Програма за развитие на регионите не започнат работа по проектите, средствата ще им бъдат спрени. Това заяви министърът на финансите Петър Чобанов след среща с ръководството настраница3/5
Дата20.07.2018
Размер0.77 Mb.
1   2   3   4   5

Дежа вю: Областният връща решения на Общинския съвет

27 февруари 2014 15:22 | Дарик - Варна |

Областният управител на Варненска област Иван Великов върна за преразглеждане част от решенията, които взеха съветниците на последната сесия на Общинския съвет.

Губернаторът връща учредяването на общинския фонд „Култура”, приемането на неговия правилник и кандидатстването за финансиране за фестивали и творчески проекти.

Друго решение, което съветниците ще трябва да преразгледат, е преобразуването на общинските спортни предприятия „Спортни имоти” и „Спорт за всички” в „Спорт-Варна”. Съветниците гласуваха и безвъзмездното предоставяне на „Спорт-Варна” на управлението на спортните комплекси „Простор”, „Локомотив”, „Младост”, басейните „Делфини” и „Приморски”, игрищата в морската градина, тенис кортовете в „Чайка”, както и гребната и конна база.

Великов върна и решението за освобождаването на Цветомир Грънчаров от Съвета на директорите на общинското предприятие „Пазари ЕАД” и избирането на негов заместник в лицето на Атанас Божанов.

Решението за повишаване на заплатите на общинските съветници, което бе прието на същата сесия, не е сред върнатите от областния управител.

Това е вторият път от началото на годината, в който областният управител връща решения на Общинския съвет. Преди певече от месец, поради процедурни нарушения, той върна за прегласуване декемврийската сесия.


Разпределят още 25 000 лв. за димитровградските читалища

27 февруари 2014 15:40 | Дарик-Хасково |

Общинската субсидия за читалищата от община Димитровград да бъде разпределена съгласно закона от комисията, която разпределя и държавната, като бъдат компенсирани тези, за които отпусната до момента не покрива стандарта за защитената пред министерството на културата бройка, предложи секретарят на комисията по култура Калина Монева на днешната сесия. В отговор кметът Иво Димов коментира, че това не е невъзможно, но тези пари в размер на 25 000 лв. по принципно решение разпределя комисията по култура. По закон тя не разпределя нищо и би могло да се направи така, че да бъдат удовлетворени тези, които са недоволни от държавния трансфор, посочи Калина Монева.

Недоволни винаги ще има. При 32 читалища, че от 5 не са подписали протокола, не пречи за влизането му в сила, дори миналата година недоволните бяха повече, репликира кметът Иво Димов. Че ще се запознае с депозираните до него от недоволните писма и посочените в тях аргументи, гарантира той. Засега при мен има писмо само от Веселин Иванов и читалище „Звездица”, но той и миналата година не беше доволен, коментира още кметът. Чуйте в приложения файл.


Общинският съвет единодушно прие отчета на шуменския омбудсман

27 февруари 2014 16:04 | Дарик Шумен |

С пълно единодушие Общинският съвет в Шумен гласува годишния отчет за 2013 г. на Обществения посредник Иван Капралов. С гласовете на 39 общински съветници на редовното заседание днес съвета прие отчета за работата на местния омбудсман.

„Изминалата 2013 г. бе особена - местната и централната власт работиха в условията на криза в диалога с гражданите. Но смятам, че поне в Шумен намерихме път и Общественият посредник активно участва в опита да се възстанови и укрепи диалога между гражданите и властта", каза пред съветниците Иван Капралов. Той посочи, че жалбите през 2013 г. са били основно за проблеми на хората с енергоразпределителното предприятие, с „ВиК", „Топлофикация", доставчици на интернет и кабелни услуги. „Извън моите правомощия е, но благодарение на институционалното доверие към Обществения посредник се опитвах да помогна на всички жалбоподатели", обобщи омбудсманът.

Пред съветниците Иван Капралов акцентира на няколко от случаите в практиката си. Той отново напомни на шуменци, че имат право да избират кое задължение - старо или настоящо, да погасят при плащане на местните данъци.

Общественият посредник призова съветниците да се върнат към започналия, но недовършен дебат за шума от заведения. „Въпросът в по-тих или по-шумен град искаме да живеем не може да се реши само от кмета, омбудсмана или инспектората. Дебатът трябва да включва много широк кръг от граждани", призова Капралов.

Той настоя да бъде променена практиката, при която общинското предприятие „Паркинги, гаражи и благоустройство" слагат скоби на автомобилите, чиито собственици са платили за един час, но ползват паркинга по-дълго време.

На заседанието бе дебатирано и решението на Върховния административен съд от 21 февруари 2014 г., който отменя като незаконосъобразни таксите за 5 и 6-годишните деца в подготвителните групи. „Вече има трайна съдебна практика по въпроса и общините не бива да стоят в отбранителна позиция, а да поискат държавата да финансира тази реформа", заяви Иван Капралов. Той изрази и мнението си, че според чл. 195 от АПК общината не дължи връщане на събираните такси в периода преди влизането в сила на съдебното решение на ВАС.


Нов тип контейнери ще събират хранителни отпадъци

27 февруари 2014 16:14 | Дарик Бургас |

5 330 спасени дървета, спестени са 1,2 милиона киловат часа електроенергия, спестени са 13 милиона литра питейна вода и са спестени 125 барела претрил. Това отчетеният само за 2013 година резултат от системата за раздено събиране в Бургас. Данните бяха отчетени по време на представянето на поредния зелен проект, който община Бургас ще реализира с фирма "Екопак" през тази година.

„Решихме заедно с общината да направим пилотен проект и Бургас да е първият град - еталон за разделно събиране на отпадъци и опаковки, както стана през 2012-а. Целта ни бе да повишим ефективността на системата за разделно събиране. В тоническата област подобрихме инфраструктурата за разделно събиране на отпадъците и проведохме образователни и информационни инициативи към гражданите", каза Тодор Бургуджиев - изп. директор на фирмата.

С тези действия средната честотата на разделно събиране на отпадъци от 37% се е повишила на 53 %, което се оказва най- добрият резултат в България в момента.

Контейнетрите тип „ракла" са подменени с тип „иглу", позволяващи събирането на по-голям обем отпадъци и с по-добър външен. Въведена е джипиес система на камионите, които обслужват контейнерите за разделно събиране в община Бургас.

На срещата стана ясно, че в капиталовата програма на Община Бургас за 2014 г. е предвидено проектиране, изграждане и оборудване на 17 бр. площадки за временно съхранение и предварителна обработка на биоразградими отпадъци в кварталите и съставните селища на община Бургас - на обща стойност 578 000 лв. Предвидено е да бъде реализиран и проект за изграждане на мобилни станции за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата - 9 бр. общо, на стойност 198 000 лв. В тях домакинствата ще могат да изхвърлят вредни препарати. Както и досега, съществува задължението за изграждане на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Освен това се въвежда и ново задължение за разделно събиране на битовите отпадъци: хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал.

Новата наредба запазва изискванията към строителните фирми. При нарушение предвидените глоби са: за физическите лица - до 5000 лева, а за юридическите лица и едноличните търговци - налагане на имуществена санкция в размер до 50 000 лева.

Въведено е новото задължение за изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата - едрогабаритни домакински отпадъци (шкафове, гардероби, легла, дивани, фотьойли, матраци и други), строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата в малки количества, биоразградими, вкл. зелени отпадъци, батерии, електрически уреди, опасни отпадъци от домакинствата.

„Община Бургас е един от най-добрите ни партньори. Тук винаги постигаме най-високи резултати, свързани с новостите" - сподели Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на „Екопак" България.


Отвориха наново офертите по водния цикъл - ИСПА 2

27 февруари 2014 16:17 | Дарик-Шумен |

Нова петчленна комисия отвори наново офертите на кандидатите за изпълнение на обществената поръчка по проекта "Интегриран воден цикъл на Шумен" - етап 2" по-рано днес. Кандидатите са Обединение „Аква Билд Шумен", Консорциум „Шумла 2" и „СЕГ - Шумен", съобщават от пресцентъра на местната администрация.

Председател на комисията е главния юрисконсулт на община Шумен Тодор Илиев. В състава й влизат още специалистите инж. Димитър Георгиев, инж. Георги Янков, екологът Станислава Милева-Христова и инж. Кирил Вълев.

Новата комисия бе сформирана заради жалби на Обединение „Аква Билд Шумен" и Консорциум „Шумла 2", които оспориха процедурата и тя бе спряна от Комисията за защита на конкуренцията.

Във възможно най-кратък срок комисията ще провери съответствието на офертите на кандидатите и ще предложи класиране по отношение на техническите показатели. След това публично ще бъдат отворени и ценовите оферти на участниците в процедурата и ще бъде избран изпълнител.


Разград и Исперих – отличници по програма „Растеж и развитие на регионите“

27 февруари 2014 18:36 | Дарик Разград|

Две от общините в област Разград отчетоха пред областния управител Стоян Ненчев, че могат веднага да започнат реализацията на своите проекти, финансирани по програма „Растеж и развитие на регионите“. Заместник-кметът на Разград Любомир Цонев обаче уточни, че това ще стане, ако получат скоро обещаните 30% авансово плащане. Община Разград има одобрени три проекта по тази програма, този, който вече има избран изпълнител е за рехабилитация на улична инфраструктура в Западна промишлена зона. До края на март се очаква да е готов проектът за стадион „Лудогорец Арена“ – каза още Цонев.

Исперихският финансиран проект е за енергийна ефективност на пет детски градини, можем да започнем ремонта, когато ни кажат за започнем – обясни кметът Бейсим Басри. „Започвайте“ – влезе в тона му областният управител.

Останалите пет лудогорски общини също изразиха готовност да стартират скоро усвояването на средствата, повечето до седмица обявяват обществени поръчки и реалният старт на проектите за близо 16 милиона лева ще е през месец май.

Ненчев похвали градоначалниците за експедитивността и им припомни, че ако по време на междинната проверка за реализацията на проектите след 3 месеца, са започнали реална работа по тях, се увеличават шансовете им за отпускане на допълнителни средства.


СТАНДАРТ

Димитровград раздава услуги с трибагреника

standartnews.com 12:00 ч. 27.02.14 Красимира Славова

Хасково. Димитровградската администрация ще изпълнява в петък услуги две в едно за гражданите. По инициатива на кмета на общината Иво Димов всеки димитровградчанин, който посети на 28 февруари Центъра за обслужване в общинската администрация ще получи и трибагреника с размери 60 на 90 см.

Идеята на градоначалника е българското знаме да украси колкото се може повече домове за отбелязването на националния празник 3-ти март.

За самия Национален празник на площад „България" ще се раздават хартиени флагове бяло-зелено-червено за всички, дошли на площада.
Дора Янкова влиза в комисия по еврофондовете

standartnews.com 11:02 ч. 27.02.14 Ваня Христова

София. Депутат от Коалиция за България Дора Янкова бе избрана за зам.-председател на Парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

"Опитът на Янкова като успешен кмет на община, привлякъл милиони лева инвестиции от ЕС, визията й за развитие на регионите, като председател на Националното сдружение на общините в Република и България и опитът, натрупан в Брюксел по време на членството й в Комитета на регионите, са основните мотиви за поемането на поста", съобщават от пресцентъра на БСП- Смолян.

„Усвояването на средствата от ЕС е сред приоритети ни, като възможност за развитие и инвестиции и добавена стойност за българската икономика, за развитие на регионите и подобряване качеството на живот“, каза Янкова. Янкова е зам.-председател на Парламентарната комисия на Коалиция за България и член на Парламентарните комисии по бюджет и финанси, комисията за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс, Делегацията в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива, Постоянно действаща подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисия по бюджет и финанси.

Стандарт Нюз припомня, че в началото на февруари тази година Деница Караджова от Коалиция за България бе избрана за председател на парламентарната комисия по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Тя седна в стола на Младен Червеняков, който бе избран за посланик в Черна гора.


ТРУД

Заплатите на общинарите влизат в съда

27.02.2014 08:08 | Пламен Енев

Решението на общинските съветници във Варна да си увеличат заплатите на 70% от възнаграждението на председателя на общинския съвет (около 1050 лв. - б.р.) най-вероятно ще се озове в съда, показа проучване на “Твоят ден”. Миналата седмица кметът на града Иван Портних (ГЕРБ) върна тази точка от сесията на местния парламент заради неспазена процедура. Общинският съвет има 14 дни да прегласува решението, считано от миналия петък. Срокът изтича на 7 март.

Председателят на комисията за правилника Аврам Тодоров (БСП) обаче заяви, че няма да свиква заседание, докато не получи обяснение защо кметът го е посочил поименно като вносител на предложението за вдигане на заплатите. Тодоров всъщност е гласувал против увеличението.

Виж тук новите електронни издания в MediaMall - цени от 1,20 до 4,80 лева - вече и с SMS

Шефът на групата в местния парламент Тодор Балабанов (ГЕРБ) смята, че председателят на общинския съвет може да назначи временен ръководител на комисията за правилника, ако Тодоров откаже да я свика.

При всички случаи заседание на местния парламент няма как да се проведе преди 7 март, когато изтича срокът за прегласуване. Тогава кметът ще бъде принуден да вкара казуса в съда. В противен случай върнатото решение ще влезе в сила. Това ще даде време на общинарите да гласуват заплатите си на следващата редовна сесия.
24ЧАСА

Започва ремонт на най-разбития варненски булевард „Трети март“

27.02.2014 14:09

Ремонтът на най-разбития варненски булевард „Трети март" започва днес - в навечерието на националния празник, както обеща кметът Иван Портних. Улицата е една от най-важните, но и най- проблемните в морската столица от години.

Първият етап от ремонтните дейности обхваща трасето от бул. „Янош Хуняди" до бул. „Република". Инвестицията, осигурена от общинския бюджет, е 5,5 млн. лв. и включва изграждане на нов водопровод, на битова и дъждовна канализация, основен ремонт на пътните платна, на тротоарите и бордюрите. Първият етап се очаква да приключи до края на месец юни, обясни Христо Иванов, зам.-кмет на Варна. Предстои да бъде въведена нова организация за градския транспорт, като поетапно ще бъдат затваряни платната. Хората, ползващи тролейната мрежа, ще могат за ползват автобусите на градския транспорт по линия номер 20, които ще бъдат увеличени.

Ремонтът се реализира по преработения проект за реновиране на булеварда от 2012 г., който предвижда цялото трасе да бъде обновено за 9,8 млн. лв. Изпълнител е ДЗЗД „Варнастрой 2012".

Този нов начин на рехабилитация на пътната мрежа във Варна - не чрез кръпки, а чрез пълна подмяна и на подземната, и на надземна инфраструктурата, обяви като приоритет в работата си кметът Иван Портних.

За втория етап от ремонта на „Трети март" - от бул. „Република" до ул. „Вяра", ще бъдат търсени средства по оперативни програми, в краен случай ще бъдат заделени пари от общинския бюджет, тъй като този булевард е важен за града и обновяването му да бъде приключено възможно най-бързо", коментира зам.-кметът Христо Иванов.

За решаване на проблема с т. нар. „тапа", която се образува и затруднява движението на ул. „Вяра" и бул. „Цар Освободител", общината също има вариант - в наличност са готови проекта за разширение на булевард „Цар Освободител" - от ул. „Поп Димитър" до бул. „Република", както и за разширение на ул. „Вяра" - от бул. „Сливница" до бул. „Трети март". За реализирането на тези ремонти ще бъде търсено външно финансиране.


КМЕТА.bg

Кметът на Струмяни даде вечеря за боговете на виното

Трапезата бе споделена от боговете Дионисий, Сабазий, Бакхус и свети Трифон

Владимир Симеонов, 27 февруари 2014, четвъртък, 10:07 ч.

Кметът на община Струмяни Емил Илиев даде вечеря за Боговете на виното. С топла благодарност и наздравица започна срещата на управника с божествата на течния еликсир. Трапезата му бе споделена от боговете Дионисий, Сабазий, Бакхус и свети Трифон.

С тях бяха мома Кераца, вакханките и всички театрали от село Илинденци, които ежегодно се превъплъщават в персонажите на традициония празник на боговете на виното през февруари. С тяхна помощ се привличат стотици гости от страната и чужбина.

Ангел Станишев неизменно е в ролята на Дионисий, вече 22 години пресъздава образа на бога на течния еликсир и помага на младите да изграждат своите образи. Мома Кераца се играе от младата Зоя Диманкова, която през 2012 година стана Мис "Малешево пее и танцува".

Аристичната девойка благодари с песен на екипа на Емил Илиев за доброто отношение към работата на самодейците. Хорото поведе кметът, а всички наздравица за здраве и благоденствие. А веселбата им бе...божествена.


Общината в Банско предлага над 80 електронни услуги

Надявам се да намерим правилната форма за публично-частно партньорство за част от проектите, каза кметът Георги Икономов

Сияна Севова, 27 февруари 2014, четвъртък, 12:08 ч.Г-н Икономов, получихте признание за успехите си в областта на електронното управление на общината от БАИТА. За какво получихте наградата?

В момента, Община Банско е реализирала над 80 електронни услуги, включващи административните услуги от ГРАО, Местни данъци и такси, ТСУ, общинска собственост, търговия и туризъм, озеленяване, екология и чистота. Със сигурност сме общината с най-много възможности гражаните да бъдат обслужвани онлайн. Услугите са достъпни на сайта на общината www.bansko.bg - портал за административни електронни услуги: http://bansko.bg/bg/Онлайн-услуги. По-голямата част от тях могат да се получават без електронен подпис.

Дадена е възможност на потребителите да посочват различни начини за получаване на документа - по пощата, на мейла подписана от нас с електронен подпис, на място и чрез куриер. Когато услугата е заявена без електронен подпис, документът се предава лично на фронт офиса на общината.

Един от успешните продукти, позволява на отдалечени клиенти да имат достъп до Интегрираната информационна система на община Банско. По този начин жителите на кметствата могат да заявят, да заплатят и да получат административна услуга, без да се налага да посещават Банско. Друг комплексен продукт, пък е интегриран с документоборотната система и позволява на гражданите да подадат заявления за административни услуги по електронен път.

Другото, което сме направили е, през разширената деловодна справка да се проследява движението на подадените документи. Собствениците на имоти на територията на община Банско вече могат да направят справка за дължимите местни данъци и такси през уеб портала на общината и да заплатят дължимото и през интернет по системата EPAY.

Банско е туристически град, правите ли нещо в посока универсална електронна информация?

Да, вече е внедрена Географската информационна система за устройство на територията на община Банско – ГИСУТ. Това е уеб базиран геопортал с процедури за обслужване на дейности по устройство на територията и предоставяне на услуги на външни потребители. Цялата информация може да се намери на http://bansko.bulplan.eu

Проектът „Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско – БАНСКО КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ“, по Оперативна програма „Регионално развитие” дава точно такава универсална информация. В него чрез съвременни технологии за анимация, ще се осъществява онлайн връзка с туристическите атракции. На огромен LED екран, разделен на 6 монитора посетителите ще могат в реално време, да виждат какво се случва на всяка една от атракциите. За целта има специално разработен сайт - http://bansko-attraction.org/

Като част от програмата за европейско териториално сътрудничество, по проект ”Лесно пътуване”, в центъра на Банско е монтирана светодиодна табела. Тя се вижда отдалеч и е устойчива на климатични условия. Това е една динамична система за визуална комуникация, от която гостите и гражданите на града могат да се запознаят с предстоящите и проведените културни събития и дейности на общината, на нея се пускат и специални съобщения.

В сферата на електронните услуги предстои да внедрим регистър за категоризираните обекти, чрез които се осигурява пълна прозрачност на регистрираните и категоризирани туристически обекти. Имаме идеен проект за дигитални информационни центрове, които пък ще дават инфомация за ресторанти, хотели, наем на автомобили, такси, резервации, информация за туристически маршрути, пътни маршрути, дестинации, местни забележителности и др. Ще наблегнем на развитието на летния туризъм в общината. Тогава ще заработи с пълен капацитет посетителският информационен център в Банско ще запознава туристите с атракциите на града. Надявам се да намерим правилната формула за публично-частно партньорство за реализиране на този проект.

Постигнали сте много, но как смятате да надграждате постигнатото досега?

Укрепването институционалния капацитет и усъвършенстването на административното обслужване са важни приоритети в работата на общината. Ще продължим да въвеждаме нови информационни и комуникационни системи. През тази година имаме проект, с който ще дадем възможност на хотелиерите да си подават Справка-декларация по чл.116, ал.4 от ЗТ по електронен път без да посещават ежемесечно сградата на общинска администрация, а чрез еднократна регистрация. В малките населени места в общината ще могат да плащат дължимите данъци, на място, в самото кметство, без да е необходимо да пътуват до Банско. Възможност е и плащането с кредитна карта. В сайта на общината вече се разработн панел за е-консултации. Това разбира се е една малка част от плануваното в тази област за 2014г., но предлагам другото да остане в тайна.


Събирането на пари от училищните настоятелства е незаконно

Учителите нямат право да събират пари по правилник, а практиката показва, че е точно обратното

Силвия Георгиева, 27 февруари 2014, четвъртък, 15:41 ч.

Таксите и всякакви финансови средства, които се събират, в училищата се определят само и единствено от министъра на образованието и науката. Всичко останало, което влиза в държавните образователни изисквания е безплатно, категорични са експерти от Регионалния инспекторат по образование (РИО) в Бургас.

В родните ни школа се утвърди практиката за събиране на пари от родителите на учениците. Поредната родителска среща в 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов" стартира под наслов "имате ангажимент към училището да дадете и този срок 25 лева", сигнализираха родители. В 119 СОУ учащите са около 1500. Направените изчисления показват, че за два учебни срока събраната сума възлиза на 75 хил. лева за година.

Законът за народната просвета не позволява по подобен начин да се събират пари за училищата и то не за учебни помагала, а за шкафчета, дограми, нови чинове, подови настилки и пр.

Преди време просветният министър Анелия Клисарова също заяви, че "пари от родителите не трябва да се събират, защото общинските и държавните училища получават субсидия от държавата".

Родителите не се подписват никъде срещу внесената сума, не получават квитанция, не е ясно дали цялата сумата стига до касата на Училищното настоятелство и липсва всякаква прозрачност. Въпросите са много, а отговори няма!

На въпроса задължително ли е да се дава 50 лева всяка учебна година, директорът на Модерното българско училище, заяви че не е задължително, но е желателно, тъй като всички деца ползват еднакво базата.

Вярно е, че парите в системата на образованието винаги са недостатъчно. Вярно е, че всяко училище има нужда да покаже добра материална база, а майките и бащите избират училищата, които имат добре изглеждащи класни стаи, предполагащи един добър учебен процес в една приветлива среда.

Затова и държавата, освен субсидията, която получават училищата под формата на делегирани бюджети, създаде и един набор от национални програми, финансирани от бюджета, които всяка година се утвърждават със Закона за държавния бюджет и които дават възможност на училищата да кандидатстват със свои проекти и да получат пари за по-добро обзавеждане и по-добра материална база.

Също така могат да се използват и част от възможностите на европейските програми там, където училището участва в подобни проекти. Събирането на средства за ремонт на училището не трябва да е ангажимент на родителите. Учителите нямат право да събират пари по правилник, а практиката показва, че е точно обратното.

Родителите, които имат възможност да спонсорират дейността на Училищното настоятелството, би било редно да използват банковата сметка, за да внесат определените от тях суми в касата на настоятелството или да реализират за тяхна сметка дейности, които ще подпомогнат дейността на училището.

Училищата могат да кандидатстват за допълнително финансиране на проектен принцип, а най-добрите закрепят дупките в оскъдния бюджет. С тези средства на практика се дофинансират дейности, за които държавата не може да отпусне пари от републиканския бюджет за цялата система.

Родителските дарения не трябва да са част от националната образователна система, недопустимо е и в разрез със закона, и нормативната уредба, категорични са родителите.

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница