Програма регионално развитие 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдещe


Специфичен местен потенциал и сравнителни предимства на общинитестраница9/25
Дата22.07.2016
Размер3.28 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

5. Специфичен местен потенциал и сравнителни предимства на общините


Специфичният местен потенциал и сравнителните предимства на общините са анализирани от гл.т.на:

  • Местен потенциал, привличащ туристи в общините;

  • Местен потенциал, привличащ инвеститори в общините, на базата на характерни производства;

  • Дейности, продукти и услуги, които съответните общини реализират на регионалния, националния и международния пазар.

Този ресурс е ключов за развитие на „творчески индустрии”, където е концентриран потенциала на сектор „Култура” за откриване на нови работни места и развитие на регионалните икономики.

За анализа на специфичния местен потенциал не са приложими количествени методи за анализ, ето защо той е изготвен на базата на информация от съществуващите общински планове за развитие (изготвени към 2006-2007), различни аналитични разработки, стратегически документи, публикации, собствени проучвания и др. като на базата на експертна преценка са изведени онези общини, в които има обекти/дейности, които биха могли да получат подкрепа от гл.т. на оперативната програма за регионално развитие за следващия програмен период.

Местният потенциал от гл.т. на привличането на туристи в общините се свързва основно с наличието на: културно и историческо наследство – недвижими културни ценности, модерни и динамични културни институции – музеи и читалища и съхранена традиционна култура – фестивали, традиционни прегледи на самодейност и др. В същото време в редица региони съществува добра симбиоза между „наследство и природа”. В този смисъл културният пейзаж и създаването на интегрирани демонстрационни продукти за нуждите на туризма е най-ефикасният път за социализация на наличния ресурс.

В частта за културата на социално-икономическия анализ на регионалните различия, разработен в Етап 1 на настоящия проект, бе посочено като голям проблем факта, че не е извършена предвидената от Закона за културното наследство 1инвентаризация” – подновено вписване или отписване на обектите културна ценност. По тази причина данните за 30-те хиляди такива обекти в страната са изключително неточни, тъй като част от тях (паметни плочи, сгради-архитектурни паметници и т.н.) вече не съществуват или са загубили културната си и естетическа стойност. Въз основа на социално-икономическия анализ на регионалните различия и допълнително анализирана информация от посочените по-горе източници са изведени следните общини, на чиято територия има културно и историческо наследство с потенциал за привличане на туристи. Част от обектите са били частично или изцяло финансирани за развитие на туристически атракции, провеждане на консервационно-реставрационни дейности като липсва яснота на ниво общини за реалното измерение на очаквана и нужна нова намеса в обектите.Таблица СТ- . Общини, на чиято територия има културно-исторически паметници с потенциал за привличане на туристи

Община

Културно-исторически паметници

Велико Търново

Царевец, Трапезица,архитектурни ансамбли в стария град, Чаршията, Никополис ад Иструм

Велики Преслав

НАР Велики Преслав и прилежащи средновековни паметници

Казанлък

Тракийска гробница в гр. Казанлък, включена в Списъка на ЮНЕСКО на световното културно и природно наследство

Исперих

Тракийска гробница в с. Свещари, включена в Списъка на ЮНЕСКО на световното културно и природно наследство и околни НКЦ от общия култов комплекс

Иваново

Ивановски скални църкви, включени в Списъка на ЮНЕСКО на световното културно и природно наследство и природен парк Русенски Лом

Рила

Рилски манастир, включен в Списъка на ЮНЕСКО на световното културно и природно наследство

София-град

Боянска църква, включена в Списъка на ЮНЕСКО на световното културно и природно наследство; новооткрити останки от древна Сердика и средновековен Средец в райно на Ларгото и метростанцията, Св.София и др. индустриално наследство – арх. Комплекс Захарна фабрика, с.Кокаляне - електростанция, градски ансамбли край Женския пазар, ул. Пиротска, ул. А.Кънчев и др.

Несебър

Старият град, включен в Списъка на ЮНЕСКО на световното културно и природно наследство

Свищов

Римски град „Нове”

Средец

НАР „Деултум-Дебелт” при с.Дебелт

Видин

Кръстатата казарма, Средновековна крепост „Баба Вида”

Русе

Сигсагинта Приста

Дългопол

Солници в града, скални манастири и ниши в околността, Църква „Св. Тодор” на дубровнишки търговци

Силистра

Средновековната крепост „Дръстър”

Шабла

Праисторическо селище „Шабла-Дуранкулак”

Каварна

Местност „Яйла”, н. Калиакра

Балчик

Дворецът, Ботаническа градина и храмът на Кибела

Варна

Местност „Теке Караач” – средновековен манастирски комплекс, м. Джанавара – средновековна църква, Римски терми

Шумен

Шуменска крепост, Мадарски конник, Томбул джамия, Плиска

Долен чифлик

Местност „Хемски порти”

Бяла

Антични и средновековни НКЦ на н. Св. Атанас

С. Емона

Местност около нос Емине – антични и средновековни градежи

Созопол

о. Св. Иван, стария град и др.

Айтос

Антична и средновековна крепост „Маркели”

Царево

Ансамбли на дървена странджанска архитектура в селата Сливарово, Българи, Кости и др.

Малко Търново

Тракийски мегалитни паметници на територията на цялата община, м. „Мишкова нива”, м. „Запада”; Архитектурни ансамбли в с. Бръшлян

Стара Загора-Нова Загора

Праисторически селища и могили (с.Караново), античен град Улпия Траяна

Пловдив

Възрожденски ансамбли в стария град, античен театър и др., индустриално наследство – тютюневи складове, градски ансамбли от края на 19-20 век.

Асеновград

Православни църкви и градски ансамбли; Архитектурни ансамбли с. Косово

Смолян

Агушеви конаци - с.Могилица; Архитектурни ансамбли в кв. Райково; Момчилова крепост

Димитровград

Индустриално наследство

Котел

Възрожденски архитектурни ансамбли, индустриално наследство – килимарски работилници; Възрожденски архитектурни ансамбли – гр. Жеравна.

Хасково

Тракийски гробници - Мезек, Александрово, Татул

Елена

Възрожденски архитектурни ансамбли

Копривщица

Възрожденски архитектурни ансамбли

Севлиево

Средновековна крепост край града

Калофер

Възрожденски архитектурни ансамбли

Чипровци

Наследство на българските католици – гр. Чипровци и с. Копиловци

Перник и областта

Най-голямо струпване на средновековни църкви в страната.

Благоевград и областта

НАР Никополис ад Нестум и архитектурни ансамбли в селата Долен, Лещен и др.

Ивайловград

Антични паметници, средновековни крепости

Кърджали

Наследството на алиани/алевити–текета

На експертно ниво е констатиран проблем свързан с ниската ефективност на взаимодействие между програмите/проектите за опазване на НКЦ и нематериално наследство и туристическият бизнес, както и отсъствие на България от картата на "европейските културни маршрути" поради продължаващо близо десетилетие теоретизиране без реални вътрешни политики, конкретни мерки и резултати за интегриране на българските НКЦ и нематериално наследство в европейското културно пространство. 

Отсъствието на законови и други нормативно гарантирани хоризонтални връзки между двата сектора – култура/наследство – икономика/туризъм не гарантира устойчива социализацията на НКЦ. Неработещите стратегически документи за интегриране на българското културно наследство чрез системата от европейски културни коридори/маршрути и другият проблемен елемент на отминалия период.

Инвестирането в консервация и реставрация на НКЦ, което не е елемент от одобрен План за опазване и управление и разписани ясни ангажименти на участниците в процеса  -държава, местни власти, културни институти вкл. по отношение на кадрите, конкурентоспособността на обектите, развитието на творчески индустрии чрез МСП, трайни контакти с НПО с цел образование чрез и за наследство, както и изграждане на ПЧП, каквато е практиката на управление на т.нар. европейски културни маршрути, е рисков фактор за инвестициите в опазване на НКЦ.

В ОПРР за следващия период подходът социализация на НКЦ от А до Я или да го наречем „до ключ” трябва да е водеща политика. Създаването на инструменти за прилагането й изисква иновативно и високо-експертно функциониране на  хоризонтални междусекторни и управленски връзки, каквито предполага секторът „туризъм” по начало.

По отношение на културно-историческите традиции и културните фестивали не са извършвани цялостни национални изследвания за тяхното систематизиране. Въз основа на задълбочен анализ на документи са изведени следните общини с потенциал за привличане на туристи в тази насока.

Таблица СТ- . Общини, на чиято територия има културно-исторически традиции и културни фестивали с потенциал за привличане на туристи

Община__Културно-исторически_традиции_и_фестивали'>Община

Културно-исторически традиции и фестивали

Царево и Малко Търново

Нестинарство - български културен феномен, който вече е част от нематериалното културно наследство на човечеството, след като бе вписан в Представителния списък на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство.

Банско и Разлог

Ежегодни кукерски фестивали на 1 януари.

Перник

Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ – организиран ежегодно от 1966 г.

Казанлък

Международен фестивал на розата – организиран ежегодно от 1903 г.

Габрово

Международен фестивал на хумора и сатирата – организиран ежегодно от 30-те години на ХХ век.

Созопол

Празници на изкуствата „Аполония” – организирани ежегодно от 1984 г.

Копривщица

Национални събори на българското народно творчество и ежегодни възстановки на събитията от избухването на Априлското възстание.

Банско

Ежегоден фестивал на джаз музиката.

Котел

Международен фестивал на фолклорната носия в с. Жеравна – провежда се ежегодно от 2008 г.

Бургас

Ежегоден фестивал на пясъчните фигури;

Ежегоден фестивал на рок музиката „Spirit of Burgas”Смолян

Фолклорен фестивал в местността „Рожен”; Ежегоден празник на боба – с. Смилян

Средец

Международен фолклорен фестивал „Божура”.

Исперих

Традиционни празници-игри на българските алиани/алевити – с. Свещари

Пловдив

Културни и музикални фестивали

Варна

Фестивал „Варненско лято” и фолклорен фестивал

Каварна

Рокфест

Свищов

Ежегодни възстановки на дейности на римски легионери.

Асеновград

Празника „Калиница”

Тутракан

Празник на река Дунав

Всички винарски райони с изби

Ежегодно честване на празник „Трифон Зарезан”

Сливен

Международен детски фолклорен фестивал; ежегоден Събор на българските каракачани в местността „Карандила”

Междурегионалните различия в разпределението на природните забележителности и феномени са анализирани подобно в социално-икономическия анализ, разработен в рамките на Етап 1. Въз основа на този анализ, както и на анализ на стратегически документи от местно значение са изведени следните общини, на чиято територия има природни забележителности и феномени с потенциал за привличане на туристи.

Таблица СТ- . Общини, на чиято територия има природни забележителности и феномени с потенциал за привличане на туристи


Община

Природни забележителности и феномени

Белоградчик

Белоградчишки скали - скални образувания при гр. Белоградчик; Пещера „Магурата при с. Рабиша

Чепеларе

Чудните мостове - естествени каменни мостове при с. Орехово

Враца

Пещера „Леденика” в Природен парк "Врачански Балкан"

Пещера

Пещера „Снежанка”

Трън

Ждрелото на р.Ерма - уникални скални образувания при с. Ломница

Ябланица

Пещера „Съева дупка” при с. Брестница

Луковит

Пещера „Проходна” при с. Карлуково

Дряново

Пещера "Бачо Киро" при гр. Дряново

Кочериново

Стобските пирамиди - уникални скални образувания - земни пирамиди при с. Стоб

Борино

Ждрело на р. Буйновска с Пещерата "Ягодинска"

Иваново

Дикили таш - скално образувание при с. Мечка

Несебър

Нос Емине - скален нос при с. Емона

Несебър

Пясъчни дюни при гр. Несебър

Сандански

Мелнишки пясъчни пирамиди при гр. Мелник

Павликени В.Търново

Еменски каньон - пещера и пролом на р. Негованка при с. Емен и с. Михалци

Ловеч

Деветашка пещера при с. Деветаки и с. Дойренци

Асеновград

Белинташ - скално образувание

Летница

Крушунски водопади при с. Крушуна

Силистра

Езеро „Сребърна” –биосферен резерват от списъка на ЮНЕСКО за световното културно и природно наследство

Девин

Триградско ждрело - уникални скални образувания с пещерата "Дяволско гърло"

По отношение на местния потенциал за привличане на инвеститори в общините са анализирани характерни производства и дейности, продукти и услуги. Анализът е извършен на базата на информация от местни стратегически документи, информация от базата-данни на НСОРБ и собствени проучвания. Резултатите са представени в следващата таблица.


Таблица СТ- . Общини, в които има характерни производства, дейности, продукти и услуги с потенциал за привличане на инвеститори

Характерни производства, дейности, продукти и услуги

Община

Велики Преслав

Производство на пелин

Горна Оряховица

Производство на месни деликатеси

Елена

Производство на месни деликатеси

Карлово

Производство на вино

Карлово

Ръчна изработка на калоферска дантела – гр. Калофер

Карлово

Производство на месни деликатеси

Котел

Производство на килими

Любимец

Производство на вино

Пазарджик

Производство на вино

Плевен

Производство на вино

Пловдив

Производство на вино

Поморие

Производство на вино

Поморие

Производство на сол

Сандански

Производство на вино

Сухиндол

Производство на вино

Троян

Производство на керамични изделия

Троян

Производство на сливова ракия

Трявна

Производство на дърворезбовани изделия

Тутракан

Производство на лодки

Чипровци

Производство на килими

Чирпан

Производство на вино

Анализът показва, че в много общини е на лице комбинацията от културно-исторически паметници в съчетание с някакво типично производство или културна традиция. Развитието на този потенциал може да се превърне в двигател за социално-икономическото развитие на тези общини.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница