Диоди

6

14

14

4.

Транзистори

10

22

28

5.

Други полупроводникови елементи

4

6

12

6.

Интегрални схеми

2

4

8
Общ минимален брой часове

34

66

82
Резерв часове

2

6

8
Общ брой часове

36

72

90

Раздел І. Електроматериали

1. Диелектрични материали. Електротехнически параметри. Видове.

2. Проводникови материали. Основни параметри. Видове.

3. Полупроводникови материали. Собствена и примесна проводимост. Видове.

4. Магнитни материали. Основни параметри и характеристики. Видове.

Раздел ІІ. Пасивни градивни елементи

1. Резистори. Параметри, конструктивно изпълнение. Видове и означение.

2. Кондензатори. Параметри, конструктивно изпълнение. Видове и означение.

3. Бобини. Параметри. Видове и означаване.Раздел ІІІ. Диоди

1. Видове диоди. Основни параметри и характеристики. Право и обратно включване на

P-N преход.

2. Изправителни диоди. Параметри, характеристики и приложение. Работа със справочник.

3. Опорни диоди. Параметри, характеристики и приложение. Работа със справочник.

4. Фотодиоди. Светодиоди. Параметри и приложение.Раздел IV. Транзистори

1. Устройство и означаване на биполярен транзистор. Основни параметри и характеристики. Схеми на включване на транзистор и особености на всяка от тях. Товарна права и избор на работна точка. Усилвателен и ключов режим на работа. Работа със справочник.

2. PN транзистор с Р и N канал. Особености на полевите транзистори. Основни параметри и характеристики, работа на транзистора и приложение. Избор на транзистор по справочник.

3. MOS транзистори със собствен и индуциран канал. Параметри, характеристики, работа и приложение на транзисторите. Използване на справочник.

4. Фототранзистор. Устройство, работа, параметри и приложение.

Раздел V. Други полупроводникови елементи

1. Тиристори. Устройство, параметри и характеристики. Приложение.

2. Терморезистор. Варикап. Варистор. Принцип на работа, основни параметри и приложение.

Раздел VІ. Интегрални схеми

1. Видове интегрални схеми. Полупроводникови, слойни и хибридни.

2. Основни параметри на ИС. Особености и приложение на аналоговите и цифрови интегрални схеми.
iV. Очаквани резултати от ученето – знания, умения и компетентности

В края на обучението ученикът трябва да: • знае графичните означения на елементи и възли;

 • познава правилата за клас на чувствителност на материалите и компонентите;

 • знае принципите на действие на отделните електронни компоненти;

 • познава различни стандарти за оразмеряване на техническа и технологична документация;

 • разпознава различните кодове на електронните компоненти;

 • умее да презентира техническа информация;

 • умее да чертае основни схеми;

 • проявява наблюдателност и концентрация;

 • работи дисциплинирано и ефективно;

 • проявява логическо и системно мислене.V. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

1. инж. Веска Николова – ПГМЕТ „Ген. Ив. Бъчваров“, гр. Севлиево

2. инж. Станка Михайлова – ПГЕ „Джон Атанасов“, гр. Стара Загора

3. инж. Йорданка Динкова – СПГЕ „Джон Атанасов“, гр. София

4. инж. Костадин Терзиев – ПГМЕЕ , гр. Бургас

5. инж. Нона Данкова – ПГИТМТ, гр. Панагюрище6. инж. Ива Стоманярска – ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров“, гр. София

VІ. ЛИТЕРАТУРА

 1. Гадавелов, A. Градивни елементи. С., Нови знания, 2005.

 2. Тренков, Й. Енциклопедия на електрониката, том1 Елементи и технологии. С., Нови знания‚ 2010.
Каталог: UProgrami
UProgrami -> Програма по Периферни устройства е предназначена за професията код 523050
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма по предмета Процесори и памети за рс
UProgrami -> Програма по учебния предмет и модул Програмиране на Web дизайн е предназначена за обучение по професия код 523050
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма по учебния предмет и модул Приложен мрежови софтуер е предназначена за обучение по професия код 523050
UProgrami -> Програма по учебния предмет Учебна практика по: Диагностика и ремонт и учебния модул
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница