Програма за развитие на читалищната дейност в кв. Стрелбище цели обединяване на усилията за по-нататъшно развитие на читалището, като важна обществена институция, реализираща културната идентичност на кварталаДата28.10.2018
Размер87.18 Kb.
ТипПрограма

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ЙОРДАН ЙОВКОВ 2014

гр. София, ул. Йордан Йовков № 13, кв. Стрелбище, тел: 0878 39 82 19,

e-mail: chitalishte_jordan_jovkov@abv.bgКУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2017 Г.

ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият календар за развитие на читалищната дейност в кв. Стрелбище се създава в изпълнение на чл.26 а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на направеното от читалището в кв. Стрелбище предложение за дейността през 2017 год.

Изготвянето на годишната програма за развитие на читалищната дейност в кв. Стрелбище цели обединяване на усилията за по-нататъшно развитие на читалището, като важна обществена институция, реализираща културната идентичност на квартала.


Основна дейност на читалището, е да осъществява културен живот и приобщаване на гражданите към постиженията на науката, изкуството и културата. Да работи за запазване на обичаите и традициите на българския народ и утвърждаване на националното самосъзнание. Да организира инициативи като: тържества по случай национални чествания, отбелязване на годишните традиционни празници, мероприятия за съхраняване на българските обичаи и други на местно ниво.
Читалището е основен фактор в развитие на местната култура в частност и като цяло на българската култура. Все повече се очертава не само, като културен център, но и като такова на гражданското общество.


 1. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ1.1. Основна цел на настоящата програма е утвърждаването на читалището в кв. Стрелбище, като културно-просветно средище с активни културни, информационни, социални и граждански функции. Продължаване на партньорството на читалището с училището и детската градина с цел финансиране и намиране път и към работещите хора за привличане в дейности.

1.2. Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие и предаване;

1.3. Необходима е подкрепа и насърчаване на любителското творчество, насочено към не материално и културно наследство.

1.4. Развитие на професионалните умения и повишаване на квалификация на работещите в културната институция.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 1. ОРГАНИЗАЦИОННА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Организационната и стопанска дейност в читалището е насочена към създаване на по-добри възможности за работа на читалищните дейци и потребителите, както и откликване на новите потребности на българското общество. Ще се работи за създаване на условия за организационна стабилност и утвърждаване ценностите на гражданското общество. В тази връзка се предвиждат следните основни задачи за изпълнение.

- Провеждане на работни съвещания с работещите в читалището. Работа за повишаване на тяхната квалификация, посредством организиране на различен тип семинари, както и включването им в срещи и конференции отнасящи се до тяхната работа;

- Дейности по привличане на нови членове на Читалището;

- Повишаване на културата за работа с читатели и потребители.

- Установяване на сградния фонд на Читалището – административна и тренировъчна база, библиотека и др.

Техническата обезпеченост на читалището е сравнително добра.
 1. ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО И ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ:

Съществена част от дейността на читалището е грижата за разширяване и развитие на любителското художествено творчество. Читалището се явява като мост между миналото и съвремието и ролята му при създаване укрепването и възпроизвеждането на традициите и културата по места е незаменима.

Художествено-творческа дейност в читалището цели запазване и развитие на традиционните ценности на българския народ, съхранение на обичаите и традициите, както и създаване на нови традиции, породени от нуждите на местните общности. Чрез тази дейност Читалището ще работи за привличане на млади хора и ученици към читалищните самодейни колективи, както и за осмисляне на свободното време на учениците през лятната ваканция. С изявите на Читалището ще се работи за развитие и обогатяване на културния живот в кв. Стрелбище за утвърждаване на националното самосъзнание и отчитане и съхранение богатството на местната и етническата култура. За осъществяването на тези задачи ще бъдат изпълнявани следните дейности и ще бъдат организирани следните празници:


 • Организиране и провеждане на национални и традиционни празници и местни мероприятия

 • Поддържане на утвърдените форми в любителското художествено творчество и създаване на нови; ангажирано участие в районни празници и др. прояви

 • Разширяване на художествено- творческо направление

 • Участие в различни фолклорни и певчески фестивали и празници в страната.

 • Осъществяване на читалищните дейности и услуги чрез обучение на хората от всички възрасти с цел развитие на гражданското общество.
 1. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ

Библиотечната дейност ще бъде една от основните върху, която Читалището ще насочи своите усилия. Тя ще бъде насочена към: • Превръщане на библиотеката в съвременен информационен център;

 • Библиотечно обслужване на гражданите;

 • Технологично обновяване на библиотечната дейност;

 • Екипониране на изложби и кътове с литература и витрини;

 • Организиране на среща с изявени творци;

 • Детски литературни четения в библиотеката, щафетно четене на книги. 1. КУЛТУРЕН КАЛЕНДАРМесец ФЕВРУАРИ


мероприятие

място


Изработване на мартеници с доброволци и жители от квартал СтрелбищеУл. Йордан Йовков № 13, кв. Стрелбище, район Триадица

Откриване дейността на Читалище „Йордан Йовков – 2014“ с изложба на художника Иван Димитров – жител на кв. Стрелбище.


Ул. Йордан Йовков № 13, кв. Стрелбище, район Триадица


Месец МАРТ


мероприятие


място


Мероприятие по случай Баба Марта
Празнуване на Националния празник на България - 3 март със специални гости и граждани от квартала01.03.2017 год. Ул. Йордан Йовков № 13, кв. Стрелбище, район Триадица

Месец АПРИЛ


мероприятие


място


Пролетен празник по случай Цветница и засаждане на цветя заедно с деца от квартала


Междублоково пространство и градинката на ул. Йордан Йовков № 13, кв. Стрелбище, район Триадица
Месец МАЙ


мероприятие

място


Стартиране на Курсове в рамките на 4 месеца за обучение по английски език за хора с увреден слух – съвместен проект на Сдружение „Тишина“, Народно читалище „Йордан Йовков“ и община Триадица


Народно читалище Йордан Йовков в район Триадица

24 май – Ден на славянската писменост и култура

/поднасяне цветя на паметника на двамата братя/24.05.2017 год.

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, СофияМесец ЮНИ


мероприятие

място


Тържество по случай 1 юни – Ден на детето


Спортен ден на открито в района на читалище „Йордан Йовков“

Отбелязване на 2 юни – Ден на Христо Ботев и загиналите за свободата на България

/литературно четене/

Поставяне на венец пред паметника на Христо Ботев на бул. Христо Ботев, гр. СофияМесец СЕПТЕМВРИ


мероприятие

място


Отбелязване на 22 септември Ден на независимостта на България


Ул. Йордан Йовков № 13, кв. Стрелбище, р- Триадица

Месец ОКТОМВРИ


мероприятие

място


Откриване на учебната година

Отбелязване 80 години от смъртта на Йордан Йовков


15.10.17 г. – Посещение на къщата музей в с. Жеравна


Месец НОЕМВРИ


мероприятие


място

Ден на народните будители и честване на 137 години от рождението на Йордан Йовков


1.11.2017 год. ул. Йордан Йовков № 13, кв. Стрелбище, р- Триадица


Ден на християнското семейство

21.11.17 г., ул. Йордан Йовков № 13, кв. Стрелбище, р-н ТриадицаМесец ДЕКЕМВРИ


мероприятие

място


Световен ден на хората с увреждания
Концертна програма по повод деня на хората с увреждания

03.12.17г. – Ул. Йордан Йовков № 13, кв. Стрелбище, р-н Триадица

Коледни и новогодишни празници –
Коледна елха – среща с деца в неравностойно положение

Коледен концерт

В салона на читалището - ул. Йордан Йовков № 13, кв. Стрелбище, р-н Триадица


Културният календар е отворен и може да бъде допълван и променян.
 1. МАТЕРИАЛНО -ТЕХНИЧЕСКА БАЗА:

Към настоящия момент, Читалището ползва материално техническата база, включваща сграден фонд, библиотечен салон, и сервизни помещения на адрес: гр. София, ул. Йордан Йовков № 13, кв. Стрелбище и очаква да бъде официално настанено по законоустановения ред от район Триадица към Столична община.

Създаване на по - добри условия в бибилиотеката за посетители и самодейци.


 1. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Финансирането на читалището е регламентирано в Закона за народните читалища и се осъществява по следните начини;

7.1. Читалището ще финансира дейността в рамките на държавната субсидия;

7.2. Дарения;

7.3. Други законови приходи.


 1. ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА:
  1. брой и качество на проведените празненства, концерти, чествания;

  2. брой организирани школи, клубове, курсове, кръжоци.

  3. брой участници в организираните школи, клубове, курсове, кръжоци, групи;

  4. брой участия в местни, регионални, национални празници и конкурси.

  5. награди от участия в конкурси. 1. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА
  1. Срокът за изпълнение на Програмата е в рамките на бюджета на 2017 год.

  2. При отчитане на дейностите в изпълнение на Програмата ще бъдат отчетени и индикаторите за оценка на изпълнението.
 1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата едногодишна програма за развитие на Читалището е ще стимулира развитието на обществеността в района, ще дава възможност за сплотяване, обучение, съхраняване на българските традиции и развитие на творческия потенциал, за да има устойчиво развитие в истинския смисъл на думата.
Каталог: images -> karta -> 2017
2017 -> Отчет за изразходените средства през 2016 Г. Закупуване на 2 шатри и 3 комплекта маси и пейки 674 лв
2017 -> Народно читалище “искра 1898 г.” село калейца, община троян
2017 -> Програма за дейността на читалището през 2017 Г. Основна цел
2017 -> Доклад за дейността на нч "христо смирненски 1935" пловдив през 2016 година
2017 -> Национална изложба конкурс "Трифон зарезан" февруари 2017, Сунгурларе. Международен конкурс на тема „С очите си видях бедата",април 2017, мон, София. Национален конкурс „Възкресение Христово", одк варна, април 2017
2017 -> Програма за дейността на Народно читалище "Светлина-1952"- с. Света Петка 2017 г. Основни приоритети
2017 -> Народно читалище"Христо Ботев"-1931г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница