Програма "Регионално развитие" 2007-2013 проект „развитие на ргионален туристически продукт и маркетинг на район поморийски залив и източна стара планина"Дата19.05.2017
Размер273.47 Kb.


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА РГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА РАЙОН ПОМОРИЙСКИ ЗАЛИВ И ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА”

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011/009

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от

държавния бюджет на Република България.

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!
ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ6: ЛОВЕН ТУРИЗЪМ

Обосновка

В България ловът и риболовът стават организирано движение и са регулирани със закон още през ХІХ в. Благодарение на грижата за дивеча, популацията му е под наблюдение, определени са ловни сезони, създадени са горски и ловни стопанства, лесничейства и държавни дивечоразвъдни станции. Ловът на дивеч и риба от средство за осигуряване на изхранването и облеклото на семейството, се превръща в спорт и хоби.

През 70-те години на двадесети век ловът се превръща и в печеливша стопанска дейност и доходоносен бизнес. Започва бързото развитие на ловния международен туризъм, като една от формите на алтернативния туризъм.

В ловностопанското райониране на България Ловностопански район на Източна Стара планина обединява разклоненията на Централната Старопланинска верига на изток от Върбишкия проход и е част от Старопланинска ловностопанска област на Дунавската равнина.

Форми на експлоатация/консумация на пакета

Целита на продукта са постигането на устойчива експлоатация и капитализация на наличните в рамките на дестинацията ресурси. Тяхната специфика и рекреационен потенциал предполагат различни форми на „консумация“ за реализацията на туристическия пакет. Основно пакет „Ловен туризъм“ може да се експлоатира чрез индивидуални или групови организирани маршрути.

Предложен е вариант за експлоатация на продукта, чрез примерен туристически маршрут.

Опорен план на пакета


Туристически ресурси
Туристически пакет Ловен туризъм е представен в следните части:


 1. Риболов – водни ресурси (реки, язовири)

 2. Лов

Необходима екипировка за риболов

Желаещите туристи да практикуват риболов трябва да бъдат облечени подходящо. За лов от суша или лодка не е необходима специална екипировка, а удобни дрехи, удобни обувки и задължително шапка или друго предпазно средство от слънцето, за да се предпазят от слънчев удар.Необходимата екипировка се състой от:

 • Въдица - когато ловите в язовир е добре въдицата да е дълга около 3 - 4 м. В момента най-популярните въдици за риболов на плувка в затворени водоеми са мачовете, чиято дължина варира от 3.90 - 4.50 м., като най-популярната от тях е 4.20 м. За речен риболов най-често се използва въдица тип "болонезе", популярните дължини са: 4.00 - 7.00 м., за най-употребявани мога да посоча тези на 4 и 5 метра. Не бива да забравяме и телескопите без водачи (директни телескопи, камшици). Предлагат се в дължини от 3.00 - 9.00 м., но най-често използваните са тези от 5 до 7 метра. Щеките за риболов с плувка достигат дължина от 9.00 м. до над 15.00 м.

 • Макара - тя ви е необходима, ако използвате въдица с водачи. Хубаво е да е малка и лека, за да не уморява ръката ви по време на риболов. Също така е важно да има и голямо предавателно число от порядъка на 1:5 и нагоре.

 • Влакно - изборът на влакно е много важен. Когато се лови с мач въдица задължително трябва да ползват потъващо влакно. Причината е, че с мач въдицата се замята на големи разстояния и ако влакното не потъне се получават "кореми" и когато рибата удари не може да направите добро засичане. Дебелината на влакната също е от значение, като изборът зависи от вида риба, която ще ловите. Също така е препоръчително да използвате повод, като разликата между основното влакно и повода не трябва да е повече от 2 единици.

 • Куки - Куките се избират също според вида на рибата и стръвта, която сме избрали. В магазините за риболовни принадлежности има голямо разнообразие от видове и марки. Там ще ви посъветват каква кука да изберете според рибата, която ще ловите.

 • Стръв - зависи от рибата, която ще се лови.

 • Тежести - Предлагат се тежести от меко олово, което е много удобно за работа и не ви се налага използването на клещи при слагане или махане на утежнение от линията. Броя и тежеста им зависи от начина на ловене на рибата, както и от нужната дълбочина на достигане на стръвта.

 • Плувка - Изборът на плувки е огромен избира се най-удобната за вас плувка.
  Мач риболовците използват така наречените ваглери - това са подвижни плувки, с чиято помощ може да се замята на далечни разстояния и да се лови на големи дълбочини. Риболовците, които са избрали директен телескоп или щека ловят със статични плувки, които в сравнение с ваглерите са по-леки и най-често с крушовидна форма

 • Повод - използването му прави присъствието на линията по-малко подозрително и незабележимо за рибата, а това може да ви бъде само от плюс.

 • "Перли" - пластмасови топчета с дупчица в средата. Използват се, когато ползвате подвижна плувка, за да спре линията на необходимата дълбочина.

 • Други - под други имам предвид клещи, кукоизваждачи, стойки, прашки и др. такива, които ще улеснят риболова. Преди да започнете риболова, е добре да захраните. Така ще привлечете рибата в избраното от вас място и съответно ще ви кълве повече. За целта може да използвате различни захранки. След основното захранване ви препоръчвам да подхранвате от време на време. Захранването е един от ключовите елементи на успешния риболов на плувка.

Възможности за риболов

Име

Описание

Черно море


Черно море е вътрешно море между Югоизточна Европа и Мала Азия. Разположено е между 40° 55' и 46° 32' северна ширина и 27° 27' и 41° 42' източна дължина. Площта на Черно море е 420 000 км², максималната дълбочина е 2245 м, а средната — 1240 м.  Бреговата ивица на Р България е 378 км. В Черно море са установени 1966 вида животни, от които 180 вида риба и три вида делфини.
Има възможности за риболов на паламуд, сафрид, барбун, лаврак, калкан, скумрия, кефал, зарган, платерина, цаца, морска котка, морски дракон, хамсия, карагьоз, попче, илария, харип, писия, трицона, акула и др.
За извършването на любителски риболов на физическите лица трябва да бъде издаден билет за любителски риболов. Риболовът в Черно море може да се осъществи както от кейовете, морския бряг, така и от лодки. Лодките могат да бъдат наети от местните рибари, които могат да съдействат и на любителите риболовци в техните рибарски приключения. Ловно рибарските дружества ( описани по долу ) могат да съдействат с издаването на ловно рибарските билети, набавянето на необходимата екипировка, както и уточняване на позволените за риболов риби в съответния период от време. Също така за актуална информация и съдействие желаещите могат да се обърнат и към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури - http://iara.government.bg .

Основни реки, преминаващи през територията на района

Име

Описание

р. Луда Камчия

Река Луда Камчия води началото си от извор-чешма (на 1 109 м н.в.) в северното подножие на връх Вратник в Сливенска планина. Площта на водосборният басейн на реката е 1 612 км. Река Луда Камчия е с дъждовно-снежно подхранване, като максималният отток е през месеците февруари и март, а минималният — август и септември

По течението на реката са разложени селищата Дъскотна, Билка и Добромир. Намира се на територията на Община Руен.

Реката е подходяща за риболов на мряна, уклей, кефал, костур, червеноперка, бързица и различни видове морунажни риби.

За извършването на любителски риболов на физическите лица трябва да бъде издаден билет за любителски риболов. Риболовът на река Луда Камчия може да се осъществи от бреговете на реката Ловно рибарските дружества ( описани по долу ) могат да съдействат с издаването на ловно рибарските билети, набавянето на необходимата екипировка, както и уточняване на позволените за риболов риби в съответния период от време. Също така за актуална информация и съдействие желаещите могат да се обърнат и към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури - http://iara.government.bg .р. Хаджийска

Дължината ѝ е 55 км, която ѝ отрежда 78-мо място сред реките на България. Хаджийска река води началото си от 482 м н.в. в западната част на Еминска планина, на 1 км югозападно от село Добра поляна, Община Руен. Водосборният басейн на реката е 356 км2

Разположена е на територията на общини Руен и Поморие. По течението и се намират селата Преображенци, Ръжица, Страцин и Гълъбец.

Реката е подходяща за риболов на каракуда, попче, уклейка, червеноперка, шаран, щука.

За извършването на любителски риболов на физическите лица трябва да бъде издаден билет за любителски риболов. Риболовът на река Хаджийска може да се осъществи от бреговете на реката Ловно рибарските дружества ( описани по долу ) могат да съдействат с издаването на ловно рибарските билети, набавянето на необходимата екипировка, както и уточняване на позволените за риболов риби в съответния период от време. Също така за актуална информация и съдействие желаещите могат да се обърнат и към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури - http://iara.government.bg .
р. Айтоска

Айтоска река води началото си под името Дермендере от западната част на Айтоска планина, от 344 м н.в., на 2,5 км северно от село Лясково, Община Айтос. Водосборният басейн на реката е 304,7 км2

Реката е подходяща за риболов на кротушка, уклей.

За извършването на любителски риболов на физическите лица трябва да бъде издаден билет за любителски риболов. Риболовът на река Айтоска може да се осъществи от бреговете на реката Ловно рибарските дружества ( описани по долу ) могат да съдействат с издаването на ловно рибарските билети, набавянето на необходимата екипировка, както и уточняване на позволените за риболов риби в съответния период от време. Също така за актуална информация и съдействие желаещите могат да се обърнат и към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури - http://iara.government.bg.


р. Двойница

Река Двойница води началото си под името Лекарница от извор-чешма на 440 м н.в. в Еминска планина, в близост до заличеното през 1963 г. село Доброван, Община Поморие. Водосборният басейн на реката е 479 км2

Реката е подходяща за риболов на кротушка, речен кефал (клен), уклей.

За извършването на любителски риболов на физическите лица трябва да бъде издаден билет за любителски риболов. Риболовът на река Двойница може да се осъществи от бреговете на реката Ловно рибарските дружества ( описани по долу ) могат да съдействат с издаването на ловно рибарските билети, набавянето на необходимата екипировка, както и уточняване на позволените за риболов риби в съответния период от време. Също така за актуална информация и съдействие желаещите могат да се обърнат и към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури - http://iara.government.bg .


р. Ахелой

Ахелой е река в Югоизточна България, Област Бургас – общини Айтос, Бургас и Поморие, вливаща се в Черно море. Дължината на реката е 39,9км, а водосборния и басейн е 141км2.По течението на реката е изграден язовир „Ахелой“. Максимумът на водите е през февруари и март, а минимумът – август и септември.

Реката е подходяща за риболов на каракуда, попче, речен кефал (клен), слънчева риба, уклейка, червеноперка, шарен, щука.

За извършването на любителски риболов на физическите лица трябва да бъде издаден билет за любителски риболов. Риболовът на река Ахелой може да се осъществи от бреговете на реката Ловно рибарските дружества ( описани по долу ) могат да съдействат с издаването на ловно рибарските билети, набавянето на необходимата екипировка, както и уточняване на позволените за риболов риби в съответния период от време. Също така за актуална информация и съдействие желаещите могат да се обърнат и към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури - http://iara.government.bg .


Язовири на територията на района

Наличието на язовири на територията на район „Поморийски залив и Източна Стара планина“ дава добри възможности за развитие на риболова. В язовирите се срещат Бабушка, Бял Амур, Бял толстолоб, Каракуда, Костур, Кротушка, Морунаш, Попче, Пъстър толстолоб, Речен кефал (Клен), Слънчева риба, Сом, Уклей, Червеноперка, Шаран.Име

Описание

язовир Порой

Достъпен е за риболов от всички страни

За извършването на любителски риболов на физическите лица трябва да бъде издаден билет за любителски риболов. Риболовът на язовир Порой може да се осъществи от бреговете на язовира, както и от лодки, който трябва да бъдат докарани от желаещите за риболов. Ловно рибарските дружества ( описани по долу ) могат да съдействат с издаването на ловно рибарските билети, набавянето на необходимата екипировка, както и уточняване на позволените за риболов риби в съответния период от време. Също така за актуална информация и съдействие желаещите могат да се обърнат и към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури - http://iara.government.bg.
язовир Камчия

Язовир „Камчия“ е изграден през 1973 г. по поречието на р. Луда Камчия в източната част на Стара планина.Завирената площ е 9,601 кв.км. Водния обем на язовира е 233,55 млн. куб.м. и се формира от реките: р. Луда Камчия, р. Котленска, р. Глогова, р. Нейковска, р. Ичеренска, р. Медвенска и р. Садовска и е с водосборна площ 1612 кв.км. Язовир „Камчия“ дава питейната вода на град Бургас. Характеризира се с ниско съдържание на нитрати, повишени количества желязо и манган.

Рибите, които се срещат в язовира са бабушка, каракуда, костур, морунаш, попче, сом, уклей, шаран.

За извършването на любителски риболов на физическите лица трябва да бъде издаден билет за любителски риболов. Риболовът на Язовир „Камчия“ може да се осъществи от бреговете на язовира, както и от лодки, който трябва да бъдат докарани от желаещите за риболов. Ловно рибарските дружества ( описани по долу ) могат да съдействат с издаването на ловно рибарските билети, набавянето на необходимата екипировка, както и уточняване на позволените за риболов риби в съответния период от време. Също така за актуална информация и съдействие желаещите могат да се обърнат и към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури - http://iara.government.bg.


Язовир Ахелой

Завирена площ – 0,97 кв. км. Рибно богатство: Бабушка, Бял амур, Бял толстолоб, Каракуда, Кротушка, Пъстър толстолоб, Речен кефал (Клен), Слънчева риба, Сом, Червеноперка, Шаран

За извършването на любителски риболов на физическите лица трябва да бъде издаден билет за любителски риболов. Риболовът на Язовир Ахелой може да се осъществи от бреговете на язовира, както и от лодки, който трябва да бъдат докарани от желаещите за риболов. Ловно рибарските дружества ( описани по долу ) могат да съдействат с издаването на ловно рибарските билети, набавянето на необходимата екипировка, както и уточняване на позволените за риболов риби в съответния период от време. Също така за актуална информация и съдействие желаещите могат да се обърнат и към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури - http://iara.government.bg
Язовир Съдиево

На територията на община Айтос. Достъпен е за риболов от всички страни. Рибите които се срещат в язовиа са каракуда, шаран, кефал и д.р.

За извършването на любителски риболов на физическите лица трябва да бъде издаден билет за любителски риболов. Риболовът на Язовир Съдиево може да се осъществи от бреговете на язовира, както и от лодки, който трябва да бъдат докарани от желаещите за риболов. Ловно рибарските дружества ( описани по долу ) могат да съдействат с издаването на ловно рибарските билети, набавянето на необходимата екипировка, както и уточняване на позволените за риболов риби в съответния период от време. Също така за актуална информация и съдействие желаещите могат да се обърнат и към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури - http://iara.government.bg.
Язовир Бата

Възможност за улов на каракуда, шаран, кефал, костур и др.

За извършването на любителски риболов на физическите лица трябва да бъде издаден билет за любителски риболов. Риболовът на Язовир Бата може да се осъществи от бреговете на язовира, както и от лодки, който трябва да бъдат докарани от желаещите за риболов. Ловно рибарските дружества ( описани по долу ) могат да съдействат с издаването на ловно рибарските билети, набавянето на необходимата екипировка, както и уточняване на позволените за риболов риби в съответния период от време. Също така за актуална информация и съдействие желаещите могат да се обърнат и към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури - http://iara.government.bg.
Лов

На територията на район „Поморийски залив и Източна Стара планина“ има добри възможности за развитие на ловен туризъм. Ловната фауна включва следните видове – благороден елен и елен-лопатар, сърна, дива свиня, муфлон, зубър, тибетски як, алпийски козирог, вълк и чакал, див заек, катерица, енотовидно куче, бялка и черен пор, язовец, глухар, дива пуйка, фазани и токачки, яребици и гургулица, гривяк, диви патици, гъска и д.р.

Община Руен крие много скрити резерви по отношение на ловния туризъм, като най-атрактивен за любителите на този вид туризъм е лова на дива свиня. В общината са разположени 5 много добри ловни района, обект на ловен туризъм: местност „Бяла река”, местност „Мандра баир”, местност „Черно блато” местност „Гермето” - с два ловни района. Стопанин и организатор на ловния туризъм е държавно лесничейство „Айтос” http://dgsaitos.uidp-sliven.com/aboutdgs.php

Ловно рибарските дружества могат да предоставят информация на туристите, туроператорите и туристическите агенции за периодите за лов и роболов, да предоставят контакти за водачи, по – подробна информация за инфраструктурата и за необходимата екипировка за определения лов или риболов. С тяхно съдействие туристите, туроператорите и туристическите агенции могат да направят преживяването на любителите ловци и рибари незабравимо.Ловен календар на част от дивеча:

 • Благороден елен и елен-лопатар

 • мъжки и приплоди - от 1 септември до 31 януари

 • женски - от 1 октомври до 31 декември

 • Сърна

 • мъжки - селекционно и трофейно - от 1 май до 30 октомври

 • женски и приплоди - от 1 септември до 30 октомври

 • Дива свиня

Подборен лов целогодишно

 • Групов лов на дива свиня - от 1 октомври до втората неделя на месец януари

 • Групов лов в ловни дворове към бази за интензивно стопанисване на дивеча - мъжки и приплоди - от 1 октомври до последния ден на февруари

 • Муфлон

 • мъжки, трофейно зрели - целогодишно

 • мъжки и женски - от 1 септември до 31 януари

 • Зубър

 • мъжки - целогодишно

 • женски и приплоди - от 1 септември до 31 декември

 • Тибетски як

 • мъжки - целогодишно

 • женски и приплоди - от 1 септември до 30 октомври

 • Алпийски козирог

 • мъжки - от 1 септември до 31 май

 • женски - от 1 септември до 31 декември

 • Вълк и чакал

 • Целогодишно

 • Групов лов на чакал извън горския фонд - от 1 януари до последния ден на февруари

 • Див заек - от 1 октомври до 31 декември

 • Катерица - от 1 ноември до 31 декември

 • Ондатра и нутрия - от 1 ноември до последния ден на февруари

 • Лисица - целогодишно

 • Енотовидно куче - целогодишно

 • Бялка и черен пор - целогодишно

 • Язовец - от 1 август до последния ден на февруари

 • Глухар - мъжки - от 15 април до 15 май

 • Дива пуйка - от 1 октомври до последния ден на февруари

 • Фазани и токачки - от 1 октомври до 31 януари

 • Фермерно произведени - от 1 октомври до 28 февруари

 • Яребици и кеклици - от 1 октомври до 30 ноември

 • Фермерно произведени - от 1 октомври до 31 януари

 • Пъдпъдък и гургулица - от втората събота на август до 30 ноември

 • Гугутка - от втората събота на август до 31 декември

 • Гривяк - от втората събота на август до втората неделя на февруари

 • Голяма белочела гъска - от 1 октомври до 31 януари

 • Диви патици обект на лов - от 1 октомври до 31 януари

 • Полудива патица - от 1 октомври до 31 януари

 • Зеленоглава патица - от 1 октомври до 31 януари

 • Лятно бърне - от 1 октомври до 31 януари

 • Зимно бърне - от 1 октомври до 31 януари

 • Фиш - от 1 октомври до 31 януари

 • Лопатарка - от 1 октомври до 31 януари

 • Черна качулата потапница - от 1 октомври до 31 януари

 • Шилоопашата патица - от 1 октомври до 31 януари

 • Черна лиска - от 1 октомври до 31 януари

 • Горски бекас и обикновена бекасина - от втората събота на август до последния ден на февруари

 • Скорец, сврака, сива врана, посевна врана и чавка – целогодишно

За повече подробности туристите, туроператорите и туристическите агенции могат да се обърнат към ДЛС „Несебър“, Ловно рибарските дружества, както и към Български ловно рибарски съюз - http://www.blrs.eu/

Име

ДЛС „Несебър”

Площ:

Ловната площ на стопанството е 24 391 хектара

Описание:

Държавно ловно стопанство “Несебър” е разположено в най-източните склонове на Стара планина (Еминска Стара планина). Обхваща територията на общините Поморие, Несебър и част от Руенска община. Намира се на около 400 км от София, 40 км. от Бургас и 80 км. от Варна, където са и най-близките летища. Надморската височина е от морското ниво до около 450 м, като релефът е съставен от стръмни, пресечени дерета и заравнени била. Въпреки относително ниската надморска височина, теренът е тежък, почти изцяло планински.

Основните видове дивеч са благороден елен /Cervus elaphus/, елен лопатар /Cervus dama/, сърна /Capreolus capreolus/, муфлон /Ovis musimon/, дива свиня /Sus scrofa/, бекас /Scolopax rusticola/, пъдпъдък /Coturnix coturnix/.

Държавно ловно стопанство “Несебър” осигурява добра сградна база за отсядане при сезонни почивки с възможност за посещения на атрактивни туристически дестинации. Наред с ловните емоции се предлагат и туристически маршрути до световноизвестния морски курорт Слънчев бряг, старинния град Несебър и Еминска Стара планина. Стопанството организира посещения в красиви местности, пикници, детски приключенски лагери, алтернативен екотуризъм, фото туризъм, конен туризъм, маунтинбайк, мотокрос и офроуд с високопроходими автомобили.

Държавно ловно стопанство “Несебър” осигурява възможности за еко туризъм. Разходки по горски пътеки с водач – екстремни варианти и по леки маршрути за всякакъв тип групи, възможност за екологични беседи свързани с растителността, дивеча и останалите животни. Наблюдения на животни и следи от тяхната жизнена дейност - лежанки и следи от маркировъчно поведение. Посещения с организирани обеди на горските заслони – “Козлука”, който е в близост до “Елените” и “Кору чешма”.

Държавно ловно стопанство “Несебър” може да предостави добри възможности за начинаещи и професионални любители на фотоанималистиката. На територията на стопанството са изградени няколко десетки високи и закрити ловни чакала, осигуряващи добри условия за причакване на дивеч. Изградени са в близост до хранителните комплекси, за да могат животните да бъдат примамвани с храна. Някои от чакалата са в близост до важни за дивеча места – солища (естествени засолени почви или изкуствено поставена сол) и водопоища.

Ловните чакала като вид укрития са добре изолирани и позволяват да се снимат животните, които имат осезание, обоняние и слух десетки пъти по-добро от човешкото и усещат чуждото присъствие - най-малкия звук може да разколебае обекта на снимане и той бързо да избяга или въобще да не мине по маршрута, по който обикновено преминава.

Прозорчетата за снимане в чакалата са широки и подходящи за обективи от рода на 600, 800 мм – добра възможност за търсене и движение настрани. Укритията създават условия за по-дълъг престой и по-прецизно снимане с възможност внимателно да се регулират показателите като бленда, скорост и ISO според ситуацията.

Извън чакалата един добър кадър на диво животно трябва да се планира добре, а за това трябва да се познават навиците, характера и жизненият му цикъл, за което ще ви помогнат ловните водачи на стопанството. Животните имат “утвърдени навици” от които фотографа може да се възползва. Бозайниците винаги ползват едни и същи пътеки, за почивка през деня и минават през определено място всеки ден в приблизително еднакво време на деня. Това може да помогне при съставянето на сценарий на снимката. С помощта на ловните водачи на стопанството ще имате вие имате достатъчно време да изберете мястото и ъгъла, под който да снимате, да съобразите фона и светлината.

Държавно ловно стопанство “Несебър” осигурява разходки в планината чрез конна езда или каруца – могат да се преодоляват големи разстояния дори и от трудно подвижни хора. Специфично за конната езда е, че дивеча не бяга от конете и допуска доста близко ездачите до себе си. Допълнително допирът между човек и кон и синхронът между двамата, дава първично усещане у човека. Възможни са маршрути с начало Ловен дом “Горска барака” или Къща за гости “Калината” с неколкочасов преход и предвиден обяд.

Държавно ловно стопанство “Несебър” предлага екстремна обиколка с високопроходима военна машина - атрактивно преминаване на реки, обратни наклони, коловози, кал, водни пространства. Автопаркът е съставен от джипове УАЗ, Лада Нива и Тойота.Контакти:

http://dlsnesebur.uidp-sliven.com/index.php

гр. Несебър, ул. Дюни 21, тел.: 0554 4 33 83, факс: 0554 4 26 69,


dlsnesebur@uidp-sliven.com

http://www.nesebarhunt.com/hunting/index.htmlИме

ЛРД „Сокол”

Местоположение:

гр. Айтос

Описание:

ЛРД „Сокол” отдавна е заело своето достойно място в обществения живот на общините Айтос и Руен. През изминалите години следвайки традициите и ръководейки се от устава и законите на страната, сдружението успешно работи за популяризирането и опазването на видовото и растително многообразие в региона. За съжаление от малкото запазени архивни документи се узнават само част от имената на основателите и историята на патриотичната организация.

ЛРД „Сокол“ стопанисва ловно стрелбище и язовир „Парка“ на територията на община Айтос. Контакти:

град Айтос, ул. Васил Левски №1, Телефон: +359 (0558) 25755

http://www.lov-aitos.comИме

ЛРД „Гларус”

Местоположение:

гр. Поморие

Контакти:

гр. Поморие, ул. Княз Борис I 55,

телефон: 0596 22260Подробна информация за ловния календар и каталог може да се намери от ловно рибарските дружества.

Полезни контакти:

Български ловно-рибарски съюз

http://www.blrs.eu/

гр. Елин Пелин, пл. „Независимост“ №14 
АСЕН ПИПЕРКОВ - Председател БЛРС - 087 983 84 44 
Телефон за сигнали и нарушения /денонощен/ - 0879 83 84 67 
Телефонна централа - 02 42 10 236; факс 0725 60 361;
e-mail: blrs@mail.bg  


Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

http://iara.government.bg

Д-р Драгомир Господинов - Изпълнителен директор  на ИАРА

София, 1606, бул. “Хр. Ботев” 17
тел. 80 51 666; 80 51 663; факс 80 51 686,
e-mail: office@iara.government.bg

Пресцентър: Ани Брезоева, PR  ИАРА

+ (359) 889 440 678, + (359) 887 214 001

abrezoeva@gmail.com

pr@iara.government.bg


Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“

http://www.slrb.org/

гр. София 1040, бул. Витоша 31-33

тел. 02/9321999

e-mail: office@slrb.org

Иван Петков - председател на УС на НЛРС-СЛРБ

тел. 02/9321999Обща информация (извадка от Закона за риболов и аквакултури):

Чл. 22. (1) Любителски риболов извършват физически лица, които притежават билет за любителски риболов.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За издаването и презаверката на билета за любителския риболов се събира такса по тарифата по чл. 17а, ал. 4.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Членовете на сдруженията по чл. 11 заплащат 80 на сто от определената такса за издаване и презаверка на билета за любителски риболов след представяне на членска карта на съответното сдружение, заверена за съответната календарна година.

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Билетите за любителски риболов се отпечатват от ИАРА и се разпространяват чрез териториалните й звена, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, организациите по чл. 11 и други лица при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.

(2) Билетът за любителски риболов е личен и поименен и не може да се преотстъпва на трети лица.

(3) Билет за любителски риболов се издава за срок една седмица, един месец, шест месеца и една година по образец, определен с наредбата по ал. 1.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Лицата, които разпространяват билети за любителски риболов, превеждат на ИАРА 80 на сто от стойността на билета при условия и по ред, определени в наредбата по ал. 1.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Физическите лица могат да извършват любителски риболов без билет във водите на Черно море при спазване изискванията на глава четвърта.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Децата до 14-годишна възраст и хората с увреждания могат да извършват любителски риболов с безплатен риболовен билет в обектите за любителски риболов, като:

1. на децата до 14 години се издава билет за любителски риболов с валидност до навършването им;

2. на хората с увреждания до навършване на 65-годишна възраст се издава билет за любителски риболов за срока на валидност на документа, удостоверяващ увреждането;

3. на хората с увреждания, на които увреждането е определено пожизнено, се издава безсрочен билет за любителски риболов.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Лицата на възраст над 60 години за жените и 65 години за мъжете, както и лица от 14- до 18-годишна възраст могат да извършват любителски риболов срещу заплащане на такса за билет в размер 50 на сто от таксата по чл. 22, ал. 3.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За стимулиране развитието на любителския риболов сред подрастващите НТСРА и организациите по чл. 11 правят предложения:

1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) пред министъра на земеделието и храните за обособяване на държавни язовири или зони от тях като учебно-практически комплекс и определя условията и реда за тяхното ползване;

2. пред съответния общински съвет за определяне подходящи водни обекти.

(5) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Лицата под 14-годишна възраст извършват любителски риболов само с придружител, притежаващ билет за любителски риболов.

Чл. 24. (1) Лицата, упражняващи любителски риболов, са длъжни:

1. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) да използват не повече от 3 броя въдици (пръчки) за риболов с монтирани на тях до две куки (единични или двойни) в изкуствените водни обекти, в Черно море и река Дунав; във водите на Черно море може да се постави чепаре на една от въдиците;

2. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) да използват 2 броя въдици (пръчки) с монтирани до 2 броя куки (единични или двойни) при риболов в реките, старите речни корита, крайморските, крайдунавските и вътрешните езера и блата;

3. да записват улова от всеки риболовен излет по видове и количество (в килограми и бройки) в билетите за любителски риболов;

4. да носят по време на риболовен излет билетите за любителски риболов и да ги представят на контролните органи при поискване.

(2) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Използването на тройни куки се разрешава само при риболов с изкуствени примамки и при риболов на хищни риби със стръв - жива или мъртва рибка.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) След еднодневен риболовен излет, при осъществяване на риболов в събота, неделя и на празнични дни риболовците запазват за себе си до 2 кг пъстървови риби, но не повече от 6 бройки. В делнични дни риболовците са длъжни да пускат обратно всяка уловена пъстървова риба. За всички останали видове риба риболовците запазват до 3 кг, с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло. В случаите на улов на жаби и раци задържат до 50 екземпляра. В случай на улов на количество, по-голямо от определеното, уловените екземпляри се връщат незабавно във водата независимо от състоянието им.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Уловената риба и другите водни организми по ал. 3 не могат да бъдат предмет на покупко-продажба.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Любителският риболов се разрешава само през светлата част на денонощието през всички дни на седмицата, извън периода на забраната по чл. 32, ал. 1.

(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Редът, условията и водните обекти, в които се разрешава любителски риболов през тъмната част на денонощието, се определят със заповед на министъра на земеделието и храните.

(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При извършване на любителски риболов, организиран от сдруженията по чл. 11 в обекти, в които им е възложено управлението на рибните ресурси по реда на чл. 15а, лицата трябва да притежават билет за любителски риболов.

(8) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Забранява се любителски риболов на квотиран вид риба.

Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При провеждането на спортни състезания за улов на риба ИАРА осъществява контрол за спазване разпоредбите на този закон, с изключение на чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3, ал. 5 и 7 и спазването на правилата и програмата на състезанието.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Спортни състезания за улов на риба във водни обекти - държавна собственост, се провеждат в периода на забраната по чл. 32 с разрешение на министъра на земеделието и храните.

Забрана за риболов

За актуална информация по отношение на възможностите за риболов и забраните е нужно да бъде следен сайта на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури - http://iara.government.bg/За 2013 г. забраната за риболов в рибостопански обекти от 500 до 1500 метра надморска височина, за които има забрана от 1 май до 15 юни 2013 г. за пролетно-лятното размножаващите се шаранови, сомови и други топлолюбиви риби не важи за територията на трите общини.

Заповед № РД 09-264 от 11.04.2013 г. на Министъра на земеделието и храните за забрана на улов на риба през периода на нейното размножаване в рибностопанските обекти по чл.3, ал.1, т.1 и 2 от ЗРА за 2013 г. - http://iara.government.bg/wp-content/uploads/2009/04/RD09-264_11.04.2013.pdf

Заповед № РД 09-113 от 13.02.2013 г. на Министъра на земеделието и храните относно забрана за извършване на риболов на щука и бяла риба - http://iara.government.bg/wp-content/uploads/2013/02/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B1%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0.pdf

Средства за подслон и места за настаняване

Име

Адрес

Капацитет

Контакти

Хотел „Генгер“

ул. Паркова 60, гр. Айтос

Разполага с леглова база от 16 места.

+359 558 26558; +359 88 562 08 76

genger_ltd@abv.bg

Хотел „Чифлика“

местност Ортата ул. Имот 107, гр. Айтос

Разполага с леглова база от 34 места.

+359 888 414508

deko.13@abv.bg

Хотел „Свети Георги“

бул. Яворов 15, гр. Поморие

Разполага с леглова база от 210 места.

+359 596 24411; +359 885 274884

office@st-george-bg.info

http://www.st-george-bg.info/bg/

Хотел „Виа Понтика Ризорт“

гр. Поморие

Хотелската част се състои от 42 двойни стаи, 31 апартамента и 20 фамилни стаи.

тел.: 359 596 29600

reservations@festahotels.com

Хотел „Вива Бийч“

гр. Поморие, ул. Княз Борис I №150

Разполага с леглова база от 19 места.

+359 887 207770; +359 889 510448

Хотел „Гранд Хотел Поморие“

гр. Поморие, ул. "Проф. Стоянов" №5

Хотела разполага със 70 стаи с едно легло, 80 стаи с две легла, 4 стаи, приспособени за хора с увреждания, 19 апаратамента и 2 президентски апартамента.

+359 596 288 88

reservations@balneohotelpomorie.com

Хотел „Манц“

гр. Поморие, ул. Княз Борис – 39Б

Разполага с леглова база от 25 места

+359 886 973 424

nmanz@abv.bg

Шато Рубаят – Хотелска част

село Медово

Хотела разполага със седем двустайни апартамента и седем двуетажни къщи.

+359 882 557 776
+359 879 333 389

medovo@abv.bg

medovo@medovo.com


Хотел „Винярдс“

гр. Ахелой, община Поморие
+359 882 425 054

+359 554 70 302office@vineyards-resort.com

ХОТЕЛ „СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ”

гр. Поморие

Хотела разполага с 25 двойни стаи, 5 луксозни апартамента и 3 студиа.

+359 596 28 00 2

dimitar_popov81@mail.bgСПА-хотел "Свети Георги"

гр. Поморие, бул. П. Кр. Яворов №15

Хотела разполага с 1 Апартамент, 3 Студиа, 16 луксозни, 70 Двойни стандартни и 8 Единични стаи.

+359 596 24411

+359 885 274884office@st-george-bg.info

хижа Топчийско

Намира се на 1.5км северно от с. Топчийско, община Руен

Разполага с леглова база от 47 места

+359 884 473 735

xижа Луда Камчия


Намира се в поречието на р. Луда Камчиям, на 5км северно от с. Дъскотна, край село Дропла и село Вишна, община Руен

Разполага с леглова база от 58 места.

+359 888 459 786

По-подробна информация относно средства за подслон и места за настаняване може да се намери в Приложение 9

Източник: Извадка от регистъра на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България.Примерен маршрут

Ден 1-ви:

Настаняване в хотел в Поморие. Отпътуване за риболов на река Луда Камчия, между селата Билка и Добромир. Там има добри вирове за риболов на кефал, уклей, костур, червеноперка и др. Риболовът става в съответствие със сезона и нормативните уредби на страната. Необходим е билет за риболов. Пикник. Отпътуване в късния следобед към хотела. Нощувка.Ден 2-ри:

Закуска. Отпътуване към язовир Съдиево – община Айтос. Риболов. Пикник. Отпътуване в късния следобед към хотела. Нощувка.Ден 3-ти:

Закуска.Риболов в Черно море. Риболовът става в съответствие със сезона и нормативните уредби на страната. Не е необходим билет за риболов. ОтпътуванеДен 1, 2, 3:

Настаняване в Поморие. Посещение на ДЛС „Несебър” с възможност за лов, сафари или фото туризъм. За контакти и информация: http://www.nesebarhunt.com/hunting/prices.html. Отпътуване за Поморие. Вечеря
Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Община Поморие, 8200 гр.Поморие, ул. Солна,№ 5, тел. 0596 / 22 004 , факс 0596 25 236 www.pomorie.org


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница