Програма за благополучие


ГЛАВА СЕДМА ХИДРОТЕРАПИЯ: СИЛАТА НА ГОРЕЩИНАТА И СТУДАстраница4/15
Дата21.07.2016
Размер2.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
ГЛАВА СЕДМА

ХИДРОТЕРАПИЯ: СИЛАТА НА ГОРЕЩИНАТА И СТУДА
Време е да се заемем с нашата програма за физи­ческо детоксикиране. Тя не е лесна. И не се извиня­вам за това. Детоксикирането през уикенда звучи чудесно на теория, но просто не дава резултати. Моята четириседмична пречистваща програма действа, и то изключително добре. Изпробвана е и е изпитана върху много, много хора -с чудесен ефект. Но ако искате да постигнете този чудесен ефект, ще имате нужда от дисциплина и време.

Програмата пречиства тялото на три равнища: коло­на, черния дроб и бъбреците. Докато работим върху пре­чистването на тези три жизненоважни органа, ще пречис­тим и свързаните с тях емоции. Така че това детоксики­ране в никакъв случай не е само физическо - то ще пре­чисти също емоциите и ума ви.


Първата седмица от програмата е подготовка за дъл­боката детоксикация, която следва. Първостепенната й цел е да освободи слузта. Донякъде прилича на ходене при козметичка - едва ли очаквате тя да изстиска пъпките ви, преди да е отворила порите ви с пара!

Много детоксикиращи програми не действат, защото пропускат този важен първи етап. Не допускайте тази грешка!


Преди да пристъпим към детоксикацията, искам да ви запозная с част от основните методи, които ще изпол­зваме през цялата програма. Възможно е някои от тях – като изчеткването на тялото - вече да са ви познати, а други - като използването на глинена вода и силата на баенето - да не са. Мисля, че е важно да разберете защо ви моля да използвате тези техники, затова искам да ви разкажа за произхода им, а също така как и защо дейст­ват.
Нека започнем с целебната сила на водата.
Топла хидротерапия

В Русия се отнасяме много сериозно към здравето и благополучието си. Но обичаме и да се забавляваме! Ба­нята - нашата чудесна парна баня - е неразделна част от руския живот. Водата (както в течната си форма, така и във вид на пара) винаги се е използвала като терапевтич­но средство. Съвременните натуропати продължават да възхваляват ползите от хидротерапията и предписват на пациентите си всякакви водолечения.

Според мен всеки има полза от редовната топла хид­ротерапия, затова ви приканвам да опитате - предлагам редица алтернативи, така че несъмнено ще намерите фор­ма, която да използвате, дори и да не живеете в близост до сауна или парна баня.

Топлата хидротерапия наистина е незаменима, кога­то става дума за детоксикиране. Един от най-сериозните проблеми при детоксикацията е освобождаването от нат­рупалата се в тялото слуз. Трудно е, защото слузта в тяло­то обикновено се втвърдява в подобно на лепило желе. Невъзможно е да бъде изхвърлена, без първо тялото да бъде загрято. Една тогава слузта се освобождава и може да бъде изхвърлена. В допълнение: древногръцкият лечи­тел Гален заявява, че една от причините телата ни да ста­реят е лошото потене на кожата. Той горещо препоръчва парни бани за разширяване на порите и стимулиране на потенето.

Руската парна баня се използва за тези цели от древни времена. Тя е приятен и много ефикасен начин за осво­бождаване на слузта. Тъй като си давам сметка, че пове­чето от вас няма да могат да намерят истинска руска ба­ня, ще предложа алтернативи. Освен това знам, че исто­рията й е интересна и затова я включвам тук.
Руската баня

„Медицината е нещо чудесно, но банята е дори още по-добра."Петър Велики

Банята е известна в Русия от древни времена. Древноруският историк Нестор твърди, че банята съществува от I век пр. Хр. В книгата „Описание на Московското цар­ство" германският учен от XVII век Адам Олеариус ни казва, че в Русия няма град или село без баня. С голямо възхищение той пише:

„Руснаците издържат на изключително гореща пара. Те лягат на пейките и молят други да удрят и търкат телата им със затоплени метлички, напра­вени от дъбови клончета. През зимата скачат в снега, натриват телата си с него и после отново влизат в банята. Тази драматична температурна промяна калява телата им."

От 1877 до 1911 година са публикувани над тридесет медицински дисертации върху целебната сила на банята. Дори и днес повечето хора я възприемат като един вид панацея.

Петър Велики се кълнял в банята. Докато живеел в Холандия, тя толкова му липсвала, че си построил баня, убеден, че това е най-доброто средство за възстановяване на здравето. Банята била не само средство за физическо изчистване, но се възприемала и като форма на енергий­но пречистване. По традиция руснаците ходели на баня, преди да отидат на църква. Дори от царя се очаквало да го прави.

Когато идвали гости, веднага след пристигането си те били отвеждани в банята. Домакинът нито разгова­рял с гостите си, нито ги гощавал до пречистването им в банята.

Руснаците ходели на баня и след секс. Дори царят и царицата не били изключение и посещавали банята след страстна нощ. В Древна Русия имало много строго пра­вило по отношение на сватбите и банята. В деня преди сватбата младоженецът трябвало да отиде в банята. В деня след сватбата младоженците посещавали банята за­едно. Абсолютно всички спазвали това правило чак до XVIII век.

Прочутият руски писател Александър Пушкин опис­ва банята като „втората майка на руснаците", тъй като я посещавали за обновяване, топлина и къпане.

Но защо банята била толкова важна? Руснаците го­рещо вярвали, че банята ще отмие всичките им грехове. Банята винаги е играла много важна роля в руските до­макинства и не била привилегия само на богатите: част­ни бани имало не само в богатите домове, но дори и в най-бедните, най-отдалечени селца. Бедните хора в гра­довете ходели на обществена баня. Тя осигурявала истин­ска наслада на руснаците - отмора за тялото и душата.

Няма универсален начин за използването на банята, нито универсална рецепта. Във всяко ъгълче на Русия, във всяко семейство съществува лична семейна техника за це­ремонията в банята. Необходимостта от индивидуализа­ция, от приспособяването на банята към нуждите на се­мейството била добре разбрана. Една много стара пого­ворка го подчертава:

„Най-добрата баня е банята, приготвена в съгласие с природата на човека, който ще влезе в нея."

Вярата на хората в целебните свойства на банята не е чисто суеверие. Мъдростта им е потвърдена от изследо­вателската работа на учени от целия свят. Една от маги­ческите тайни на банята е способността й да тренира на­шата терморегулационна система и да подобрява секре­цията на потните жлези. Носителят на Нобелова награда Август Крог, чиято работа е свързана с циркулацията на капилярите, открива, че когато изложим капилярите си на въздействието на топлина, ние подобряваме енергий­ния баланс в органите си.

Други изследователи са установили, че банята (кога­то се използва внимателно и под медицински контрол) може да помогне за нормализиране на кръвното наляга­не и е от полза за диабетиците и на хората с бъбречни и метаболитни проблеми. При страдащите от ревматизъм също има изключително добри резултати.

Тук става дума за парна баня (използва се влажна топ­лина). В нея има каменна печка, известна като каменка, и ако искате повече пара, просто слагате повече вода на каменката.

В банята човешкото тяло е под въздействието на сил­на топлина. Първо се загрява кожата ни. При наплива на кръв към кожата метаболизмът се ускорява - тогава се осъществява силното потене и токсините излизат. Един-единствен сеанс може да произведе 500-1500 грама пот. Руската баня също така е в състояние да регулира движе­нията на течностите в тялото и да го направи най-благоп­риятно за нашите цели - пречистване, укрепване и възс­тановяване на баланса в тялото.

Освен това банята драматично намалява коли­чеството на млечна киселина в тялото. Чух, че прочу­тите балетисти и балерини от Болшой театър си пос­троили собствена баня, за да се освобождават от нер­вното напрежение след представления и да възстано­вят силите си.

Руската баня е необичайна в това, че осигурява не само топлина (като западните сауни), но и студена вода. Прекарваш известно време в горещата пара и после оти­ваш право в басейн или под душ със студена вода. При досега със студената вода кръвоносните съдове се сви­ват и кръвта протича през вътрешните органи към сър­цето. От студената вода се връщаш обратно в горещата баня. Нов поток кръв поема от сърцето към периферни­те кръвоносни съдове. Както казва Игор Бутенко, пре­зидент на Руския институт за банята: „Ето това нарича­ме „гимнастика за кръвоносните съдове". Руската пар­на баня се отличава от тези в Обединеното кралство по това, че в Русия имаме няколко пейки или седалки на различна височина, така че можеш да избереш на каква височина да седиш.

Последният елемент на банята звучи ужасно, но всъщ­ност е направо божествен. Удрят ни с метличка от дър­весни клонки (дъб, бреза, евкалипт) или от билки (гра­дински чай, коприва). Освен че по този начин се стимули­рат кожата и органите, фитохимикалите от дърветата или билките проникват в тялото. Нещо като масаж е, но още по-хубаво!

За да имате максимална полза от руската баня, трябва да се придържате към строгата последовател­ност горещо/студено/почивка. Тъй като на Запад е мно­го трудно да се намери истинска руска баня, аз съм адаптирала принципите за използване в сауна или в стая с пара. Ще намерите сауни в повечето фитнес-центрове и спа-курорти; обикновено в местните плувни ба­сейни също има сауни. В раздел „Ресурси" в края на книгата ще намерите и линкове към някои виктори­ански турски бани, където бихте могли да получите добър резултат от комбинацията на топлина и басей­ни за скачане. В много от тези бани се предлагат и масажи - което е почти толкова добре като удрянето с метличка.

Парата и сауните са мощно лекарство! Препоръч­вам ви да се посъветвате с лекаря си, преди да използвате тези методи. По принцип парата и сауната са противопоказни при бременност, пробле­ми с кръвното налягане, сърдечни заболявания, епилепсия, диабет и някои кожни заболявания. Но бихте могли да използвате топлата хидротерапия под медицинско наблюдение.
Процедирайте внимателно, докато свикнете с топли­ната. В Обединеното кралство хората като че ли се стара­ят да стоят в сауната или парната баня възможно най-дълго, но руснаците не действат така. А и не е нито необ­ходимо, нито полезно.
Насоки за топла хидротерапия (пара и сауна)

1 Придържайте се към вегетарианска диета в деня, когато използвате пара или сауна. Закусете преди това, за да не ви прилошее. Най-добре е да отидете между 9 и 11 часа.

2 Преди да влезете в сауната или парната баня, по­грижете се кожата ви да е суха.

3 Покрийте главата си, за да не падне кръвното ви налягане. Никога не влизайте в сауната или парна­та баня с мокра коса.

4 Погрижете се краката ви да са топли - ползата е по-малка, ако краката ви са студени.

5 След като влезете, седнете и се отпуснете. Дишай­те през носа. Въздухът е почти стерилен и вдишва­нето му ще е от полза за дихателната ви система и ще помогне за освобождаването на слузта в сину­сите и белите ви дробове. Ако е разрешено, сложе­те малко есенциално масло от мента върху въгли­щата. Ако не е, можете да сложите капчица масло от мента под носа си или няколко капки върху хав­лиената кърпа.

6 Останете вътре само пет минути - не повече. Щом започнете да се потите, ще разберете, че е време да излизате.

7 Веднага вземете хладен (не студен) душ. Не изпол­звайте сапун. Не мокрете главата си под душа.

8 Подсушете се енергично.

9 Легнете и починете около пет минути. Времето, прекарано в сауната, и времето, прекарано отвън, трябва да са еднакви.

10 Върнете се в сауната или парната баня. Този път останете десет минути (върху високата пейка).

11 Повторете стъпки 7-9, но този път починете десет минути и пийте много вода (на малки глътки). В Русия пием много чай от джоджен (можете да си вземете в термос). Сокът от черни репички също се използва от древни времена за стимулиране на дълбокото детоксикиране в банята. Друга хубава смес, която можете да вземете със себе си, е ком­бинацията от сок от моркови, черни репички и цвек­ло (добавете мъничко мед). Ако не можете да на­мерите черни репички, използвайте обикновени. Този сок е много богат на витамини и минерали, а е важно тялото да ги получи след обилно потене. Забележка: обелете цвеклото, срежете наполовина и го накиснете три-четири часа, преди да изцедите сока.

12 Върнете се за последен път - за десет минути - и повторете процедурата като преди. Но сега вземе­те по-студен душ и останете под него по-дълго. Още по-добре е при възможност да скочите в студен ба­сейн. Измийте цялото си тяло с люфа и намокрете главата.

13 Починете половин час. Това е идеалният момент за масаж.


Алтернативи без сауна

Не всеки има лесен достъп до сауна. Ако е така, пак можете да постигнете много от ползите - особено осво­бождаването на слузта, което е много важно за детоксикиращите програми по-нататък в книгата. Когато се под­готвяте за детоксикация, трябва всекидневно да използ­вате някаква форма на топла хидротерапия. Ако не може­те да отидете на сауна, редувайте посочените по-долу ме­тоди. Но не забравяйте да изчеткате тялото си преди хид­ротерапия в каквато и да било форма.


Изчеткване на тялото

Изчеткването на тялото е много ефикасна техника за стимулиране изхвърлянето на слузта и освобождава­нето на другите токсични вещества, които задръстват лимфната система и лимфните възли. То е жизненоваж­на част от програмите, както и всекидневно средство за поддържане на здравето. Създайте си навика редовно да изчетквате тялото - това ще има чудесен ефект не само върху лимфната ви система, но ще подобри и тонуса на кожата ви.

Ще трябва да си купите четка за кожа от естествена четина (продават се в аптеките). Винаги работете вър­ху суха кожа, преди да вземете душ или вана. Трябва да четкате с дълги метящи движения. Винаги четкайте към сърцето и не четкайте млечните жлези, подмишниците и други чувствителни области. Не четкайте наранена кожа.

1 Първо изчеткайте ходилото на единия си крак. Пос­ле продължете нагоре отпред и отзад на същия крак и над задните части.

2 Повторете върху другия крак.

3 Изчеткайте дланите и ръцете, започвайки от вър­ховете на пръстите. Изчеткайте дланта и опакото на дланта, после продължете към подмишниците.

4 Изчеткайте раменете и гърба, докъдето стигате.

5 Изчеткайте гърдите надолу към сърцето. Жените не бива да четкат млечните си жлези и зърната.

6 Изчеткайте врата отгоре надолу.

7 Сега изчеткайте стомаха с кръгово движение. Вина­ги четкайте по посока на часовниковата стрелка, тъй като това помага за стимулиране на колона.

8 Четкайте, докато кожата се затопли, но не прека­лявайте. Около пет минути четкане е идеално, но ако нямате време, и по-малко върши работа.

9 След като приключите с четкането, можете да взе­мете топла хидротерапевтична вана (или ако не из­пълнявате програма - обикновена вана или душ).

10 След всяка употреба измивайте четката си за кожа в топла сапунена вода.
Подсушаване с кърпа и мокро полиране

Ако нямате четка, има алтернативи. Ще ви е необхо­дима суха хавлиена кърпа. Просто изчеткайте кожата си с кратки остри енергични търкащи движения. Както при нормалното изчеткване на кожата, винаги се движете към сърцето (тоест от пръстите към мишниците и от ходила­та към слабините).

Ако решите да използвате този метод преди вана или душ, когато кожата ви е суха, ще трябва да намокрите кър­пата. Но най-обичайният метод е да използвате суха кър­па върху влажна кожа след вана или душ.

Ако искате да следвате съвета на йогите, можете да опитате „мокрото полиране". Това означава да търкате влажната си кожа с длан, започвайки от стомаха, докато тялото ви се затопли и изсъхне.


Изчеткване на кожата със сол

Натриването със сол стимулира кожата и потенето. То е мощна форма на изчеткване на кожата - напреднал вариант, ако щете.

! Не използвайте този метод, ако сте диабетик, а също ако имате сърдечно заболяване или кожни проблеми.

1 Сложете половин чаша нерафинирана морска сол в голяма купа и я накиснете в достатъчно вода, за да се получи доста плътна паста.

2 Застанете във ваната или под душа. Вземете шепа солна паста и, започвайки от стъпалата, започнете енергично да я втривате в кожата с кръгово или възходящо и низходящо движение.

3 Ако е необходимо, вземете още сол, продължете нагоре и покрийте целия крак. Повторете върху дру­гия крак.

4 Сега поработете върху ръцете си, като се движите от дланите към раменете.

5 После масажирайте гърба, докъдето стигате.

6 Завършете с корема и гърдите. Жените трябва да отбягват млечните жлези.

7 След като покриете цялото тяло, отмийте пастата с топла вода и се подсушете с хавлиена кърпа.Различни видове топла хидротерапия

Нека разгледаме някои от възможностите за топла хидротерапия, ако нямате достъп до парна баня или сау­на (или ако просто искате да изпробвате други варианти).


Вана с английска сол

Тя стимулира изхвърлянето на токсини през кожата. Когато изпълнявате някоя от детоксикиращите програ­ми, искам да взимате тези вани два пъти седмично, но никога в последователни дни. Добре е от време на време да взимате такава вана дори и да не изпълнявате програ­мите. Вземете тази вана непосредствено преди лягане ще се потите през нощта, но пък ще спите дълбоко.

Не взимайте такава вана, ако имате екзема или високо кръвно налягане. Не се препоръчва и при сърдечни проблеми, диабет, преумора и слабост.

1 Сипете в горещата вана 225-450 г английска сол и 100 г морска сол.

2 Легнете във ваната и се покиснете около двадесет минути, като при необходимост доливате гореща вода.

3 Излезте; подсушете се чрез потупване и веднага си лягайте. Ако искате, загърнете се в стара хавлия, за да попива потта.

4 На следващата сутрин изплакнете кожата си и доб­ре я навлажнете с неароматизиран лосион за тяло.
Ароматерапевтична вана

Вземете такава вана в края на деня непосредствено преди лягане. Можете да го правите толкова често, кол­кото искате.

1 Напълнете ваната (с топла, не твърде гореща во­да). После изберете есенциално масло. В Русия обикновено използваме тамяновото есенциално масло, което стимулира потенето. Това масло има силен пречистващ ефект и ще ви се отрази чудесно, ако се чувствате напрегнати, тревожни или стреси-рани. Можете също да използвате кедрово масло -то също стимулира изхвърлянето на токсини през слузните мембрани и е много популярно в Русия. И двете масла по принцип не дразнят кожата, но ако имате много чувствителна кожа, добре е да си нап­равите проба (капнете малко върху свивката на ла­кътя и изчакайте час, за да видите дали има реак­ция).

2 Можете да сложите между пет и десет капки ди­ректно във ваната (след като спрете водата) или да разтворите шепа английска сол в гореща вода и да добавите пет капки есенциално масло, преди да я изсипете във ваната.

3 Влезте във ваната и релаксирайте двадесет минути.
Йогистка сауна

Тази вана е от аюрведическата традиция. Можете да я взимате веднъж или два пъти седмично.! Много внимавайте, когато излизате, тъй като тялото ви ще бъде много хлъзгаво. Ако е възможно, сложете гумена постелка във ваната.

1 Покрийте тялото си с рициново или синапено мас­ло или със зехтин. Нежно втрийте в кожата. На­пълнете ваната - трябва да бъде доста гореща (око­ло 40-45° С).

2 Сега бавно се потопете във ваната и оставете тяло­то постепенно да свикне с температурата.

3 Останете десет до петнадесет минути.

4 Измийте се или вземете душ, използвайки люфа за отмиването на маслото.

ГЛАВА ОСМА

ПРЕЧИСТВАЩАТА СИЛА НА ГЛИНАТА

По време на детоксикиращата програма ще ви мо­ля да използвате едно особено хубаво средство, за да се освободите от токсините. Всъщност то не само отстранява токсините, но помага и за алкализирането на телата ни (повече за важността на алкализирането ще на­мерите в Част 8, посветена на тайните на подмладяване­то), и за принципното им балансиране. Каква е тази су­персубстанция?


Глината

Глината, също като нас, е част от земята. И пак ка­то нас е свързана с елементите Вода, Слънце и Въздух. Тази връзка е дори още по-дълбока, отколкото изглеж­да на пръв поглед. Учените са доказали, че енергията на глината и енергията на човешката клетка произвеж­дат подобни, ако не и идентични, дължини на вълните.

Представете си, че вървите боси по земята. Залагам десет към едно, че (също като мен) се усмихвате при тази мисъл. Това не е случайно! Когато докосваме тялото на нашата планета, ние - на свой ред - възстановяваме древ­ната си връзка с нея. Между другото, доказано е, че за здравето ни е много полезно да ходим боси (но внимател­но изберете мястото - нека бъде далеч от алеите за раз­ходка на кучета!).

В Русия издигаме земята в култ и я наричаме „май­ка". Има един много стар обичай да взимаш шепа пръст от родното си място, когато пътуваш надалеч. Вярва се, че тя ще те излекува от мъката и носталгията.

В Русия глината широко се използва в домакинства­та. Някога всички домакински съдове са били от глина, а водата се е съхранявала в специално направени контейне­ри от глина. В тях тя наистина се запазва студена и прясна много дълго време благодарение на антибактериалните свойства на глината. От древни времена е известно, че кравите предпочитат да пият вода, примесена с глина, до­ри и в близост да има прясна.

Не само ние познаваме прекрасните качества на гли­ната. Древните египтяни са я използвали за мумифици­ране, което илюстрира антибактериалните й свойства. През 1914-1918 година френските военни добавяли гли­на в горчицата, за да се предпазят дизентерия. Глината се е използвала широко през Първата и Втората светов­на война. Сега чудесата на глината започват да се преот­криват и използването й за лечебни цели е известно ка­то пелотерапия. Учените продължават да откриват чу­десата на глината и тепърва трябва да обяснят множест­вото й невероятни свойства. Но все пак ние познаваме някои от тях. Докато антибиотиците убиват не само патогените, но също и полезните бактерии, глината елиминира само нез­дравословните микроби и техните токсини. В северните части на Русия, където през зимата се консумират много мазни храни, хората пият глинена вода, за да свържат маз­нините и да спасят артериите си - наричат го „земен кок­тейл". На езотерично равнище глината се характеризира с много концентриран магнетизъм на слънчевата, въздуш­ната и водната енергия.

Радият е основният радиоактивен елемент в глината (в много малки количества). Той е много рядък и прите­жава огромна сила. Колкото по-дълго държите глината на слънце, толкова по-високо е съдържанието на радий в нея. Радият предотвратява растежа на тумори и изхвърля всичко гнило и ферментирало от клетките ни. Неговата естествена (и безопасна) радиация убива всички вредни микроорганизми, бактерии и вируси.

Глината е много богата и на минерали. В синята гли­на има повече минерали, отколкото в плодовете и зе­ленчуците. Тя регулира растежа и развитието на клет­ките в тялото и почти ги настройва към правилните и здравословни вибрации. Казвам почти, защото дори гли­ната не може да направи всичко сама - трябва и вие да помогнете.

Глината е алкална. Ще говорим по-подробно за това по-нататък, но ако тялото ни стане твърде киселинно, това може да доведе до болест. Глината помага за въз­становяване на рН баланса в тялото и според някои из­следвания стабилизира електромагнитната ни система. Глината е в състояние да абсорбира и свърже токсините и отровите в храносмилателната ни система, преди да постъпят в кръвообращението ни. Докато се движи на­долу в тялото, глината действа като мощно почистващо средство, почти като прахосмукачка. Тя не само изчист­ва тялото, но помага и за възстановяването на нормал­ния енергиен баланс.
Различните видове глина

Съществуват множество различни видове глина - мо­же да намерите синя глина, бяла глина, зелена глина. Ще срещнете и имена като бентонит, монтморилонит, каолин. Аз харесвам най-много синята глина, но всички тези видове са от огромна полза за прочистването на тя­лото.


! Винаги се консултирайте с лекаря си, преди да вземете глина. Въпреки че обикновено е напълно безопасна, в определени случаи (като хипертония или запек) трябва да се използва под лекарство наблюде­ние. Освен това внимавайте никога да не вдишвате глинени частици.

Глината може да се използва по много начини - тя е чудесна за компреси и лапи при главоболие, екзема, акне, ожулвания, разтягане на сухожилия и бактериални инфек­ции. Можете да добавяте глина във ваната, да я използва­те за масаж или за маски за лице за дълбоко пречистване и подмладяване на кожата. Но най-силен ефект има вът­решното й приемане. Вътре в тялото глината има следното въздействие:

~ Детоксикира храносмилателната система - глина­та изтегля замърсяванията от тялото. Тя може съ­що да елиминира нездравословните бактерии и па­разити от храносмилателния тракт.

~ Стимулира имунната система.

~ Бори се със свободните радикали, които водят до увреждане и стареене на клетките.

~ Тонизира и детоксикира черния дроб.

~ Алкализира тялото.
Как да приготвим и използваме глинена вода

Заради чудесните си свойства глината е важен елемент от пречистващите програми. Но нищо не ви пречи да я взимате и като част от здравословния си хранителен ре­жим. Предлагам ви, ако я използвате по този начин, да я приемате веднъж дневно (преди закуска) в продължение на три месеца и после да направите почивка.

Можете да приготвите глинена вода предварително или непосредствено преди пиете - зависи изцяло от вас.
Предварителният метод*

1 Сипете един литър студена минерална или извор­на вода в стъклен или глинен съд (не използвайте метални съдове). Добавете четири супени лъжици глина. Не разбърквайте.

2 Поставете съда на слънчево място - на перваза на прозореца е идеално - за три до четири часа.

3 Преди да пиете, разбъркайте хубаво с пластмасо­ва лъжица (не използвайте метална). Пийте по две чаши на ден на малки глътки. Задържайте всяка глътка в устата си за няколко секунди. Вкусът не е неприятен - въпреки че структурата е малко не­обичайна. Най-добре е да пиете глинената вода сут­рин веднага след ставане. Ако това не е възмож­но, направете го преди леко хранене (обяда или вечерята).

4 Можете да държите тази вода на слънце, докато я изпиете.
Бързият метод*

Добавете една чаена лъжичка глина в чаша студена вода. Можете да сложите и малко мед, ако желаете (но не захар). Също така бихте могли да добавите глината и в чаша студен чай от мента.

* Препоръчвам ви през първата седмица да използвате предвари­телния метод (тоест да не разбърквате водата преди пиене).
Никога не загрявайте глинената вода, тъй като ще изгуби лечебните си свойства. Пийте я само студена или на стайна температура.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница