Програма южна, източна и югоизточна азия учебна 2016/2017 гДата07.05.2017
Размер201.15 Kb.
Г Р А Ф И К
ЗА ЗИМНА СЕСИЯ НА БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА ЮЖНА, ИЗТОЧНА И ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ

Учебна 2016/2017 г.

Първи курс


УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА


ПРЕПОДАВАТЕЛ


ДАТА, ЧАС


ЗАЛА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Религии и философски системи на Южна и Източна Азия - II част

доц. д-р Галина Русева - Соколова

23.01.2017

10.00 ч.

6 В

Визуална култура на Източна Азия

доц. Андроника Мартонова

13.02 и 15.02.2017

12.30 ч.Увод в микро и макро-икономиката

доц. Тодор Попов

30.01.2017

411, Стопански факултет

Основи на политологията

гл. ас. Стойчо Стойчев

26.01.2017

09.00 ч.

317

бл. 4, кампус Изток

Политически системи в Източна Азия

проф. Александър Алексиев

10.02.2017

13.00 ч.

Проф. Емил Боев“

Стопанска история на Южна, Източна и Югоизточна Азия

проф. Нако Стефанов

06.02.2017

09.00 ч.

Проф. Емил Боев“


Втори курс - общиУЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА


ПРЕПОДАВАТЕЛ


ДАТА, ЧАС


ЗАЛА

Международни отношения в Южна и Източна Азия

доц. Евгений Кандиларов

15.02.2017

9.30 ч.

6 В

Икономически системи на Източна Азия

проф. Нако Стефанов

06.02.2017

15.30 ч.

Проф. Емил Боев“

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА


ПРЕПОДАВАТЕЛ


ДАТА, ЧАС


ЗАЛА

Първи задължително-избираем модул Корея


УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА


ПРЕПОДАВАТЕЛ


ДАТА, ЧАС


ЗАЛА

Корейско странознание

Анета Димитрова

23.01.2017

14.00 ч.

Индонезия

Практически корейски - II част

Светослава Пейчева

30.01.2017

10.00 ч.

Индонезия

Практически корейски - II част

Ли Джегук

23.01.2017

18.30 ч.

Индонезия

Първи задължително-избираем модул Китай


УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА


ПРЕПОДАВАТЕЛ


ДАТА, ЧАС


ЗАЛА

Практически китайски - II част

М. Билярова, М. Ненчева

27.01.2017

10.00 ч.

30

Странознание на Китай

Цветелина Недялкова, Донка Христова

03.02.2017

10.00 ч.

6 В

Първи задължително-избираем модул Япония


УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА


ПРЕПОДАВАТЕЛ


ДАТА, ЧАС


ЗАЛА

Странознание на Япония

проф. Нако Стефанов

30.01.2017

12.00 ч.

Проф. Емил Боев“

Практически японски - II част

д-р Цветомира Иванова, Такуми Номура

28.01.2017

11.00 ч.

Индонезия

ИЗБИРАЕМИ


УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА


ПРЕПОДАВАТЕЛ


ДАТА, ЧАС


ЗАЛА

Индонезийски език, III част

Маулана Муалим

преди
Стара корейска литература

проф. Александър Федотов

03.02.2017

10.00 ч.

111

Религиозни и философски учения в Корея

проф. Александър Федотов

06.02.2017

10.00 ч.

111

История и култура на Тибет

проф. Александър Федотов

07.02.2017

10.00 ч.

111

Съвременна история на Корея

д-р Николина Кирилова

26.01.2017

10.00

152

История на корейското писмо

доц. Ирина Сотирова

23.01.2017

10.30 ч.

111

Корейският език на тялото

Бойко Павлов

24.01.2017

08.00 ч.

111

Нова и най-нова корейска литература

Цветелина Андреева

14.02.2017

08.00 ч.

142

Стара история на Корея

гл. ас. Райна Бенева

30.01.2017

10.30 ч.

111

Китайски фолклор

ас. Евелина Хайн

16.02.2017

10.30 ч.

31

Свещени места във фолклора на Източна Азия

ас. Евелина Хайн

12.02.2017

10.30 ч.

31

Особености на японското общество

проф. Мая Келиян

31.01.2017

13.00 ч.

29

Японско фирмено управление

проф. Нако Стефанов

23.01.2017

15.00 ч.

Проф. Емил Боев“

Проблеми на икономическото развитие на Китай

проф. Нако Стефанов

24.01.2017

09.00 ч.

Проф. Емил Боев“

Самурайството – социално явление в японската история

гл. ас. Светлана Иванова

17.02.2017

10.00 ч.

29

Японска култура: храна, облекло, ежедневие 1

гл. ас. д-р Вяра Николова

27.01.2017

12.00 ч.

32

Японска култура: манга, аниме, телевизия, кино 1

доц. Гергана Петкова

27.01.2017

14.00 ч.

32

Японски език: надграждащи техники 1.1

Михаил Пирянков

01.02.2017

10.00 ч.

29

България и страните от Източна Азия след Втората световна война

доц. Евгений Кандиларов

10.02.2017

13.30 ч.

Индонезия

Икономика на Виетнам

Ву Тхи Туен

18.01.2017

16.00 ч.

Индонезия

Тибетски език и култура

д-р Людмила Класанова

30.01.2017

15.00

20

Аутсорсинг на бизнес съдържание

Десислава Петрова

22.01.2017

он лайн

Психология

гл. ас. Николай Димитров

27.01.2017

10.00 ч.

Ректорат

185


Трети курс

Първи задължително-избираем модул Корея


УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА


ПРЕПОДАВАТЕЛ


ДАТА, ЧАС


ЗАЛА

Държавно-правно и политическо устройство на Република Корея

д-р Николина Кирилова

03.02.2017

09.00 ч.

152

Практически корейски, IV част

Ли Джегук

24.01.2017

17.30 ч.

Индонезия

Практически корейски, IV част

Св. Пейчева

30.01.2017

10.30 ч.

Индонезия

Първи задължително-избираем модул Китай


УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА


ПРЕПОДАВАТЕЛ


ДАТА, ЧАС


ЗАЛА

Съвременен Китай

ас. Евелина Хайн

30.01.2017

10.30 ч.

31

Практически китайски, IV част

Мария Билярова, Мая Ненчева

16.02.2017

15.00 ч.

30

Първи задължително-избираем модул Япония


УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА


ПРЕПОДАВАТЕЛ


ДАТА, ЧАС


ЗАЛА

Япония - технологично и иновационно развитие

доц. Евг. Кандиларов

02.02.2017

9.30 ч.

Индонезия

Практически японски, IV част

д-р Цв. Иванова, Такуми Номура

28.01.2017

13.30 ч.

Индонезия

Втори задължително-избираем модул Югоизточна Азия


УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА


ПРЕПОДАВАТЕЛ


ДАТА, ЧАС


ЗАЛА

Практически виетнамски (втори език), I част

Ву Тхи Туен

23.01.2017

16.00 ч.

Индонезия

Съвременна история на Югоизточна Азия

Крум Златков

03.02.2017

10.00 ч.

Виетнам

Втори задължително-избираем модул Индия


УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА


ПРЕПОДАВАТЕЛ


ДАТА, ЧАС


ЗАЛА

Практически хинди (втори език), I част

Лилия Денева

02.02.2017

10.00 ч.

6 В

Съвременната индийска култура между традицията и модерността

проф. Милена Братоева

10.02.2017

10.00 ч.

20

Избираеми


УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА


ПРЕПОДАВАТЕЛ


ДАТА, ЧАС


ЗАЛА

История на корейското писмо

доц. Ирина Сотирова

преди
Стара история на Корея

гл. ас. Райна Бенева

30.01.2017

10.30 ч.

111

Съвременна история на Корея

д-р Николина Кирилова

26.01.2017

10.00

152

Корейският език на тялото

Бойко Павлов

24.01.2017

08.00 ч.

111

Нова и най-нова корейска литература

Цветелина Андреева

14.02.2017

08.00 ч.

142

Икономика на Република Корея

д-р Николина Кирилова

28.01.2017

10.00

152

Фонетика и лексикология на корейския език

проф. Светла Къртева

02.02.2017

12.00 ч.

111

Втори език –източен, III част (Корейски език)

Анета Димитрова

23.01.2017

12.00 ч.

Индонезия

Самурайството – социално явление в японската история

гл. ас. Светлана Иванова

17.02.2017

10.00 ч.

29

Особености на японското общество

проф. Мая Келиян

31.01.2017

13.00 ч.

29

Ерата Мейджи – модернизацията на Япония

гл. ас. Светлана Иванова

23.01.2017

10.00 ч.

29

Проблеми на икономическото развитие на Китай

проф. Нако Стефанов

24.01.2017

09.00 ч.

Проф. Емил Боев“

Японска култура: храна, облекло, ежедневие 1

гл. ас. д-р Вяра Николова

27.01.2017

12.00 ч.

32

Японска култура: манга, аниме, телевизия, кино 1

доц. Гергана Петкова

27.01.2017

14.00 ч.

32

Китайски фолклор

ас. Евелина Хайн

16.02.2017

10.30 ч.

31

България и страните от Източна Азия след Втората световна война

доц. Евгений Кандиларов

10.02.2017

9.30 ч.

Индонезия

Икономика на Виетнам

Ву Тхи Туен

18.01.2017

16.00 ч.

Индонезия

Философия на Изтока

проф. Иван Камбуров

16.02.2017

10.00 ч.

Ректорат

285

Аутсорсинг на бизнес съдържание

Десислава Петрова

22.01.2017

он лайн


Четвърти курс

Първи задължително-избираем модул Корея


УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА


ПРЕПОДАВАТЕЛ


ДАТА, ЧАС


ЗАЛА

Съвременно корейско общество

Анета Димитрова

23.01.2017

10.00 ч.

Индонезия

Практически корейски, VI част

Ли Джегук

30.01.2016

16.30 ч.

Индонезия

Практически корейски, VI част

Светослава Пейчева

30.01.2017

10.30 ч.

Индонезия

Първи задължително-избираем модул Китай


УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА


ПРЕПОДАВАТЕЛ


ДАТА, ЧАС


ЗАЛА

Китай, Европа и САЩ

проф. Александър Алексиев

03.02.2017

12.00 ч.

31

Практически китайски, VI част

Мария Билярова, Мая Ненчева

27.01.2017

10.00 ч.

30

Първи задължително-избираем модул Япония


УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА


ПРЕПОДАВАТЕЛ


ДАТА, ЧАС


ЗАЛА

Япония и съвременния свят

доц. Евгений Кандиларов

10.02.2017

13.30 ч.

Индонезия

Практически японски, VI част

д-р Цв. Иванова, Такуми Номура

28.01.2017

16.00 ч.

Индонезия

Втори задължително-избираем модул Югоизточна Азия


УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА


ПРЕПОДАВАТЕЛ


ДАТА, ЧАС


ЗАЛА

Практически виетнамски (втори език), III част

Нго Тхи Тхук

07.02.2017

10.00 ч.

Виетнам

Съвременно виетнамско обещство – традиции и динамики

д-р Крум Златков


17.02.2017

10.00 ч.

Виетнам

Втори задължително-избираем модул Индия


УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА


ПРЕПОДАВАТЕЛ


ДАТА, ЧАС


ЗАЛА

Практически хинди (втори език), III част

Лилия Денева

06.02.2017

10.00 ч.

6 В

Индия и Пакистан

проф. Татяна Евтимова

24.01.2017

11.00 ч.

Индонезия

Избираеми


УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА


ПРЕПОДАВАТЕЛ


ДАТА, ЧАС


ЗАЛА

Втори език – източен, III част (виетнамски)

До Тхи Нхан

23.01.2017

17.00 ч.

Виетнам

Втори език – източен, III част (японски)

Петя Панайотова

14.02.2017

10.00 ч.

132

Особености на японското общество

проф. Мая Келиян

31.01.2017

13.00 ч.

29

Философия на Изтока

проф. Иван Камбуров

16.02.2017

10.00 ч.

Ректорат

285

История и култура на Тибет

проф. Ал. Федотов

07.02.2017

10.00 ч.

111

Стара история на Корея

гл. ас. Райна Бенева

30.01.2017

10.30 ч.

111

Икономика на Република Корея

д-р Николина Кирилова

28.01.2017

10.00 ч.

152

Съвременна история на Корея

д-р Николина Кирилова

26.01.2017

10.00 ч

152

Корейският език на тялото

Бойко Павлов

24.01.2017

08.00 ч.

111

Нова и най-нова корейска литература

Цветелина Андреева

14.02.2017

08.00 ч.

142

Проблеми на икономическото развитие на Китай

проф. Нако Стефанов

24.01.2017

09.00 ч.

Проф. Емил Боев“

Японски език: надграждащи техники 1.1

Михаил Пирянков

01.02.2017

10.00 ч.

29

Японски език: надграждащи техники 2.1

Силвия Иванова

26.01.2017

14.00 ч.

29

Самурайството – социално явление в японската история

гл. ас. Светлана Иванова

17.02.2017

10.00 ч.

29

Ерата Мейджи – модернизацията на Япония

гл. ас. Св Иванова

23.01.2017

10.00 ч.

29

Японска култура: храна, облекло, ежедневие 1

гл. ас. д-р Вяра Николова

27.01.2017

12.00 ч.

32

Японска култура: манга, аниме, телевизия, кино 1

доц. Гергана Петкова

27.01.2017

14.00 ч.

32

АВИТО

доц. Данаил Данков

24.01.2017;

14.02.2017

9.30 – 11.00

25

Аутсорсинг на бизнес съдържание

Десислава Петрова

22.01.2017

он лайн

Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница