Програма "Регионално развитие" 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдещеДата04.08.2018
Размер40.03 Kb.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

Инвестираме във Вашето бъдеще

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма

Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез

Европейския фонд за регионално развитие.“
ПРОЕКТ BG161РО001/3.1-02/2009/002
С БОГАТСТВОТО НА МИНАЛОТО КЪМ АТРАКТИВНО БЪДЕЩЕ”

Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции” по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”.

Продължителност на проекта - 24 месеца.
Обща стойност - 3 142 267,50 лв.
Бенефициент - Община Свиленград
ОБЩАТА ЦЕЛ на настоящия проект е насочена към подобряване и създаване на конкурентни туристически атракции, които да спомогнат за развитието на устойчив туристически продукт и разнообразяване на традиционния масов туризъм с цел привличане на български и чужди туристи.

Акцентът в този проект са двата паметника с национално значение на територията на нашата община - Средновековната крепост и Тракийската куполна гробница край село Мезек.


СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ на проекта са насочени към:

  • развитие на конкурентоспособни културно-исторически атракции, способни да привлекат значителен брой туристи;

  • икономическа диверсификация и увеличавне на туристическия потенциал на района;

  • опазване, разнообразяване и интерпретиране на културното наследство в контекста на устойчивото развитие на територията.


ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ, които включва проекта са:
МОДУЛ 1 „АДМИНИСТРИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА”
МОДУЛ 2 „СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ”

Включва следните дейности:Дейност 5 „Реставрация, консервация и експониране на Средновековната крепост при с.Мезек”

Дейностите по реставрацията и консервацията се явява естествен завършек на разработения и осъществен през 2007 г. проект финансиран по програма ФАР-ТГС България-Гърция, който поради ограничените финансови средства тогава включваше частична намеса по крепостта.Дейност 6 „Рехабилитация на път водещ до крепостта Мезек с дължина 0.986км (от о.т 8 до о.т 42) и път до Тракийската гробница с дължина 1.8км”

Дейността предвижда рехабилитация на съществуващи пътища с асфалтово покритие.Дейност 7 „Изграждане на маршрут за колоездене до културно-историческите обекти”

Предвижда се изграждането да бъде осъществено успоредно на главния път спазвайки всички изисквания за безопасност и сигурност. Обща дължина на колоездачното трасе е 7,250 км, като изграждането ще допринесе за развитие на туризма в региона и ще спомогне за обогатяване на възможностите за развитие на атракциите.Дейност 8 „Осъществяване на строителен надзор”
МОДУЛ 3 „РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ”

Дейност 9 „Разработване на интерпретативни програми и доставка на оборудване за Средновековната крепост и Тракийската гробница при с.Мезек”

9.1. Интерпретативни програми и доставка на оборудване на Средновековна крепост:

- Районът вътре и около Крепостта ще се обособи като „Средновековен атракцион”.

- Създаване и представяне на театрализирана възстановка за официално откриване на туристическите обекти.


9.2. Интерпретативни програми и доставка на оборудване на Тракийска куполна гробница:

- Пред входа на Тракийската куполна гробница на площ от 600 кв.м. чрез изкуството Стрийт арт ще се изрисува част от пътя водещ до нея. Около пътя ще бъдат изрисувани 50 метра преносими платна. И на пътя и на платната картините ще отразяват епохата на траките.

- В гробницата ще бъдат поставени холографски изображения на намерените в гробницата предмети предимно златни и бронзови украшения.

- В купола на гробницата и на олтара ще се подреди тематичен кът с помощта на куклени персонажи, показващ бита на древните траки.


9.3. Доставка на техническо оборудване
МОДУЛ 4 „РЕКЛАМНА И ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ”

Дейност 10 „Осигуряване на мерки по публичност и визуализация на проекта”

Дейност 11 „Създаване на рекламно–информационни материали”
РЕЗУЛТАТ:

Проектното предложение съдържа мерки, които целят съхранение, опазване и експониране на културното наследство, неговото интерпретиране по нов и атрактивен за посетителите начин и популяризиране и реклама на туристическата дестинация с. Мезек. В резултат на реализацията на проекта се очаква нарастване броя на туристите; увеличаване на приходите от предлагани туристически услуги; увеличаване заетостта на местното население в туристическия сектор и свързаните производства; създаването на местни туристически агенции или туроператори; нарастване на удовлетвореността от обслужването на посетителите на община Свиленград и повишаване на самосъзнанието за местна идентичност.Този документ е създаден в рамките на проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Каталог: include
include -> Примерен тест по математика за 4 клас за прием в пмг „яне сандански”
include -> Отчет за дейността на Националните Референтни центрове по инфекции с отражение за общественото здраве
include -> Отдел “контрол на околната среда”
include -> Хранителен режим на ученика
include -> Стойности на параметрите за качество на предоставяните през 2015 Г. Услуги, съгласно чл. 38 На общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения
include -> Как да контролираме времето, което децата ни прекарват пред компютъра
include -> Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисия по чл. 401, ал. 1 От закона за съдебната власт за 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница