Програма за противодействие на тормоза в училище дейност на комисии план за работата на медицинския специалистстраница9/9
Дата14.01.2018
Размер1.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР ГАЧЕВ“ ГР.ПАЗАРДЖИК

Утвърждавам!

Директор:

/Валери Стоянов/


ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО ТЪРЖЕСТВА И РИТУАЛИ

2013/2014 УЧЕБНА ГОДИНА
Състав на комисията:

1.Спаска Стефанова - председател 1. Минка Славова

 2. Флорина Александрова

 3. Орлин Георгиев

 4. Радко Уливеров

 5. Ангел Кочев


Цел на комисията:


 1. Утвърждаване и обогатяване на системата от символи и ритуали в училищния живот.

 2. Повишаване самочувствието на учениците и издигане авторитета на училището.

 3. Утвърждаване,популяризиране и актуализиране на добрите традиции в училищния живот.Дейности:

 1. Изготвяне на план и график за работата на комисията през новата учебна година.

Срок: 09.09.2013г.

Отг. Спаска Стефанова 1. Изготвяне на план и сценарий за тържествено откриване на учебната година.

Срок: 09.09.2013 г.

Отг. Мариана Генчева

Радко Уливеров


 1. Коледен концерт.

Срок: 18.12.2013г.

Отг. Спаска Стефанова

Флорина Александрова

Христина Цветкова 1. Изготвяне на план и провеждане на десетдевка, посветена на патронния празник на училището.

Срок: 15 – 25.04.2014г.

Отг. Спаска Стефанова

Минка Славова

Флорина Александрова 1. Преглед на художествената самодейност в училището.

Срок: 18.04.2014г.

Отг. Спаска Стефанова

Катя Бозева

Росица Матева 1. Концерт, по случай Патронния празник на училището.

Срок: 25.04.2014г.

Отг. Спаска Стефанова

Радка Златарева

Иванка Иванова 1. Тържествено изпращане на абитуриентите в училище.

Срок: 15.05.2014г.

Отг. Мирослав Петров 1. Седмица, посветена на славянската писменост и култура.

Срок: 19.05.2014г.

Отг.Мариана Генчева

Радка Златарева

Минка Славова

Христина Цветкова


 1. Оформяне на кътове с подходящи материали, посветени на празници и чествания

а/ изготвяне на табло, по случай Деня на народните будители

Срок: 31.10.2013г.

Отг. Иванка Иванова

Мирослав Петров

Малина Илиева

Мариана Димова

б/ изготвяне на табло, по случай Деня на толерантността

Срок.16.11.2013г.

Отг.Т.Колчакова

в/ табло, по повод отбелязване Обесването на Васил Левски - 19.02.

Срок: 17.02.2014г.

Отг. Карамфилка Костова

Виолета Клисарова

Мариана Димова

г/ изложба с мартеници, по случай Баба Марта

Срок.28.02.2014г.

Отг. Росица Матева

Величка Антонова

Катя Бозева

Стоил Киричев

д/ табло, по случай Националния празник на България - Трети март

Срок: 28.02.2014г.

Отг. Веселина Върбанова

Лушка Герова

е/ табло за числото ПИ

Срок: 14.03.2014г.

Отг. Гинче Стоянова

Мима Ватахова

ж/ изготвяне на табла, по случай първа пролет

Срок: 20.03.2014г.

Отг. Росица Матева

Величка Антонова

Катя Бозева

Стоил Киричев

з/ изложба с рисунки на ученици, по случай Празника на училището

Срок: 15.04.2014г.

Отг. Стефан Вачков


 1. Празник на буквите с учениците от Първи клас.

Срок: м.април

Отг. Веселина Върбанова

Елена Панчева

Тодорка Колчакова

Лушка Герова

Мария Рукова 1. Радиопредавания, посветени на официални празници и бележити дати

а/ Деня на народните будители – 29.10.2013г.

б/ Деня на толерантността – 16.11.2013г.

в/ Световен ден за възпоминание на жертвите при пътно – транспортните произшествия – 17.11.2013г.

г/ Как празнуват Коледа по света – 17.12.2013г.

е/ 112 години от рождението на Димитър Гачев – патрон на нашето училище – 14.01.2014г.

д/ Обесването на Васил Левски - 19.02.2014г.

е/ Националния празник на България - 28.02.2014г.

ж/ 27 години СОУ“ Димитър Гачев“ - 24.04.2014г.

з/ Деня на славянската писменост и култура – 24.05.2014г.

Отг. Виолета Клисарова 1. Отбелязване Деня на Земята с радиопредаване и изложба от рисунки на ученици.

Срок: 22.04.2014г.

Отг. Румяна Георгиева

Мария Реджова

Виолета Клисарова 1. Връзка на Комисията с културни институции в града

а/ Конкурс за детска рисунка на тема „ За всички, които си мислят, че не обичат риба“, организиран от Община Пазарджик

Срок: м.октомври

Отг. Росица Матева

Катя Бозева

Величка Антонова

Стоил Киричев

Виолета Клисарова

Малина Илиева

б/ Конкурс за картички, рисунки и сурвачки на тема“Направи добро за Коледа“, организиран от Общински детски комплекс и Община Пазарджик

Срок: м.декември

Отг. Виолета Клисарова

Катя Бозева

Лушка Герова

Тодорка Колчакова

Изготвил:..........................

/Спаска Стефанова/

Председател на Комисията по тържества и ритуали в училището
ПРИЛОЖЕНИЕ 13

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР ГАЧЕВ“ ГР.ПАЗАРДЖИК

Утвърждавам!

Директор:

/Валери Стоянов/СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2013 – 2014 г.

I. Вътрешно – училищни мероприятия

1. Училищни турнири по футбол, хандбал, бадминтон и баскетбол за комплектоване на училищните отбори за участие в общинските училищни игри

- Футбол V - VII клас

VIII – X клас

XI – XII клас

Срок: 20.10.2013 г.

Отг. Радко Уливеров, Бончо Иванов


 • Хандбал V – VII клас

Срок: 05.02.2014 г.

Отг. Радко Уливеров, Бончо Иванов • Бадминтон VIII – XII клас

Срок: 20.02.2014г.

Отг. Радко Уливеров, Бончо ИвановVIII - X клас

Срок: 10.11.2013г.

Отг. Радко Уливеров, Бончо Иванов

2. Цялостен преглед на лекоатлетическите възможности на учениците и сформиране на училищен отбор за участие в общинския лекоатлетически крос „Златна есен“

Срок: 15.10.2013г.

Отг.Учители по ФВС

3. Лекоатлетически състезания с учениците от начален етап и определяне на отборите за участие в детския спортен празник „Лъвски скок“

Срок: 05.05.2014г.

Отг. Начални учители

4. Вътрешноучилищни състезания по футбол, народна топка и „Бързи, смели, сръчни“, в чест на Празника на училището.

Срок: март – април 2014г.

Отг. Радко Уливеров, Бончо Иванов

Учители по ФВС начален етап

II. Общински състезания.


 • Общинско първенство по футбол V - VII клас

XI - XII клас

Срок: м. Октомври, ноември

Отг. Радко Уливеров, Бончо Иванов


 • Общинско първенство по хандбал V - VIII клас

Срок: 10.02.2014г.

Отг. Отг.Бончо Иванов, Радко Уливеров • Общински лекоатлетически крос „Златна есен“

Срок: м.октомври

Отг.Радко Уливеров, Бончо Иванов • Общинско лекоатлетическо състезание „Лъвси скок“ II - IV клас

Срок: 10.05.2014г.

Отг. Учители по ФВС начален етапIII. Туристическа дейност

 1. Екскурзия до гр.Брацигово за поднасяне цветя пред барелефа на Димитър Гачев – патрон на нашето училище.

Срок: м. април 2014г.

Отг. Училищно ръководство и учители по ФВС

Изготвил:..........................

/Спаска Стефанова/Председател на Комисията по тържества и ритуали в училището

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница