Програма за благополучиестраница12/15
Дата21.07.2016
Размер2.99 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
ГЛАВА ДВАДЕСТ И ВТОРА

СИЛАТА НА СОЛТА И ЯЙЦАТА
Солта и яйцата се използват в руската народна медицина от векове. Да започнем с ролята на сол­та. В Русия солта символизира вечността и вечния живот, тъй като никога не свършва и не загнива. Руските лечите­ли почитат солта заради магическите й свойства и вяр­ват, че тя притежава свръхестествена способност да аб­сорбира всичките ни енергийни нечистотии. Затова солта се използва в множество лечебни церемонии като средст­во за прогонване на негативните енергии и същества. В Част 2 вече описах използването на солта за балансиране енергията на дома. Сега бих искала да разгледаме малко по-задълбочено този чудесен кристал и истински маги­ческите му свойства.
Солни кристали: история и традиции

Солта като кристал е способна да абсорбира цялата енергийна информация от много широк честотен спек­тър: както негативна, така и положителна. Солните крис­тали са много могъщи носители на информация. Цялата канализирана в кристала информация се прекопира в крис­талната решетка на солта. Солта не само много добре при­ема енергийна информация, но я и предава и поради тези си свойства солните кристали често се използват в техни­чески уреди за предаване на сигнали.

Келтите използвали солта за лечението на множест­во проблеми. Интересно е, че на келтски думата сол е hail, което идва от думата hell - цялостен. Чистата крис­тална сол все още геологически се дефинира като „халит/halite", което идва от келтската дума hail за сол и lit за светлина. Така че, фигуративно преведено, това озна­чава „светлинни вибрации". Солта има своя индивиду­ална кристална структура. Кубичната структура на сол­та е изградена от светлинни кванти, известни също като фотони, които са чиста светла енергия. Английската ду­ма salt произлиза от латинската дума, sol за слънце и кел­тската дума hall. Келтската дума hall има и значението на немската дума seele, или душа на английски. Келтите вярвали, че душата произлиза от океана, оттук и думата солен.

Ако използвате солта за работа с енергията, вземете нерафинирана кристална морска сол, тъй като криста­лите не са натрошени и съответно енергията им е по-силна.

По традиция руските семейства винаги слагали сол­ница в средата на масата. Преди хранене хората четели молитвите си и, като го правели пред солта, тя се зареж­дала с положителна енергия. Смятало се също, че солта ще пречисти и балансира атмосферата около масата и ще абсорбира негативните емоции. Дори в Англия при под­реждането на масата обикновено почти веднага поставя­ме в средата й солницата.

В много традиции разсипването на сол означава лош късмет - това вероятно се дължи на способността й да се свързва с енергията.

В руската традиция солта често символизира пречис­тващата светла сила на земята. В Русия четвъртъкът бил посветен на пречистването. Наричали четвъртъка и „Ден за пречистване", а солта, използвана за пречистване, се наричала „чствъртъчна сол**. Когато ви казвам да взима­те душове и вани със сол, бих искала също да изтъкна, че най-подходящото време за пречистване с помощта на сол е по време на пълнолуние. Причината е вярата, че по това време всички негативни енергии и същества се концент­рират по повърхността на кожата, така че солта е в състо­яние да ги абсорбира много по-лесно. За тази цел отново използвайте само морска сол.
Зареждане на солта

Солта, която използвате за пречистване на енергия­та, ще бъде още по-ефикасна, ако предварително я заре­дите с положителна енергия. В Русия се смята, че дървес­ната хралупа притежава магическа сила, тъй като дърво­то изпраща цялата си целебна енергия към нея. Понякога поставяли в хралупите болни деца, за да се заредят с це­лебната енергия на дървото. Същата сила ще намерите между две дървета, отделили се от един и същ корен.

Смята се, че измежду всички дървета дъбът притежа­ва най-голяма способност да презарежда енергията ни. Мисля, че затова при избора на паркет или мебели за до­ма толкова много хора предпочитат дъба. Ако имате къс­мета паркетът ви да е дъбов, гледайте максимално често да ходите по него боси. Дъбът е широко разпространено дърво, особено в Европа. Преди християнството да стане официална религия на Русия, руснаците почитали дъба и често правели олтари в дъбови гори.

Когато избирате място за медитацията си или за пре­зареждане на солта, използвайте - ако можете - гореопи­саните места. За да заредите солта с енергията на дърво­то, поставете я в торбичка от естествен материал и я сло­жете в хралупата или я окачете на някой от клоните на разцепилото се дърво. Оставете я там за двадесет и чети­ри часа и прекрасно заредената ви сол ще бъде готова за употреба.

Разбира се, не всеки има подръка дърво или пък необ­ходимото усамотение за това упражнение. Алтернатива­та е да поставите солта в прозрачен стъклен буркан заед­но с розов кварцов кристал. Оставете го за двадесет и че­тири часа на перваза на прозореца, за да улови слънчева­та светлина. Той трябва да посрещне сутрешното слънце два пъти, затова го оставете там сутринта и го махнете чак на следващата сутрин.

Можете да използвате тази сол многократно, но не забравяйте първо да неутрализирате негативните й еми­сии. За целта просто я поставете в гореща фурна за десет минути. Силната топлина ще унищожи всички енергийни емисии.


Вани за премахване на негативна енергия

Искам да ви запозная с два вида вани. И двете пома­гат за премахването на негативните енергии от безплът­ните ни енергийни тела. Те са чудесно средство за пречис­тване на аурата. Можете да изберете температурата на водата според предпочитанията си.
Метод 1

1 Вземете еднолитров буркан и смесете в него една чаша вода, една чаша амоняк и 1 чаена лъжичка морска сол.

2 Добавете още една чаша вода.

3 Излейте съдържанието на буркана в напълнената вана и влезте в нея за пет минути.

4 Потопете се изцяло три пъти, така че цялото ви тя­ло и главата да са под водата.

5 При всяко потапяне си представяйте, че негатив­ната ви енергия се отмива.


! Не взимайте такава вана, ако имате чувствител­на кожа.
Метод 2

1 Сипете в напълнената вана чаша сода бикарбонат и 1 чаена лъжичка морска сол.

2 Както при Метод 1, потопете се във водата три пъ­ти. Пак потапяйте цялото си тяло и съзнателно си представяйте как цялата негативност се отмива.
! Винаги трябва да взимате душ след гореописаните вани.
Вана за краката в края на деня

Има една вана за краката, която препоръчвам в края на деня. Тя ще ви помогне да се разтоварите от патоло­гичните енергии, натрупани през деня. Водата е способна да извлече много енергийни нечистотии през ходилата. За целта е необходимо да поддържате петите си чисти и без загрубяла кожа. Грижете се кожата там винаги да е мека, еластична и леко влажна, като ги масажирате с олио или овлажнител. Това ще помогне на организма ви да из­хвърля всички енергийни нечистотии през петите ви. Вся­ка сутрин и вечер мийте краката си под студена течаща вода. Това не само пречиства енергията, но стимулира и биологично активни точки по ходилата ви - може да сте запознати с тази идея от рефлексологията.

За целта препоръчвам на пациентите си да ходят на педикюр. Мъртвата кожа носи информация за смърт. Ос­вен това не забравяйте, че земната енергия влиза във вас през стъпалата ви. Така че те трябва да бъдат красиви порти за земната енергия! Това е страхотно извинение да се поглезите малко.
Как да неутрализирате енергията на бижута и картини

С помощта на солта можете да пречистите не само себе си и дома си, но също и бижутата и картините. Това е много важно, особено ако сте си купили бижута втора употреба или сте ги получили от някого. Трябва да из­чистите и неутрализирате енергията на предишния собс­твеник - едва ли искате да носите аурата му заедно с би­жутата!

1 Добавете една лъжичка морска сол в чаша студена вода.

2 Сложете бижутата си в чашата.

3 Оставете чашата в хладилника, тъй като това ще засили енергията на водата. Нека престои там два­десет и четири часа.

4 Извадете чашата от хладилника, махнете бижута­та си от чашата и ги изплакнете със студена чешмяна вода.


Можете да пречистите енергията на снимки или кар­тини по следния начин.
1 Поставете снимката или картината върху равна повърхност, така че изображението да е с лице нагоре.

2 Покрийте картината или снимката с хартия и рав­номерно я поръсете със сол. Оставете така десет-петнадесет минути.

3 После изхвърлете солта и хартията навън или ги изгорете.
Силата на яйцата

В Русия яйцата са дълбоко почитани и винаги са игра­ли важна магическа роля в традиционното лечение. Бук­вално във всеки руски дом има дървено или боядисано яйце - нещо като амулет. Смята се, че яйцата символизи­рат новородения живот, развитието и растежа. Те са и сим­вол на чистотата; яйцето носи потенциала за истинска бо­жествена сила. То символизира зачатието, началото на живота.

Освен че имат символично значение, яйцата са едно от най-ефикасните средства за абсорбиране на духовна и психическа негативност. Енергийното поле около тях е много силно, тъй като вътре в яйцата е концентрирана енергията на самия живот. Тази енергия в съчетание с енергията на растежа поражда много мощни светли виб­рации около яйцето. Много често къщите се пречистват чрез поставяне на яйце във всеки от ъглите на дома. Хо­рата дълбоко вярвали, че яйцата ще абсорбират цялата негативна енергия. Оставяли ги в ъглите за седем дни, след което ги изхвърляли, без да ги чупят. Но яйцата дейс­тват само върху мястото, където са поставени, за разлика от останалите вещества, използвани за пречистване енер­гиите на дома (като солта, тамяна, свещите), които могат да абсорбират енергия от по-широк район. Затова яйцата са чудесни за прецизно, локализирано пречистване.

Яйцата, също като солта, се използват в Русия от по­коления - методите се предават от семейство на семейст­во. Съществуват множество прекрасни и странни методи, свързани с яйца, но повечето са изключително сложни и изискват голяма вещина. Следният ефикасен ритуал оба­че е съвсем прост.


Яйчен ритуал преди лягане

Ако често спите неспокойно или сънувате отново и отново един и същ човек, пробвайте следния древен рус­ки ритуал с яйце.

1 Вземете едно яйце и напишете върху него името си с молив или химикалка.

2 Поставете яйцето на нощното си шкафче на ниво­то на главата си.

3 Нека остане там седем дни. Ако яйцето се спука, а това ще стане, ако абсорбира твърде много нега­тивна енергия, изхвърлете го и го заменете с ново.

4 След изтичането на седемте дни изхвърлете яйце­то, без да го чупите.


Важна забележка: за енергийна работа използвайте само екологично чисти яйца.
ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА

МЕДИТАЦИИ С ОГЛЕДАЛА
Огледалата провокират дълбок размисъл. Кога­то погледнем отражението си в огледало, почти се потапяме във вътрешния си свят. Оглеждането в огле­дало може да бъде медитация само по себе си. Сякаш се опитваме да проумеем истинската си същност, вътреш­ния си Аз, като гледаме внимателно външността си. Прав­диво ли проектираме вътрешната си реалност? Или кога­то погледнем отражението си в огледалото, виждаме на­пълно различен човек - някой, когото не познаваме или дори такъв, който ни плаши? Оглеждането в огледалото ви дава възможност да си зададете въпроси, да се опитате да разберете себе си, действията и решенията си. Може да се запитате: колко чисто е съзнанието ми? Доколко съм честен със себе си? Доколко съм честен със заобикалящите ме хора? В образа, който искате да създадете за себе си, ли се превръщате или в онзи, който искате хората да виждат? Като че ли гледате в дълбините на истинската си същност през зениците на очите си, опитвайки се да разгадаете ис­тинския си Аз. Това ви носи усещане за пречистване, както и откриване на истината за вас.

Като се оглеждате в огледалото и се взирате право в очите си, сякаш се изповядвате пред себе си. Огледалото е прозорец към друга реалност - такава, която съзнание­то ни не контролира напълно, но която е в състояние да влияе върху живота ни. Жените го правят особено често, когато седят пред тоалетките си - това не е суета, а търсе­не на душата в съвсем истински смием.

Древната мъдрост твърди, че огледалото отразява ду­шата. В Русия съществува широко разпространено суеве­рие, според което не бива да гледаш в счупено огледало, тъй като това може да доведе до разкъсване на аурата ти и на жизнената ти сила.

Бих искала да опиша няколко ефикасни метода за ра­бота с огледала. Те ще допълнят онова, което вече свър­шихме за балансиране на астралното тяло, а съответно и на цялата аура.


Избор и грижи за огледалата

Внимателно подберете огледалата, с които ще рабо­тите. Най-добре е да бъдат чисти и нови. Не използвайте стари, антични и най-вече замърсени или спукани огледа­ла.

Смята се, че огледалата абсорбират информация от заобикалящата среда - както положителна, така и нега­тивна енергия. Поради тази причина по традиция хората покриват огледалата, когато някой в дома почине - за да не поемат огледалата енергията на смъртта. Затова вина­ги трябва внимателно да почиствате огледалата преди употреба, защото, ако не го правите, те ще действат като генератор на негативна енергия. Използвайте кърпа от естествен, а не синтетичен материал и избършете по по­сока на часовниковата стрелка. За по-дълбоко почиства­не можете да сложите малко амоняк върху кърпата.

Упражнение с огледало в края на деня

Това упражнение помага за отстраняване на негатив­ните влияния върху аурата. То ще ви помогне да преодо­леете всякакви чувства на дискомфорт и дисбаланс, кои­то сте изпитвали в хода на деня. Освен това ще намали стреса и ще пречисти душата ви.

Трябва да го правите в края на всеки ден за около пет минути.
1 Погрижете се огледалото да бъде чисто, после зас­танете или седнете пред него.

2 Сега анализирайте деня си, докато се гледате в очи­те и следите изражението на лицето си. Припомне­те си както положителните, така и отрицателните емоции, възникнали през деня

3 Трябва да обмислите реакциите си на определени ситуации и да решите дали са правилни или не. То­ва е начин да приключите деня.
Упражнение с огледала за изсветляване на астралното ви тяло

След като свикнете с предходното упражнение, може­те да преминете към по-напреднала работа с огледало. Този метод много силно ще пречисти аурата ви и ще изсветли и подхрани „астралното ви тяло".

Можете да използвате всякакво огледало - стенно или настолно. Не забравяйте да го почистите преди употреба. Повтаряйте тази медитация два дни. Ако е възможно, нап­равете я в 1 часа през нощта.
1 Тръгнете към огледалото и спрете, когато стигне­те на около 30 см от него.

2 Гледайте право в огледалото, доколкото е възмож­но без да мигате, в продължение на 10 минути. Вгле­дайте се надълбоко в очите си

3 През цялото това време е много важно мислите ви да бъдат положителни (красиви спомени, стопля­щи сърцето моменти) или просто повтаряйте име­то си отново и отново.

4 Можете също да слушате любимата си музика или всяка музика, която ви връща към приятни момен­ти от живота ви. Лично аз смятам, че музиката на Моцарт има много положително въздействие по време на тази медитация.


Медитация с огледало „Цветя на любовта" за привличане на любов

Когато имаме любов в живота си, тя неутрализира всички негативни емоции и енергии вътре и извън нас. Любовта дълбоко пречиства всички пластове на аурата. Тя е най-могъщата храна и защита за телата ни. Има една прекрасна стара руска медитация, която ще ви помогне да привлечете любов в живота си.

Ако сте тъжни, самотни или просто усещате, че пове­че не можете да живеете без любов, трябва да практику­вате тази медитация. За нея са ви необходими две неща: средно голямо огледало и девет свежи цветя. Те могат да бъдат всякакви (освен лилии), въпреки че най-подходя­щи са червените рози. Ако ще използвате рози, махнете всички бодли от стеблата им. Можете да ги наберете от градината си или да ги купите. Природата във формата на цветя е огромен източник на любовна енергия. Розите, както вероятно знаете, символизират любов.

Трябва да правите тази медитация в усамотение. Изк­лючете телефона си и не отговаряйте на звънеца. Облече­те свободна роба, за да имате лесен достъп до голата си кожа.

1 Поставете цветята в голяма ваза и сложете огле­далото до тях на такова ниво, че да виждате лице­то си.

2 Седнете удобно или застанете на колене пред ва­зата

3 Вземете едно цвете от вазата и започнете да галите косата си, челото и ушите с цветчетата му. После преминете през бузите към брадичката си.

4 Отворете се за енергията на любовта, която цвете­то излъчва

5 Затворете очи, погалете клепачите си с цветчетата и кажете на глас: „Виждам любовта."

6 Придвижете цветето надолу до нивото на носа си и вдишайте аромата му, позволявайки му да подх­рани душата ви. Кажете шепнешком: „Вдишвам любов."

7 Отворете очи, вдигнете цветето над главата си и кажете: „Любовта е в ръцете ми".

8 Притиснете цветето към сърцето си, така че цвет­четата му да се отворят към кожата ви. Почувст­вайте как любовта, заключена в цветето, влиза във вас. После ясно кажете: „Усещам любов."

9 Леко докоснете слънчевия си възел (отново през голата си кожа) и кажете: „Поемам любов."

10 Сега, държейки цветето пред себе си, погледнете отражението си в огледалото, право в очите, с не­отклонно внимание. Изречете високо следните ду­ми: „Пред мен любов, Зад мен любов. До мен лю­бов. Над мен любов. Под мен любов. Вътре в мен любов. Аз излъчвам любов и любовта идва при мен. Сияя от любов."

11 След като приключите тази медитация, сложете ва­зата с цветята на място, където ще я виждате пос­тоянно, и често минавайте покрай тях.

12 Ако искате, можете да носите използваното за ме­дитацията цвете със себе си, докато изсъхне. После го заровете в земята, като му благодарите за енер­гията му.


Много е важно, когато изричате тези утвърждения, тонът ви да бъде твърд, а думите ви - ясни.

ЧАСТ ОСМА

ТАЙНИ НА ПОДМЛАДЯВАНЕТО
ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА

ПОДМЛАДЯВАЩА ДИЕТА
Хората винаги се стремят да изглеждат по-мла­ди, да живеят по-дълго и по-добре. Пазарът за разкрасяващи кремове и терапии, които обещават по-мал­ко бръчици и бръчки и по-стегнато тяло, е огромен. Но ако наистина искате да се подмладите, трябва да гледате по-надълбоко от кожата. Добрата новина е, че ако сте из­пълнили дадените от мен програми за детоксикиране на дома, тялото, ума и емоциите, вече сте поели по пътя към подмладяването си на всички равнища. В този раздел ще ви дам още инструменти, които ще подсилят вече свър­шената от вас работа и ще утъпчат пътя към истинското подмладяване.

В следващите няколко глави ще се спра малко по-подробно на диетата. Да се надяваме, че благодарение на добре работещата си интуиция вече не избирате непра­вилно храната си. Сега едва ли се изкушавате да ядете храна, която носи негативна или мъртва енергия; храна, която замърсява и умъртвява клетките ви. Вместо това диетата ви трябва да ви осигурява прекрасна, животвор­на енергия.

Всички знаем, че храната е гориво - без храна няма­ме физическа енергия; ако не ядем, в крайна сметка ще умрем. Но малцина отделят време да осигуряват на тялото си храната, която наистина му е необходима. Ако ис­кате да пречистите тялото си и да прочистите ума си, трябва да обръщате внимание на храната си не само при детоксикация, но и през останалото време. Помнете съ­що, че енергия има във всичко. Затова от само себе си се разбира, че храната ви трябва да бъде с възможно най-добри вибрации. Нека тя бъде жива и изпълнена с енергия.

Аз твърдо вярвам, че трябва да бъдем много внима­телни по отношение на храната си. Голяма част от налич­ната днес храна е замърсена и мъртва и не излъчва енер­гия или - още по-лошо - излъчва болна или вредна енер­гия. За щастие, не е чак толкова трудно да се храним доб­ре. Трябва само да следваме някои прости правила.


Основни насоки за здравословно хранене

Ще ви дам модел за здравословно хранене. Ако успее­те да пренасочите диетата си към него, ще осигурявате на тялото си възможно най-доброто хранене и най-добрата енергия.

Преминете постепенно към тези добри хранителни на­вици. Не изисквайте твърде много от тялото и волята си, като променяте всичко наведнъж. Осъществявайте дреб­ни корекции и обърнете внимание колко по-добре се чув­ства тялото ви при всяка от тях. Така по-лесно ще про­дължите да регулирате диетата си.
Какво да ядете и пиете

Доколкото е възможно, търсете най-прясната и чис­та храна - екологично чиста храна, ако можете да си я позволите, тъй като е отгледана без вредни пестициди, фунгициди и излишни нитрати. Добра храна е прясната храна, местната храна, сезонната храна и безопасната хра­на. Работете заедно с природата: храната, която расте през сезона, в който би трябвало да расте, е идеална за здравето ви. Природата е мъдра: охлаждащата салата рас­те през лятото; енергизиращите кореноплодни зеленчу­ци - през зимата, когато имаме нужда от топлина и ма­са. Знам, че е изкушаващо да си купиш ягоди през зима­та- но тялото ви ще бъде далеч по-щастливо от ябълки­те и крушите!


1 Използвайте максимално пресните екологично чис­ти плодове и зеленчуци. Нека те бъдат в основата на храненето ви.

2 Добавете пълноценни зърнени култури. Всички ви­дове пълноценни зърнени култури са страхотен из­бор. Но-нататък ще обясня кой е най-добрият на­чин за приготвяне на зърнени храни за оптимизи­ране на хранителните им свойства.

3 Бобовите култури и варивата са чудесни - и дори още по-полезни, ако са покълнали. Малко по-ната­тък ще разгледам покълването по-задълбочено.

4 Ядките и семената осигуряват така необходимите белтъчини и са чудесен източник на витамини и минерали.

5 Малко количество нетлъсто екологично чисто ме­со и дивеч действа чудесно в умерени количества, когато не се детоксикирате. Но не претоварвайте организма си с месо.

6 Рибата е чудесен източник на жизненоважни вита­мини и минерали. Погрижете се тя да не е от за­мърсени водоизточници и да не е от застрашените видове. Морската храна, за съжаление, често е за­мърсена.

7 Големи количества прясна вода - около 2 литра дневно. Използвайте филтър, ако пиете чешмяна вода. Купувайте минерална вода в стъклени, а не в пластмасони шишета, за да се предпазите от бакте­риите.

8 Консумацията на алкохол трябва да бъде много уме­рена. Намалете максимално приема на алкохол. Спомнете си, че в детоксикиращите ни програми алкохолът напълно отсъства.

9 За готвене използвайте студено пресован зехтин. Аз особено харесвам „Udo's Choice™" (който съдър­жа източници на есенциалните мастни киселини Onega 3, 6 и 9), студено пресовано орехово масло и масло от ленено семе за салатите или добавяне към зърнените храни.

10 Ферментирали соеви продукти като тофу и темпех.

11 Бадемово или оризово мляко и млечни продукти (добра алтернатива на млечните продукти и нефер­ментиралите соеви продукти).

12 Билкови и плодови чайове. Сбитин, който ще раз­гледам по-нататък, е чудесна алтернатива - аромат­на руска затопляща напитка.

13 По-малко от любимите ви храни. Не обичам да демонизирам храната, така че по малко шоколад или кафе от време на време няма да ви навреди. Прос­то изберете най-качествената и чиста разновид­ност - тоест „истински" картофен чипс или „истин­ско" (не безкофеиново) кафе.

Може да ви звучи трудно изпълнимо. Къде са чудес­ните удобни ястия, които бутате в микровълновата печ­ка? Как ще минете без спиране в ,,McDonald's"? Повяр­вайте ми, лесно е. Ако спазвате моя план и консумирате максимално много сурова храна, ще спестите доста вре­ме от приготвянето на храната - салатата става готова за минути. Супите и соковете също се приготвят бързо. До­ри и традиционните ястия на „тих огън" като зърнените храни и варивата могат да бъдат нетрудоемки, както ще видите.


Какво да не ядете и пиете

Както казах, не обичам да демонизирам храната или каквото и да било друго. Надявам се, че след като изпъл­нихте програмата ми и преоткрихте силата на интуиция­та си, има много малка вероятност да се изкушавате да ядете мъртва или вредна храна. Просто ще е немислимо. Но за всеки случай бих искала да ви дам някои насоки. Помнете, това не са „забранени" храни, а просто храни и напитки, които няма да поддържат тялото ви или да ба­лансират енергията ви.


1 Кофеин; намалете и накрая изоставете кафето, чая, газираните напитки и шоколада. Кофеинът нато­варва надбъбречните жлези и ви прави напрегнати и тревожни.

2 Преработени храни, „бързи" храни, полуготови храни и храна-боклук: всички те са „мъртви" хра­ни, пълни с токсични „подобрители". Внимавай­те с храните, на чиито опаковки има „Е", следва­но от номер! Освен това имайте предвид, че сега производителите често използват цялото име на „подобрителя", за да избегнат употребата на бук­вата „Е" и номера. Като правило, ако името е дълго и химическо, вероятно става дума за „подобрител".

3 Мазни храни като наденици и пайове: наситените мазнини задръстват артериите, а и тези храни обик­новено са пълни с „подобрители".

4 Загорели или приготвени на барбекю храни: при­готвянето на храната по този начин я прави потен­циално канцерогенна - водеща до рак.

5 Сол: повишава кръвното налягане, натоварва бъб­реците, води до отоци.

6 Преработени „бели" зърнени храни – бял хляб, ма­карони и ориз: празна храна, която повишава нива­та на кръвната захар.

7 Млечни продукти - особено от краве мляко: млеч­ните продукти стимулират образуването на слуз.

8 Продукти от соево мляко: ще повторя - соевите про­дукти (с изключение на ферментиралите) стимули­рат образуването на слуз.

9 Захар и захарни изделия: захарта осигурява празни калории и разстройва баланса на кръвната захар.

10 Прекомерна консумация на алкохол.


Храната - средство за набавяне и поддържане на енергията

Храната влияе не само върху физическото ни здраве, но също и върху емоционалното и мисловното ни благополучие. Както вече обясних, можете да бъдете изцедени от енергията на други хора, както и от стресиращи външ­ни събития. Повечето хора обаче не осъзнават, че могат да бъдат изцедени и от храната си. Не става дума само за съдържанието на хранителни вещества (или липсата им), а и за вида на енергията в консумираната от вас храна. Дори да използвате продукти, обогатени с витамини, ен­зими и с добра енергия около тях, пак можете да унищо­жите ползата чрез неправилно приготвяне. Прекомерно­то загряване може да унищожи енергията на храната, как­то и хранителното й съдържание. Съветвам ви при всяка възможност да избягвате употребата на висока темпера­тура при приготвянето на храната. Единственото изклю­чение са варивата - трябва да ги накиснете за през нощта и бързо да ги сварите. Зърнените култури можете да при­готвите по руската рецепта на фурна, която давам по-на­татък. При всяка възможност яжте плодовете и зеленчу­ците в сурово състояние. Ако се налага да готвите зелен­чуците, леко ги задушете.


Руска рецепта за приготвял е на зърнени култури на фурна

В Русия зърнените култури символизират живота и ние добре знаем, че са пълни с ценни витамини и ензими. Те трябва да се приготвят внимателно, затова обикнове­но готвим зърнените култури по този метод.

Когато консумирате зърнени култури, бих искала да абсорбирате не само хранителните им вещества, но и да се презаредите с тяхната енергия. През вековете зърнени­те култури (особено продуктите от пълноценна пшеница и елда) са почитани в цяла Русия и са издигани почти в култ. И до ден днешен хлябът се третира с голямо уваже­ние и всеки руснак би трепнал при мисълта да изхвърли хляб.
Не бих искала да разглеждам хранителната стойност на различните зърнени култури, тъй като съм сигурна, че можете да откриете тази информация в други книги. Бих искала да се съсредоточа върху енергията на храната и как да я запазим, за да се обогатим с нея. Ето как да гот­вите зърнените култури по руската рецепта:
1 Преди да готвите зърнени култури, накиснете ги в голямо количество прясна вода за два часа.

2 Изхвърлете водата и кипнете зърнената култура в прясна вода.

3 Оставете да къкри 5-7 минути и после свалете от огъня, покрийте плътно с капак и поставете в пред­варително загряна фурна (150°) за около 10-15 ми­нути.

4 Добавете малко студено пресовано олио по ваш из­бор и ястието е готово за консумация.


Особено полезно е да ядете покълнали зърнени кул­тури. Причината е, че покълналото зърно е по-скоро бел­тъчно, отколкото въглехидратно, и затова енергията на покълналите зърнени култури е много по-голяма от тази на обикновените. Така че горещо ви препоръчвам редов­но да включвате в диетата си покълнали зърнени култури и семена. Те са безценен източник на витамини, минера­ли и универсална жизнена сила. Покълналите семена и зърнени култури формират и по-малко слуз. При възмож­ност добавяйте покълнали семена към салатите си. Ще говоря за покълването в Глава 26.

В наши дни сме вманиачени по отношение хранител­ната стойност на храната и особено относно калориите. Енергийните качества на храната остават в сянка. Храна­та може да има тежка или лека енергия. Може да носи информация за живот или за смърт. Храната с лоша енер­гия може директно да повлияе върху собствената ни енер­гия с увредените си вибрации. Всички рафинирани кон­сервирани храни с „Е номера*' и „подобрители" имат много тежка празна енергия. Съществуват и изкуствени продук­ти, които претендират, че наподобяват вкуса на ориги­налните природни продукти: гъстата им енергия може зна­чително да разстрои собствената ни.

Но не се вманиачавайте по отношение на диетата си. Както вече казах, наистина смятам, че няма нищо лошо от време на време да ядем боклуци, но нека все пак бъ­дат най-качествените боклуци. Звучи странно, знам, но имам предвид, че ако ви се прииска да хапнете чипс, ку­пете си висококачествен, приготвен на фурна картофен чипс, а не от някаква странна смес. Ако ви се прияде шо­колад, изберете тъмния органичен шоколад с най-хубави­те, най-чисти съставки и без добавки. Ако копнеете за мас­ло, нека то бъде истинско и пълномаслено. Ако ще пиете кафе, вземете си истинско кофеиново кафе, а не безкофеиново. Не забравяйте, че технологията, използвана за прес­труктуриране на храната, може да има вредно въздейст­вие върху тялото - както във физическо, така и в енергий­но отношение.

Горещо вярвам, че всичко е полезно в умерени коли­чества. Просто се погрижете винаги да използвате интуи­цията си като насока при избора на храна, както и за това кога да се храните и кога да спрете.1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница