Програма за благополучиестраница1/15
Дата21.07.2016
Размер2.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Алла Свиринская

ТАЙНИТЕ НА ЕНЕРГИЯТА

Твоята лична програма за благополучие
Тайната на щастието е умението да управляваш жизнената си енергия. Диети, упражнения, терапии, витамини - те ще зара­ботят за вас, едва когато освободите виталните сили на своята личност.

Основана на древната руска лечителска традиция, програма­та на Алла Свиринская е приспособена към съвременния живот. Тази невероятна книга ще ви даде нещо, което безбройните книги за физическо пречистване, фен шуй и екзотични духовни практи­ки не са успели да сторят.

От нея ще научите за:

- физическото и енергийно прочистване на дома;

- древните средства за детоксикация: силата на горещината, студа и глината;

- програми за прочистване на вътрешните органи;

- пречистване на астралното и мисловното тяло, работа с чакрите;

- енергийния обмен с другите и средства за защита;

- традиционните руски лечебни тайни: силата на солта и яйцата, медитация с огледала;

- подмладяващата диета и лечебните храните.

„Последователи на Ама Свиринская са кралски особи и извест­ни личности като Чери Блеьр, Елизабет Хърли, Хю Грант: Кайли Миноуг, Дона Карън, Сара Фергюсън и принц Андрю. Много докто­ри прибягват до нейната помощ при лечение на различни заболя­вания

Дейли Телеграф


„Нейните прочути и прословуто скептични пациенти са здра­вословното доказателство за необикновените й способности."

Харпърс&Куийн


Ама Свиринская е пето поколение руски лечители. Едно от най-известните имена В Обединеното кралство в момента, има преуспяваща практика в Нотинг Хил
Предговорът на книгата е написан от Сара, дукесата на Йорк.

СЪДЪРЖАНИЕ


Предговор 4

Благодарности 5

Моята История 5

Въведение 9


Част първа РАЗБИРАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА

Глава първа Важността на енергията 14

Глава втора Многото ни тела: анатомия и съдържание на аурата 16

Глава трета Чакрите и меридианите: енергийни центрове и пътища на аурата 20


Част втора ТАЙНИ НА ЕНЕРГИЯТА В ДОМА

Глава четвърта физическо прочистване на дома 26

Глава пета Енергийно пречистване на дома 28

Глава шеста Електромагнитните полета в дома ви 32


Част трета ТАЙНИ СРЕДСТВА ЗА УСПЕШНО ДЕТОКСИКИРАНЕ

Глава седма Хидротерапия: силата на горещината и студа 34

Глава осма Пречистващата сила на глината 41

Глава девета Руско баене (заговор) 43


Част четвърта ТАЙНИТЕ НА ДЕТОКСИКИРАНЕТО

ДЪЛБОКО ПРЕЧИСТВАЩИ ПРОГРАМИ ЗА СЪВЪРШЕНО ЗДРАВЕ

Глава десета Подготовка за програмата 45

Глава единадесета Програма за пречистване на колона 53

Глава дванадесета Програма за пречистване на черния дроб 61

Глава тринадесета Програма за пречистване на бъбреците 67


Част пета ТАЙНИТЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА И УМСТВЕНАТА ЕНЕРГИЯ

Глава четиринадесета Негативните емоции в астралното ни тяло 71

Глава петнадесета Пречистване на астралното тяло 75

Глава шестнадесета Работа с чакрите 82

Глава седемнадесета Пречистване на мисловното тяло 93
Част шеста ЧОВЕШКИТЕ ТАЙНИ

Глава осемнадесета Енергиен обмен между хората 103

Глава деветнадесета Защита 113

Глава двадесета Запазване на енергията 117


Част седма ТРАДИЦИОННИ РУСКИ ЛЕЧЕБНИ ТАЙНИ

Глава двадесет и първа Водолечение 119

Глава двадесет и втора Силата на солта и яйцата 123

Глава двадесет и трета Медитации с огледала 127


Част осма ТАЙНИ НА ПОДМЛАДЯВАНЕТО

Глава двадесет и четвърта Подмладяваща диета 129

Глава двадесет и пета Други тайни на подмладяващата диета 134

Глава двадесет и шеста Суперхрани и хранителни добавки 141

Глава двадесет и седма Енергизиране чрез лед и студ 147
Заключение 152

Приложение: две настройки 154

Допълнителна литература 159

Ресурси 159


ПРЕДГОВОР
Предложих да напиша този предговор към кни­гата на Алла Свиринская, защото искам да подк­репя изключителната й лечителска работа. На­дявам се да привлека внимание както към нейни­те знания, така и към невероятната руска лечи­телска традиция, чийто представител е тя.
Алла е сред първите, направили тези тради­ции достъпни за западния свят. Надявам се ней­ните идеи и техники да бъдат от полза за всички онези, които се стремят към по-добро здраве й по-дълбоко усещане за благополучие.
Насоките на Алла относно всички аспекти на физическото и емоционалното ми благополучие ми бяха от огромна полза. При всяка наша среща тя презарежда енергията ми и ми помага да се справя с множеството предизвикателства и изис­квания на натоварения ми живот. Тя ми дава надеждни практически съвети, които - сигурна съм -ще се сторят разумни на всеки, който се стреми да намери време за здравето си при трескавия съвременен начин на живот. Винаги съм възприемала Алла като много позитивен и вдъхновяващ човек. Надявам се тази книга да помогне на всички онези, които нямат възможност да работят пряко с нея.

Не се съмнявам, че Алла е забележителен лечител и се смятам за голяма късметлийка, че я познавам.БЛАГОДАРНОСТИ
На скъпата ми майка: благословена съм, че те имам в живота си. Чест е да бъда твоя дъщеря и ученичка. Всичко, което съм, дължа на теб. Ръцете и сърцето ти прите­жават изключителната способност да помагат и зареж­дат с любов всичко наоколо.

На скъпия ми баща: благодаря ти за специалната връзка помежду ни. Хуморът и смехът, които споделяме, имат целебно въздействие върху живота ми. Възхищавам ти се, загдето остана верен на себе си и не пожертва почтеността си.

На прекрасната ми сестра Риточка: благодаря ти, че те има. Ти си моят прекрасен слънчев лъч.

И, разбира се, на моя сладък ангел, дъщеря ми Рафаела: благодаря ти за търпението и спокойствието, докато пишех тази книга. Надявам се един ден да споделиш страстта ми към лечителството. Обичам те повече, от­колкото си мислех, че е възможно да обичаш някого. Ти ме направи по-добър човек и по-добър лечител. Благода­ря ти, че се появи в моя свят.

Големи благодарности и на всички членове на моето семейство и на роднините ми: всички вие внесохте толкова светлина в душата ми.

Имах също големия късмет да срещна някои специ­ални хора в живота си, на които също искам да благодаря, и им изпращам цялата си любов. На скъпата ми приятелка Сара - голямо благодаря за подкрепата и окуражаването. Признателна и задължена съм.

На прекрасните ми приятели в Русия Нина Корольова, Лена Айзенберг и Ирина Руднева - за нашето приятел­ство, за веселието и страхотните спомени. Липсвате ми, момичета! На Кати Сентклер - за неизменната подкрепа, за уникалността, мъдростта и любовта ти. На Андрю Уилсън - един много специален човек в живота ми. На Рита Робъртс - за грижите и топлотата. Винаги ще бъда благодарна на всички онези, които повярваха в мен, оказаха ми подкрепа и бяха мили с мен в началото на моето западно пътешествие. Помня всички ви.

Голямо благодаря на моя литературен агент Джони Пег за щедро дареното време, подкрепа и за това, че е на една и съща вълна с мен.

На всички служители в издателство „Хей Хауз" - бла­годаря ви, че сте ангели-пазители на моята книга. Впе­чатлена съм и от стила ви на работа, и от уникалната сплав от духовност, почтеност и прагматизъм.

На Денис Ейнджъл и неговия екип - за прекрасната им творческа енергия и за създаването на моя уебсайт. На Джейн Аликзандър - за цялостния й принос. На Оливия Лихтенщайн - едва ли мога да ти благода­ря достатъчно за помощта тази книга да се появи на бял свят. Високо ценя неизменната ти подкрепа за лечителс­ката ми дейност.

Бих искала също да изразя признателността и уваже­нието си към поколенията руски лечители, чиито техни­ки с гордост включвам в настоящата книга. Съжалявам, ако имената на някои от вас не са ми били предадени за­едно с техниките ви, но съм сигурна, че те живеят чрез вашата работа. Със смирение използвам и предавам поз­нанието ви.

И накрая - голямо благодаря на Живота, задето ми осигури такова вълнуващо пътешествие!


МОЯТА ИСТОРИЯ

Родена съм през 70-те години в Москва, във време­то на комунистическа Русия. Така че съм израсла в държава, много проматериалистически и антирелиги­озно настроена, всъщност анти всичко, дори и малко метафическо.

Семейството ми представлява странна смесица от на­учно и алтернативно. Някога майка ми беше химиотера­певт и работеше с раково болни пациенти, но освен това е лечител. Преди да се пенсионира, баща ми беше учен, док­тор на инженерните науки. Имам сестра, която е с едина­десет години по-голяма от мен и също е лечител - тя жи­вее в Сибир.

Лечителството е част от моето семейство от поколе­ния -поне пет можем да преброим - и тази дарба изглеж­да винаги се проявява при жените от фамилията. Различ­ните поколения са лекували чрез различни методи. Не поз­навам баба си, но явно тя е използвала множество билки, както и специфичен вид руско баене, което ние наричаме заговор. Лечителският метод на майка ми е различен и почива върху съзнанието за аурата, чакрите и така ната­тък. Всичко, което знам, ми е предадено от моята майка и от по-голямата ми сестра.

Докато растях, идеята за открито практикуване на лечителство бе напълно немислима. Майка ми много би се радвала, ако можеше открито да лекува в своя собст­вена клиника, но това беше напълно невъзможно. Колкото и да е странно, облагодетелстваната бях аз. Онези от пациентите на майка ми в държавната клиника, кои? то се интересуваха от алтернативи, трябваше да идват у дома, за да ги лекува. Така че още от малка имах въз­можността да наблюдавам всичко. Гледах как майка ми лекува, как общува с пациентите - лечителството бе нав­сякъде около мен.

От много ранна възраст започнах да задавам въпро­си. „Мамо, защо имам тези усещания в ръцете си?", „Ма­мо, защо чувствам нещата по този начин?" Майка ми, раз­бира се, знаеше, но не искаше да ме тласка към лечител­ството. Искаше да следи естествената ми дарба, да я види проверена по някакъв начин и да ме насочва. Като нача­ло ми позволяваше да наблюдавам и усещам работата й. Обясни ми за аурите и чакрите и аз ги научих заедно с буквите!

По-късно ме подканваше да почувствам енергията на пациентите й. Обясняваше ми как различните честоти да­ват информация за протичането на енергията в човека. Здравите органи резонираха на определени честоти, а бо­лестта променяше вълните на трептенията. Още като мал­ко момиченце трябваше да запомня всички тези честоти и как се усещат в тялото. Докато работеше с пациент, май­ка ми например казваше: „Алла, ела и прокарай ръка над този стомах. Запомни тези усещания в ръката си. Така трябва да се усеща здравият стомах." После ме викаше при друг пациент с тумор или друг проблем и ме питаше какво усещам в ръката си. След това казваше: „Трябва да запомниш това. Така се усеща болестта." Аз чета вибрациите на тялото с пръстите си, точно както слепецът чете брайловата азбука. Като код е. Тъй като съм обучена по този начин, мога да разчитам честотните модели в собст­вените ми пациенти.

Освен това от най-ранна възраст съм научена как да се грижа за себе си и за физическото си здраве, ако искам да остана чист проводник на енергия. Майка ми и сестра ми редовно постеха. От рано те ме научиха да се грижа за дебелото си черво, за черния дроб и за бъбреците. Научих как да се грижа за себе си на всички равнища.

Израснах в много отворен дом. По онова време беше невъзможно хората да се срещат и да разговарят за ле-чителство или други духовни въпроси на публични мес­та. Затова в дома ни идваха множество изумителни ле­чители и парапсихолози. Кухнята ни бе изпълнена с хо­ра, които пиеха чай, ядяха и разговаряха. Споделяха иде­те и опита си. За мен бе толкова ценно да бъда сред тях, такава чест да се запозная с тези хора и да попия знани­ята им. Нямахме възможност да четем духовни книги, тъй като бяха забранени, затова информацията се преда­ваше тайно, написана на ръка. За развитието ми като духовен човек бе добре да съм заобиколена с такива хо­ра. Мисля, че в известен смисъл това ми даде много си­ла; научи ме как да остана вярна на своята пътека дори и когато е трудно.

По онова време духовното учение бе противозаконно в Русия. Всичко се пазеше в тайна и се предаваше тихо­мълком. Затова лечителското ми обучение и усвояването на езотеричното знание трябваше да е тайно, секретно, ако щете.

Също като майка си записах медицина и постъпих в Московската медицинска академия. Това беше по време­то на перестройката и въпреки това отначало имаше го­ляма съпротива срещу концепцията за лечителството и всички форми на алтернативна или спомагателна меди­цина. Но нещата бавно започнаха да се променят. Хората бяха толкова обезверени от комунизма, изведнъж всич­ките им идоли изчезнаха и те се чувстваха объркани и за­почнаха да се обръщат за утеха към Бог и към духовното в себе си. Най-сетне древната руска лечителска традиция бе възстановена. Това ми позволи да се обучавам по-отк-рито в други лечителски школи и, докато учех медицина, пътувах много. Като част от обучението си имах възмож­ността да посещавам Свободния университет по спомага­телна медицина в Шри Ланка и да уча акупунктура. Съче­тах алтернативното знание с ортодоксалното си обучение. Дълбоко в себе си не се съмнявах, че ще следвам лечител­ската пътека.

Падането на Комунистическата партия предостави на майка ми и на мен възможността за първи път да практи­куваме открито лечителството. Така че мама напусна кли­никата, където работеше, и заедно с други лечители осно­ва един от първите лечителски центрове в Москва. Някъ­де по това време реших да прекъсна медицинското си обу­чение.

Но годините в Медицинската академия ми бяха неве­роятно полезни, тъй като ми осигуриха добра основа в традиционната ортодоксална медицина, нейното разби­ране за тялото и онова, което тя можеше да предложи за лечението на болестите. Мисля, че това ми дава по-ба­лансиран поглед към проблемите на хората.

Всъщност аз препращам пациентите си към ортодок­сални лекари, когато смятам, че това ще бъде най-подхо­дящото решение, или пък при други хора, практикуващи спомагателна медицина, ако ще имат по-голяма полза. Това е холистичен подход. Вярвам в съвместната работа на всички видове медицина - все едно дали ортодоксална, диетология, психотерапия или лечителство.

Пристигнах в Англия в началото на 90-те години. По онова време в Обединеното кралство беше много трудно да си създадеш лечителска практика. Въпреки че други форми на естествена терапия, като например остеопатия-та, започваха да се приемат, лечителството предизвиква­ше много по-големи съмнения. Хората правеха скептич­ни забележки относно лечителските ми способности или „енергията" като цяло. Нямаше какво друго да направя, освен да ги посъветвам първо да се запознаят с въпроса и след това да си съставят мнение. Струваше ми се непра­вилно да отхвърляш нещо само въз основа на предубеж­денията си.

Първият център, който отвори вратите си за мен, бе „Лайф Сентър". Неговата основателка (и бивша собстве­ничка) Луис Уайт отначало се отнасяше предпазливо към идеята да наеме лечител; но разкрепостеното й мислене ми позволи да я запозная със силата на лечителството. Тя се увери в огромните ползи от балансирането на енергия­та и вече десет години продължава редовно се отбива при мен. Радвам се да кажа, че скоро и тя ще бъде лечител, тъй като в момента се обучава в Националната федера­ция на духовните лечители.

Въпреки че в Обединеното кралство хората имаха за­коновото право да изучават езотеричното, те пак бяха на­учени да не го приемат. Затова, макар лечителството да беше разрешено в политически смисъл, поради предубе­деността си те нямаха желание да отворят умовете си за него. Тази ситуация ми беше добре позната. Ранният ми опит ми бе от полза. Усещах вдъхновението и насърчени­ето на всички онези хора в Русия, които бяха запазили вярванията си въпреки цялата съпротива. Те ми помогна­ха да издържа.

В началото хората идваха при мен тайно - не казваха дори на партньорите си. Журналистите, които искаха да пишат за лечителската ми дейност, установяваха, че ре­дакторите се страхуват от мнението на рекламодателите, както и от мисълта за купищата скептични писма. Благо­дарение на устните препоръки вече имах доста пациенти, когато дойде първото медийно признание от страна на списание „Харьс & Куиин". Те решиха да пуснат статия за работата ми, вдъхновени от въздействието на лечение­то върху хората, и ми оказаха първата публична подкре­па. Попитах тяхната редакторка фиона Макферсън дали не се притеснява от негативните реакции, но тя просто отвърна: „Лечителството е реално и резултатите са съв­сем измерими. Хората трябва да знаят за това." Винаги ще й бъда благодарна, както и на прекрасната журналист­ка Кейт Бърнард, че ме подкрепиха и ми помогнаха да променя представите на хората за мен и за лечителство­то. Сега имам собствена лечителска практика в Лондон. Предпочитам да работя самостоятелно, спокойно и в ма­лък мащаб.

Давам си сметка, че съм благословена с прекрасна дар­ба. Притежавам и наследен от баща ми прагматизъм. Той е много земен човек, но същевременно уважава и подкре­пя лечителските ни дарби. Семейството ми не е религи­озно. В съвременна Русия повечето лечителски практики са свързани с религията, така че трябва да се молиш, да бъдеш кръстен, да получиш причастие. Ние никога не сме били такива. Макар и да не сме религиозни обаче, ние сме много духовни хора. Ала лечителските ми способнос­ти не идват от каквото и да било религиозно вярване.

Как лекувам? Канализирам чиста, получена отвън енергия. Не лекувам хората със собствената си енергия. Много е важно това да бъде разбрано. Енергията не е моя. Ако използваш собствената си енергия, ти не само се убиваш, за да помогнеш на другите (като губиш собстве­ната си жизнена енергия), но също така рискуваш да им предадеш собствените си проблеми заедно с лечението. Затова всъщност ти не им помагаш, тъй като енергия прос­то не е чиста. Моето обучение ме научи как да се свърз­вам с по-висш източник на енергия и да я канализирам през себе си.

Сегашният ми лечителски стил много се различава от начина, по който лекувах в началото на 90-те години. Той постоянно еволюира. Развивайки се като лечител, ти развиваш свой собствен почерк. В началото работех като майка ми. Но сега, макар че начинът ми на лекуване все още почива върху усвоеното от майка ми и сестра ми, сти­лът до голяма степен си е лично мой. Всички ние сме раз­работили собствени техники, но споделяме успехите си. Сестра ми често ми пише или се обажда, за да ми разкаже за нещо, което е дало чудесни резултати при нея, а мама продължава да ме съветва. Процесът е вълнуващ.

При лечението пациентите ми не са напълно пасивни. Те също трябва да участват, като поемат отговорността за себе си, за телата си и за емоциите си. Необходимо е да научиш за границите и за предпазването: не само как да защитиш себе си (макар това да е жизненоважно), но и да уважаваш личното пространство на другите. На това уча пациентите си. Също така им давам ясно да разберат, че ключът към изцелението е умереността във всичко: в хра­ненето, общуването с хората, изразходването на енергия­та и прекарването на времето. Не бива да се прекалява. Уча хората да обръщат внимание на собствените си гра­ници и тези на другите.

От майка си научих, че можеш да се усъвършенстваш до безкрайност. Благодарение на нея разбрах, че животът е до голяма степен творчески процес: никога не бива да спираш да учиш; трябва постоянно да правиш нови неща. Да контролираш нещата и да имаш постоянно желание да се усъвършенстваш още повече. Тогава се чувстваш ис­тински творец.

Идеята за тази книга възникна, докато бях бременна с детето ми. Взех си едногодишен отпуск, защото мето­дът ми на лечение е несъвместим с бременността. Изпол­звах част от свободното си време, за да изнасям беседи, да обяснявам за енергията и начина, по който тя ни въздейс­тва. Хората постоянно питаха дали съм написала книга или дали ще напиша. Искаха да научат повече за моята култура, за нашите традиции и лечителско изкуство. Ос­вен това си дадох сметка, че на Запад се знае много малко за руската лечителска традиция. Ако влезете в западна книжарница, ще намерите стотици книги за йога и аюр-веда, но няма нищо за източноевропейската лечителска традиция. Реших, че наистина е жалко и че тази грешка трябва да бъде поправена. В Русия имаме изумителни ле­чители, известни със своите техники и променили живо­та на хиляди руснаци. И все пак техните съвети не са поз­нати на света.

Затова в настоящата книга се постарах да споделя ня­кои от техните техники, за да помогна на западните хора.

Втората причина е, че по време на отпуската ми мно­го от пациентите ми се нуждаеха от напътствия. За целта разработих програми, които да следват сами, у дома. Въз основа на лечителския си опит знаех точно кои рецепти ще дадат резултат и кои - не. Резултатите, радвам се да кажа, бяха прекрасни. Моят подход е съвсем ясен, дори и когато се занимавам с енергия и с метафизически въпро­си, и хората откликваха много добре на практичните ми методи.

Целта ми в настоящата книга е да споделя с вас свои­те знания, тайни и прозрения. В миналото те бяха достъп­ни само за пациентите ми; сега бих искала да се знаят и използват по-широко с надеждата, че ще достигнат до въз­можно най-много хора. Приемете го като форма на лече­ние от разстояние.

ВЪВЕДЕНИЕ

Моето най-съкровено и най-страстно желание е всички хора да живеят пълноценно. Като пето поколение лечител съм наследила знания за могъщи тех­ники, способни да помогнат на хората да постигнат опти­мален баланс в телата, умовете и емоциите си. Но време­то ми е ограничено и мога да приема лично ограничен брой пациенти. Написах тази книга, защото исках да нап­равя тези могъщи тайни достъпни за всекиго; исках да споделя моята програма за абсолютно здраве. Тъкмо на описаните в тази книга техники уча пациентите си. Те са изключително мощни и дават превъзходни резултати - ако ги следвате внимателно.

Съзнателно използвах думата „тайни", тъй като мис­ля, че много от техниките в настоящата книга досега не са издавани на Запад. От друга страна, вероятно ще уста­новите, че някои концепции като тези за аурите и чакри-те са ви познати от други култури.
Руският подход към знанието: абсорбирай и адаптирай

Бих искала да дам известни разяснения относно ду­шевността на руснаците, за да разберете как работя. Вся­ка държава, всеки регион се отличава със специфичен на­чин на мислене, специфична култура и специфични тра­диции. Всяка нация има колективно съзнание, ако щете -свой мироглед и усещане за живота. Руската колективна философия и начин на мислене като цяло са еклектични и холистични.

В миналото западните хора обикновено са прекарвали целия си живот в родното си място, изследвали са малка част от родната си земя, създавали са стабилност и твърди традиции. Руснаците са различни. Ние непрестанно се дви­жим, вечно си стягаме багажа и отпътуваме за някъде: ис­торически имаме неустойчива култура. Винаги е било та­ка. Тъй като родината ни е огромна, руснаците постоянно се местели. Почти всяко ново поколение започвало на но­во място; винаги сме били в движение. Нова земя, нов по­литически климат; вечна промяна, вечно на кръстопът.

Пътят е мощен символ на руския живот. В руския фол­клор всички неща се случват на пътя. Затова нямаме проб­лем с приемането и интегрирането на идеи и концепции от други земи - като Индия и Китай. За нас е напълно естествено да възприемем нечие знание и да го интегри­раме, обикновено адаптирайки го за собствена употреба. Важно е също да споменем за нашествията на монголите и татарите в началото на ХШ век. Живели сме под тяхно робство и несъмнено сме влезли в досег с техните доктри­ни и сме научили нещо от тях.

Така руската душа добива поликултурен характер и затвърждава способността си да получава, възприема, трансформира и след това да препредава тази нова транс­формирана информация. Ние заимстваме от всички око­ло нас. Матрьошката например произлиза от Япония! Руските църкви и храмове, които изглеждат така типич­но руски с техните куполни базилики, всъщност идват от Древна Византия.

Така че много от концепциите, за които говоря в ра­ботата си, произхождат от Изтока, а не само от Русия. Понякога двете са смесени. Славяните, например, изпол­звали думата яр, за да опишат жизнената си сила.

Това е същата концепция като китайската ки и ин­дийската прана. Въпреки че в руската традиция няма спе­циални думи за чакрите, ние приемаме, че определени емо­ции са свързани с различни части на телата ни. Това е универсално нещо.
Какво означава добро здраве?

Доброто здраве е едно от най-важните съкровища в живота ни. Но въпреки това колцина от нас истински це­нят здравето си? Много малко, освен, разбира се, когато го загубим или възникнат здравословни проблеми. Нико­га не спирам да се изумявам колко нехайни са хората по отношение на телата си. Човекът е създал електричест­вото, самолета и сателитите, открил е тайните на атома и е разгадал генетичния код. Творческият потенциал на чо­вешкия ум няма граници. Но, както изглежда, човекът е успял да промени всичко - освен себе си! Въпреки цялото ни знание, развитата ни цивилизация и технологичния нап­редък, ние хората все още не знаем как да контролираме самите себе си. Като че ли сме също толкова неспособни да измислим как да живеем мирно в хармония един с друг, с природата и със заобикалящия ни свят. Просто не знаем как да бъдем здрави.

Нашата цивилизация се е концентрирала единствено върху усъвършенстването на външната среда, върху под-чиняването на природата. В резултат се стигна до огром­но нарастване на екологичните проблеми. Токсичният ни товар сега е ужасяващ и постоянно нараства. Ние замър­сяваме не само света, но и собствените си тела. Техничес­кият прогрес ни носи не само комфорт, но и екологични болести. Той забавя духовното ни развитие и притъпява интуицията и остротата на сетивата ни. Ние сме се дис­танцирали от природата и сме игнорирали законите на хармоничното развитие. Сега плащаме цената. Много от съвременните болести са резултат от нарушаването на ба­ланса между външната среда и нас. Ние сме загубили връз­ка със света, с другите хора, със собствената си съкровена същност. Истинската здравословна еволюция трябва да започне от личната сила и твърдата вяра в собствените ти неограничени възможности и ресурси. Трябва да се съг­лася с прочутия писател Лев Толстой, известен в Русия не само с творбите, но и с мъдростта си. Той предупреждава човечеството със следните думи:

„Изумително е, че хората пушат, пият, преяждат, лентяйстват, превръщат нощта в ден и въпреки това очакват докторът да ги поддържа здрави."

Истината в тези думи е особено важна сега, в епохата на екологична и духовна криза. Станали сме лениви. Очак­ваме лекарите или лечителите да ни „оправят" без никак­во усилие от наша страна. Но нито най-добрият лекар, нито най-талантливият лечител ще ви излекува, ако не вземете участие в лечението си. Трябва да участвате ак­тивно в откриването на собствените си духовни ресурси. Това невинаги е просто - дори може да бъде доста трудно, истинско предизвикателство, тъй като често е свързано с преосмисляне на целия ви начин на живот и с извършва­нето на дълбоки промени в навиците и всекидневието ви. Много хора днес живеят в излишество: всички имаме нуж­да да ядем, пием и спим, но е жизненоважно да се научим на умереност, да не се отдаваме на нищо прекомерно.

Живеем в култура, която вярва, че ще се намери хапче за всяка болест. Разполагаме с таблетки за потискането на всеки симптом в телата ни, за притъпяването на всяка негативна емоция, която ни приканва да им обърнем вни­мание. Да, хапчетата наистина могат да ни помогнат да отблъснем болестта и понякога да я излекуваме.

Но истинската терапия, истинското лечение е преван­тивната медицина - това трябва да бъде начинът ни на живот. Ние не си даваме сметка, че нашето лечение е вътре в нас. Тотално сме прегърнали вярата в сялата На меди­цината и не осъзнаваме, че в много случаи собствената ни интуиция е способна да направи много повече. Преп-рограмирането на умовете ни, на вътрешната ни същност може да ни даде сили да станем свои собствени лечители, свои собствени лекари, свои собствени създатели. Ще го постигнете само ако активирате и почитате собствените си вътрешни лечителски способности.

От друга страна, ако не внимаваме, бихме могли да програмираме в себе си безпомощност, болнавост, безси­лие. Прочутият руски лекар д-р Николай М. Амосов вед­нъж казва:

„Някои.хора отглеждат собствените си болести, наслаждават им се и ги подхранват. Те засмукват в страдалческия си свят приятелите и роднините си. Това за тях е начин на живот: постоянно да се оплакват от съдбата си, да не живеят, а просто да оцеляват. Но ние трябва да живеем. Трябва да открием собствения си начин и стил на живот. Защо да бъдем роби на своите жалки тела и на изкушенията си?"

Руската дума исцеление и е еднокоренна с думата „цял". Лечителите в древна Русия, също като онези в Индия и Китай, вярват в чистия гений на интуицията си, както и в хилядолетния опит. И аз като тях мисля, че целта на съ­ществуванието е да открием правилното и хармонично отношение към живота и природата. Щастието идва, ко­гато човек намери своето място в живота и резонира в хармония с външния свят. Но за съжаление толкова мно­го хора водят някакъв призрачен живот. Те живеят в страх и гняв, пришпорвани, както казва д-р Амосов, от собстве­ните си изкушения.

Духовната еволюция - Ню ейдж*

В момента има купища книги, в които се говори за духовна еволюция. Движението Ню ейдж ни призовава да водим по-духовен начин на живот. И все пак е невъз­можно да говорим за духовна еволюция, докато не се про­чистим отвътре навън и не се освободим от небалансира-ния стил на живот. Помислете по въпроса. Дали музи­кантът, колкото и да е гениален, може да се представи пълноценно със зле настроен инструмент? Същото важи за телата ни. Ако тялото не е в ред, то не може да бъде инструмент на духа.

По мое мнение тялото може да бъде излекувано и под­държано в добра форма само ако терапията въздейства едновременно на физическо и на енергийно равнище. Две­те са взаимосвързани - те създават неразрушимо единст­во. Затова е много важно всяко лечение да бъде насочено към физическата, емоционалната и умствената ни същ­ност.

В действителност трябва да отидете дори още една стъпка нататък. За да бъдете истински здрави, трябва да излекувате душата си.

* Нова епоха. - Бел. прев.

Тоест, вместо да приказваме за духовната еволюция, трябва да работим за духовното си развитие. Доброто здра­ве не е просто крайният резултат: то е важна част от про­цеса. Много е трудно да излекуваме болестта на тялото, без да променим в позитивна посока нагласата си към живота. В хода на настоящата книга ще научите защо е толкова важно да контролирате негативните емоции ка­то гняв, ревност, омраза и завист. Не всеки е психологи­чески готов да има комплексно отношение към здравето си, но подозирам, че щом тази книга ви е привлякла, ве­роятно сте готови. Една поговорка казва: „Когато учени­кът е готов, учителят се появява." Аз също вярвам, че чо­век получава информация само когато е психологически готов да я приеме. Целта ми в настоящата книга е да ви запозная с моя подход за постигането на абсолютно фи­зическо, психологическо и духовно здраве.

Вътрешната хармония е много крехка и силно се влияе от вътрешни и външни въздействия. Човек трябва да ус­танови какви може да са тези влияния и да се научи да ги контролира и овладява. В съвременния свят за нас е мно­го трудно да приемем нови начини на съществуване. На­шето общество - особено през последните сто години - ни е програмирало да се стремим към постигане на иконо­мическите си цели. Подложени сме на голям натиск да жертваме собственото си развитие пред олтара на мате­риалния успех. В тези условия работата, домът и матери­алните придобивки могат да придобият нездравословно надмощие в живота ни.

Може би на правителствата им е по-лесно да контро­лират и ръководят свят, пришпорван от материализма, вместо да насърчават индивидите да се реализират и да бъдат в хармония с истинските си потребности и жела­ния. Но в крайна сметка все повече и повече хора стигат до извода, че чисто материалистическият възглед за жи­вота е задънена улица. Всички ние копнеем за по-богато и по-удовлетворяващо съществувание, но не познаваме енергийната му същност. В резултат попадаме в създаден от самите нас затвор и, търсейки контрол над живота си, тичаме от килия в килия в напразен опит да намерим сво­бода. Ако не проумеем важността на енергията в нас и в света, няма да открием вратата към истинската свобода, а какво остава да я отворим.

Целта на настоящата книга е да ви помогне да проме­ните живота си и да си давате сметка за всички сили, ко­ито могат да ви въздействат. Историческите книги по це­лия свят са пълни с чудотворни изцеления. Както вече споделих с вас, аз произлизам от семейство на лечители, които от поколения помагат на хората. Аз „разчитам" енергията на моите пациенти и им помагам да я канали­зират по по-здравословен начин.

Тази книга ще ви осигури пълка програма и изчерпа­телни напътствия за това как да станете господар на соб­ственото си здраве и благополучие. За целта е необходи­мо да се постигне баланс на физическо, умствено и емо­ционално равнище. Ще разгледаме и за неща като хармо­нията с околната среда, семейството, дома и приятелите.

За разлика от много книги, посветени на здравето и лечението, аз не започвам с пречистването на физическо­то тяло, а с обяснение за важността на енергийното ви тяло - множеството неуловими енергийни пластове, кои­то заобикалят тялото ви и протичат през него. Първона­чално всичко това може да ви звучи странно и дори сму­щаващо. Но ще ви помоля да продължите нататък с мен, да бъдете непредубедени и да вярвате, че техниките, кои­то ви разкривам, ще окажат огромно въздействие върху живота ми.
Как да използвате настоящата книга

Както вече казах, аз съм извънредно прагматичен чо­век. Проверявам всяка техника щателно и използвам са­мо онези, които винаги действат. Всяка техника, всеки ритуал, всяка медитация, всяка рецепта е включена в нас­тоящата книга, защото е ефикасна.

Ако искате да постигнете най-добри резултати, ако наистина желаете да се излекувате и да промените жи­вота си, ще трябва да се отдадете на процеса. Отдаде-ността ви трябва да бъде стопроцентова. В противен слу­чай, казано просто, няма резултат. Аз съм действащ ле­чител. Не просто съм прочела няколко книги и изкарала няколко курса. Използвам тези техники всеки ден и знам кое действа и кое - не. Когато участието ви не е стопро­центово, просто не получавате същите резултати. Не се получава. Както когато хората искат да влязат във фор­ма - и са толкова горди от себе си, че ходят на фитнес веднъж седмично. Не е достатъчно. Може да се самозаб-луждават, но ще мине цяла вечност, преди да има резул­тат, защото не изпълняват правилната програма. Също­то е и тук. Не става въпрос за половинчати мерки.

Не е възможно да създадеш здрав дух и светла емоци­онална и мисловна енергия, ако физическото ти тяло е токсично. Също така не можеш да започнеш нов живот или нова програма за благополучие, ако енергията в дома ти или заобикалящата те среда е замърсена и тежка.

Давам си сметка, че очаквам много от вас: в тази кни­га има много информация. Съветвам ви да започнете от началото и да работите внимателно нататък. Не се изку­шавайте да претупвате упражнения или да пропускате оп­ределени раздели. Това е цялостна програма - тя просто няма да има същия ефект, ако подбирате само онова, ко­ито ви се иска да правите. Знам, че повечето читатели са заети хора, и затова съм дала множество алтернативи, ня­кои много по-лесни от другите. Правете упражненията непредубедено. Всъщност, ако забележите, че дадено уп­ражнение ви отблъсква или си мислите „няма начин", бъ­дете особено съзнателни. Често страним точно от онези неща, които са ни най-необходими, и може да се окаже, че тъкмо това упражнение ви е нужно. Но тъй като искам да ви подтикна да разбирате по-добре собствената си ин­туиция, бих настоявала да обръщате внимание на всяко свое вътрешно усещане. Ако нещо предизвиква диском­форт, проверете: може би трябва да преодолеете това чув­ство или пък интуицията ви казва, че това не е подходящо за вас в дадения момент.

Моля ви също да не се изкушавате да пропуснете на­чалните „теоретични" раздели от книгата. Важно е да раз­берете как работи енергията. Освен това, колкото и да е изкушаващо да се впуснете направо към физическото де-токсикиране, непременно първо почистете дома си и в ни­

какъв случай не пропускайте подготвителната пречист­ваща седмица - иначе ще претоварите тялото си. Пречис-тванията са мощни и сурови, затова практикувайте под­готвителните упражнения, преди да се заемете с тях. След като приключите с пречистването на дома и физическата детоксикация, вече няма да бъда толкова строга и нас­тойчива - обещавам! Причината е, че тогава интуицията ви вече ще работи по-добре и ще мога да ви се доверя да избирате мъдро и правилно.

! Съветвам ви да поговорите със своя лекар, преди да се заемете с тази програма или с някой от елемен­тите в нея. Ако сте здрави, всичко би трябвало да е наред, но винаги е най-добре да си сигурен. Ако има­те някакви здравословни проблеми или взимате медикаменти, абсолютно задължително е да се консултирате със своя лекар или със специалист. Ако имате определени здравословни проблеми, трябва да внимавате с някои от рецептите, техни­ките и терапиите (или да ги отбягвате) - където е възможно, съм посочила алтернативи. Но ако има­те някакви съмнения, питайте лекаря си.


ЧАСТ ПЪРВА

РАЗБИРАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА
Бременни жени и лица под осемнадесетгодишна възраст не бива да се подлагат на програмата.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница