Програма за благополучиестраница8/15
Дата21.07.2016
Размер2.99 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
ГЛАВА ШЕСТНАДЕСЕТА

РАБОТА с ЧАКРИТЕ
Сега е време да се вгледаме по-внимателно в на­шите чакри - седемте въртящи се сфери (или вих­ри) биоенергия, които вървят от основата на гръбнака до над короната на главата. Чакрите се прецизни показате­ли за нашето физическо, емоционално и умствено благо­получие. Всяка от тях се върти с различна честота и кога­то са в равновесие, вие ще излъчвате здраве и благополу­чие. Ако при една или повече хармонията е нарушена, ще започнете да забелязвате проблеми.
Дисбаланси в чакрите

Не е необходимо да сте медиум, за да се сетите коя чакра е подложена на стрес или е небалансирана. Тъй ка­то всяка чакра е тясно свързана с определени органи и системи в тялото и с дадени емоции и мисловни модели в психиката, обикновено е сравнително лесно да разбереш къде имаш проблеми. Отговорете на следните въпроси, за да прецените как функционират чакрите ви.

1 Чувствате ли се отделени от тялото си, сякаш не сте съвсем в него?

2 Чувствате ли се несигурни и застрашени?

3 Ниски ли са нивата на енергията ви - често ли се чувствате уморени, изтощени или отегчени без осо­бена причина?

4 Можете ли да кажете, че теглото ви е доста над или под нормата?

5 „Бягате" ли чрез алкохол, наркотици или храна?

6 Преживели ли сте някаква травма между зачатие­то и петгодишната си възраст?

7 Страдате ли от проблеми с вътрешностите или чер­вата; с костите или зъбите; от хранителни раз­стройства; проблеми с краката, стъпалата, колена­та, основата на гръбнака или задните части?

8 Страхувате ли се от промяната?

9 Изпитвате ли неприязън към светските събития, защото ви изпълват с безпокойство?

10 Слаб ли е сексуалният ви нагон, имате ли принцип­ни проблеми със сексуалния си живот?

11 Склонни ли сте да фантазирате, вместо да се анга­жирате с истинска връзка?

12 Склонни ли сте да си отказвате удоволствия и радост?

13 Преживели ли сте някаква травма или смут между петгодишна и осемгодишна възраст?

14 Страдате ли от менструални проблеми, разстройст­ва на възпроизводствената и уринарната система, загуба на апетит; сексуална дисфункция, загуба на гъвкавостта в долната част на гръбнака и колена­та; загуба на вкус?

15 Агресивни и доминиращи ли сте? Може би доста властни?

16 Държите ли да имате последната дума?

17 Отчаяни ли сте, че независимо колко усърдно ра­ботите, не можете да разгърнете истинския си по­тенциал?

18 Понякога чувствате ли се безсилни? Случва ли ви се да бъдете нещо като жертва?

19 Можете ли да кажете, че вървите с тълпата или пък следвате собствения си път, без особено да се за­мисляте как ще се отрази това на другите?

20 Преживели ли сте някакъв стрес или смут между осемгодишната и дванадесетгодишната си възраст?

21 Страдате ли от храносмилателни или хранителни разстройства; язви; хронична преумора; хипертония; проблеми със стомаха, панкреаса, жлъчния мехур и черния дроб; диабет и хипогликемия?

22 Критични ли сте - към себе си или към другите?

23Често ли се чувствате потиснати, песимистично нас­троени и/или самотни?

24 Имате ли проблеми с връзките? Може би сте твър­де взискателни, вкопчващи се, ревниви или зависи­ми? Или пък сте твърде жертвоготовни, вечният мъченик?

25 Забелязвате ли, че твърде много се месите в живо­та на другите хора?

26 Преживели ли сте някаква травма между дванаде­сетгодишната и шестнадесетгодишната си въз­раст?

27 Страдате ли от проблеми със сърцето, белите дро­бове, млечните жлези, ръцете; астма или дихател­ни затруднения; имунен дефицит; болки в гърдите; напрежение между лопатките?

28 Страхувате ли се да изкажете мнението си? Сра­межливи ли сте?

29 Страхувате се или се притеснявате да опишете чув­ствата си с думи?

30 Имате ли проблеми със слуха или говоренето? фал­шиво ли пеете, неспособни ли сте да следвате ри­тъм?

31 Сплетничите ли много, прекъсвате ли хората? По-често говорите, отколкото слушате?

32 Имате ли чувството, че съзидателкостта ви е заду­шена или блокирана? Или смятате, че изобщо ви липсва?

33 Преживели ли сте някакви проблеми или травми между шестнадесетгодишната и двадесет и една го­дишната си възраст?

34 Страдате ли от напрежение в челюстта; пробле­ми с гърлото, ушите, гласа, врата; щитовидната жлеза?

35 Трудно ли ви с да си спомните сънищата си? Или пък често сънувате кошмари?

36 Слаба ли е паметта ви?

37 Чувствате ли сте впримчени, жадувате ли за свобо­да? Трудно ли ви е да си представите бъдещето?

38 Трудно ли ви е да намерите баланс - в настроения­та си, в телесната температура, в хормоните?

39 Преживели ли сте някаква травма или проблеми между двадесет и една и двадесет и шест годишна­та си възраст?

40 Страдате ли от главоболия, мигрена или проблеми със зрението?

41 Цинични ли сте?

42 Твърде интелектуални ли сте, склонни да живеете напълно „в главата си"?

43 Системата ви от вярвания твърде строга ли е, при­смивате ли се на всичко, което е извън вашите мо­дели?

44Скептични ли сте спрямо духовните неща, или пък сте напълно потопени в духовното за сметка на все­кидневния живот?

45 Алчни и материалистични ли сте?

46 Можете ли да се опишете като апатични, обърка­ни или „дезориентирани"?

47 Страдате ли от мигрени или амнезия?

Сега разделете отговорите си на седем групи по след­ния начин:

Въпроси 1-7 коренна чакра

Въпроси 8-14 сакрална чакра

Въпроси 15-21 чакра на слънчевия възел

Въпроси 22-27 сърдечна чакра

Въпроси 28-34 гърлена чакра

Въпроси 35-41 чакра на третото око

Въпроси 42-47 коронна чакра

Колкото повече отговори „да" имате в дадена група, толкова по-вероятно е да имате дисбаланс в съответната чакра. Често срещано е да имаш дисбаланс в няколко чак­ри, така че не се учудвайте или потискайте, ако на много места сте отговаряли с „да", Ще ви покажа множество начини за възстановяване на баланса.


Възстановяване на баланса в чакрите

Някои съвсем прости всекидневни дейности могат да помогнат за балансирането на чакрите. Нека разгледаме някои от най-ефикасните.


Коренна чакра

Трябва да положите максимални усилия, за да въз­становите връзката си с тялото. Започнете с възможно най-много физически упражнения - изберете харесван от вас спорт или дейност (танци, аеробика, тичане, плува­не). Пробвайте масаж - намерете професионален арома-терапевт или масажист - или пък помолете приятел или партньора си да ви направи масаж. Йогата е чудесен из­бор, тъй като лекува и балансира всички чакри. Гради­нарството и грънчарството също са добри заземяващи дей­ности, ако имате дефицит в коренната чакра. На психоло­гическо равнище се вгледайте в ранната си връзка с май­ка си: при възможност поговорете с нея за това; ако е бо­лезнено, обърнете се към опитен терапевт или консултант. На практическо равнище подредете чекмеджетата си. Сло­жете си масата за закуска, преди да си легнете. Плащайте сметките си навреме. Намерете и се запишете в курсове, които ще ви научат как да се грижите за себе си. Помире­те се със семейството си. Опознайте съседите си. Създай­те си успокояваща рутина. Сред ароматите, които стиму­лират тази чакра, са кедърът, смирната и пачули. Избере­те ароматизирани свещи с тези аромати, използвайте мас­лата за ваната или за масаж или потърсете тамян с тези аромати.


Сакрална чакра

Ако тази чакра не е балансирана, трябва да се научи­те да се доверявате на сетивата си и да им се наслажда­вате. Започнете, пипайки нещата около себе си; слушай­те нова музика и звуци; наблюдавайте природата и про­изведения на изкуството; вкусвайте различни храни и на­питки. Танците могат да помогнат за освобождаването на тази чакра - както и спортът. Внимателно се опитай­те да се свържете с емоциите си (с професионална по­мощ, ако е необходимо), за да се освободите от стари рани, гняв и чувство за вина. Гледайте повече романтич­ни филми. Слушайте чувствена музика. Обградете се с ароматизирани свещи. Направете си зашеметяваща сним­ка и я поставете в красива рамка. Ходете на театър и танцови представления. Поглезете се с приятни проце­дури. Обличайте се във възможно най-хубавите тъкани. Направете си парти или отидете на романтична вечеря с любимия човек. Купете си по-чувствено бельо. Арома­тите, които стимулират тази чакра, са жасминът, розата и сандаловото дърво.


Чакра на слънчевия възел

Ако имате дефицит тук, трябва да се научите да рис­кувате. Освен това имате нужда от заземяване и емоцио­нална топлота, Ако, от друга страна, имате излишък от енергия в тази чакра, трябва да потърсите техники за ов­ладяване на стреса (медитация, биофидбек* и прочее) и дълбока релаксация. Всички хора с проблеми в тази чак­ра имат полза от коремните преси за укрепване на об­ластта. Бойните изкуства като джудо или тай чи са чуде­сен избор. Психотерапията може да ви помогне да добие­те необходимата сила, за да се освободите от гнева, или да го сдържате и да укрепи чувството ви за автономност. На воля правете комплименти на себе си и на другите. Възхищавайте се на другите хора, вместо да завиждате.


________

*Лечебна техника, при която хората се учат ди подобряват здра­вето си, като използват сигналите иа тялото си. - Бел. Прев.


Четете книги за организирането на времето и лидерство­то, плюс биографии на могъщи личности, които будят въз­хищението ви. Повтаряйте името си високо отново и от­ново, докато не го усетите като истински свое. Участвай­те в маратон или поход.

Ароматите за тази чакра са вети-верня, иланг-иланг и бергамот.


Сърдечна чакра

Дихателните упражнения ще помогнат на всички хо­ра с проблеми в сърдечната чакра - включете се в курс по йога или чи гун, където се преподава дишане (и правете дихателните упражнения, които давам в книгата). Започ­нете да си водите дневник - записвайте честно всичките си чувства и мисли. Вгледайте се във всичките си връзки и се опитайте да се освободите от потиснатата мъка и за­губа (ако е необходимо, с професионална помощ). Започ­нете да приемате себе си - такива, каквито сте. Четете поезия или забавни книги. Бъдете внимателни с любими­те си хора. Напишете благодарствено писмо на човека, променил живота ви към по-добро. Побъбрете си с най-добрия си приятел от детството. Правете упражнения, на­сочени към умението да прощаваме.

Ароматите за тази чакра са роза и мелиса.
Гърлена чакра

Ако имате дефицит в гърлената си чакра, трябва да използвате гласа си: пейте, припявайте, тананикайте си, викайте - всичко, което освобождава гласа, Звукотерапията или работата с гласа са чудесен избор. Ако имате из­лишък от енергия тук, практикувайте изкуството на мъл­чанието и се съсредоточете върху думите на другите кора. Всички хора с проблеми в тази чакра имат полза от спор­та и масажа за освобождаване на напрежението във врата и раменете - може също да пробвате техниката „Алек­сандър" или метода „Пилатес". Записвайте мислите си и неизразените си чувства в дневник; пишете писма на хо­рата, с които имате трудни отношения (помнете, че не е необходимо да ги изпращате). Дишайте, преди да загово­рите и докато слушате. Упражнявайте предварително оно­ва, което искате да кажете. Пишете писма на онези, с ко­ито искате да се свържете или да прекратите отношения­та си. Всеки ден мълчете в продължение на десет минути. Крещете във възглавница или пейте с всичка сила в кола­та. За един ден спрете да критикувате себе си и другите. Ароматите за тази чакра са лайката и смирната.


Чакра на третото око

Пробвайте да рисувате - използвайте материали и цве­тове по свои избор и нарисувайте каквото ви хрумне (не е необходимо да бъде високо художествено). Погледнете ри­сунката си и вижте прояната на емоциите си в нея. Започ­нете да записвате сънищата си и да работите с тях - опи­тайте да ги нарисувате, да пишете за тях или да си предс­тавите какво е щяло да се случи после. Какво означават за вас символите и хората в сънищата ви? Не разчитайте на съновници - сънищата говорят по много индивидуа­лен, личен начин. Пробвайте медитация или автогенен тренинг. Насочените визуализации могат да бъдат от пол­за - както и хидротерапията (с квалифициран експерт). Измислете рецепта и я изпълнете, после сервирайте в най-хубавия си сервиз. Променете външния си вид. Рисувайте с пръсти с децата си (или с някой друг) и окачете творби­те си. Променете дневната си. Изхвърлете старите си дре­хи. Посетете художествена галерия. Визуализирайте как успявате в нещата, които желаете в живота.

Ароматите за тази чакра са розово мушкато и хиацинт.
Коронна чакра

Ако имате дефицит в коронната чакра, медитацията може да ви бъде от голяма полза. Бъдете отворени за но­ви идеи и нова информация - не отхвърляйте нещата, пре­ди да сте ги опитали. Отворете се за духовността, позво­лете си да се отърсите от цинизма и да бъдете възприем­чиви. Обмислете отношението си към духовността и ре­лигията. Ако, от една страна, имате излишък от енергия в коронната чакра, вероятно сте твърде „отнесени" и зато­ва трябва да се свържете с тялото си и със земята - проб­вайте физически упражнения, масаж, градинарство. Ре­циклирайте. Отбягвайте отпадъците и замърсяването. Да­рявайте за благотворителни цели. Медитирайте повече. Създайте медитация, почиваща върху красиво събитие в живота ви, и я придружете с музика, която също с значи­ма в живота ви. Бъдете добри със себе си и с другите като духовна практика. Спонсорирайте дете в развиваща се страна. Ароматите за тази чакра са лавандулата, тамянът и палисандърът.


Диета за чакрите

Съветвам ви да съпътствате работата си с чакрите с правилната диета. Храните, които поемаме, са чиста енер­гия. Енергията не е статична, а резонира на определени честоти, затова всеки плод или зеленчук, всеки белтък, въглехидрат или мазнина имат собствен енергиен харак­тер. Една от тайните за поддържането на чакрите ви в блестящо и здраво състояние е да ги храните енергийно с подходящата диета.

Препоръчвам ви да избирате храните си, като се със­редоточавате върху цветовете им и техните вибрационни характеристики. Така храната ви ще е свързана и ще съ­ответства на чакрата, с която работите.

Страхотна идея е да работите с различна чакра всяка седмица или всеки ден. Или пък можете да се съсредото­чите върху чакрите, в които имате дисбаланс.


Първата чакра

Подсилете диетата си с плодове и зеленчуци с чер­вена кора или плът като доматите, червените чушки, червените ябълки, черешите, репичките и прочие. Тъй като това е чакрата на корена или центъра, трябва да се постараете да консумирате повече белтъчини (месо, домашни птици и риба, както и варива, тофу и др.) Препоръчвам ви също да ядете повече готвени храни със силен аромат, тъй като първата чакра отговаря и за обонянието.


Втората чакра

Увеличете приема на оранжеви плодове и зеленчуци като морковите, мандарините, портокалите, сладките картофи, тиквата и прочие. Тъй като енергията на този център е свързана с елемента вода и с вкуса, препоръч­вам ви да ядете повече супи и да пиете повече вода. Пог­рижете се храната ви да не е блудкава и да поглезите вкусовите си луковици с различни неща. Горещо ви съ­ветвам да намалите солта, тъй като води до застой на вода в тялото.


Третата чакра

Консумирайте много жълти храни като например ба­нани, пъпеши, жълти чушки, зърнени култури като пше­ницата, царевицата, елдата, овеса и семена. Тъй като тази чакра е свързана с огъня, трябва да консумирате повече продукти, които освобождават много енергия по време на метаболитния процес, например - сложни въглехидра­ти като пълнозърнестите храни. Тази чакра е свързана със зрението, затова се постарайте храната ви да бъде под­несена красиво.


Четвъртата чакра

Трябва да потърсите зелени зеленчуци и плодове ка­то броколи, тиквички, зелени ябълки, зелени чушки, спа­нак, зелен фасул, маруля и прочие. Енергията на зеленчу­ците е неутрална и носи в себе си енергията на земята и слънцето. Тази чакра е свързана с допира, така че ако ис­кате да я поглезите, можете да купувате всичките си зе­ленчуци на пазара, като докосвате и опипвате продуктите по щандовете, и по-късно, когато ядете приготвената хра­на, да експериментирате, като се храните с ръцете си или храните партньора си с ръце.


Петата чакра

Подсилете диетата си с лилави зеленчуци и плодове като патладжаните, боровинките, фурмите, стафидите, си­ните сливи, сушените сини сливи, бъбрековидния боб, ли­лавата царевица, лилавия лук, цвеклото, къдравото зеле, маслините, лилавите гъби и прочие. Тази чакра е свърза­на със слуха, затова по време на хранене пускайте хубава музика.Шестата и седмата чакра

И двете чакри ви свързват с интуицията ви, яснотата и висшия Аз. Тези чакри са с много светли вибрационни качества, така че ако работите на това равнище, ви пре­поръчвам да не претоварвате организма си с храна. Ако можете да постите, сега е моментът да го направите. Ако решите да консумирате лека храна, погрижете се да до­минира синият и лилавият цвят. Ще ви бъде от полза да превърнете храненето си във форма на медитация. Запа­лете в трапезарията свещи, хранете се в мълчание и дъв­чете продължително. Добре ще е да застелите масата със синя или лилава покривка.


Балансиране на чакрите

Отед като разгледахме конкретните стъпки за балан­сирането на отделните чакри, нека видим някои по-общн начини за регулирането на всички чакри. Съществуват много, много техники и медитации, които наистина ще ви помогнат. Ще споделя с вас някои от любимите си ме­тоди. Да започнем с една красива и много ефикасна ме­дитация.


Медитация „Пътешествие през чакрите"

Много харесвам тази медитация, защото е подходяща не само за дясната страна на мозъка с красивите си обра­зи, но също и за лявата половина - със силните си утвър­ждения. Тази медитация ще балансира перфектно астрал­ното ви тяло, както и мисловното. Колкото повече я прак­тикувате, толкова по-добри ще бъдат резултатите. Не се колебаейте да взимате душ всеки ден, за да изчистите фи­зическото си тяло, затова приемете тази медитация като душ за енергийните ви тела!

Най-добре е да запишете инструкциите предварител­но, за да можете да ги пуснете и да насочите цялото си внимание към слушането. Преди да започнете, намере­те си удобно място за сядане или лягане - но без да заспи­вате!

Няколко минути се фокусирайте върху дишането си и успокойте мислите си, след това започнете.


Издишам цялото напрежение от тялото си и започвам да се отпускам. Знам, че мога да използ­вам енергията си по други, по-интересни начини. Представям си, че гръбнакът ми е като стебло, сякаш съществува невидима връзка между основата на гръбнака ми и Земята, и това ме заземява. Другият край на стеблото достига до точка ярка светлина над главата ми.

Насочвам съзнанието си към първата чакра, чакра­та на корена, която е в точката между краката ми, известна като перинеум. Коренната чакра е като въртяща се вихрушка, която се отваря към Земята. Вдишвам коренната чакра и си представям как там сега се отваря яркочервено цвете. Усещам как енергията в този център се увеличава, Променям фокуса си към издишването и издишам всички чувс­тва, че не е безопасно да бъда тук, всички чувства на несигурност. Издишам ги всичките. Казвам си:

Аз съм част от живата Вселена. Осъзнавам връзката си с всички живи същества. Напълно съм жив и тук, в тялото, имам всичко необходимо.

Сега насочвам вниманието си към втората чакра, сакралния (или воден) сексуален център. Той е точно под пъпа ми и вдишвам оранжево, наситено оранжево. Докато вдишвам цвят в тази чакра, тя се отваря като цвете. Сега пренасочвам внимание­то си към издишането. Издишам всички мисли за сексуалността си, които вече не са ми необходими. Издишам всички усещания, че не съм съзидателен. Издишам стари картини и спомени за връзки, пазени в тази чакра, които вече не са ми нужни. Тези мисли и чувства ме ограничават. Издишам ги. Сега си казвам:

Притежавам силата да творя. Способен съм да създам нещо ново. Чувствам се уверен по отношение на сексу­алността си и връзките си с другите кора.

Насочвам фокуса си към третата чакра, чакрата на слънчевия сплит, центъра на моята сила. Вдиш­вам жълто в тази чакра, красиво слънчево жълто. Докато вдишвам жълто в центъра на личната си сила, получавам усещане за енергията на тази чакра, докато тя се отваря. Сега пренасочвам фокуса си към издишането и издишам всяко чувст­во, че трябва да бъда съвършен. Издишам всички усещания, че съм жертва или безсилен в определени ситуации, всички безпокойства относно това какво мислят другите, всяко негодувание към властта. Издишам всичко това от слънчевия си възел и сега казвам:

Притежавам контрол над силата си. Способен съм да взимам собствени решения. Уважавам себе си и другите. Силен съм.

Сега насочвам вниманието си към четвъртата чакра, сърдечната. Вдишам красиво зелено в цен­търа на гърдите си. Давам си сметка как този център на безусловна любов се разширява и отва­ря. Отварям това цвете чрез дъха си; в този център живее силата на любовта. Вдишвам зелено и усещам тази сила. Сега се съсредоточавам върху издишането и издишам всички чувства, че ще бъда наранен, чувствата за уязвимост, за ограниче­ност, за условна любов. Издишам всички тези представи за любовта, които ограничават и стягат сърцето. Издишам вярата, че не заслужа­вам любов - че не е правилно да обичам себе си, - и после казвам:

Изпитвам състрадание към себе си и към всички живи същества. Давам и получавам безусловна любов. Изпълнен съм с любов.

Насочвам вниманието си към петата чакра, гърле­ната чакра, и вдишам красиво синьо - като аквама­рин или тюркоаз. Вдишвам този цвят и усещам как цветето на моята гърлена чакра нараства. Това е центърът на честното общуване, на изразя­ването на лично мнение и на свободното и откри­то говорене. Вдишам синьо в този център. Съсредо­точавам се върху издишането и издишам всички чувства или спомени за ситуации, в които съм се страхувал да изразя чувствата си, да кажа какво мисля. Изричам:

Ясно изразявам съкровените си мисли и чувства. Мога да говоря открито и свободно. Говоря от душа.

Сега насочвам съзнанието си към шестата чакра, чакрата на тотото око, и вдишам индигово синьо, красиво тъмносиньо, цвета на нощното небе, в този център на вътрешното зрение, прозренията и инту­ицията. Отварям таэи чакра с дъха си и, докато се отваря, тя става праг към духовното ми съзнание. Превръща се в окото, което вижда във всички посо­ки, показва ми как да разширя цялото си същество. Казвам:

В хармония съм с безкрайния източник на насока. Вярвам на интуицията си.

Сега насочвам съзнанието си към точката непо­средствено над главата ми - седмата или коронна чакра. Тук са енергийните цветове бяло, златно и аметистово. Представям си тези цветове и ги вдишам в пространството точно над главата ми. Това е мястото на моя ореол, на съзнанието ми, че съществува нещо повече от физическата реалност. Докато се фокусирам върху тази чакра, аз се щтд-вижвам в място на нищото, което е и всичко. Това е прагът към душата ми, тук няма какво да се казва, защото това е място отвъд думите, място, къде­то свързвам цялото си същество с Вселената. Аз съм Вселената, неограничена и безвременна. Чувам се да казвам:

Аз съм онзи, който съм. 1

Сега си представям как излъчвам всички цветове от спектъра, всички цветове на дъгата. Виждам ги да се въртят в мен, всички цветове, които се съдържат в бялото. Аз съм блестяща бяла светли­на. Превръщам се в цялата светлина. Позволявам на всички клетки и атоми в тялото ми да запом­нят светлината на живота. После, когато се чувствам готов, внимателно връщам съзнанието си обратно в стаята, знаейки, че съм свързан с Майката Земя и насочван от божествена сила. Съсредоточен и фокусиран съм. Няколко пъти дълбоко поемам въздух и раздвижвам пръстите на ръцете и краката си, докато отварям очи и се връщам във всекидневната реалност.


Балансиране на чакрите с камбанки

Камбанките са много ефикасно средство за пречист­ване на енергията. Точно както използваме камбанки за балансиране на енергията в дома (виж Част 2), искам да използваме камбанки и за пречистване и балансиране на чакрите.

Ето как да се пречистите с камбанка.

Застанете изправени или седнете удобно в стол.

Вземете камбанката в едната си ръка и я дръжте на около шест инча от тялото над местоположени­ето на коренната чакра.
Поемете дълбоко въздух и си представете, че из­пращате дъха си чак до пръстите на краката си. Из­дишайте.

Започнете да звъните с камбанката, движейки я нагоре покрай центъра на тялото (следвайки цент­ралния меридиан). Увеличете скоростта на звъненето, когато минавате над основните чакри: пъ­па, слънчевия възел, сърцето, гърлото и третото око.

Моля ви, нека звъненето бъде мелодично и плав­но - не ви е нужен прекъснат звук.

Когато стигнете върха на главата си, коронната чак­ра, очертайте невидима осмица с камбанката, за да запечатате енергията.

Върнете се до коренната чакра и повторете стъпки 2-6. Направете го общо три пъти. В Русия тройка­та се смята за магическо число, затова обичаме да повтаряме ритуалите си по три пъти. Всеки път, когато преминавате по тялото си, трябва да забе­лязвате как звукът става все по-чист и по-чист при балансирането на енергията ви.

След като приключите с балансирането, почистете камбанката със солена вода.


Пречистване на аурата с аромат

В Глава 5 говорих за използването на тамян за пре­чистване енергията на дома. Можете да използвате тази техника, за да пречистите собствената си аура или тази на друг. Но не е задължително да използвате тамян. Има раз­лични аромати, които бихте могли да изберете - в зависи­мост от емоционалното си състояние. Някои са арома те­рапевтични есенциални масла; други - всекидневни дома­кински благоухания.

* Карамфил: помага за справяне с трудни отноше­ния на работа или у дома.

* Канела: за предпазване от други хора и за успокое­ние.

* Прясно смляно кафе: прогонва постоянните кош­мари.

* Тамян: стимулира духовния растеж.

* Счукан чесън: за освобождаване от негативните мисли или когато някакви идеи постоянно ви сму­щават.

* Мед: за смекчаване на характера ви.

* Кедрово дърво: за премахване на безпокойството или стреса.

* Градински чай: за дълбоко пречистване.

* Сандалово дърво: за заземяване и стабилност.
Ето какво трябва да направите:
1 Пригответе кандилото, като поставите парче въг­лища върху чиния и го запалите. Изчакайте да за­почне да пуши и да посивее. След това поставете някое от горепосочените по ваш избор върху горя­щия въглен.

2 Вземете стол с права облегалка и поставете горел­ката пред себе си на пода.

3 Вземете бял памучен чаршаф, завържете го около врата си, създавайки нещо като палатка около сто­ла и кандилото.

4 Погрижете се чаршафът да ви покрива от всички страни и да пада свободно на пода. Ще наподобява парна баня. Много внимавайте. Вземете всички предпазни мерки чаршафът да не докосва горящия въглен, за да не се подпалите. Поставете кандило­то в „палатката" едва когато въгленът спре да гори и започне да пуши.

5 Оставете тялото си да попива аромата десет-пет­надесет минути.
! Този метод може да не е подходящ за хора с астма или дихателни затруднения.
Балансиране на чакрите с помощта на музикални инструменти

Можете да балансирате чакрите си и като слушате определени музикални инструменти. Ще трябва да под­берете музика за всяка чакра или за някоя, която смя­тате за особено небалансирана. Намерете си удобно място за сядане или лягане и пуснете музиката доста силно, така че да предизвика нежни вибрации в тяло­то ви.

Ето кои инструменти могат да балансират всяка от чакрите:
1 Първа чакра: реагира много добре на дълбокия нисък звук на органа, барабаните или контра­баса.

2 Втора чакра: реагира на звука на виолата или кла­сическата китара.

3 Трета чакра: реагира чудесно на саксофон и на ду­ховите инструменти по принцип.

4 Четвърта чакра: можете да я подхраните с класи­ческа цигулка. Музиката на Моцарт оказва много балансиращо въздействие.

5 Пета чакра: реагира добре на флейтата.

6 Шеста чакра: реагира добре на арфата.

7 Седма чакра: ще реагира на силния звън на камба­ни или резониращия звук от чукването на две крис­тални чаши.
Бяла нишка

Това е още едно могъщо енергийно упражнение, кое­то много харесвам. Правете го винаги когато искате да подхраните „центъра на оцеляване" в коренната чакра. Препоръчвам го също на спортисти и на всеки, който има нужда от допълнителна енергия, за да работи по-бързо и по-добре.

1 Седнете удобно. Вдишайте и си представете, че яр­ко бяла нишка (светлината й е подобна на създава­ната от лампата през деня) тръгва нагоре по гръб­нака ви от областта на опашната кост.

2 Вървейки нагоре, тя достига областта на гърба ви зад слънчевия възел. Светлината влиза в слънче­вия ви възел и после излиза върху предната част на тялото ви.

3 Сега светлината тръгва обратно надолу, по центъ­ра на стомаха ви, преди отново да влезе в областта срещу опашната ви кост и да стигне до изходната си позиция.

4 Вие създавате сияйно бял енергиен кръг, образу­ван от нишката светлина (виж илюстрацията на следващата страница). Тя ще започне да се върти все по-бързо и по-бързо - представете си я като бър­зо въртящ се пумпал. Продължете да визуализира­те въртенето от три до пет минути.
бяла нишка


Енергиен кръг

Това е друго чудесно упражнение. То е ефикасно за балансирането и разпределянето на жизнената енергия из цялото ви тяло.


1 Седнете удобно и се със­редоточете нърху диша­нето си, за да се отпус­нете.

2 Визуализирайте светещо кълбо ярко бяла енергия (с големината на топка за тенис), което се дви­жи нагоре по гръбнака ви, започвайки от дъно­то в областта на опашна­та кост.

3 Кълбото от енергия се движи по гръбнака ви както водата би се дви­жила по маркуч.

4 Когато стигне до пър­вия прешлен на врата ви (онзи до главата), придвижете кълбото към и по дясното рамо. Сега то може да се вър­не обратно до опашна­та ви кост, но този път по външната част на тя­лото ви. Сякаш рисува­те върху гърба си неви­димо крило.


Повторете за лявата половина на тялото, започ­вайки с ново кълбо от светлина в основата на гръбнака.

Поддържайте образа на тези крила в ума си. Сега си представете как двете пламтящи кълба от енер­гия се въртят по този маршрут. Трябва да си пред­ставите два въртящи се кръга, сякаш имате две енергийни перки на гърба си.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница