Програма за благополучиестраница3/15
Дата21.07.2016
Размер2.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Физическо прочистване на дома
Надявам се вече да съм ви убедила в съществува­нето и огромната важност на жизнената енергия. Скоро ще започнем да работим върху пречистването на собствената ни енергия и на телата ни. Но преди да за­почнем този процес, трябва да се погрижим да работим в чиста среда. Вече започвате да разбирате - сигурна съм, -че не живеем в някаква чудесна изолация: изпитваме вли­янието на заобикалящите ни хора, на средата и особено на собствените ни домове.

Преди да започнете каквато и да било програма за пречистване, е много важно да изчистите жизненото си пространство. Невъзможно е да се грижите за вътрешна­та си енергия, когато заобикалящите ви енергии са засто­яли и токсични.

От лечителския си опит знам, че понякога промяната в енергията на заобикалящата среда сама по себе си е дос­татъчна, за да задейства дълбок целебен процес. Затова, преди да се съсредоточите върху вътрешната си енергия, горещо ви препоръчвам първо да изчистите енергията на дома си. Трябва да се чувстваме в безопасност в домовете си и да сме заобиколени от добри или най-малкото неут­рални вибрации, за да можем да се отворим на дълбоко лично равнище.

С годините внасяме в домовете си толкова много различни енергии. Да се надяваме, че внасяме много добра енергия - такава, която възниква в щастливи мо­менти, при споделена любов и при дълбокото усещане за покой, постигано чрез медитация. Но неизбежно чес­то внасяме и енергията на нашите конфликти, остатъ­ците от лошото настроение, злостната, гневна енергия на споровете.

В допълнение към това енергията на дома ще носи и остатъците от енергията на предишните собствени­ци. Когато се местите в нов дом, вие наследявате енер­гийния отпечатък на бившите си стопани - информа­ция (в енергийна форма) за всички събития, станали, докато са обитавали дома. За съжаление няма как всич­ки тези събития да са били положителни. Толкова мал­ко хора си дават сметка за прилепената към дома енер­гия, че почти никой не се и замисля да изчисти дома си, преди да го предаде другиму. Затова често се местим в енергийно замърсени жилища. Ако забележите, че не се чувствате спокойни вкъщи, че сте тревожни, потис­нати или напрегнати, най-вероятно реагирате на стари­те енергии на дома.

Не бива да обвинявате другите. Тъй като повечето за­падни хора не знаят почти нищо за изчистването на прос­транството, обикновено домовете са задръстени със зас­тоялата енергия на бившите си собственици. Ако домът ви е изпълнен със стара енергия, тя ще продължи да ви тегли назад към минали житейски модели. Вие може да сте забравили даден спор, но енергийният му отпечатък остава и може да ви въздейства дни, месеци и дори годи­ни по-късно.

физическото безредие също въздейства върху домо­вете. Ако домът ви е претъпкан с вещи, почти със сигур­ност ще затънете емоционално и енергийно. Складиране­то на миналото (а безредието се дължи основно на това) ви пречи да се наслаждавате на живота в настоящето.

Колкото и да си мислите, че ви липсват паранормал­ни способности, всъщност повечето от нас са много чувс­твителни към енергийния отпечатък на къщите. Не ви ли се е случвало да влезете някъде и да изпитате диском­форт без особена причина? Всички познаваме и усещане­то при влизането в дом с балансирани енергии. В Русия наричаме такива места „родни". Няма точен превод: това е усещането за облекчение, за завръщане у дома. Бих ис­кала енергията на дома ви винаги да остане „родна" за вас. Бих искала енергията на дома ви активно да съдейст­ва за духовната ви еволюция.


Прочистване

Разбира се, преди да започнем да пречистваме енер­гията на дома, трябва да се захванем и да го изчистим физически. Невъзможно е да създадеш положителна и здравословна енергия в дом, задръстен от излишни не­ща, мръсотия и прах. Безредието се отразява негативно върху психиката ни и изцежда жизнената енергия на чо­века. Трябва да обиколите дома си и да помислите кои неща ви трябват и с кои можете да се разделите, тъй ка­то вече не са ви нужди. Бъдете максимално безмилост­ни относно отстраняването на излишното. Отървете се от всичко ненужно, дайте го на благотворителни орга­низации или си осигурете допълнителни средства чрез гаражни разпродажби. Направете списък на нещата, ко­ито трябва да бъдат поправени, и се погрижете това да стане. Понякога е трудно да се разделиш с вещите си -наистина го разбирам. Но си напомнете, че изхвърляте енергията на миналото и освобождавате място за нови неща, свежи преживявания и нова жизнена енергия в жи­вота си.

Щателното прочистване може да доведе до необходи­мостта от пренареждане на дома ви. Заемете се с това и се подгответе за следващата стъпка от нашия процес.
Чистене

След като приключите с прочистването, трябва добре да почистите дома си физически. Първо минете подовете с прахосмукачка и после продължете (където е възмож­но) с миене.

Пригответе водата за миенето на подовете по след­ния начин, за да изчистите негативната енергия от до­ма си.

1 В кофа вода добавете четвърт чаена лъжичка амо­няк и супена лъжица нерафинирана морска сол на кристали. Като алтернатива можете да добавите във водата няколко капки есенциално масло от обикновена хвойна, градински чай, сандалово дър­во или мента. Тези масла също имат силата да пре­чистват енергията - и освен това миришат превъз­ходно.

2 Отворете прозорците, за да позволите на негатив­ната енергия да излезе.

3 Почистете грижливо. Обърнете специално внима­ние на ъглите - застоялата енергия се натрупва там, както и прахът!

4 Винаги изхвърляйте използваната вода, като я из­ливате в тоалетната.
Ако е възможно, почистете и стените си с тази смес. Непременно измийте грижливо боядисаните повърхнос­ти. Измийте прозорците, за да пропускат в дома ви мак­симално количество светлина. И накрая трябва да обико­лите къщата и да почистите всички огледала. Когато чис­тите прозорците и огледалата, внимавайте винаги движе­нието ви да бъде по посока на часовниковата стрелка, за да стимулирате положителната енергия.

ГЛАВА ПЕТА

ЕНЕРГИЙНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ДОМА
След физическото почистване домът ви е готов за пречистването на енергията си. Винаги пре­поръчвам енергийното пречистване на пространството да се извършва в периода между пълнолунието и ново­лунието. Погрижете се да имате достатъчно време - с това не бива да се бърза. Също така изберете за пречис­тването на личното си пространство време, в което се чувствате добре. Ако сте жена, не бива да чистите прос­транството по време на цикъла си, ако пък сте бременна - енергията ви е насочена другаде. Изключете телефо­ните, за да не ви безпокоят. Уредете някой да се грижи за децата - те са много чувствителни към промените и колебанията в енергията. Приберете храните и напитки­те в шкафове или в запечатани пакети. Пречистването на пространството раздвижва застоялата енергия, а едва ли искате храната ви да абсорбира каквато и да било не-гативност. Изключете всички вентилатори и климати-ци, тъй като те смущават енергията и затрудняват пре­чистването й.

Ако имате домашни животни, струва си да наблюда­вате къде обичат да седят или спят преди пречистването на енергията. В Русия никой не влиза в нова къща, преди котката да го направи. Причината е, че котките притежа­ват уникална способност да усещат негативната енергия и да се хранят от нея. Руснаците внимателно наблюдават къде ще легне котката първо и през ум няма да им мине да разположат леглото или дивана си на това място. Ку­четата, от друга страна, изпитват влечение към места с много положителна енергия. Затова любимото място на кучето ви е подходящо за леглото ви, любимия стол или бюрото - нещо, в което ще прекарвате много време. Ко­гато пречиствате пространството, проверете „котешките места" и им обърнете специално внимание.

Подгответе се за пречистването на пространството, като вземете енергиен душ.
Енергиен душ

Солта помага за абсорбирането и неутрализирането на всички негативни енергии, навлезли в аурата ви през деня.


Пригответе натривка от сол. Трябва да добавите малко бадемово масло към шепа морска сол - кол­кото да направите гъста паста. Прибавете две-три капки есенциално масло от сандалово дърво, гра­дински чай или обикновена хвойна.

Отбягвайте маслото от градински чай по време на бременност.

Застанете под душа и разнесете сместа по цялото си тяло (ако искате, пропуснете главата и лицето си).

Вземете душ (изберете температурата на водата според предпочитанията си). Докато се къпете, ис­крено и уверено помолете водата да отмие всичко негативно, натрупано през деня. Важно е водата да се стича по върха на главата ви, докато отмива солта от тялото ви.
Подготовка за пречистването

След този душ би трябвало да се чувствате много по-светли и способни да се свържете с енергията на дома си. Облечете свежи, чисти и удобни дрехи. Махнете бижута­та и часовника си. Най-добре е да работите боси.

Започнете от входната врата на дома си. Винаги чис­тете от най-долния етаж на къщата нагоре. Не забравяй­те да оставите поне един прозорец отворен, за да излезе освободената негативна енергия.

В Русия използваме няколко метода за пречистване на дома. Чувствайте се свободни да използвате който ви хареса. Или ги изпробвайте всичките и открийте кой пред­почитате - по всяка вероятност някой от тях веднага ще ви се стори най-естествен.


Пречистване със свещи

В Русия обикновено използваме за пречистване енер­гията на огъня. Най-простото решение са свещите.

Човешкото енергийно поле е магнитно по своята при­рода. Енергията на огъня лесно влиза в контакт със собс­твеното ни електромагнитно поле и го пречиства. Освен това никой енергиен обект не може да оцелее в огън. Не се тревожете за това сега. Ще разгледам този аспект под­робно по-нататък в книгата.

В руските православни църкви пред иконите винаги има свещи. Хората влизат в храма с всичките си нещас­тия и трагедии. Запалвайки свещ, те подобряват настрое­нието си, тъй като свещите абсорбират негативната им енергия. Смята се също, че енергията на огъня помага на прикованите към земята духове да съберат достатъчно енергия, за да се върнат при светлината.

Използвайте за пречистването само свещи от пчелен восък и ги изхвърлете, след като приключите.

Внимавайте да поставяте свещите на места, къде­то не представляват риск.


Методи за пречистване чрез свещи

Първият метод е изключително лесен. Просто запа­лете свещи във всяка стая. За да оптимизирате ефекта, постарайте се да виждате последната свещ, докато пали­те следващата. Разположението на помещенията невина-ги го позволява, но положете всички усилия да създадете непрекъсната поредица от светлина.


При втория метод обикаля­те стаята със свещ в ръка. Вземете свещта в дясната си ръ­ка и после оби­колете стаята по часовнико­вата стрелка, като лявото ви рамо сочи леко напред. Винаги започвайте да пречиствате стаята от рам­ката на вратата и непременно приключете там, откъдето сте започнали. Вижте илюст­рацията на предната страница за посоката на движе­ние на свещта.
Друг традиционен руски метод използва комбина­ция от свещи и огледала. Древните руски лечители вяр­вали, че всички форми на негативна енергия ще бъдат засмукани в коридора, създаден от две огледала, и та­ка ще изчезнат завинаги. Този метод изчиства нега­тивната енергия от конкретната стая. Ще трябва да го повторите във всяко помещение, което се нуждае от пречистване.

1 Вземете две огледала и ги поставете едно срещу дру­го на около 60 см разстояние.

2 Поставете горяща свещ между двете огледала. Тя ще се отрази във всяко от тях и ще създаде илюзи­ята за коридор от свещи.

3 Оставете я така за около час. Погрижете се свещта да бъде стабилно поставена.

4 След процедурата грижливо измийте огледалата с вода.

Пречистване с камбанки

В миналото е било общоизвестно, че камбанният звън въздейства върху енергията на околната среда и може да помогне за пречистването й. Той е бил нещо обичайно в трагичните периоди от руската история. Камбаните бие­ли например по време на масови епидемии: от една стра­на, като практическа мярка - за да предупредят хората за опасността, а от друга - като езотерична процедура в опит да се разпръсне енергията на болестта.

Чувайки камбанния звън, съседните селища започ­вали да бият собствените си камбани още преди болест­та да ги е засегнала. Така камбаните биели непрекъсна­то. Изумителното е, че в някои случаи епидемията ги подминавала.

През XVII век само в Москва имало 6500 камбана­рии. По времето на Иван Грозни само в Кремъл имало тридесет и две камбани. Една от най-прочутите камба­ни се нарича Цар-Колокол. Тази монументална камба­на в Кремъл тежи 200 тона. Но защо такива големи кам­бани? Е, Русия е огромна страна и тези мащабни тери­тории имат нужда от големи, звучни камбани. Едно от първите неща, предприети от комунистите, е премахва­нето на камбаните в църквите и манастирите - те отне­ли на страната една от най-мощните форми за пречист­ването на енергията й. Сега, когато Русия е в процес на завръщане към корените и традициите си, камбанният звън отново се превръща в неразделна част от руския живот.

На любителите на музиката може да им е интересно да научат, че руски композитори като Мусоргски, Рим-ски-Корсаков, Рахманинов и Скрябин включват мистич­ния камбанен звън в музикалните си творби.

По какъв начин камбаните успяват да пречистят сре­дата, все едно дали в дома или в общността? Звукът е енер­гийна вибрация. При звъна на камбана енергията на сре­дата наистина се променя. Звукът пречиства всички мо­лекули на околното пространство; той действа като де-токсикант. По принцип по-силните ритмични вибрации увличат по-слабите ритмични вибрации (с други думи, между по-мощните и по-слабите вибрации се постига син­хрон.) Така с помощта на звука можете да пречистите енергията на всяка сграда, все едно дали става дума за дома ви или за работното ви място.

Но при пречистването с камбанки трябва да спазва­те определени правила. Много важно е намерението ви при създаването на звука. Съчетанието от вашето наме­рение и звука създава специфичен резултат. Няма уни­версално действащ модел - ще трябва да експерименти­рате, за да откриете най-подходящите, най-целебни за вас звуци.

В раздел „Ресурси" в края на книгата посочвам откъ­де можете да си купите руски камбанки (виж стр. 357). Но не е жизнено необходимо да използвате руски кам­банки. Много други култури също използват камбанки и нищо чудно да изпитате влечение към индийските, ти­бетските, монголските или тези от Бали например. Стру­ва си да изпробвате различни камбанки и да позволите на интуицията си да избере най-звучните и приятни.


Метод за пречистване с камбанки

За този метод на пречистване ще са ви необходими две камбанки - една с по-дълбок тон и една - с по-лек.


1 Започнете с камбанката с по-дълбокия тон. Колко­то по-голяма е стаята, толкова по-дълбок тон на камбанката ви е необходим.

2 Застанете от вътрешната страна на вратата, ударе­те камбанката веднъж и се вслушайте. Какъв е зву­кът? Чист или глух?

3 Сега обиколете стаята, вървейки покрай стените (но не толкова близо, че камбанката да се удря в стената, когато я биете). Дръжте камбанката на ни­вото на сърдечната си чакра (центъра на гърдите си).

4 Вървете бавно и не спирайте да биете камбанката. Звукът трябва да бъде непрекъснат - преди едини­ят звън да заглъхне, ударете камбанката отново, за да породите непрестанен звън.

5 Постоянно се вслушвайте за промени в звука. Ако звукът се промени и особено ако стане по-глух, повторете звъна в тази област, докато тонът се из­чисти.

6 Когато се върнете в изходната си позиция, очер­тайте във въздуха осмица с помощта на камбан­ката, без да спирате да я биете. Така енергията на създадения от вас звук ще протича постоянно в стаята и резултатът ще бъде много по-продължи­телен.

7 След като останете доволни от чистия тон на звъ­на навсякъде в стаята, повторете процедурата, ка­то използвате камбанката с по-лекия тон.
Ако не можете да намерите камбанки, използвайте музиката на някой от споменатите от мен композитори -или на друг композитор, който включва камбанния звън в творбите си. Увеличете звука и пречистете стаята, съче­тавайки музика и свещи.

Други техники за пречистване Пречистване с тамян

В Русия тамянът се използва за енергийно пречис­тване от векове наред. Той е много популярен. Ако сте влизали в руска православна или католическа църква, вероятно добре познавате сладникавата му тежка миризма, тъй като той е основна част от сместа, из­ползвана в повечето църкви. Тамянът притежава спо­собността не само да пречиства, но и да подпомага ду­ховното израстване. Разбира се, той е известен и като един от даровете, дадени на младенеца Иисус от влъх­вите. Можете да си купите кандило за тамян и дърве­ни въглища от повечето „ню ейдж" магазини. Ето как да го използвате.
1 Поставете парче от дървени въглища върху стък­лена чиния.

2 Запалете го, като го държите над свещ или запал­ка. Известно време ще пръска искри. Изчакайте да стане бледосиво.

3 Поставете няколко гранули от тамяна върху въгле­на. Оставете ги да пращят и горят няколко минути, като димът се вие из стаята. Може да се наложи от време на време да покривате тамяна.

4 Сега започнете да обикаляте стаята с чинията в ръка (внимавайте, може да се нагорещи). Използ­вайте същия метод като при пречистването със свещи. Не забравяйте да се съсредоточите върху ъглите - оставете дима да достигне всички части на стаята.

5 След като приключите, изхвърлете съдържанието на чинията в тоалетната и пуснете водата.
Пречистване с морска сол

Това е още един метод, използван от лечителите в древна Русия след грижливо пролетно почистване.


1 Поставете по малко морска сол във всеки ъгъл на стаята.

2 Поръсете морска сол и на прага си. Оставете я за двадесет и четири часа.

3 После вземете метла (в Русия хората държат мет­ла специално за тази цел) и пометете всичката сол. Докато метете, повтаряйте следното: „С тази метла измитам цялата мръсотия и всички „същества"от дома си".

4 Накрая изхвърлете солта в тоалетната.


Пречистване с помощта на медитация

Разбира се, нищо не ви пречи да използвате единст­вено силата на ума си за пречистването. Това може да бъде много ефикасно - но не го смятайте за заместител на добре свършената работа по време на физическото почистване! Пробвайте следната дълбоко пречистваща медитация. Тя е много полезна за места, където е трудно да се използват помощни материали като свещи, камбан­ки или сол - в офиса ви или в хотелска стая например.


Пречистваща медитация „Червена топка"

1 Визуализирайте червена топка (подобна на ярката светлина на горящи въглища) върху пода в единия ъгъл на стаята.

2 Представете си, че топката се търкаля напред и на­зад и постепенно се вдига от пода, обикаляйки ста­ята по посока на часовниковата стрелка.

3 Всеки път топката се връща в изходното си поло­жение, вдига се малко по-нагоре и после отново оби­каля стаята на това по-високо ниво.

4 Когато топката най-после стигне до тавана, предс­тавете си как прозорецът на стаята се отваря. След като топката приключи последната си обиколка, тя достига до прозореца и излита през него. Визуа­лизирайте го много интензивно.
Стабилизиране на енергията в дома ви

След като пречистите енергията в дома си по избра­ния от вас метод, ще трябва да я стабилизирате. Да я „ус­тановите", ако щете.

За целта ще ви е необходим пулверизатор - можете да си купите от магазините за градински стоки, където ги продават за пръскане на домашни растения.

1 Напълнете пулверизатора с чиста изворна вода. До­бавете няколко капки есенциално масло от лаван­дула.

2 Напръскайте стаята с тази вода. Лавандулата се из­ползва за олекотяване на вибрациите и за стабили­зиране на енергията в стаята.

Накрая изчистете и себе си. След като приключите с пречистването на пространството и изхвърлите отпадъч­ните материали (свещи, сол и прочие), трябва да вземете душ или вана. Поставете морска сол във ваната или в ръ­кавицата за къпане, за да се отървете от полепналата по вас негативна енергия. Не забравяйте да измиете и коса­та си.ГЛАВА ШЕСТА

ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ПОЛЕТА В ДОМА ВИ

Има и друг вид замърсяване, което въздейства върху огромен брой домове и е вредно за вашата енергия. Това е изкуственото електромагнитно поле (ЕМП), генерирано от електрическото оборудване. Елек­трическото оборудване варира от мощната електрическа инсталация и електрически кабели чак до обикновените домакински и офис-уреди като телевизорите и компют­рите и дори мобилните телефони, микровълновите печки и портативните радиоапарати. Задръстени сме от ЕМП. Всички те предизвикват силен стрес в енергийните ни по­лета. Изследванията показват, че човешкото тяло излъч­ва електромагнитни вибрации с честота до 300 MHz. Ние постоянно сме заобиколени от уреди, които излъчват в много широк честотен спектър. Това създава силен елек­тромагнитен стрес с много негативно въздействие върху енергията и здравето ни.

Електроуредите са се превърнали в неразделна част от всекидневния ни живот и не е практично (или жела­телно) да живеем без тях. Затова трябва да се научим как да минимализираме вредното им въздействие. Горещо ви препоръчвам да си създадете навика да изключвате уре­дите от щепсела, когато не ги използвате. Уредите за заг­ряване и охлаждане генерират особено силни ЕМП около себе си.
Как да проверите дома и офиса си за ЕМП

Можете да го направите много лесно с помощта на малък портативен радиоапарат. Така ще проверите прос­транството, за да се уверите, че не работите, спите или медитирате в замърсено с ЕМП място.

1 Нагласете приемника на средни (АМ) вълни, но без да го настройвате на радиостанция. Ще чуете ни­сък статичен звук.

2 Увеличете звука.

3 Приближете се до електрически уред като домо­фон, телевизор, електрическа фасунга.

4 Увеличаването на жужащия звук говори за ЕМП.


Как да намалите излагането си на ЕМП

Преди всичко мястото ви за спане трябва да бъде въз­можно най-изчистено от ЕМП. Сънят е времето, когато клетките и аурата ни се възстановяват, а топлината и ра­диацията могат силно да повлияят върху тази жизнено­важна дейност. Трябва да спазвате следните златни пра­вила.

1 Никога не спете до климатик, хладилник или елек­трически радиатор (дори и да е на срещуположна­та стена).

2 Ако се налага да използвате електрическо одеяло, непременно го изключете от щепсела, преди да зас­пите.

3 Поставете леглото си надалеч от радиатори. Мета­лът обикновено концентрира ефектите на магнит­ното поле.

4 Избягвайте да поставяте електрически часовници, радиочасовници и кани за чай до леглото. Често ги поставяме на нощните шкафчета до главите си, а те излъчват много мощни ЕМП. Главата е най-по­датлива на електромагнитен стрес, защото в нея се намират най-специализираните ЕМП рецептори на тялото - ретината на очите и епифизната жлеза. Използвайте старомоден механичен часовник или часовник с батерии.

5 Не се поддавайте на изкушението да сложите те­левизор или компютър в спалнята си. Спалните трябва да бъдат за сън! Ако все пак е абсолютно наложително, непременно ги изключвайте преди сън.
Бих ви препоръчала също да вземете допълнителни предпазни мерки за ЕМП на работното ви място. До­колкото ви е възможно, постарайте се да седите по-да­леч от фотокопирни машини, факсове и прочие. Ако ра­ботите на компютър, погрижете се да имате предпазен екран.

Можете също да си купите чист кварцов кристал (от „Ню Ейдж" магазини или магазини за кристали), който е доста ефикасен в предпазването на енергията ви от вред­ните емисии. Веднъж седмично потапяйте кристала в со­лена вода за двадесет и четири часа и после изплакнете под течаща вода. Някои растения също са в състояние да неутрализират част от негативните въздействия на ЕМП. Кактусите са невероятно ефикасни в поглъщането на ЕМП. Наясно съм, разбира се, че съгласно фън шуей те изпращат негативна „режеща" чи или енергия. Лично аз мисля, че заради способността им да унищожават ЕМП си струва да ги отглеждате, но може да опитате и със след­ните растения, които резултатно абсорбират ЕМП.


Хлорофитум (Chbrophytum comosum); Сансевиера (Sansevieria trifasciata); Епипремнум (Epipremnum aureum); филодендрон.
Естествено, от само себе си се разбира (надявам се) никога да не поставяте мобилния си телефон до главата си - винаги използвайте слушалки.

Добре, да смятаме, че вече имате прекрасен чист дом и работно място. Препоръчвам ви да ги поддържате в то­ва състояние, като редовно ги пречиствате - при смяната на сезоните например. Ясно е, че трябва да направите пре­чистване, ако сте имали кавга, преживели сте шок, бо­лест или друго емоционално събитие.
ЧАСТ ТРЕТА

ТАЙНИ СРЕДСТВА ЗА УСПЕШНО ДЕТОКСИКИРАНЕ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница