Програма за мобилност на студенти Еразъм +!страница8/9
Дата09.09.2016
Размер1.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Забележки: 1. Предварителните изпити за прием на студенти в Русенския университет са под формата на Единен приемен изпит (ЕПИ) във вид на тест, който се състои от две части – обща и специална част по избор. Продължителността на предварителните изпити е три часа, освен ако в програмите за тях не е определено друго време.

2. Като "Икономическо-управленски специалности" са означени специал­ностите Маркетинг, Икономика, Международни икономически отношения, Бизнес мениджмънт, Публична администрация и Индустриален мениджмънт.

3. Като "Информатични специалности" са означени специалностите Компютърни науки, Информатика и ИТ в бизнеса, Педагогика на обучението по математика и информатика и Педагогика на обучението по физика и информатика.4. В приложения 3, 4, 5 и 6 са дадени изпитите, които участват в образуването на бала за всички специалности. Със звездички са направени следните уточнения:

* без ЕПИ икономическа география на България;

** без ЕПИ ОТП по меха­ника и техническо чертане, ЕПИ ОТП по електро­техника и елек­тро­ника,

*** без ЕПИ ОТП по меха­ника и техническо чертане, ЕПИ ОТП по електротехника и електроника, ЕПИ икономическа география на България;

**** без ЕПИ ОТП по електротехника и електроника и ЕПИ икономическа география на България.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2Кандидатстудентски изпити

Дата

Начало

Изпит

За специалности

Провежда се в

4 юли, събота

9:00

рисуване

Промишлен дизайн

Русе

4 юли, събота

9:00

ЕПИ

(биология)Кинезитерапия, Ерготерапия, Социални дейности, Екология и ТООС, Биотехнологии, Химични технологии, Технология на храните, Растениевъдство, Мед. сестра, Акушерка

Русе,

Разград


4 юли, събота

13:00

ЕПИ

(химия)


Екология и ТООС, Биотехнологии,

Технология на храните, Химични технологии, РастениевъдствоРусе,

Разград


5 юли, неделя

9:00

моделиране

Промишлен дизайн

Русе

5 юли, неделя

9:00

английски език,

немски езикМИО, Европеистика и многостеп. управл., Европеистика и глобалистика, Европеистика и глобалистика (англ. език), НУПЧЕ, Информационни и комуник. технологии (англ. език), Педагогика на обучението по бълг.език и чужд език

Русе

9:00

английски език,

френски език,

румънски език


Силистра

5 юли, неделя

9:00

оценка на двигат. култура

Кинезитерапия

Русе

6 юли, понеделник

9:00

ЕПИ (история на България)

Икономическо-управленски спец.,

Право, Социална педагогика,

ПНУП, Български език и история, Социални дейности


Русе,

Силистра, Разград,

Плевен, Монтана


7 юли, вторник

9:00

ЕПИ

(български език)Право, ПНУП, НУПЧЕ, Социална педагогика, Български език и история,

Педагогика на обучението по бълг.език и чужд език, Социални дейности,Всички инженерни специалности, Икономическо-управленски спец.,

Информатични специалности, Биотехнологии, Химични технологии,

Технология на храните, РастениевъдствоРусе,

Силистра, Разград,

Плевен, Монтана


8 юли, сряда

9:00

ЕПИ

- ОТП по меха­ника и техническо чертане;  • ОТП по електротех­ника и елек­тро­ника;

  • математика;

  • информатика и ИТ;

  • икон. география на България.

Всички инженерни специалности*,

Икономическо-управленски спец.**,

Информатични специалности,

Финансова математика***,

Биотехнологии*,

Химични технологии*,

Технология на храните*, Растениевъдство****


Русе,

Силистра, Разград,Плевен, Монтана

Забележки: 1. Кандидатстудентските изпити за прием на студенти в Русенския университет са под формата на Единен приемен изпит (ЕПИ) във вид на тест, който се състои от две части – обща и специална част по избор. Продължителността на кандидатстудентските изпити е три часа, освен ако в програмите за тях не е определено друго време.

2. В приложения 3, 4, 5 и 6 са дадени изпитите, които участват в образуването на бала на всички бакалавърски специалности в РУ. Със звездички са направени следните уточнения:

* без ЕПИ икономическа география на България;

** без ЕПИ ОТП по меха­ника и техническо чертане и ЕПИ ОТП по електро­техника и елек­тро­ника,

*** без ЕПИ ОТП по меха­ника и техническо чертане, ЕПИ ОТП по електротехника и електроника и ЕПИ икономическа география на България;

**** без ЕПИ ОТП по електротехника и електроника и ЕПИ икономическа география на България.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ЗА ИНЖЕНЕРНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИСПЕЦИАЛНОСТ

Оценки от ЕПИ

Оценки от изпити

Оценки от дипломата

Образу-

ване на

бала

Макс.

бал

(А)

(Б)

(В)

(Г)

1

Земеделска техника и технологии

избираем
математика

бълг. език

2А+В+Г

24

2

Мениджмънт и сервиз на техниката

избираем
математика

бълг. език

2А+В+Г

24

3

Климатизация, хидравлика и газификация

избираем
математика

бълг. език

2А+В+Г

24

4

Аграрно инженерство

избираем
математика

бълг. език

2А+В+Г

24

5

Машинно инженерство

избираем
математика

бълг. език

2А+В+Г

24

6

Мениджмънт на качеството и метрология

избираем
математика

бълг. език

2А+В+Г

24

7

Индустриално инженерство

избираем
математика

бълг. език

2А+В+Г

24

8

Строително инженерство

избираем
математика

бълг. език

2А+В+Г

24

9

Електроенергетика и електрообзавеждане

избираем
математика

бълг. език

2А+В+Г

24

10

Електроника

избираем
математика

бълг. език

2А+В+Г

24

11

Електроинженерство

избираем
математика

бълг. език

2А+В+Г

24

12

Компютърно управление и автома­ти­за­ция

избираем
математика

бълг. език

2А+В+Г

24

13

Интернет и мобилни комуникации

избираем
математика

бълг. език

2А+В+Г

24

14

Информационни и комуник. технологии

(бълг. език)избираем
математика

бълг. език

2А+В+Г

24

15

Информационни и комуник. технологии

(англ. език)избираем

англ. език

математика

бълг. език

2А+Б+В+Г

30

16

Компютърни системи и технологии

избираем
математика

бълг. език

2А+В+Г

24

17

Транспортна техника и тех­но­ло­гии

избираем
математика

бълг. език

2А+В+Г

24

18

Автомобилно инженерство

избираем
математика

бълг. език

2А+В+Г

24

19

Технологии и логистика във водния транспорт

избираем
математика

бълг. език

2А+В+Г

24

20

Технология и управление на транспорта

избираем
математика

бълг. език

2А+В+Г

24


Забележки:

1. С “избираем” е означен Единен приемен изпит (ЕПИ), в който е включена специална част по: ОТП по механика и техническо чертане, ОТП по електротехника и електроника, математика, информатика и информационни технологии и български език.

2. Кандидат-студентът е длъжен да се яви на един, но има право да се яви и на повече от един избираеми изпити. При образуване на състезателния му бал се зачита най-високата оценка.

3. При формиране на състезателния бал оценките по математика и български език от дипломата за средно образование се вземат от задължителната подготовка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ЗА ИНЖЕНЕРНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ

С БИОЛОГИЧНА И ХИМИЧНА НАСОЧЕНОСТСПЕЦИАЛНОСТ

Оценки от ЕПИ

Оценки от дипломата

Образу-

ване на

бала

Макс.

бал

(А)

(Б)

(В)

1

Екология и ТООС

избираем 1

химия

бълг. език

2А+Б+В

24

2

Биотехнологии

избираем 2

химия

бълг. език

2А+Б+В

24

3

Технология на храните

избираем 2

химия

бълг. език

2А+Б+В

24

4

Химични технологии

избираем 2

химия

бълг. език

2А+Б+В

24

Забележки:

1. С “избираем 1” е означен Единен приемен изпит (ЕПИ), в който е включена специална част по: химия, биология или математика, а с „избираем 2” - химия, биология, ОТП по механика и техническо чертане, ОТП по електротехника и електроника, математика, информатика и информационни технологии и български език.

2. Кандидат-студентът е длъжен да се яви на един от посочените изпити, но има право да се яви и на повече от един. При образуване на състезателния му бал се зачита най-високата оценка.

3. Използваните при образуването на състезателния бал оценки по химия и български език от дипломата за средно образование се вземат от задължителната подготовка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

ОТ ОБЛАСТИТЕ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ
СПЕЦИАЛ­НОСТ

Оценки от ЕПИ

Оценки от изпити

Оценки от дипломата

Образуване

на бала

Макс.

бал

(А)

(Б)

(В)

(Г)

(Д)

1

Кинезитерапия

ЕПИ (биология)

двигателна култура

бълг. език

биология
2А+Б+В+Г

30

2

Ерготерапия

ЕПИ (биология)
бълг. език

биология

чужд език

2А+В+Г+Д

30

3

Медицинска сестра

ЕПИ (биология)
бълг. език

биология

химия

2А+В+Г+Д

30

4

Акушерка

ЕПИ (биология)
бълг. език

биология

химия

2А+В+Г+Д

30
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница