Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 5страница5/11
Дата27.04.2017
Размер1.58 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Очаква се да бъдат използвани, като следва: - за Напоително-отводнителна система Стара Загора (общо) в Лот 2 (общо) – 6.790 т дизелово гориво; - за Преминаване на газопровод и тръбопровод (общо) – 0.844 т дизелово гориво, и за Реконструкция на електропроводи, т.т. кабели и водопроводи (общо) – 2.720 т дизелово гориво. Емисиите на вредни вещества от работата на двигателите на извънпътната техника и предполагаемото количество прах от изкопните работи за Лот 3 - участък „Нова Загора – Ямбол” и Лот 4 - участък „Ямбол – Карнобат”, както и замърсяването с фини прахови частици от строително/монтажно изкопните работи са показани в таблицата по долу.
Емисии за първа група замърсители и прах за Лот 3 и Лот 4 Таблица V.1.1-2

Гориво

Емисии на вредни вещества от строителната и монтажна техника в g/kg изразходвано гориво и общо в t
*SOX

NOX

НМ

ЛОС

CH4

CO

NH3

N2O

PM

(сажди)

PM

(прах)

ЕФ за дизел. двиг., g/kg

сяра * 0.2 %/ 0.3 %

4.0/6.0

48.8

7.08

0.17

15.8

0.007

1.30

5.73

-

Реконструкция на ел. проводи и тт кабели в землищата на:

18.24

148.35

21.52

0.52

48.03

0.02

3.95

17.42

123.63

землище с. Дядово, от км 242+100 до 243+740

2.9

23.4

3.4

0.1

7.6

0.0034

0.6

2.8

19.5

землище с. Езеро, от км 243+740 до км 246+445

2.9

23.4

3.4

0.1

7.6

0.0034

0.6

2.8

19.5

землище с. с. Полско Пъдарево, от км 247+480 до км 247+600

1.9

15.6

2.3

0.1

5.1

0.0022

0.4

1.8

13.0

землище с. Биково, от км 258+200 до км 258+320

1.9

15.6

2.3

0.1

5.1

0.0022

0.4

1.8

13.0

землище гр. Кермен, от км 265+140 до км 263+720

3.8

31.2

4.5

0.1

10.1

0.0045

0.8

3.7

26.0

землище с. Чокоба, при км 271+670

1.0

7.8

1.1

0.0

2.5

0.0011

0.2

0.9

6.5

землище с. Хаджидимитрово, от км 276+020 до км 277+440

3.8

31.2

4.5

0.1

10.1

0.0045

0.8

3.7

26.0

Общо Лот 3 - участък „Нова Загора – Ямбол”

18.24

148.4

21.52

0.52

48.03

0.02

3.95

17.42

123.63Реконструкция на електропроводи, т.т. кабели и водопроводи (общо)

21.12

171.78

24.92

0.60

55.62

0.02

4.58

20.17

143.15

землище с. Хаджидимитрово, при км 276+884

1.0

7.8

1.1

0.0

2.5

0.0011

0.2

0.9

6.5

землище с. Дражево, при км 280+485.81

1.0

7.8

1.1

0.0

2.5

0.0011

0.2

0.9

6.5

землище с.Кабиле, от км 280+485.81 до км 282+183

4.8

39.0

5.7

0.1

12.6

0.0056

1.0

4.6

32.5

землище с. Завой, при км 286+970

1.0

7.8

1.1

0.0

2.5

0.0011

0.2

0.9

6.5

землище с. Зимница, от км 293+252 до км 294+308

1.9

15.6

2.3

0.1

5.1

0.0022

0.4

1.8

13.0

землище с. Воденичане, от км 299+850 до км 303+447

2.9

23.4

3.4

0.1

7.6

0.0034

0.6

2.8

19.5

землище с. Деветак, от км 314+914 до км 314+991

1.9

15.6

2.3

0.1

5.1

0.0022

0.4

1.8

13.0

землище с. Железник, от км 318+530 до км 319+105

1.9

15.6

2.3

0.1

5.1

0.0022

0.4

1.8

13.0

землище с. Крумово градище, при км 323+320

1.0

7.8

1.1

0.0

2.5

0.0011

0.2

0.9

6.5

землище гр. Карнобат, от км 324+523 до км 324+561

1.9

15.6

2.3

0.1

5.1

0.0022

0.4

1.8

13.0

землище с. Драганци, при км 324+523

1.9

15.6

2.3

0.1

5.1

0.0022

0.4

1.8

13.0

Общо Лот 4 - участък „Ямбол – Карнобат”

21.12

171.8

24.92

0.60

55.62

0.02

4.58

20.17

143.15

Очаква се да бъдат използвани, като следва: - за Реконструкция на ел. проводи и т.т. кабели в Лот 3 (общо) – 3.040 т дизелово гориво; - за Реконструкция на електропроводи, т.т. кабели и водопроводи в Лот 4 (общо) - 3.520 т дизелово гориво.

Емисии за втора група замърсители (тежки метали) за Лот 2 Таблица V.1.1-3Гориво

Емисии на вредни вещества от строителната и монтажна техника в mg/kg изразходвано гориво и общо в kg
Cd

Cu

Cr

Ni

Se

Zn

ЕФ за техниката,

mg/kg

0.01

1.7

0.05

0.07

0.01

1.0

Напоително-отводнителна система Стара Загора (общо)

0.079

13.376

0.393

0.551

0.079

7.868

отводнителен канал под АМ „Тракия” на км 210+140

0.005

0.838

0.025

0.035

0.005

0.493

напоителен канал под АМ „Тракия” на км 210+148

0.009

1.591

0.047

0.066

0.009

0.936

изместване на напоителен канал успоредно на АМ „Тракия” от км 212+800 до км 213+100

0.017

2.839

0.084

0.117

0.017

1.670

изместване на отводнителен канал и преминаване през АМ „Тракия” на км 214+600.

0.017

2.839

0.084

0.117

0.017

1.670

преминаване на отводнителен канал „С-11-1” през АМ „Тракия” на км 217+000

0.005

0.838

0.025

0.035

0.005

0.493

изместване на отводнителен канал успоредно на АМ „Тракия” между км 219+080 и км 219+240

0.017

2.839

0.084

0.117

0.017

1.670

реконструкция напоителен канал на пътен възел - етапна връзка при км 0+567

0.009

1.591

0.047

0.066

0.009

0.936


Преминаване на газопровод и тръбопровод (общо)

0.015

2.514

0.074

0.104

0.015

1.479

реконструкция газопровод за ГРС Димитровград на км 212+600

0.005

0.838

0.025

0.035

0.005

0.493

газопровод за газоснабдяване на община Раднево, на км 219+900

0.005

0.838

0.025

0.035

0.005

0.493

преминаване на тръбопровод Т-8-21 през АМ „Тракия” на км 236+250

0.005

0.838

0.025

0.035

0.005

0.493


Реконструкция на електропроводи, т.т. кабели и водопроводи (общо)

0.082

13.872

0.408

0.571

0.082

8.160

землище с. Загоре, от км 209+900 до км 212+820

0.011

1.904

0.056

0.078

0.011

1.120

землище с. Боздуганово, от км 216+995 до км 220+600

0.005

0.816

0.024

0.034

0.005

0.480

землище с.Сърнево, от км 220+600 до км 226+930

0.059

10.064

0.296

0.414

0.059

5.920

землище с. Пшеничево, от км 226+930 до км 229+360

0.002

0.272

0.008

0.011

0.002

0.160

землище с. Събрано, от км 231+660 до км 234+580

0.002

0.272

0.008

0.011

0.002

0.160

землище с. Загорци, от км 234+580 до км 238+520

0.002

0.272

0.008

0.011

0.002

0.160

землище с. Стоил Войвода, от км 238+520 до км 241+640

0.002

0.272

0.008

0.011

0.002

0.160


Общо Лот 2 - участък „Стара Загора – Нова Загора”

0.175

29.762

0.875

1.225

0.175

17.507

Емисии за втора група замърсители (тежки метали) за Лот 3 и Лот 4Таблица V.1.1-4

Гориво

Емисии на вредни вещества от строителната и монтажна техника в mg/kg изразходвано гориво и общо в kg
Cd

Cu

Cr

Ni

Se

Zn

ЕФ за техниката,

mg/kg

0.01

1.7

0.05

0.07

0.01

1.0

Реконструкция на ел. проводи и тт кабели в землищата на:

0.040

6.800

0.200

0.280

0.040

4.000

землище с. Дядово, от км 242+100 до 243+740

0.011

1.904

0.056

0.078

0.011

1.120

землище с. Езеро, от км 243+740 до км 246+445

0.005

0.816

0.024

0.034

0.005

0.480

землище с. с. Полско Пъдарево, от км 247+480 до км 247+600

0.005

0.816

0.024

0.034

0.005

0.480

землище с. Биково, от км 258+200 до км 258+320

0.005

0.816

0.024

0.034

0.005

0.480

землище гр. Кермен, от км 265+140 до км 263+720

0.005

0.816

0.024

0.034

0.005

0.480

землище с. Чокоба, при км 271+670

0.005

0.816

0.024

0.034

0.005

0.480

землище с. Хаджидимитрово, от км 276+020 до км 277+440

0.005

0.816

0.024

0.034

0.005

0.480


Общо Лот 3 - участък „Нова Загора – Ямбол”

0.040

6.800

0.200

0.280

0.040

4.000


Реконструкция на електропроводи, т.т. кабели и водопроводи (общо)

0.088

14.960

0.440

0.616

0.088

8.800

землище с. Хаджидимитрово, при км 276+884

0.011

1.904

0.056

0.078

0.011

1.120

землище с. Дражево, при км 280+485.81

0.005

0.816

0.024

0.034

0.005

0.480

землище с.Кабиле, от км 280+485.81 до км 282+183

0.059

10.064

0.296

0.414

0.059

5.920

землище с. Завой, при км 286+970

0.002

0.272

0.008

0.011

0.002

0.160

землище с. Зимница, от км 293+252 до км 294+308

0.002

0.272

0.008

0.011

0.002

0.160

землище с. Воденичане, от км 299+850 до км 303+447

0.002

0.272

0.008

0.011

0.002

0.160

землище с. Деветак, от км 314+914 до км 314+991

0.002

0.272

0.008

0.011

0.002

0.160

землище с. Железник, от км 318+530 до км 319+105

0.002

0.272

0.008

0.011

0.002

0.160

землище с. Крумово градище, при км 323+320

0.002

0.272

0.008

0.011

0.002

0.160

землище гр. Карнобат, от км 324+523 до км 324+561

0.002

0.272

0.008

0.011

0.002

0.160

землище с. Драганци, при км 324+523

0.002

0.272

0.008

0.011

0.002

0.160


Общо Лот 4 - участък „Ямбол – Карнобат”

0.088

14.960

0.440

0.616

0.088

8.800

Емисии за трета група замърсители за Лот 2 Таблица V.1.1-5

Гориво

Емисии на вредни вещества от строителната и монтажна техника в µg/kg изразходвано гориво и общо в g
Benz(a)anthracene

Benzo(b)fluoranthene

Dibenzo(a,h)anthracene

Benzo(a)pyrene

Chrysene

Fluoranthene

Phenanthene

ЕФ за техниката,

µg/kg


80


50


10


30


200


450


2500

Напоително-отводнителна система Стара Загора (общо)

0.629

0.393

0.079

0.236

1.574

3.541

19.670

отводнителен канал под АМ „Тракия” на км 210+140

0.039

0.025

0.005

0.015

0.099

0.222

1.233

напоителен канал под АМ „Тракия” на км 210+148

0.075

0.047

0.009

0.028

0.187

0.421

2.340

изместване на напоителен канал успоредно на АМ „Тракия” от км 212+800 до км 213+100

0.134

0.084

0.017

0.050

0.334

0.752

4.175

изместване на отводнителен канал и преминаване през АМ „Тракия” на км 214+600.

0.134

0.084

0.017

0.050

0.334

0.752

4.175

преминаване на отводнителен канал „С-11-1” през АМ „Тракия” на км 217+000

0.039

0.025

0.005

0.015

0.099

0.222

1.233

изместване на отводнителен канал успоредно на АМ „Тракия” между км 219+080 и км 219+240

0.134

0.084

0.017

0.050

0.334

0.752

4.175

реконструкция напоителен канал на пътен възел - етапна връзка при км 0+567

0.075

0.047

0.009

0.028

0.187

0.421

2.340

Преминаване на газопровод и тръбопровод (общо)

0.118

0.074

0.015

0.044

0.296

0.666

3.698

реконструкция газопровод за ГРС Димитровград на км 212+600

0.039

0.025

0.005

0.015

0.099

0.222

1.233

газопровод за газоснабдяване на община Раднево, на км 219+900

0.039

0.025

0.005

0.015

0.099

0.222

1.233

преминаване на тръбопровод Т-8-21 през АМ „Тракия” на км 236+250

0.039

0.025

0.005

0.015

0.099

0.222

1.233

Реконструкция на електропроводи, т.т. кабели и водопроводи (общо)

0.653

0.408

0.082

0.245

1.632

3.672

20.400

землище с. Загоре, от км 209+900 до км 212+820

0.090

0.056

0.011

0.034

0.224

0.504

2.800

землище с. Боздуганово, от км 216+995 до км 220+600

0.038

0.024

0.005

0.014

0.096

0.216

1.200

землище с.Сърнево, от км 220+600 до км 226+930

0.474

0.296

0.059

0.178

1.184

2.664

14.800

землище с. Пшеничево, от км 226+930 до км 229+360

0.013

0.008

0.002

0.005

0.032

0.072

0.400

землище с. Събрано, от км 231+660 до км 234+580

0.013

0.008

0.002

0.005

0.032

0.072

0.400

землище с. Загорци, от км 234+580 до км 238+520

0.013

0.008

0.002

0.005

0.032

0.072

0.400

землище с. Стоил Войвода, от км 238+520 до км 241+640

0.013

0.008

0.002

0.005

0.032

0.072

0.400

Общо Лот 2 - участък „Стара Загора – Нова Загора”

1.401

0.875

0.175

0.525

3.501

7.878

43.768

Емисии за трета група замърсители за Лот 3 и Лот 4 Таблица V.1.1-6

Гориво

Емисии на вредни вещества от строителната и монтажна техника в µg/kg изразходвано гориво и общо в g
Benz(a)anthracene

Benzo(b)fluoranthene

Dibenzo(a,h)anthracene

Benzo(a)pyrene

Chrysene

Fluoranthene

Phenanthene

ЕФ за техниката,

µg/kg


80


50


10


30


200


450


2500

Реконструкция на ел. проводи и тт кабели в землищата на:

0.32

0.2

0.04

0.12

0.8

1.8

10

землище с. Дядово, от км 242+100 до 243+740

0.090

0.056

0.011

0.034

0.224

0.504

2.800

землище с. Езеро, от км 243+740 до км 246+445

0.038

0.024

0.005

0.014

0.096

0.216

1.200

землище с. с. Полско Пъдарево, от км 247+480 до км 247+600

0.038

0.024

0.005

0.014

0.096

0.216

1.200

землище с. Биково, от км 258+200 до км 258+320

0.038

0.024

0.005

0.014

0.096

0.216

1.200

землище гр. Кермен, от км 265+140 до км 263+720

0.038

0.024

0.005

0.014

0.096

0.216

1.200

землище с. Чокоба, при км 271+670

0.038

0.024

0.005

0.014

0.096

0.216

1.200

землище с. Хаджидимитрово, от км 276+020 до км 277+440

0.038

0.024

0.005

0.014

0.096

0.216

1.200

Общо Лот 3 - участък „Нова Загора – Ямбол”

0.32

0.2

0.04

0.12

0.8

1.8

10

Реконструкция на електропроводи, т.т. кабели и водопроводи (общо)

0.704

0.44

0.088

0.264

1.76

3.96

22

землище с. Хаджидимитрово, при км 276+884

0.090

0.056

0.011

0.034

0.224

0.504

2.800

землище с. Дражево, при км 280+485.81

0.038

0.024

0.005

0.014

0.096

0.216

1.200

землище с.Кабиле, от км 280+485.81 до км 282+183

0.474

0.296

0.059

0.178

1.184

2.664

14.800

землище с. Завой, при км 286+970

0.013

0.008

0.002

0.005

0.032

0.072

0.400

землище с. Зимница, от км 293+252 до км 294+308

0.013

0.008

0.002

0.005

0.032

0.072

0.400

землище с. Воденичане, от км 299+850 до км 303+447

0.013

0.008

0.002

0.005

0.032

0.072

0.400

землище с. Деветак, от км 314+914 до км 314+991

0.013

0.008

0.002

0.005

0.032

0.072

0.400

землище с. Железник, от км 318+530 до км 319+105

0.013

0.008

0.002

0.005

0.032

0.072

0.400

землище с. Крумово градище, при км 323+320

0.013

0.008

0.002

0.005

0.032

0.072

0.400

землище гр. Карнобат, от км 324+523 до км 324+561

0.013

0.008

0.002

0.005

0.032

0.072

0.400

землище с. Драганци, при км 324+523

0.013

0.008

0.002

0.005

0.032

0.072

0.400

Общо Лот 4 - участък „Ямбол – Карнобат”

0.70

0.44

0.09

0.26

1.76

3.96

22.00

Периодът на строителните работи е години и е съизмерим със строителството на магистралата, но количеството им е много по-малко. Замърсяването на атмосферния въздух през този период ще бъде незначително, в локален мащаб и без каквото и да е въздействие върху останалите компоненти на околната среда. Тези емисии не само, че са ограничени по време и количество, но са и разпределени в сравнително голям периметър (по протежение на километри), тъй като строително-монтажните работи ще се извършват последователно и в посочения километраж от магистралата. По време на строително изкопните и строително монтажните работи не се предвиждат източници на организирани емисии.1.2. При експлоатация

В периода на експлоатация на линейните обекти, няма източници на замърсяване на атмосферния въздух, тъй като тези инфраструктурни съоръжения не представляват източник на емисии. Поддържането, ремонта или почистването на напоителните и отводнителните канали ще се извършва на сравнително големи периоди от време и няма да бъде сериозен източник на замърсяване.

Експлоатацията на инфраструктурните съоръжения не е свързана с отрицателни въздействия върху атмосферния въздух, поради отсъствието на всякакви източници на емисии на вредни вещества (организирани и неорганизирани).


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница