Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г. Официално предложение юли 2007 г


Таблица 18. Висши учебни заведения в граничния регионстраница22/22
Дата07.08.2018
Размер3.05 Mb.
ТипПрограма
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Таблица 18. Висши учебни заведения в граничния регион


NUTS III Румънски райони

Университети и специализирани висши учебни заведения

NUTS III Български райони

Университети и специализирани висши учебни заведения

{0>Mehedinti County<}0{>Мехединци<0}

3

Видин

1

{0>Dolj County<}0{>Долж<0}

4

{0>Montana District<}0{>Монтана <0}

1

{0>Olt County <}0{>Олт <0}

1

Враца

1

{0>Teleorman County<}0{>Телеорман<0}

3

{0>Pleven District<}0{>Плевен <0}

1

{0>Giurgiu County<}0{>Гюргево<0}

2

{0>Veliko Tarnovo District<}0{>Велико Търново<0}

3

{0>Calarasi County<}0{>Кълъраш <0}

-

{0>Ruse District<}0{>Русе<0}

1

{0>Constanta County<}0{>Констанца<0}

6

{0>Razgrad District<}0{>Разград<0}

1{0>Silistra District<}0{>Силистра<0}

-{0>Dobrich District<}0{>Добрич<0}

1

Румънска област по програмата

19

Българска област по програмата

10

Източник: Данни на Териториална статистика за Румъния и Национален статистически институт за България, 2004 г.

Таблица 19. Образователна квалификация на жителите (%) (2004 г.)

NUTS III гранични райони

По-ниско от основно образование

Единствено с основно образовани

Единствено със средно образование

Университетски степени, Магистър, Доктор

{0>Mehedinti County<}0{>Мехединци<0}

15.34

52.17

26.48

6.00

{0>Dolj County<}0{>Долж<0}

12.96

45.34

22.96

18.73

{0>Olt County <}0{>Олт <0}

17.77

54.68

26.76

0.80

{0>Teleorman County<}0{>Телеорман<0}

17.62

55.04

25.44

1.91

{0>Giurgiu County<}0{>Гюргево<0}

15.32

66.06

17.51

1.12

{0>Calarasi County<}0{>Кълъраш <0}

15.42

58.62

24.60

1.35

Констанца

12.03

44.74

25.86

17.37

Видин

17.93

29.80

35.13

9.97

{0>Montana District<}0{>Монтана <0}

19.30

30.13

34.59

8.91

Враца

16.42

29.80

36.11

10.33

{0>Pleven District<}0{>Плевен <0}

16.76

27.93

36.22

11.67

{0>Veliko Tarnovo District<}0{>Велико Търново<0}

14.59

28.55

30.10

12.31

{0>Ruse District<}0{>Русе<0}

16.39

27.96

37

12.03

{0>Razgrad District<}0{>Разград<0}

18.28

29.13

33.56

10.32

{0>Silistra District<}0{>Силистра<0}

23.04

29.96

28.94

7.91

{0>Dobrich District<}0{>Добрич<0}

21.83

28.90

30.35

9.44

Източник: Национални статистически институти в Румъния и България, 2004 г.


АНЕКС 3
Съгласуваност между Програмата, НПРР и ОПР - РУМЪНИЯ
СОП T

СОП ОС

СОП УИК

СОП РЧР

РОП

СОП АК

ОПТП

НПРД

ОПР

Програма „Трансгранично сътрудничество” Румъния-България
Приоритетна ос 1: Достъпност

К
ПП

 

К

 

 Ключова област на интервенция 1.1: Подобрения на сухопътните и речните трансгранични транспортни съоръжения

К (главни области 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 4.2, 4.3)

x

x

x

К(ключова област 1.1)

x

x

ПП./К (мярка 3.2.2.)

x

Ключова област на интервенция 1.2: Развитие на информационните и комуникационни мрежи и услуги в рамките на трансграничния регион

x

x

ПП (ключова област 3.1) К(ключовии области 3.1, 3.2, 3.3)

x
x

x

x

x

Приоритетна ос 2: Околна среда

 

 

 

 

 

 

 Ключова област на интервенция 2.1: Развитие на съвместни системи за управление за опазване на околната среда

x

К (ключова област 4.1)

x

x

К(ключова област 4.2)

x

x

x

ПП (мярка 3. 2

Ключова област на интервенция 2.2: Развитие на съвместна инфраструктура и служби за предотвратяване на естествени и причинени от човешка дейност кризи, включително съвместни служби за реагиране при извънредни ситуации

x

К (ключова област 5.1, 5.2)

x

x

x

x

x

X

x

Приоритетна ос 3: Икономическо и социално развитие

 

 

 

 

 

 

 Ключова област на интервенция 3.1: Подкрепа на трансгранично бизнес сътрудничество и подобряване на регионалния образ и идентичност

x

x

К (главни области 5.1, 5.2)

 

К (главни области 3.1, 4.1, 4.3, 5.2)

x

x

К (марка 41)

ПП (мерки 3.1.2, 3.4) C (мярка 3.5, 4.1)

Ключова област на интервенция 3.2 : Сътрудничество за развитие на човешките ресурси – съвместно развитие на уменията и знанията

x

x

x

К (главни области 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)

x

x

x

X

ПП (мярка 3.1.2.

Ключова област на интервенция 3.3 : Сътрудничество от типа „хора за хора”

x

x

x

К (ключови области 1.1, 1.3)

x

x

x

ПП (марка 421)

x

Приоритетна ос 4: Техническа помощЗабележка: К – Корелация

ПП – Потенциално препокриване

Convergence OPs, NPRD and OPF - BULGARIA
ОП Транспорт

ОП Околна среда

ОП Иконом. Конкурент.

ОП ЧР

ОП РР

ОП Адм. кап.

OP TA

ПРР

+ НСРР&ОПР

Програма „Трансгранично сътрудничество” Румъния-България

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетна ос 1: Достъпност

 

 
 

 

 

 

 

Ключова област на интервенция 1.1: Подобрения на сухопътните и речните трансгранични транспортни съоръжения

К

(приоритет 4)x

x

x

x

x

x

x


Ключова област на интервенция 1.2: Развитие на информационните и комуникационни мрежи и услуги в рамките на трансграничния регион

x

x

ПП/К

(приоритет 1)x

К

(мерки


1.3, 1. 4, 2.2, 2.3, 2.4)

x

x

x

Приоритетна ос 2: Околна среда
 

 

 

 

 

 

 

Ключова област на интервенция 2.1: Развитие на съвместни системи за управление за опазване на околната среда

К

(приоритет 4)К (приоритет 3)

x

x

К

(мярка


1.4)

x

x

К

2.1


+

x


Ключова област на интервенция 2.2: Развитие на съвместна инфраструктура и служби за предотвратяване на естествени и причинени от човешка дейност кризи, включително съвместни служби за реагиране при извънредни ситуации

x

К (приоритет 3)

x

x

К

(мярка


1.4)

x

x

x

+

К(приоритет 4)

Приоритетна ос 3: Икономическо и социално развитие

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключова област на интервенция 3.1: Подкрепа на трансгранично бизнес сътрудничество и насърчаване на регионалния образ и идентичност

x

x

К

(приоритети 2, 3, 4)x

К

(мерки


1.3, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3)

x

x

К

1.1, 3.1, 3.2

+

x


Ключова област на интервенция 3.2 : Сътрудничество за развитие на човешките ресурси – съвместно развитие на уменията и знанията

x

x

x

К

(Оперативни цели 1.1, 2.1, 2.2, 6.1)x

x

x

К

3.3


+

x


Ключова област на интервенция 3.3 : Сътрудничество от пипа” хора за хора”

x

x

x

К

(Оперативни цели

4.1, 4.2, 4.3)


К

(мярка


3.3)

x

x

К

4.2


+

x


Приоритетна ос 4: Техническа помощ

 

 

 

 

 

 

ПП/К

(1.5, 2.1, 2.2) 

Забележка: К – Корелация

ПП – Потенциално припокриване
1 Регионалният офис за ТГС „Кълъраш” в качеството си на Съвместен технически секретариат за текущите схеми за грантове по Програма ФАР „ТГС” и Съвместния технически секретариат за програмата за ТГС 2007-13 г. бяха назначени като Регионален ръководител на граничните заинтересовани страни, като той бе отговорен за ръководенето на граничното участие в програмата.

2 Източник: румънска Секторна оперативна програма „Транспорт”

3 Източник: Справочник на Евростат: индикатори за енергетиката, транспорта и околната среда. Издание от 2005 г.

4 Национален институт по крайбрежно и морско управление на Холандия: Наръчник за практики за управление на бреговата ерозия в Европа, 2004 г.

5 Национален институт за морски проучвания и развитие “Григор Антипа” в Румъния. Изследване на състоянието на морската екосистема, 2004 г.

6 Звукозаписна индустрия, музика, изпълнителски изкуства, филми и видео, книгоиздаване, софтуер и компютърни услуги, фотография, изкуство и антични предмети, радио, телевизия и предавателните индустрии, реклама, занаяти, архитектура, дизайн, висша мода, интерактивен софтуер за свободното време, културно наследство и туризъм; съгласно широко използваното понятие за Оперативни сили на творческите индустрии на Министерството на културата, медиите и спорта на Великобритания, творческите индустрии „са онези индустрии, които произлизат от индивидуалното творчество, умения и талант и които притежават потенциал за богатство и създаване на работни места чрез генерирането и експлоатацията на интелектуална собственост”.

7 По смисъла на тези програми за допустими се считат следните проекти:

  1. Прости проекти с трансграничен ефект, осъществявани главно или изключително от едната страна на границата, но в полза на двата партньора;

  2. Допълващи проекти, където дейностите от едната страна на границата се придружават със сходна дейност от другата страна;

  3. Интегрирани проекти, където партньорите от всяка страна на границата допринасят с различни елементи към общ проект.

8 В случая на Румъния, Министерство на развитието, благоустройството и жилищата, изпълнява ролята комбинирано на Изпълнителна агенция / Договаряща страна , а в случая на България, Министерството на регионалното развитие и благоустройство се явява комбинирано на Изпълнителна агенция / Договаряща страна.

9 Индикаторите за резултат представляват кумулативното въздействие на приоритетна ос 1, 2 и 3.

10 Работен документ № 2 относно “Индикатори за наблюдение и оценка: практическо ръководство”

11 Сумата е отчетена по текущи цени

12 Заключения на Председателството на Европейския съвет, 8/9 март 2007 г.

13 http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/stern_review_report.cfm

14 Проект генериращ приходи е свързан с инфраструктура, чиято употреба включва такси, които са понесени пряко от потребителите, и с всякаква операция в резултат на продажба или наемане на имоти или сгради

1516


Каталог: files -> library -> ops
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
ops -> Програма за рибарството и аквакултурите (2007 2013) софия, декември 2006 Г. Съдържание: методически подход и етапи при разработването на националната програма за рибарство и аквакултури
ops -> National Strategic Plan for Fisheries and Aquaculture/Национален стратегически план за рибарство и аквакултури opfa/опра operational Program for Fisheries and Aquaculture/Оперативна програма
ops -> Програма за развитието на сектор "рибарство" /2007 2013 г./ Оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" /2007 2013
ops -> Програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Оперативна програма "
ops -> Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния е публикуван на страницата на мррб
ops -> Програма "Европейско териториално сътрудничество"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница