Програма за развитие на туризма на територията на община дряново през 2013 гДата22.01.2019
Размер55.4 Kb.ПРОГРАМА

ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО ПРЕЗ 2013 г.

Приета с Решение №365/09.09.2013г. на Общински съвет - Дряново (Протокол №38)
ЦЕЛ: РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО КАТО КОНКУРЕНТНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР

ПРИОРИТЕТ 1. РАЗВИТИЕ И ПРОМОЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ "ДРЯНОВО ГРАДЪТ НА КОЛЮ ФИЧЕТО". МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

ДЕЙНОСТ

СРОК

ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ В ЛВ. С ДДС

1.1.1.

Участие в туристически борси и изложения в България

– Международно туристическо изложение „Културен туризъм” – гр. В. Търновоцелогодишно

1000

1.1.2.

Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири в рамките на проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар”, BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.

2013/2014

по проект

1.1.3.

1.1.4.


Разработване и разпространяване на рекламни материали:

 • рекламни сувенири;

 • листовка за местата за настаняване на територията на община Дряново – тираж 200 бр.;

 • флайер за популяризиране на Дискодуратера – тираж 2000 бр.;

 • листовка за природни и културно – исторически забележителности в общината – тираж 500 бр.;

 • туристически справочник – тираж 2000 бр.

Разработване и разпространяване на рекламни материали в рамките на проект BG161PO001/3.2-02/2011 „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар”:

 • изработване на туристически пакети в три направления – културен туризъм, еко туризъм и селски туризъм;

 • изработване на рекламен филм (със субтитри на английски, немски и румънски езици) – 1 бр.;

 • изработване на 2 бр. рекламни тв клипове – 15 сек. и 30 сек. (озвучаване на три езика);

 • 2 бр. радио клипове – 15 сек. и 30 сек. на български език;

 • публикуване на статии в специализирани чуждестранни издания (National Geographic Traveller – общо 3 страници) и румънски туристически издания – общо 2 старници;

 • изработване на брошура А5, 24 стр., 4+4 цвята, 130 гр. (1000 бр.);

 • изработване на пътеводител А5, 48 стр., 2+2 цвята, 130 гр. (1000 бр.);

 • изработване на карта – сгъваема дипляна, А4, 4+4 цвята, 120 гр. (3000 бр.);

 • публикуване на статии в специализирани чуждестранни издания (National Geographic Traveller – общо 3 страници) и румънски туристически издания – общо 2 страници;

 • PR публикации във водещи електронни платформи на английски и немски език;

 • Рекламни банери във водещи електронни платформи на английски, немски, румънски и български – едномесечна кампания с интензитет на ротация 30%;

 • кампания с платена реклама по национални тв канали;

 • кампания с платена реклама по национални радиостанции.

целогодишно

2500

по проект


ПРИОРИТЕТ 2. ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА И ПОДДЪРЖАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ТЕХНИЧЕСКА И ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ДЕЙНОСТ

СРОК

ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ В ЛВ. С ДДС

2.1.

Поставяне на указателни двуезични табели към туристически обекти


до декември

2000

2.2.

Монтиране на информационни туристически табла в гр. Дряново – 6 бр.

до декември

2000

2.3

Монтиране на информационно табло на Дряновски манастир като природозащитена местност

до декември

500

2.4

Изработване и монтиране на билборд – 4 бр. – дизайн, изработка и монтаж на нови билбордове, популяризиращи община Дряново като туристическа дестинация

до декември

3000

2.5

Разработване на проекти за изграждане на туристически атракции по мярка 321 и 322 на ПРСР и други финансиращи организации

до декември

по проектПРИОРИТЕТ 3. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

ДЕЙНОСТ

СРОК

ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ В ЛВ. С ДДС

3.1.

Поддържане на Туристически информационен център

целогодишно

2000

3.2.

Поддържане на туристическия интернет портал

целогодишно

1000
ПРИОРИТЕТ 4. ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО

ДЕЙНОСТ

СРОК

ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ В ЛВ. С ДДС

4.1.

Поддръжка на съществуващи туристически еко - маршрути

април - септември

300

4.2

Почистване и кастрене на растителност - Дискодуратера

април - септември

500

4.3

Други местности с културно-историческо значение

април - септември

200

ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ ЗА 2013 Г. : 15 000,00 ЛВ.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2013 Г. : 12 000,00 ЛВ.

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2012 Г.: 7 877,50 ЛВ.ОБЩО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2013 Г.: 20 377,50 ЛВ.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница