Програма за развитие на селските райони Проект "Младежка работилница" шанс за младите роми" на Сдружение "Партньори Кюстендил", по оп "Човешки ресурси", схема за социално предприемачествоДата21.07.2016
Размер59.12 Kb.
ТипПрограмаНашите експерти консултираха и помогнаха при разработването на следните проекти:
2011 година

1. Проект за социално включване и ранно детско развитие на община Бяла Слатина, финансиран от Световната банка чрез МТСП.2. Проект за социално включване и ранно детско развитие на община Дупница, финансиран от Световната банка чрез МТСП
2010 година
По ОП РЧР, схема Социални услуги за социално включване:
1. Проект на Сдружение "Нов път" Хайредин - "Социален парк Нов път Хайредин"
2. Проект на Фондация “Международен център за социално интеграция и застъпничество” - "Социален парк "Рома"
3. Проект на Сдружение "Интеграция на малцинствата" с.Никола Козлево - "Център за социална интеграция на малцинствата"
4. Проект на Читалище "Просвета" с.Слатино, община Бобошево - "Дневен център за стари хора"
По ОП "Регионално развитие", схема "Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини":
5. Проект на община Антоново - "Повишаване на енергийна ефективност в СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и ЦДГ "6-те Ястребинчета" в град Антоново"
6. Проект на община Мизия - "Мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в община Мизия"
По ОП РЧР, схема "Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда":
7. Проект на "Еврострой БГ 2008" ООД - „Интеграция чрез професионално обучение и трудова заетост”
2009 година
1. Проект на Община Чепеларе за ремонт и обновяване на читалищна сграда в с.Злогош по мярка 321, Програма за развитие на селските райони
2. Проект "Младежка работилница" - шанс за младите роми" на Сдружение "Партньори - Кюстендил", по ОП "Човешки ресурси", схема за социално предприемачество
3. Проект "Инвестиция в бъдещето - социално предприятие "Пчела" на Сдружение "Нов път" Хайредин
4. Проект на община Трекляно за ремонт и обновяване на читалищни сгради в с.Трекляно, с.Злогош и с.Средорек по мярка 321, Програма за развитие на селските райони
5. Проект на АДИГ ГРУП за обучение на екипите на читалище "Братство" и читалище "Пробуда" гр.Кюстендил, читалище "Напредък 1869" гр.Горна Оряховица по ОП "Човешки ресурси", схема "Квалификационни услуги и обучения на заети лица - фаза 2"
6. Проект на АДИГ ГРУП за обучение на имигранти по Европейския имиграционен фонд
7. Проект на Община Трекляно "Мостове към бъдещето" по Програма за трансгранично сътрудничество между България - Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ
8. Проект на Читалище "Братство" по Програма за трансгранично сътрудничество между България - Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ
9. Проект на Читалище "Братство" по по Програма за трансгранично сътрудничество между България - Македония по Инструмента за предприсъединителна помощ
По ОП РЧР, схема Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система:
10. Проект на Община Бяла Слатина "Заедно можем повече"
11. Проект на Община Роман "Заедно учим и творим"
12. Проект на ОУ "Хр.Ботев" гр.Сапарева баня "ЗАЕДНО – Знания, Алтернатива, Единство, Добросъседство, Надежда, Отговорност"


2008 година
1. Проект на Национално сдружение Недвижими имоти, София "Национална програма за обучение на посредници на недвижими имоти в ключови компетенции на професията", получи финансиране по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", област на интервенция 2.1. "Подобряване адаптивността на заетите лица".
2. Проект на Местно туристическо сдружение - Търговище "Европейски перспективи пред културно-историческия и събитиен туризъм в община Търговище", по Оперативна програма "Регионално развитие", операция 4.2. "Междурегионално развитие"
3. Проект на Сдружение "Младежки общински съвет" гр.Кюстендил "Изграждане на капацитет на доброволци от МОС и на младежи от региона по права на човека чрез тримодулно обучение". Проектът получи финансиране от Съвет на Европа, Европейската младежка фондация Страсбург.
4. Проект на Народно читалище "Братство" гр. Кюстендил - "Изграждане на устойчиви партньорства между община Кюстендил и община Пробищип" по Програма ФАР, Добросъседство между България и Македония
5. Проект на Сдружение "Консултантски клуб за гражданско образование" гр.Разград "Младите хора от Лудогорието, активен участник в изграждането на гражданското общество в региона" по програма ФАР, Развитие на гражданското общество 2006. Партньор по проекта е Фондация АДИГ.
6. Проект на Фондация "Социален консултативен център - Самоков" - "Партньори за устойчиво местно развитие" по програма ФАР, Развитие на гражданското общество 2006.
7. Проект на Фондация "Образование и бизнес" - "Партньорство за по-добро бъдеще" към фонд България на Балкански тръст за демокрация
Консултирахме разработването на следните проекти на Народно читалище "Братство" гр.Кюстендил:
- "Заедно за правата на човека и срещу насилието" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, фонд за подкрепа на НПО - България
- "Изграждане на информационен център в Кюстендил" по програма Europe Direct 2009 - 2012
2007 година
1. Проекти на Фондация "Образование и бизнес" София:
- проект "Разработване на стратегия и програма за развитие на туризма в община Разград", финансиран по програма АУПТ
- проект "Обучение на младежи от община Никола Козлево като обучители по права на човека", финансиран от Съвета на Европа, Европейска младежка фондация
- проект "Изграждане на местен капацитет за устойчиво развитие в област Кюстендил чрез обучение и работа в мрежа"
2. Проекти на Сдружение "Интеграция на малцинствата" с.Никола Козлево:
- "Социални услуги в общността - укрепване и развитие на Дневен център за възрастни хора в с.Църквица", финансиран от Фонд "Социално подпомагане"
- "Център за информация и услуги в с.Църквица, община Никола Козлево", финансиран от Социално-инвестиционния фонд
3. Проект на АДИГ ГРУП ООД - "Подобряване на организационно-управленската структура и дейността на Булстоун ООД гр.Варна". Собствено финансиране.
4. Проект "Инвестниционна подкрепа за устойчиво конкурентноспособно развитие на " ИНОКС" ООД гр.Разград", финансиран по програма ФАР, Конкуретноспособност
5. Проект "Развитието на човешките ресурси – стратегически фактор за успеха на Инокс ООД" - първа фаза на програма ФАР, Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта"
6. Проект на Фондация "Социален консултативен център" Самоков, финансиран по програма АУПТ на МТСП
2006 година
1. Проект на Сдружение "Подпомагане и интегриране на малцинствата в България" гр.Шумен - "Център за подкрепа на земеделието в област Шумен", финансиран по програма ФАР, Интеграция на пазара на труда на етническите малцинствени групи
2. Проект на Сдружение "Интеграция на малцинствата" с.Никола Козлево - "Дневен център за възрастни хора в с.Църквица", финансиран от Фонд "Социално подпомагане"
2005 година
1. Проект на Мебел Стил ООД гр.Търговище - "Подобряване на организационно-управленската структура и дейността на Мебел Стил ООД", финансиран по програма БАС
2. Проект на Фондация "Образование и бизнес" - "Образование за демократично гражданство в малките градове на страната", финансиран от Съвета на Европа, Европейска младежка фондация
3. Проект на Сдружение “Горнооряховски младежки парламент” – “Не губи кураж – приятелят е тук”, финансиран от международната мрежа Peace Child International, Шотландия
4. Проект на Д&А Консулт - "Подобряване на организационно-управлнеската структура и дейността на "Тоникс - 96" ЕООД гр.Плевен". Собствено финансиране.
2004 година
1. Проект на Фондация "Образование и бизнес" - "Пътна карта за успешен бизнес", финансиран по програма ФАР, Инициативи на пазара на труда
2. Проект на Фондация "Образование и бизнес" - "Стимулиране на гражданската активност на младите хора от град Ихтиман", финансиран от Съвета на Европа, Европейска младежка фондация
3. Проект на Фондация "Образование и бизнес" - "Нагаленд - непознатото лице на Индия", финансиран от National Geographic Canal
4. Проект на Сдружение "Горнооряховски младежки парламент" - "В помощ на мечтите си", финансиран от Национална агенция Младеж, България
5. Проект на Сдружение "Консултантски клуб за гражданско образование" - "Обучение на младежи от горния курс на училищата от град Разград да бъдат обучители по права на човека", финансиран от Съвета на Европа, Европейска младежка фондация
2003 година
Проекти на Сдружение “Младежка толерантност”:
1. Проект “Приятели завинаги”, финансиран от Съвета на Европа, Европейската младежка фондация
2. Проект “Не падай духом”, финансиран по програмата за малки грантове на Световната банка

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница