Програма регионално развитие 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдещeстраница24/25
Дата22.07.2016
Размер3.28 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Приложение 1


Кратко представяне на основните финансови инструменти на ЕС за регионално развитие5

ЕС осигурява финансови средства за постигането на основните цели на регионалната си политика, някои от които са дефинирани в самия Договор за Европейския съюз, основно посредством Структурните фондове (СФ). В тази категория са включени няколко различни фонда, създадени по различно време и с различна цел от ЕС. Всеки от тях има своя специфична област на интервенция, макар че те работят съвместно.

Когато се говори за СФ е важно е да се има предвид, че обхватът на това понятие се променя в хода на времето. Така например за периода 2000-2006 г. понятието Структурни фондове обхваща Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството и Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието. Кохезионният фонд, макар и много сходен, не се причислява към СФ. Ето защо той винаги се споменава отделно в допълнение към тях, като за целта се използва съкращението СКФ.

С реформата на политика по сближаване на ЕС, предприета по инициатива на Европейската комисия, за настоящия програмен период 2007-2013 г., понятието Структурни фондове обхваща два фонда. Това са Европейският фонд за регионално развитие и Европейският социален фонд.Европейски фонд за регионално развитие - ЕФРР (The European Regional Development Fund - ERDF)

ЕФРР е създаден през 1975 г. Фондът е най-важният инструмент за провеждането на общата "регионална политика", чиято цел е да допринесе за намаляване на различията между регионите в Общността. Фондът се прилага главно в национални програми за стимулиране на развитието, чрез безвъзмездни субсидии. Ресурсите му се използват и за финансиране на производствени инвестиции; създаване или модернизиране на инфраструктури, които допринасят за приспособяването на съответните региони; инвестиции за създаване на работни места, проекти за местно развитие и подкрепа на малки фирми; мерки, насочени към експлоатиране на потенциала на вътрешно регионалното развитие; инвестиции в областта на образованието и здравеопазването в региони, попадащи в дефиницията на Цел 1; финансиране на проучвания или пилотни схеми относно регионалното развитие на ниво Общност, особено, когато се отнасят до гранични райони на държавите-членки, туризъм, урбанистично развитие и култура.Европейски социален фонд - ЕСФ (The European Social Fund - ESF)

ЕСФ е създаден през 1958 г. Този фонд финансира мерки подпомагащи социалната политика. Мерките за постигане на висока заетост са една от важните политики на ЕС залегнала в договора от Амстердам. Основната му задача е осигуряването на финансова подкрепа за изпълнението на цел 2 и 3 в борбата с безработицата, насърчава връщането на безработните и необлагоделстваните групи към пазара на труда, главно чрез финансиране на мерки за обучение и на програми, които осигуряват заетост. Финансирането по фонда конкретно допринася за: улесняване достъпа до пазара на труда; осигуряване на равни възможности на пазара на труда; развитие на уменията, способностите, повишаването на професионалната квалификация, преквалификация и т.н.; насърчаване създаването на работни места; финансиране на проучвания и пилотни схеми отнасящи се до аспекти, които са общи за няколко страни-членки.Кохезионeн фонд (The Cohesion Fund)

Създаден е през 1993 г. като нов инструмент на финансовата солидарност с най-слабо развитите държави-членки на съюза. Използва се за да се финансират крупни инфраструктурни обекти и проекти свързани с опазването на околната среда и транспорта.Фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство - секция "Ориентиране" - ЕФОГСС (The European Agricultural Guidance and Guarantee Fund - EAGGF)

Създаден е през 1962 г. като основен инструмент за провеждане на Общата селскостопанска политика. Фондът финансира мерки за развитие на селските области и помощи за фермерите. В съответствие с принципите на член 39 на Договора за Европейската икономическа общност, финансовото съдействие по фонда е насочено конкретно към изпълнението на следните задачи: укрепване и реорганизиране на селскостопанските, и горските структури, включително тези за пазарна реализация и преработка на селскостопанските и горските продукти и облекчаване на природните затруднения в селското стопанство; осигуряване приспособяването на селскостопанското производство и насърчаване развитието на допълнителни дейности за фермерите от двата пола; подпомагане осигуряването на добър жизнен стандарт; подобряване развитието на социална мрежа в земеделските области, защитата на околната среда и опазването на природата (в това число чрез осигуряване на консервация на природните селскостопански ресурси); предоставяне на техническа помощ и информация, както и на подкрепа за проучвания и пилотни проекти за насърчаване на земеделското развитие на ниво Общност.

Фондът има две секции:

Секция "Гарантиране", която заема по-голямата част от фонда и е основен инструмент за гарантиране на цените на селскостопанска продукция;

Секция "Ориентиране" - служи за провеждане на структурната политика в селското стопанство, като субсидира приспособяването на производството към пазара, подобряването на качеството и т.н.

Финансовият инструмент за ориентиране на рибарството - ФИОР (The Financial Instrument for Fisheries Guidance - FIFG)

Фондът е създаден през 1993 г. в отговор на криза в сектора и е предвиден да съдейства за неговото преструктуриране, да подпомага адаптирането и модернизирането на риболовната индустрия.


Приложение 2


Общини, попадащи в различните специфични териториални групи

Община

Селски общини

Общини в градски агломерации по ОПРР

Планински общини

Гранични общини

Дунавски общини

Черноморски общини

Банско

х
х


Белица

х
х


Благоевград
х

х

хГоце Делчев

х

х

х


Гърмен

х
х


Кресна

х
х

хПетрич

х

х

х

хРазлог

х
х


Сандански

х

х

х

хСатовча

х
х

хСимитли

х
х

хСтрумяни

х
х

хХаджидимово

х
х

хЯкоруда

х
х


Айтос

х

х

Бургас
х
х
х

Камено

х

х

Карнобат

х

х

Малко Търново

хх
х

Несебър

хх
х

Поморие

х

х
х
х

Приморско

хх
х

Руен

х
х


Созопол

х

х
х
х

Средец-Бургас

ххСунгурларе

х
Царево

хх
х

Аврен

х

х
х
х

Аксаково

х

х
х
х

Белослав

х

х


х

Бяла

хх
х

Варна
х
х
х

Ветрино

х
Вълчидол

х

х

Девня

х

х


х

Долни Чифлик

хх
х

Дългопол

х

х

Провадия

х

х

Суворово

х

х

Велико Търново
х

Горна Оряховица
х

Елена

х
х


Златарица

х
х


Лясковец

х

х

Павликени

х


х
Полски Тръмбеш

х


х
Свищов
х
х

х
Стражица

х
Сухиндол

х
Белоградчик

х
х

х

х
Бойница

ххБрегово

хх

х
Видин
х
х

х
Грамада

х
Димово

хх

х
Кула

ххМакреш

ххНово село

хх

х
Ружинци

х
Чупрене

ххБорован

х
Бяла Слатина

х

хх
Враца
х

Козлодуй

хх

х
Криводол

х
Мездра

х

х

Мизия

хх

х
Оряхово

хх

х
Роман

х
Хайредин

х


х
Габрово
х

х


Дряново

х
х


Севлиево

х

х

х


Трявна

х
х


Балчик

х

х
х
х

Генерал Тошево

ххДобрич
х


х

Добричка

х

хПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница